6. Sınıf Sosyal Bilgiler Teog Hazırlık Klasik Soru Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Teog Hazırlık Klasik Soru Cevapları

S.1:Türk Tarih Kurumu ne zaman kuruldu?

CEVAP:15 NİSAN 1931 yılında kuruldu. 

S.2:Ankara Türkiye’nin başkentidir.Cümlesi olgumudur? görüşmüdür?

  CEVAP:Olgudur.

S.3:Özgürlüğün sınırı nedir?

CEVAP: Herhangi birinin özgürlüğünü kısıtlamadan istediği şeyi yapmaktır.

S.4: Türk Dil Kurumu ne zaman kuruldu?

CEVAP:12 TEMMUZ 1932 yılında kuruldu.

S.5:Olgu cümledir?

CEVAP: Herkes tarafından kesin olarak kabul edilen şeydir.

S.6:Görüş nedir?

CEVAP:Kısaca öznel yargıdır.yani sadece kendi açısından bakmasıdır.

S.7:Sümerler neyi bulmuşlardır?

CEVAP:Yazıyı bulmuşlardır.

S.8:Lidya’nın başkenti neresidir? 

CEVAP:Sardes

S.9:Dünyanın kağıda çizilmiş haline ne denir?

CEVAP:Harita

S.10:Haritanın küçültülmüş haline ne denir?

CEVAP:Ölçek denir.

S.11:Başlangıç meridyeni nereden geçer?

CEVAP:Greenwich (Girinç)’ten geçer.

S.12:Asurlar neyi bulmuşlardır?

CEVAP:İlk kütüphaneyi bulmuşlardır.

S.13:İlk madeni parayı kim bulmuşdur?

CEVAP:Lidyalılar bulmuştur.

S.14:Hititlilerin imazaladığı yazılı belge nedir?

CEVAP:Kadeş                                                                                                                       

S.15:Asurlular saray ve tapınaklarını neyden yapıyorlar?                             

CEVAP:Pişmiş tuğladan

S.16:İpek yolu uzak doğudaki ürünleri hangi pazarlara taşıyan bir ticaret yoludur?

CEVAP:Avrupa pazarlarına taşıyan bir ticaret yoludur.

S.17:Sasanilerle ipek yolundan dolayı anlaşmazlık yaşayan türk devleti kimdir? 

CEVAP:Kök Türk devletidir.

S.18:Uygurlar bögü kağan döneminde hangi dine girmiştir?

CEVAP:Mani dinine girmiştir.

S.19:Paralelerin özellikleri nelerdir?

CEVAP:*başlangıçları ekvatordur

.              *doğu batı yönlüdür

                Aralarındaki uzaklık birbirine eşit ve 111 km dir

                *kutuplara doğru çevre uzunlukları küçülür

S.20: Ülkemizde görülen yaygın görülen iklim çeşidi hangisidir?En önemli özelliği nedir?

CEVAP:Karasal iklimdir,en önemili özelliği havanın çabuk ısınıp soğumasıdır.

S21:Mezopotomyada ilk devleti kuranlar kimlerdir ?

C:  ilk devlet Sümerler tarafından kurulmuştur

S.22:Dünyanın ilk kütüphanesi hangi devlet tarafından kurulmuştur ?

C: Asurlular tarafından kurulmuştur

S:23 Tarihte ilk madeni parayı kullanan devlet kimdir?

C: ilk madeni parayı kullanan devlet lidyaylılardır

S:24 Meridyenlerin özellikleri nelerdir ?

C:* ekvatoru ve paralelleri dik keserler

    * meridyen yayları eşit uzunluktadır

    * iki merdiyen arasındaki zaman farkı 4 dk dır

    * 360 meridyen yayı bulunmaktadır

S25: ilk Türklerin anayurdu neresidir?

C: Türklerin anayurdu Orta Asyadır.

S:26: Türklerin göç etmelerindeki nedenler nelerdir ?

C: - Nüfus artısı ve toprakların yetersiz kalışı

     -olumsuz iklim şartşarı

     -Boylar arası mücadeler

     -Salgın hastalıklar

     -Türklerin dünya hakimiyeti düşüncesi

     -Çinin baskı ve hileleri

S:27: Orta Asyada kurular ilk Türk devleleri nelerdir ?

