6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Testleri

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Testleri

Doğru Yanlış Soruları

1-)Akdeniz ikliminin bitki örtüsü, kızılçam ormanları ve her mevsim yeşil kalan kısa boylu ağaç ve çalılıklardan oluşan makilerdir.(D)

2-)Karasal iklimin itki örtüsü ilkbahar yağışları ile yeşeren, yaz kuraklığı ile bozkırdır.(D)

3-) Karasal İklim’e en fazla yağmur sonbahar mevsiminde yağar.(Y)

4-)Hititler ilk madeni parayı kullandılar.(Y)

5-)Asurlular Dünya’nın ilk kütüphanesini açtılar.(D)

6-)Görüş cümleleri kişiden kişiye değişmez.(Y)

7-)Görüş cümleleri doğruluğu kanıtlamaz.(D)

8-)İki meridyen arasındaki mesafe Ekvator’da 111 km’dir.(D)

9-)Ülkemizde don olayları en fazla İç Anadolu Bölgesi’nde görülür.(Y)

10-)Yüksekliği 8 metreyi bulan Çin Seddi yaklaşık 6 bin km uzunluğundadır.(D)

11-)Orhun Kitabeleri’nde yer alan sözlerini okuduğumuz Bilge Kağan 734 yılında ölmüştür.(D)

12-)395 yılında Kavimler göçü başlamıştır.(Y)

13-)Büyük Selçuklu Devleti 1157 yılında son bulmuştur.(D)

14-)Bangladeş’te çeltik tarımı yapılır.(D)

15-)1. Kök Türk Devletinin kurucusu Bumin Kağan’dır.(D)

16-)Türkiye arazi kullanım grafiğine göre Türkiye’nin yüzde 22’si ormandır.(Y)

17-)Türkiye arazi kullanım grafiğine göre Türkiye’nin yüzde 33’ü tarım alanıdır.(D)

18-)Ormanlarımızın doğal çevreye sağladığı yararlardan biri de sel oluşumunu önlemesidir.(D)

19-)Ormanlarımızın doğal çevreye sağladığı yararlardan biri de erozyon ve heyelanı önlemesidir.(D)

20-)Hz. Muhammed 571 yılında Medine’de doğmuştur.(Y)

21-)İhracat ürünlerimizin arasında suda yüzen taşıt ve parçaları da yer almaktadır.(D)

22-)İthalat ürünlerimizin arasında hayvansal ve bitkisel yağlar da vardır.(D)

23-)Birleşik Arap Emirlikleri’nin yönetim şekli Cumhuriyettir.(Y)

24-)Demokrasinin Temel İlkeleri arasında İnsan Haklarına Saygı da yer almaktadır.(D)

25-)Özgürlük Demokrasinin Temel İlkeleri arasında değildir.(D)

 Boşluk Doldurma Soruları

26-)Tarihte ilk madeni parayı………………kullanmıştır.

27-)Kök Türk Devleti …………….. Yılında son bulmuştur.

28-)Hititler ……………… Uygarlığı olarak bilinir.

29-)Sümerliler ……………….. Uygarlığı olarak bilinir.

30-)Hititliler Mısırlılarla tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan …………..

İmzalamışlardır.

31-)…………… Anadolu’nun bilinen en eski karayollarını ve su kanallarını inşa etmişlerdir.

32-)………… ağacı sadece Muson Asyası’nda yetişir.

33-)Orta Asya’da bilinen ilk Türk devleti …………… tarafından kurulmuştur.

34-)Orta Asya’da yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti …………….’dır.

35-)Medine’de ilk inşa edilen mescit ..................    ….............…’dir.

36-)Babil ülkesinin altıncı kralı ……..............’dir

37-)Osmanlı Devlet’inde anayasal düzenin başlangıcı olarak kabul edilen ……………    …………….. ‘dır.

38-)En temel hakkımız …………………   ……………….’dır.

39-) Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysak 18 yaşımızı doldurduktan sonra ……….  ……………. bizim sorumluluğumuzdur.

