6. Sınıf Sosyal Bilgiler Teog Hazırlık Test Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Teog Hazırlık Test Soruları

SORU:1-  Aşağıdakilerden hangisi bir olgu ifadesidir?

  A)Bence futbol en sıkıcı oyundur.

  B)Ankara Türkiye’nin başkentidir.

  C)En güzel renk mavidir.

  D)En iyi takım beşiktaştır.    

SORU:2-  Aşağıdaki şıklardan hangisi görüş cümlesinin tanımı olabilir?

   A)Olduğu herkesçe kabul edilen.

   B)Bir kişiyle göz göze gelmek.

   C)Büyüteçle ayarlanan alan miktarı.

   D)Kesin yargılara varılmadan, insanın kendi düşüncesini yansıtan.

SORU:3- Bir olayı kesin yargılara varılarak anlatan cümlelere ne ad verilir?  

    A)Öznel                                                                                                                                                        

    B)Görüş

    C)Olgu

    D)Düşünce

SORU:4- “Kaza yapmam, ben arabayı mükemmel kullanıyorum.” diyen bir sürücü nasıl bir yargı kullanmıştır?

    A)Olgu

    B)Doğru

    C)Mükemmel

    D)Nesnel

SORU:5- “Son kullanma tarihi geçmiş bir bisküvi alan Sevim Hanım, aldığı bisküvinin son kullanma tarihinin geçtiğini eve gelince fark etmiştir.”

     Yukarıda anlatılan olaya Sevim Hanım nasıl bir çözüm bulabilir?

    A)Bisküviyi alırken market çalışanının verdiği fişi gösterip bisküviyi değiştirebilir.

    B)Yanında birkaç adamla market çalışanlarını dövebilir.

    C)Bisküviyi çöpe atıp “Aman boşver!” diyebilir.

     D)Bundan bir zarar gelmez diye düşünerek bisküviyi yiyebilir.

 

SORU:6- 6 yaşındaki bir çocuğun büyük bir zorlamaya uğranıp mendil satması kaçıncı anayasa maddesine aykırıdır?

   A)Madde 67

   B)Madde 83

   C)Madde 50

   D)Madde 109

SORU:7- Aşağıdakilerden hangisi özgürlük sınırlamasını aşar?

   A)Adam dövmek.

   B)Ödev yapmak.

   C)Kimseyi rahatsız etmeden oyun oynamak.

    D)Dışarıda sessizce müzik dinlemek.

SORU:8- Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin gelişmesinde görev almamıştır?

    A)Jale İnan

    B)Halet Çembel

    C)Muazzez İlmiye Çığ

    D)Halil Mutlu

SORU:9- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün manevi kızıdır?

    A)Muazzez Çığ

    B)Jale İnan

    C)Halet Çembel

     D)Afet İnan

SORU:10- Türk milletinin dünya tarihindeki yerini ve rolünü kısaca belirten kitap kaç yılında yazılmıştır?

     A)1938

     B)1824

     C)1930

      D)1970

SORU:11- Türk Tarih Kurumu’nun diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

      A)Geçmişten Yazılar

      B)Tarihin Bilinmeyen Noktaları

      C)Türk Geçmiş Olayları Kurumu

      D)Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti

SORU:12- Türk Dil Kurumu kaç yılında kurulmuştur?

    A)1930

    B)1931

    C)1932

    D)1945

SORU:13- Türk Dil Kurumu’nun diğer adı nedir?

A)Dilimizden Kelimeler

B)Türk Dilini Koruma Kurumu

C) Türk Dili Tetkik Cemiyeti

D)Türk Dili KORUMA ve Anlatma Cemiyeti

SORU:14- “Türk Dil Kurumu kuruluşundan itibaren ............. ana noktada yürütülmüştür.” 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)8

B)3

C)5

D)2

SORU:15- Yukarıdaki anlatılan konuda bir tanesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)Türk dili üzerine araştırmalar yapmak.

B)Türk dilinde yanlış kullanılan kelimelere aldırmamak.

C)Başka dilden kelimeleri kendi dilimizden gibi anlatmak.

D)Türk dilinin güncel sorunlarına çözüm yolu aramamak.

SORU:16- Bilimsel araştırma basamaklarına göre ilk olarak ne yapılması gerekir?

A)Konu ile ilgili araştırılacak kaynakların belirlenmesi.

B)Araştırılacak konunun belirlenmesi.

C)Kaynakça yazılmalı.

D)Probleme ilişkin varsayımların belilenmesi.

SORU:17- Bilimsel araştırma basamakları ile ilgili olarak hangi konunun araştırılması uygun olmaz?

A)Deprem öncesi alınması gereken önlemler.

B)Geçmişte  yaşamış bilim adamları.

C)Kavgaya ne gibi aletlerle girilmesi.

D)Doğal afetlere karşı alınması gereken önlemler.

SORU:18- Bilimsel araştırma basamaklarına göre bir konu anlatılırken bu konuda hangi bölüm yer almaz?

A)Giriş

B)Gelişme

C)Kaynakça

D)Çıkış

SORU:19- “Geçmişte çocuklar bir konuyu araştırmak için en fazla kitapları kullanırlardı. Şimdi ise eski kitapların yerini .................. aldı.”

    Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisigelmelidir?

A)İnternet

B)Aile Bireyleri

C)Ansiklopedi

D)Yeni Kitaplar

SORU:20- Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimleri oluşturan bilim dallarından biri değildir?

A)Coğrafya

B)Kimya

C)Fizik

D)Tarih

SORU:21- “Harita dünyanın bütününün veya bir parçasının ........................ görünüşünün belli oranda küçültülerek çizilmiş halidir.”