C: 1) Asya Hun devleti

     2) Göktürkler

     3) Uygur devleti

S:28 : Tarihte bilinen ilk türk devleti ve hükümdarı kimdir ?

C: ilk türk devleti asya hun devletidir ve hükümdarı Teomandır. Teomandan sonra yerine oğlu Mete Han yerine geçmiştir.

S:29 Kavimler göçü hangi tarihte olmuştur ?

C:375 yılında olmuştur

S30:Göktürk devleti hangi tarihte kim tarafından kurulmuştur ?

C: 552 yılında Bumin Kağan tarafından kurulmuştur.

S.31:Göktürk devletinin başkenti neresidir ?

C: Göktürklerin başkenti Ötükendir

S:32 Hz.Muhammede ilk inanlar kimlerdir?

C: *Hz Ali

     *Hz.Ebubekir

     *Hz Hatice

     * Hz Zeyd 

S:33 Mühacir  nedir ?

C:Mekkeden Medineye göç edenlere verilen isimdir.

S:34 Hz.Muhammedin yapmış olduğu savaşlar nelerdir ?

C:  * Bedir savaşı

• Uhud savaşı

• Hendek savaşı

S.35: Hudeybiye antlaşmasının önemli maddeleri nelerdir ?

C: * Her iki taraf birbiri ile 10 yıl savaşmayacak

• Müslüman olup Mediye gidecek olan kişiler geri verilecek

• Medineden Mekkeye gelecek kişiler geri verilmeyecek.

S36: Hudeybiye  antlaşmasının öenmi nedir ?

C: Müslümanların ilk antlaşmasıdır. Mekkeliler Müslümanların varlığını kabul etmişlerdir.

S37: Mekkenin fethi kaç yılında olmuştur ?

C: Mekkenin fethi 630 yılında olmuştur

S38: ilk İslam halifesi kimdir ? 

C: ilk İslam halifesi Hz.Ebubekirdir

S:39 Emeviler kim tarafından nerede kurulmuştur?

C: Muaviye tarafından Şam merkezde kurulmuştur.

S:40 Emevi devletinin İslam dünyasında yaptığı yenilikler nelerdir?

C:  *Hilafeti saltanat haline getirdiler.

• Arap olmayanlara kötü davranarak Arap ırkçılığını başlattılar.

• İslam devleti en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

S:41 Emevi devletinin yıkılış sebepleri nelerdir?

 C: * Önemli görevlere emevilerin soyundan gelenleri getirmeleri

• Arap olmayan Müslümanlara değer vermemeleri

S:42 Türklerin islamiyete geçmeleri hangi savaş ile başlamıştır ?

C: 751 Talas savaşı  Türklerin islamiyeti seçmlerinde büyük rol oynamıştır.

S:43 İlk Müslüman türk devleti kimdir ?

C: ilk Müslüman türk devleti Karahanlılardır

S:44:Gazneniler devleti kim tarafından nerede kurulmuştur?

C: Gazne devleti Afganistanın Gazne şehrinde kurulmuştur. Kurucusu Alp Tekindir.

S:45 Gazneliler en parlak dönemini ne zaman yaşamıştır ?

C: Gazneniler en parlak dönemini Sultan Mahmut döneminde yaşamıştır.

S.46:Dandanakan savaşı kaç yılında kimler arasında olmuştur?

C: Dandanakan savaşı 1040 yılında Sultan Mesur,Selçuklularla yapmıştır.

S47: Büyük Selçuklu devleti kaç yılında kim tarafından kurulmuştur?

C:1038 yılında Tuğrul ve Çağrı Beyleri tarafından kurulmuştur

S48: Malazgirt savaşı kaç yılında yapılmıştır?

C: malazgir savaşı  26 ağustos 1071 tarihinde yapılmıştır

S49:Malazgirt savaşının sonuçları nelerdir ?

C: 1) Anadolun kapıları Türklere açıldı

     2)Anadoluda ilk türk devletleri kuruldu

     3)Türkiye tarihi başladı

     4)Haçlı seferlerine sebep oldu

     5)Anadolu Selçuklu,Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti temelleri atıldı

S.50: Hz.Ömer dönemindeki çalışmalar nelerdir?

C: Hicri takvim düzenlendi

• İslam devletinde ilk kadı bu dönemde atıldı

• Adli teşkilatlanmaya önem verildi

• İlk divan örgütü kuruldu

S:51: Kuran-ı kerim hangi halife tarafından çoğaltılmıştır ?