40-)Ekvator’un kuzeyinde 90 güneyinde 90 olmak üzere toplam ……….

tane paralel dairesi vardır.

41-)iki paralel arası uzaklık Dünya’nın her yerinde ………. km’dir.

42-)iki meridyen arasındaki mesafe Ekvator’da …… km’dir.

43-)Dünya üzerindeki büyük kara parçalarına ………. denir.

44-)Dünya’nın en büyük okyanusu ……………  ………………’dur.

45-)Kuzey kutup noktası …….. derece .….. dakikadır.

46-)Güney kutup noktası …….. derece ……. Dakikadır.

47-)Ormanların yangınlarını  korumak  için ………….. bilinçlendirmeliyiz.

48-)Ormanların bize verdiği faydalardan biride ………..  ……………  önlemesidir.

49-)Nüfusu etkileyen faktörlerden biride ………… ……………… ‘dır.

50-)Nüfusu etkileyen faktörlerden biride …………….. ………….. ‘dır.

Test Soruları

51-Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk İslam eserlerinden değildir?

A)Kutadgu Bilig                                             B)Siyasetname

C)Atabetül Hakayık                                      D)Kaşgarlı Mahmut

52-)Aşağıdakilerden hangisi borun çıkarıldığı şehirlerden değildir?

A)Eskişehir                                                    B)Kütahya

C)Yozgat                                                        D)Balıkesir

53-)Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Araştırma Basamakların birincisidir?

A-)konu belirleme                                        B)Yazma

C)Kaynak araştırması                                   D)Varsayımları test etme

54-)Aşağıdakilerden hangisi ihracat ürünüdür?

A)kakao                                                          B)halı

C)kâğıt                                                            D)pamuk

55-)Aşağıdakilerden hangisi ithalat ürünüdür?

A)Halı                                                               B)Mobilya

C)Makine ve parçaları                                   D)Bitkisel yağlar

56-)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin en çok ticaret yaptığı ülkelerden değildir?

A)Cezayir                                                        B)Hindistan

C)Avustralya                                                   D)İspanya

57-)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin en çok ticaret yaptığı ülkelerdendir?

A)Avustralya                                                    B)ABD

C)Meksika                                                         D)Gürcistan

58-)Aşağıdakilerden hangisi olgu cümlesidir?

A)En güzel renk mavidir.

B)Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

C)En güzel şehir İstanbul’dur.

D)En güzel renk sarıdır.

59-)Aşağıdakilerden hangisi görüş cümlesidir?

A)En güzel renk pembedir.

B)Anıtkabir Ankara’dadır.

C)Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

D)Fransa’nın başkenti Paris’tir.

60-)Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan değildir?

A)Oy kullanmak

B)Askere gitmek 

C)Vergi vermek 

D)Seyahat etmek

61-)Türk ordu teşkilatının temeli olan onluk sistem hangi hükümdar tarafından kurulmuştur?

A)Teoman

B)Bilge Kağan

C)Metehan

D)Alparslan

62-)Eski Türkler cenaze törenlerine ne ad vermiştir?

A)Kurgan

B)Yuğ

C)Baksı

D)Kam

63-)Dünya’yı ortadan ikiye ayıran paralelin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Meridyen

B)Paralel

C)Ekvator

D)Geoit

64-)Aşağıdakilerden hangisi kıtalardan değildir?

A)Asya

B)Avrupa    

C)Afrika

D)Japonya

65-)Aşağıdakilerden hangisi sıcak iklimdir?

A)Ekvatoral iklim

B)Akdeniz iklimi

C)Karasal iklim 

D)Yüksek dağ iklimi

66-)Aşağıdakilerden hangisi soğuk iklimdir?

A)Çöl İklimi

B)Kutup Ve Tundra iklimi

C)Savan İklimi

D)Muson İklimi

67-)Aşağıdakilerden hangisi ılıman iklimdir?

