6. Sınıf Sosyal Bilgiler Teog Hazırlık Test

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Teog Hazırlık Test

1)……..’nin başkenti ………...’daki ………….. Gözlemevi başlangıç meridyeni olarak kabul edilir?

 

A)İngiltere, Paris, baker

B)Almanya, Berlin, apollo

C)İngiltere, Londra, greenwich

D)Türkiye, Ankara, Ankara üniversitesi gözlemevi

 

2)Geçim kaynakları arasında tarım yer alamaz. Bu yüzden ihtiyacımız olan tarım ürünlerini başka 

Ülkelerden satın alırız diyen birisi nerede yaşamaktadır?

A)Çölde

B)Amazonda

C)Muson Asyasında

D)Kutuplarda

 

3)Aşağıdakilerden hangisi karasal iklimin özelliklerindendir?

 

A)Ülkenin iç bölümlerini kaplar

B)Yazın sıcak ve yağışlı, kışın soğuk ve kar yağışlı

C)En fazla yağmur ilkbaharda yağar.

D)Başkentimiz karasal iklim altındadır.

 

4)Yükseltinin fazla olduğu noktalarda sıcaklık düşük olur. Aşağıdakilerden hangisinde sıcaklık azdır?

 

A) Erzurum

B) İstanbul

C) Ankara

D) Sivas

5)Türkiye ………. Kuzey paralelleri ……… Doğu meridyenleri arsındadır?

A)36-42 ve 28-36

B)26-42 ve 36-42

C)36-42 ve 26-45

D)33-42 ve 26-42

 

6) Anadolu’da kurulan uygarlıklar hangileridir?

      A) Sümer. Frigya, Urartu, Lidya, Babil, Asur, İyonya, Hitit

      B) Lidya, Hitit, İyonya, Frigya, Urartu

      C) Lidya,İyonya,Asur,Frigya,Tuşba,Ur

      D) Lidya,Asur,Uratu,Tuşba

7) Aşağıdaki uygarlık başkent eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

a)Sümer- sümer

b)Frigya-gordion

c)Hitit-hattuşa

d)Babil-Truva

 8) Aşağıdaki hangi uygarlık yazıyı ve tekerleği bularak dünyaya çağ atlatmışlardır?

a)Sümerler

b)Babiller

c)Frigler

d)Lidyalılar

 

9) Dünyada bilinen ilk kütüphaneyi açtılar?

a)İyonlar

b)Asurlar

c)Sümerler

d)Urartular

   

10) Mısırlılarla tarihte bilinen ilk anlaşmayı (kadeş) imzalayan uygarlık hangisidir?

a)Hititler

b)Asurlar

c)Sümerler

d)Urartular

 

 11) Anadolu’da bilinene en eski karayollarını veya su kanallarını inşa eden uygarlık hangisidir?

a)Urartu

b)Babil

c)Sümerler

d)Frigler

 

 

12) Maden, ahşap ve seramik işlemede ileri gitmiş uygarlık hangisidir?

a)Frigler

b)Lidyalılar

c)Urartular

d)Asurlar

13) Tarihte bilinen ilk parayı bulan uygarlık?

a)Lidyalılar

b)İyonlar

c)Asurlular

d)Frigyalılar

 

14) İlk insanlar ekip biçmeyi bilmediklerinden dolayı ne ile geçiniyorlardı?

a)Balıkçılık

b)Arıcılık

c)Avcılık

d)Pazarcılık

 

15) Aşağıdakilerden hangisi ilk yerleşim alanlarından biri değildir?

a)Truva

b)Çatalhöyük

c)Alişar

d)Horasan

 

16) Tarihte tıp, edebiyat, mimarlık gibi alanların temelini atan uygarlık hangisidir?

a)Sümerler

b)İyonlar

c)Lidyalılar

d)Asurlular

 

17) Türkiye’de iklim tiplerini etkileyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisi değildir?

a)Yükselti

b)Rüzgârlar

c)Dağların uzanışı

d)Kuzey yarım kürede olması

 

18) Orta Asya’dan Türklerin göç etme nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?

a)Kurak topraklar

b)Salgın halindeki hayvan hastalıkları

c)Nüfusun artması

d)Farklı ırkların bir arada yaşaması

18) Çin Seddi neden yaptırılmıştır?

a)Türklerin baskılarından dolayı

b)Köprü amaçlı

c)Güzel görünüm için

d)Ustalıklarını sergilemek için

 

19) İlk kurulan Türk devleti ………. , Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti ………..’lerdir.

a)Uygur Devleti – Asya Hun Devleti

b)Kök Türk Devleti – Gazneliler

c)Asya Hun Devleti – Kök Türk Devleti

d)Osmanlı İmparatorluğu – Büyük Selçuklu Devleti

 

 

20) Sert ve katı kurallarıyla bilinen hükümdar kimdir?

a)Midas

b)Hamurabi

c)Tarhunza

d)Tales

 

21) Efes’ten başlayayarak persepolise kadar uzanan yolun adı nedir?

a)İpek yolu

b)Kara yolu

c)Hava yolu

d)Kral yolu

 

 

22) Ülkeyi yönetme görevinin krallara Allah tarafından verildiği inancına ne denir?

a)Yetki

b)Kut

c)Kağan

d)Görev

 

23) Eski Türklerde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise ne denir?

a)Meclis 

b)Konsey

c)Kurultay

d)Divan