C: kuran-ı kerim Hz.Osman döneminde çoğaltılmıştır

S52: Bedir savaşının sonuçları nelerdir?

C:  * Müslümanların yaptığı ve kazandığı ilk savaştır.

• Esirler 10 müslümana okuma ve yazma öğretmek şartı ile serbest bırakılacak..

S.53:Türkler hangi sebeplerle orta asyadan göç ettiler?

C:*komşu devletlerin saldırıları yüzünden 

    *kuraqk topraklar yüzünden 

     *salgın halindeki hayvan hastalıkları yüzünden

     *nüfusun çoğalması ve bunun yüzünden otlakların hayvanlara yetmediği için göç ettiler.

S.54.Akdeniz ikliminin özellikleri nelerdir?

C:*yazları kurak ve sıcak kışları ılık ve yağışlıdır.

    *bitki örtüsünün adı maki’dir

S.55:Bilge Kağan kaç yılında öldü?

C:734 yılında öldü.

S.56:Kök Türkler hangi yıllar arası orta asya’ya hakim oldu

C:552 ve 659 yılları arasında orta asyaya hakim oldu.

S.57:gök ismi nereden gelmektedir

C:tanrıları göktanrıdan gelmektedir.

S.58:İpek yolu önemli bir …… yoludur.

C: ticaret

S.59:HZ.Ebu Bekir den sonra kim halife olmuştur?

C:HZ. Ömer halife olmuştur.

S.60:HZ.Muhammed’in ölümünden sonrasında çıkan halifelik denilen görevi kim yürütmüştür?

C:HZ.Ebu Bekir yürütmüştür. 

S.61:İlk türk İslam devleti nedir?

C:Karahanlılardır.

S.62: İnsanlar, devirlerden hangisinde ilk defa yerleşik hayata geçmişlerdir?

C:Cilalı taş devri

S.63:Bir ülkede nüfus dağılışı nelere bağlıdır?

C:Yer şekilleri ve iklime bağlıdır.

S.64:Hazırladığı kanunlarla dünya tarihinde bir ilke imza atan hükümdar kimdir?

C:Hammurabi’dir.

S.65:orta asya türk devletleri özellikle kimin döneminde çin üzerinde çeşitli seferler düzenlemiştir?

C:Çin üzerinde çeşitli seferler Metehan döneminde düzenlenmiştir.

S.66: Asurlu tüccarlar nereye gelip bazı medeniyetler ile ticaret yapıyorlardı?

C:Anadolu.

S.67: ilk insanlar ne ile geçiniyorlardı?

C:Ekip-biçmeyi bilmedikleri için avcılık ve toplayıcılık ile geçiniyorlardı.

S.68:İnsanlar yerleşik hayata ne zaman geçtiler?

C:M.Ö.7000’li yıllarda yerleşik hayata geçtiler.

S.69:Karasal iklim Marmara bölgesinde nasıl görülür?

C:Marmara bölgesinde yazın kuraklık az , kış mevsiminde balkanlardan gelen soğuk rüzgarlar etkisi olur.

S.70:Türk Dil Kurumunun kuruluşundan itibaren çalışmaları nelerdir?

C:*Türk dili üzerinde araştırmalar yapmak, yaptırmak.

     *Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenmek ,çözüm yolları bulmak.

S.71:Kıta nedir?

C:Kendine bağlı yakın adalarla birlikte etrafı deniz ve okyanuslarla çevrili olan büyük kara parçasına denir.

S.72:Okyanus nedir?

C:kıtalar tarafından birbirinden ayrılan çok büyük su kütlesidir.   

S.73:Dünyada kaç kıta kaç okyanus vardır?

C:7 kıta ve 3 okyanus vardır.

S.74:Çölde yaşam nasıldır?

C:çölde en büyük sorun susuzluktur.Gündüz sıcak ile geçerken,gece fırtına ile geçer.insanlar göçebe olarak ve çadırlarda barınır.

S.75:Kuzey kutbundayaşam nasıldır?

C:Yaşanılan yerlerde kar ve buzlar hiç erimez.yaşam soğukla mücadele ile geçer.

S.76:Kuzey kutbunda en önemli geçim kaynağı nedir?

C:kuzey kutbunda geçim avcılık ve balıkcılıktır.