A)Çöl İklimi

B)Yüksek Dağ İklimi

C)Akdeniz iklimi

D)Savan iklimi

68-)Demokrasi sözcüğü hangi dilden gelmektedir?

A)İngilizce

B)Yunanca

C)Fransızca

D)Türkçe

69-)Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın 15. şartlarından değildir?

A)Savaş Hali 

B)Seferberlik Hali

C)Sıkıyönetim Hali

D)Serbest Hali

70-)Aşağıdakilerden hangisi bir yerde nüfus kaybına neden olmaz?

A)Bir yerden bir yere taşınmak

B)Doğal Afetler

C)Trafik Kazaları

D)Yaygın bulaşabilecek hastalıklar

71-)İslamiyet öncesi Türk devletleri ile Çin arasında yaşanan mücadelelerin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Nüfus Miktarı

B)Kültür

C)Ekonomi

D)Din

72-)Aşağıda verilen uygarlıklardan hangisi deniz ticareti ile uğraşmıştır?

A)Hititler

B)İyonlar

C)Lidyalılar

D)Frigliler

73-)Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız Türk Devletlerinden değildir?

A)Kazakistan

B)Azerbaycan

C)Özbekistan

D)Gürcistan

74-)Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız Türk Devletidir?

A)Kırgızistan

B)Gürcistan

C)Yunanistan

D)Bulgaristan

75-)Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçları arasında değildir?

A)Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması.

B)Türk kültürünün Avrupa’da yayılması.

C)Türk tarihinin ilk yazılı eserlerinin verilmesi

D)Avrupa’nın bugünkü milletlerinin oluşması

76-)Sümerlere ait en önemli destan aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ergenekon Destanı

B)Çanakkale Destanı

C)Oğuz Kağan Destanı

D)Gılgamış Destanı

77-)Haritadaki küçültme oranına ne denir?

A)Oran

B)Ölçek

C)Metre

D)Santimetre

78)Ekvator’un güney ve kuzeyinde Ekvator’a paralel birer derece aralıklarla geçirilen dairelere ne ad verilir?

A)Paralel

B)Meridyen

C)Yengeç Dönencesi

D)Oğlak Dönencesi

79-)Gazneli Devleti nerede kurulmuştur?

A)Pakistan

B)Arabistan

C)Afganistan

D)Özbekistan

80-)Sultan Mahmut’un ölümünden sonra yerine kim geçmiştir?

A)Mehmet

B)Ahmet

C)Ömer

D)Oğlu Mesut

81-)Gazneli devleti kaç yılında son bulmuştur?

A)1197

B)1187

C)1167

D)1157

82-)Tuğrul Bey’in vefatından sonra yerine kim geçmiştir?

A)Alp Arslan

B)Çağrı Bey

C)Melikşah

D)Nizamülmülk

83-)Alp Arslan’ın vefatından sonra yerine kim geçmiştir?

A)Nizamülmülk

B)Tuğrul Bey

C)Melikşah

D)Sultan Mahmut

84-)Büyük Selçuklu Devleti kaç yılında son bulmuştur?

A)1160

B)1159

C)1158

D)1157

85-)Aşağıdakilerden hangisi ormanların tahrip edilmesinin sonuçlarındandır?

A)Yaban hayatı korunur.

B)Bitki türleri çoğalır.

C)Yer altı suları zenginleşir.

D)Erozyon artar.

86-)Aşağıdakilerden hangisi ilk yerleşmeden günümüze yerleşim yeri seçimi daha az etkilidir?

A)Doğal Kaynaklar

B)İklim koşulları

C)Bitki Örtüsü

D)Ekonomik faaliyetler

87-)Aşağıdakilerden hangisi naylon poşet kullanımının nedenlerinden değildir?

A)Ucuz olması.                                            B)Uzun süre kullanılabilmesi.

C)Kullanımının kolay olması.                     D)Çevre kirliliğine yol açması.

88-)Aşağıdakilerden hangisi naylon poşet kullanımının sonuçlarından değildir?

A)Ucuz olması.

