6. Sınıf Sosyal Soru ve Yanıtları Test

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

6. Sınıf Sosyal Soru ve Yanıtları Test

1. ÜNİTE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENİYORUM

1)Aşağıdakilerden hangisi olgu cümlesidir?

A)En çok matematik dersini seviyorum

B)Başbakanımız Recep Tayip Erdoğan’dır

C)En güzel bahçe bizim bahçemizdir

D)Türkiye’nin en güzel şehri İstanbul’dur

2)Aşağıdakilerden hangisi görüş cümlesidir?

A)En iyi okul bizim okulumuzdur

B)Ben 6. Sınıfa gidiyorum

C)Anıtkabir Ankara ilindedir

D)Atatürk 1881 yılında doğmuştur

3)Aşağıdakilerden hangisi bir vatandaşın görevlerinden değildir?

A)Askere gitmek                            B)Vergi yatırmak 

C)Yasalara uymak                          D)Üniversiteyi bitirmek

4)Aşağıdakilerden hangisi bir bireyin devlete karşı sorumluluklarındandır?

A)Oy kullanmak                            B)Çevreyi korumak

C)Eğitimini tamamlamak             D)İnsan haklarına saygılı olmak

5)’’Sıkı giyinmediğim için bugün çok üşüdüm.’’ Cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A)olay                             B)olgu

C)görüş                           D)genelleme

6)Kişinin başkalarına zarar vermeden dilediği şeyi yapmasına ne ad verilir?

A)Özgürlük                              B)Hak

C)Hukuk                                  D)Sorumluluk

7)’’Kazanmak için önce çalışmak gerekir.’’cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A)Olay         B)Genelleme      C)Olgu       D)Görüş

8)Bireylere iyi bir vatandaş olma bilincini kazandırmak han dalın amaçlarındandır?

A)Fen Bilimleri           B)Sosyal bilimler

C)Matematik              D)Dil bilimi

9)Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda bilim yuvası olarak bilinen kuruluşlardan biri değildir?

A)Hukuk Fakültesi

B)Gazi üniversitesi

C)Türk Hava Kurumu

D)Dil ve tarih

10)Aşağıdakilerden hangisi sosyal dersinde öğrendiğimiz konulardan biri değildir?

A)Hak ve sorumluluklarımız

D)Atatürk ve ilkeleri

C)Suyun kaldırma kuvveti

D)Olgu ve görüş cümleleri

11)Atatürk’ün geçmişten geleceğe yön vermek amacıyla oluşturduğu kurum hangisidir?

A)Türk tarih kurumu

B)Türk dil kurumu

C)Gazi üniversitesi

D)Tarih geliştirme vakfı

12)Bir araştırma yaparken 3.etapta ne yapılır?

A)Konu belirlenir

B)Varsayımlar eklenir

C)Kaynakça yazılır

D)Kaynaklardan araştırma yapılır

13)Aşağıdakilerden hangisi bir olay hakkında söylenemez?

A)Her olayın nedenleri vardır

B)Bütün olaylara insanlar neden olur

C)Olay başka bir olaya neden olabilir

D)Olayların sonucu olumlu veya olumsuz olabilir

14)Olay’ın anlamı nedir?

A)Meydana gelen iş veya durum

B)Kendi düşüncemiz

C)Herkese göre aynı olan şey

D)Görüşlerin bütünü

15)Aşağıdakilerden hangisi okulda karşılaştığımız bir olayda yapmamız gereken bir davranıştır?

A)Kendi düşüncemizden yola çıkmalıyız

B)Küsmeliyiz

C)Nedenlerini araştırmalıyız

D)Ani kararlar vermeliyiz 

16)Araştırma yaparken en son yapacağımız şey nedir?

A)Kaynakça

B)Konu belirleme

C)Varsayımlar belirlenir

D)Varsayımlar test edilir

17)Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan biridir?

A)Odamızı düzenli tutmak 

B)Oyun oynamamız için araç gereçler alınmalı 

C)Eğitimimiz için gerekli ihtiyaçlarımın alınması 

D)Gelişmemize uygun bir ortam olması

18)Olgu neye denir?

A)Kendi görüşümüz

B)Herkese göre aynı

C)İş veya durum

D)Görüşlerin bütünü

19)Görüş neye denir?

A)Herkese göre aynı

B)İş veya durum

C)Kendi düşüncemiz

D)Yargı

20)Genelleme neye nedir?

A)Durum-olay

B)Görüşlerin bütünü

C)Kendi görüşlerimiz

D)Herkese aynı olan her şey

1.ÜNİTE CEVAP ANAHTARI

1.B   2.A  3.D   4.A    5.A   6.A   7.B   8.B   9.C    10.C   11.A    12.D   13.B   14.A    15.C   16.A   17.A   18.B   19.C    20.B

2.ÜNİTE YERYÜZÜNDE YAŞAM

1)Aşağıda verilen fiziki haritaların hangisinde gösterilen alan daha büyük?