Yukarıda haritanın tanımı verilmiştir. Ancak bir yeri boş kalmıştır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Orta

B)Kuş bakışı

C)Büyük

D)Küçük

SORU:22- Aşağıdakilerden hangisi kesir ölçek olabilir?

A) 1\10.000

B) 8\30.000

C) 2\10.000

D) 4\10.000

SORU:23- Kesir ölçekte pay daima kaç rakamını gösterir?

A)2

B)10.000

C)1

D)3

SORU:24- Kesir ölçekte pay ve paydanın birimi nedir?

A)m

B)cm

C)km

D)dm

SORU:25-  “1 \ 900.000”

      Yukarıdaki kesir ölçek kaç cm’yi gösterir?

A)9 cm

B)900 cm

C)90.000 cm

D)900.000 cm = (9 km)

SORU:26- Büyük ölçekli bir haritada gerçek alan ve ayrıntısı nasıl olmakıdır?

A)Alan büyük – Ayrıntı fazla

B)Alan büyük – Ayrıntı az

C)Alan küçük – Ayrıntı fazla

D)Alan küçük – Ayrıntı az

SORU:27- Haritalarda özel işaretlerin açıklamasının yer aldığı bölüme ne ad verilir?

A)Kesir ölçek

B)Plan

C)Lejant

D)Ölçek

SORU:28- Akdeniz iklimi en çok hangi bölgemizde etkili olur?

A)Karadeniz Bölgesi

B)Akdeniz Bölgesi

C)Marmara Bölgesi

D)İç Anadolu Bölgesi

SORU:29- Kutup noktalarından eşit uzaklıktaki noktaları birleştirdiği varsayılan noktaya ne ad verilir?

A)Meridyen

B)Paralel

C)Kuzey Yarımküre

D)Ekvator

SORU:30- “Ekvator .......... paralelidir ve ........ derece ile gösterilir.”

  Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Başlangıç - 0

B) Kuzey -  -1

C)Güney -  16

D)Bitiş – 8

SORU:31- Ekvatorun kuzeyinde ve güneyinde hangi yarımküreler bulunur?

A)Doğu - Batı

B)Kuzey - Güney

C)Kuzeybatı - Güneydoğu

D)Kuzey – Batı

SORU:32- Ekvatora paralel birer derece aralıklarla çizilen dairelere ne ad verilir?

A)Paralel daireleri

B)Meridyen

C)Başlangıç meridyeni

D)Kutup noktası

SORU:33- Ekvatorun kuzeyinde ve güneyinde toplam kaç tane paralel bulunur?

A)89

B)90

C)190

D)180

Soru:34- İki paralel arasındaki uzaklık kaç km’dir?

A)142 km

B)111 km

C)1111 km

D)180 km

SORU:35- Kutuplara doğru  gidildikçe paralellerin çevre uzunluklarında ne gibi bir değişim olur?

A)Artar.

B)Azalır.

C)Aynı kalır.

D)Değişim olmaz.

SORU:36- Başlangıç meridyeni aşağıdaki ülkelerin hangisinin başkentinden geçer?

A)Türkiye

B)Fransa

C)Ukrayna

D)İngiltere

SORU:37- Aşağıdakilerden hangisi başlangıç meridyeninin geçtiği gözlemevinin adıdır?

A)Griniç

B)İngiltere

C)Londra

D)Başlangıç

SORU:38- Gözlemevinin diğer adı nedir?

A)Yatakhane

B)Huzurevi

C)Rasathane

D)Mikrohane

SORU:39- Başlangıç meridyeni kaç derece ile gösterilir?

A)65

B)85

C)90

D)0

SORU:40- Başlangıç meridyeninin doğusunda kaç tane meridyen yayı vardır?

A)90

B)360

C)180

D)80

SORU:41- Başlangıç meridyeninde toplam kaç tane meridyenyayı verdır?

A)180

B)360

C)720

D)90

SORU:42- “Büyük kara parçalarına ............... denir.”yandaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Okyanus

B)Kaya

C)Ada

D)Kıta

SORU:43- Dünyada kaç kıta vardır?

A)7

B)8

C)12

D)3

SORU:44- Aşağıdakilerden hangisi bu kıtalarda biri değildir?

A)Kutup Kıtası

B)Avrupa Kıtası

C)Asya Kıtası 

D)Amerika Kıtası 

SORU:45- Kıtalar tarafından birbirinden ayrılan çok büyük su kütlelerine ne ad verilir?

A)Deniz

B)Göl

C)Okyanus

D)Irmak

SORU:46- Dünyada kaç tane okyanus vardır?

A)8

B)7

C)3

D)1

SORU:47- Aşağıdakilerden hangisi bu okyanulardan biridir?

A)Kuzey Okyanusu

B)Hint Okyanusu

C)Büyük Afrika Okyanusu

D)Sefer Okyanusu

SORU:48- Türkiye ‘ nin yükseltisi ortalama ne kadar olabilir?

A) 1110 m

B)1132 m

C)8051 m

D)9009 m

SORU:49- “Türkiye’nin konumu ve yeryüzü şekilleri en önemli faktörlerdendir. Bu nedenle iklim tiplerinde farklılıklar meydana gelir.”Buna göre aşağıdakilşerden hangisi iklim tipini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A)Ekvatora olan uzaklık

B)Karasallık

C)Bakı

D)Ormanlık alanlar

SORU:50- Aşağıdakilerden hangisi iç anadolu bölgesinin bitki örtüsüdür?

A)Maki

B)Bozkır

C)Orman

D)Kızılçam