B)Çevre kirliliğine yol açması.

C)Hava kirliliğine neden olması

D)İnsanların sağlığını tehdit etmesi

89-)Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun Devleti’nin ilk hükümdarıdır?

A)Metehan

B)Teoman

C)Sultan Mahmut

D)Tuğrul Bey

90-) Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumu’nun görevidir?

A)Türk dilinin gelişimini izlemek

B)Türk tarihini araştırmak

C)Tüketici haklarını korumak

D)Gazeteleri incelemek

91-)Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin ihraç ettiği tarım ürünleri arasında önemli bir yer tutmaz?

A)Turunçgiller

B)Kuru üzüm

C)Pirinç

D)Fındık

92-)Malazgirt Savaşı kimler arasında olmuştur?

A)Gazneliler ve Bizanslılar

B)Selçuklular ve Bizanslılar

C)Gazneliler ve Selçuklular

D)Bizanslılar ve İngilizler

93-)Demokrasinin ilk uygulandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A)Paris

B)İngiltere

C)Washington

D)Atina

94-)İnsanların diğer haklarını kullanabilmesi için önce ne yapması gerekmektedir?

A)Vergi vermesi

B)Oy kullanması

C)Yaşaması

D)18 yaşını doldurmuş olması

95-)Çok partili döneme kaç yılında geçilmiştir?

A)1946

B)1949

C)1950

D)1951

96-)Karahanlılar kaç yılında son bulmuştur?

A)840

B)1212

C)1222

D)1232

97-)Aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin kralının adı Tarhunza’dır

A)Lidyalılar

B)Asurlular

C)İyonlular

D)Hititler

98-)Anadolu’da Türk tarihi kaç yılında başlamıştır?

A)1048                     B)1923                  C)1071                D)1982

99-)Aşağıda verilen ölçeklerden hangisi bir yeri daha ayrıntılı bir şekilde gösterir?

A)1/200.000           B)1/100.000             C)1/75.000            D)1/150.000 

100-)Aşağıda verilen ölçeklerden hangisi bir yeri daha ayrıntılı bir şekilde gösterir?

A)1/300.000B)1/100.000

C)1/200.000D)1/50.000

Cevap Anahtarı

Doğru Yanlış Sorularının cevapları

1-)D

2-)D

3-)Y

4-)Y

5-)D

6-)Y

7-)D

8-)D

9-)Y

10-)D

11)D

12-)Y

13-)D

14-)D

15-)D

16-)Y

17-)D

18-)D

19-)D

20-)Y

21-)D

22-)D

23-)Y

24-)D

25-)D

Boşluk Doldurma Sorularının Cevap Anahtarı

26-)Lidyalılar

27-)744

28-)Anadolu

29-)Mezopotamya

30-)Kadeşi

31-)Urartulular

32-)Teak

33-)Hunlar

34-)Uygurlar

35-)Mescid-i Nebi

36-)Hamurabidir

37-)Tanzimat Fermanıdır

38-)Yaşama Hakkı

39-)oy kullanmak

40-)180

41-)111

42-)111

43-)Kıta

44-)Büyük Okyanus

45-)63 derece 33 dakika

46-)63 derece 33 dakikadır

47-)İnsanları

48-)Hava Kirliliğini

49-)Su Kaynakları

50-)Yeraltı kaynaklarıdır

Test Sorularının Cevapları

51-)D

52-)C

53-)A

54-)B

55-)D

56-)C

57-)B

58-)B

59-)A

60-)D

61-)C

62-)B

63-)C

64-)D

65-)A

66-)B

67-)C

68-)B

69-)D

70-)A

71-)C

72-)B

73-)D

74-)A

75-)C

76-)D

77-)B

78-)A

79-)C

80-)D

81-)B

82-)A

83-)C

84-)D

85-)D

86-)C

87-)D

88-)A

89-)B

90-)B

91-)C

92-)B

93-)D

94-)C

95-)A

96-)B

97-)D

98-)C

99-)C

100-)D