A)Türkiye                                B)Asya kıtası

C)Afrika kıtası                         D)Ankara

2)Aşağıdakilerden hangisi kişinin kültürel bir göstergesi değildir?

A)Aletler yapması

B)Öğrendikleri şeyleri yeni nesillere aktarması

C)Değerler ortaya koyması

 D)Yorulduğu zaman dinlenmesi

3)Aşağıda verilen ölçeklerden hangisinde küçültme oranı daha fazladır?

A)1:400.000                                    B)1:1.000.000

C)1:800.000                                    D)1:5.000.000

4)Fiziki haritada 200m yükseltiye kadar olan yerler hangi renkle  

 gösterilir?

A)Açık yeşil                         B)Açık mavi

C)Koyu yeşil                        D)Sarı

5)Tarihin başlangıcında kabul edilen olay hangisidir?

A)Ateşin bulunması

B)Tekerliğin bulunması

C)Paranın bulunuşu

D)Yazının bulunuşu

6)Tarihte bilinen ilk anayasayı kim bulmuştur?

A)Babiller          B)Frigler            C)Sümerler            D)İyonlar

7)Yazıyı icat ederek hem de tekerleği bulan uygarlık hangisidir?

A)Frigler       B)Sümerler       C)Babiller         D)Lidyalılar

8)Tarihte bilinen ilk madeni parayı bulan uygarlık hangisidir?

A)Urartular            B)Hititler               C)Lidyalılar             D)Asurlular

9)Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A)Hitit-Hattuşa     B)Frig-Gordion    C)İyon-hattuşa    D)Urartu-Tuşpa

10)Yazının bulunması ile başlar.Kavimler Göçü ile biterbu hangi çağdır?

A)İlk çağ     B)Orta çağ     C)Yeni çağ     D)Yakın çağ

11)Kavimler Göçü’nden,İstanbul’un Türkler tarafından alınmasına kadar devam eden çağ hangi çağdır?

A)Yakın çağ       B)Yeni çağ        C)İlk çağ      D)Orta çağ

12)Fransız İhtilalinden günümüze kadar olan çağdır?

A)İlk çağ       B)Yakın çağ      C)Yeni çağ          D)Orta çağ

13)Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi açan uygarlık hangisidir?

A)Babiller        B)Sümerler         C)Frigler        D)Asurlular

14)Başkenti Tuşpa olan uygarlık hangisidir?

A)Urartu       B)İyonlar         C)Frigler        D)Sümerler

15)Devlet işleri soylulardan oluşan ve Pankuş adı verilen mecliste toplanılan uygarlık hangisidir?

A)Urartular      B)İyonlar         C)Frigler        D)Hititler

16)Yöneticilerine Tiran adı verilen uygarlık hangisidir?

A)İyonlar      B)Sümerler     C)Babiller       D)Frigler

17)Ülkesini Mezopotamya’ya bağlayan ünlü Kral Yolu ‘ nu yaptıran uygarlık hangisidir?

A)İyonlar       B)Frigler          C)Sümerler      D)Lidyalılar

18)Ünlü kralları Hammurabi olan uygarlık hangisidir?

A)Sümerler       B)Asurlular      C)Babiller        D)Frigler

19)Yurdumuzda yörelere göre iklimin çeşitlilik göstermesinde hangisi etkili değildir?

A)Yeryüzü şekillerinin çeşitliliği

B)Yükseklik farklılıkları

C)Deprem kuşağında bulunması 

D)Dağların uzanış biçimi

20)Aynı boyutlardaki kağıtlara çizilen haritalardan hangisinin ölçeği daha büyük olur?

A)Marmara bölgesi

B)Asya kıtası

C)Ankara

D)Dünya

2.ÜNİTE CEVAP ANAHTARI

1.B   2.D   3.D   4.C   5.D   6.A   7.B   8.C   9.C   10.A   11.D   12.B   13.D   14.A   15.D   16.A   17.D   18.C   19.C   20.C

 

3.ÜNİTE İPEK YOLUNDA TÜRKLER

 

      1)Büyük Hun Devletinin ilk hükümdarı kimdir?

A)Teoman          B)Metehan          C)Bilge kağan         D)Bumin kağan

2)Türk adıyla kurulan ilk Türk devletdir. Bu devlet hangisidir?

A)Büyük hun devleti

B)Kök Türk Devleti

C)Kutluk devleti

D)Batı kök Türkler

3)Bumin Kağan  öldükten sonra yerine oğlu geçmiştir.Ülkesinin sınırlarını genişletmiştir.Buna göre Bumin Kağanın oğlu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Teoman     B)Bilge kağan        C)Mukan kağan               D)Metehan

4)Hun devletinin Orhun ve Selenga nehirleri yöresinde yaşamlarını sürdüren devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kök Türk devleti

B)Büyük hun devleti

C)Kutluk devleti

D)Uygur devleti

5)Devlet işleri mecliste görüşülüp karara bağlanırdı.Bu meclise hükümdar ,hatunlar gelirdi.Bu meclisin adı nedir?