S.77:Ekvator çevresinde yer alan dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu yer ……………. Bölgesidir?

C:brezilyadaki amazon bölgesidir.

S.78:muson anayasasında geçim ne ile sağlanır?

C:tarım ile sağlanır.

S.79:İyonlularhangi alanlarda çalışmalar yapmıştır?

C:Tarihten edebiyata,tıptan mimarlığa kadar birçok alanda çalışmalar yapmışlardır.

S.80:Anadolunun bilinen en eski karayollarınıve su kanallarını inşa eden uygarlık kimdir?

C:Uratu.

S.81:Uratuların başkenti neresidir?

C:Tuşpa’dır

S.82:HZ.Muhammed’e  ‘EL EMİN’ denmesinin sebebi nedir?

C:Zulme ve haksızlığa uğrayan kişilerin yardımımna koşması ve insanlar arasındaki anlaşmazlıkları adaletle çözümlemeye çalışması nedeni ile ‘EL EMİN’ünvanını almıştır.

S.83:HZ. Muhammed’e peygamberlik ne zaman nerede verilmiştir?

C:HZ. Muhammed’e 610 yılında hira mağrasında peygamberlik görevi veilmiştir.

S.84:İslam devletinin temelleri ne zaman atılmıştır?

C:HZ. Muhammed’in medineye gelmesi ile İslam devletinin temelleri atılmıştır.

S.85:HZ.Muhammedin Müslümanları toplayarak onlara öğütler verdiği konuşma nedir?

C:veda hutbesi

S.86:Peygamberimizin “veda hutbesinde” neleri vurgulamıştır?

C:Tek Allah’ın olduğunu ve Allah’ın bütün insanları eşit gördüğünü bu nedenle bir arada kardeşçe yaşanması gerektiği vurgulamıştır.

S.87:HZ. Ömer döneminde olan önemli olaylar nelerdir?

C:       *Sasani devletine son verdi

           *İran ve Irak fetedildi.

           *mısır ve Suriye toprakları fetedildi.

S.88:HZ. Ali döneminde olan olaylar nelerdir?

C:Müslümanlar arasında ayrılıklar başladı ve bu nedenle fetihler durdu. 

S.89:Karahanlı devleti ile ilgili en önemlibilgi kaynağımız nedir?kim tarafından yazılmıştır? C:”Divan-ü Lügati’t türk” kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.

S.90:Karahanlılar döneminde yaşanmış ve önemli devlet bulunmuş …………….  dır.?    

C:Yusuf has hacib

S.91.Yusuf has hacib’in kitabı……………  dır.         

C: Kutadgu bilig (mutluluk veren bilgi)  

S.92:Türklerin islamiyeti kabul etmelerinden sonra kurdukları en büyük devlet nedir?

C:Büyük Selçuklulardır.

S.93:Malazgirt savaşı hangi tarihte olmuştur?

C: 1071 tarihinde olmuştur. 

S.94:Malazgirt savaşının önemi nedir?

C:Anadolunun kapıları Türklerin kalıcı olarak yerleşmesi için açıldı..Böylece Anadolu,türk yurdu haline geldi.

S.95:Büyük Selçukluların Gazneniler ile 1040 yılında yaptığı savaş nedir?

C:Dandanakan savaşıdır.

S.96:Abbasi halifesinin halifelik makamına ve Bağdat şehrine hizmetinden dolayı Büyük Selçuklu Hükümdarı Tuğrul Beye verdiği unvan nedir?

C: Doğunun ve Batının Sultanı unvanını almıştır.  

S.97:Uygur devletinin kurucusu kimdir?

C:Kutluk bilge kül kağandır.

S.98:Uygur devletinin başkenti neresidir?

C:karabalgasun’dur.

S.99:Uygur devletinin hükumdarları kimlerdir?

C:              *Kutluk bilge kül Kağan 

                  *Moyen-Çor Kağan 

                  *Bögü Kağan 

S.100:Uygur devleti ne zaman bağımsız bir devlet kurdu?

C:740 yılında bağımsız bir devlet kurdular.    

Ayrıca Bakınız

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları     

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları, Ders Notları, Özetler, Vdieolu, Resimli, Görsel, Anlatım

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf, Sosyal Bilgiler, Çalışma Kitabı, Cevapları, çk, Tüm Yayınlar, sayfalar,meb