A)Balbal      B)Kurgan         C)Tümen        D)Kurultay

6)Batı ve Doğu Roma İmparatorluklarıyla savaşan , Bizans imparatorluğunu vergiye bağlayan kişi kimdir?

A)Atilla         B)Bilge kağan          C)Metehan        D)Bumin kağan

7)İslam Devletinde aşağıdakilerden hangisiHZ.Ebu Bekir döneminde gerçekleştirilmiştir?

A)Sasani Devleti’ne

B)Kuran-ı Kerim’in kitap haline getirilmesi 

C)Kıbrıs’ın fethedilmesi

D)Kuran-ı Kerim’in çoğaltılması

8)Aşağıdaki savaşlardan hangisi Türklrerim İslamiyete girişlerini hızlandırılmıştır?

A)Bedir       B)Malazgirt   C)Talas   D)Hendek

9)İpek yoluna ait verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)İsmini 19. Yüzyılda almıştır

B)Sadece ipek ürünleri taşınmıştır

C)Doğu batı arasında köprü oluşmuştur

D)Üzerinde Hami, aksu gibi şehirler kurulmuştur

10)İlk Türk devletlerinde Türklerin genellikle çadırda yaşamaları hayvancılıkla uğraşmaları aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A)Ticaretle ilgilendirdiklerinin

B)Yerleşik hayata geçtiklerinin

C)Tarımsal faaliyetlerle uğraştıklarının

D)Göçebe yaşam tarzının benimsediklerinin

11)HZ.Ali döneminde müslümanllar arasındaki ayrılıklarının aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir?

A)Fetih hareketlerinin durmasına

B)Kuranı kerimin çoğaltılmasına

C)Emeviler devletinin yıkılmasına 

D)Halifelerin seçimle belirlenmesine

12)İslam tarihinde Dört halife dönemi cumhuriyet dönemi olarak da adlandırılmıştır.Bu adlandırılmada etkili olan konu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ülke sınırlarının genişlemesi

B)İllere valiler atanması

C)Dış ticaretin gelişmesi

D)Halifelerin bir tür seçimle göreve getirilmesi

13)Tuğrul beyden sonra Selçuklu hükümdarı olan, Malazgirt zaferini kazanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Alparslan      B)Melikşah       C)Mete han        D)Gazneli mahmud

14)Kuranı kerim aşağıdaki dönemlerin hangisinde çoğaltılarak önemli şehirlere gönderilmiştir?

A)HZ.Ebu Bekir       B)HZ.Ömer      C)HZ.Osman       D)HZ.Ali

15)Türklerin yaşadığı Orta Asya da zamanla otlakların azalması ciddi sorunlar getirmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin yol açtığı sorunlardan biridir?

A)Tarım üretiminin sona ermesi

B)Hayvancılığın zorlaşması

C)Çin ile ilişkilerin zayıflaması

D)Hükümdarın yetkilerinin korunmaması

16)Hunlarla ilgili en eski bilgiler Çinliler tarafından kaleme alınan kaynaklardan elde edilmektedir. Bu bilgi hunlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

A)Çinlilerle ilişki içinde olduklarını

B)Şehirler kurduklarını

C)Hukuk kurallarına önem verdiklerinin

D)Çin topraklarına yerleştiklerini

17)Kök Türklerde yazılı hukuk anlayışı gelişmemiş buna karşılık sözlü hukuk kuralları yaygın şekilde kullanılmıştır.Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Göçebe bir yaşam sürdürülmesi

B)Gök tanrı inancına sahip olunması

C)Hayvancılıkla uğraşılması

D)Yabancı uygarlıkların etkisinde kalınması

18)Uygurlar yaşadıkları yörelerde sulama kanalları inşa etmiştir.Uygurların bu girişiminin aşağıdakilerden hangisini olumlu etkilemesi beklenebilir?

A)Tarım üretimini

B)Askeri mücadeleleri

C)Hakanın yetkilerini

D)Çin ile olan siyasi ilişkileri

19)Orta Asya Türk devletlerinde boylar arası mücadeleler sık biçimde yaşanıyordu.Bu mücadeleler aşağıdakilerden hangisini zorlaştırmıştır?

A)Kut inancının yaşatılmasını

B)Yazının kullanılmasını

C)Geleneklere bağlılığın sürdürülmesini

D)Devlet otoritesinin korunmasını

20)Türk devletlerinde hükümdar öldüğünde hanedanın bütün erkek üyelerinin tahta geçme hakkı vardı. Bu durum Türk devletlerinde aşağıdaki sorunlardan hangisine yol açan bir durum olmuştur?

A)Taht kavgaları

B)Göçebe yaşam sürülmesi

C)Güçlü orduların kurulması

D)Halkın boylar halinde yaşaması

3.ÜNİTE CEVAP ANAHTARI

1.A   2.B   3.C   4.D    5.D   6.A   7.B   8.C  9.B  10.D  11.A  12.D   13.C   14.C  15.B   16.A  17.A  18.A  19.D   20.A

4.ÜNİTE ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

1)Rüzgar, su, orman ve güneş gibi doğal kaynaklar Türkiye için hangi açıdan daha önemlidir?

A)Yenilenebilir oldukları için

B)Sanayide kullanıldıkları için

C)Yurt dışına satılabildikleri için

D)Türkiye zengin bir potansiyele sahip olduğu için

2)Yurdumuzda hayvancılık hangi bölgemizin temel geçim kaynağıdır?

A)Doğu Anadolu        B)Akdeniz          C)Ege          D)Marmara

3)Aşağıdaki coğrafi bölümlerin hangisinde halkın geçim kaynağı daha çok hayvancılığa dayanır ?

A)Orta Kızılırmak          B)Erzurum-Kars

C)Orta Karadeniz          D)İç batı-Anadolu

4)Türkiye’nin ilk demir-çelik fabrikası hangi şehirde kurulmuştur?

A)Karabük        B)Ereğli

C)Kırıkkale        D)İskenderun

5)Aşağıdaki madenlerden hangisi, Doğu Anadolu Bölgesin’ nde

 Çıkarılmaz?

A)Bor mineralleri                B)Demir

C)Krom                                 D)Bakır

6)Aşağıdakilerden hangisi, nitelikli insanda öncelikle aranan koşullardan biri değildir?

A)İyi bir eğitim görmüş olmak

B)Yabancı dil bilmek

C)Genel kültürü iyi olmak

D)Askerliğini yapmış olmak    

7)Toprak ,sanayi sektörü için önemli bir ham madde kaynağıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi üretiminde ham madde olarak toprağı kullanmaz?

A)Seramik sanayi

B)Çimento sanayi

C)Tuğla sanayi

D)Mobilya sanayi

8)Ülkemizde yağ fabrikalarının ham maddesi olarak kullanılan tarım ürünlerinin ekim alanları dikkate alındığında hangi bölgemizde yağ üretilen fabrikaların sayısı daha fazladır?

A)Ege                      B)İç Anadolu

C)Marmara            D)Güneydoğu Anadolu 

9) .Su

     .Gübre

     .Toprak

      .Kaliteli tohum

Verilenler aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisine ait temel kavramlardır?

A)Sanayi                 B)Tarım

C)Hizmet                D)Ticaret

10)Mobilya fabrikası kurmayı planlayan bir işadamı tesisinin ham madde kaynağına yakın olmasına istemektedir. Bunun için aşağıdaki illerden hangisini tercih etmelidir?

A)Mardin                 B)Elazığ

C)Giresun                D)Nevşehir

11)Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin sonuçlarından biri değildir?

A)Enerji tüketiminin artması 

B)Ozan tabakasının incelmesi

C)Orman alanlarının daralması

D)Tarım alanlarının verimsizleşmesi

12)İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin fabrikalarda veya imalathanelerde işlenmiş duruma getirilmesine ne ad verilir?

A)Ham madde                    B)Ulaşım

C)Sanayi                               D)Enerji

13)Paslanmaz çelik yapımında metalürji ve kimya sanayisinde kullanılır? 

A)Kükürt                 B)Bor                C)Demir                 D)Krom

14)Sanayi alanında ham madde olarak topraktan aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmaz?

A)Seramik

B)Toprak 

C)Kiremit

D)Çimento

15)1.Ziraat bankası

      2.Etibank

      3.Toprak mahsulleri ofisi

Yukarıdakilerden hangileri tarımı destekleyen kurum ve kuruluşlardandı?

A)1-2            B)1-3         C)2-3            D)1-2-3

16)Yurdumuzun az yağış alan bölgelerinde tarımın verimli olabilmesi için toprak bir yıl ekilip bir yıl boş bırakılmaktadır. Hangi bölgemizde bu uygulamaya ihtiyaç duyulmamaktadır?

A)İç Anadolu

B)Güneydoğu Anadolu

C)Karadeniz

D)Doğu Anadolu

17)Yurdumuzda üzüm üreticiliği çok yaygın olarak yapılmasına rağmen pazarda diğer meyvelere oranla daha az görülmektedir. Bu duruma neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A)Üzümden elde edilen yan ürünlerin fazlalığı

B)Üretildiği yerde tüketilmesi

C)Nakliyede yaşanan zorluklar

D)Üzümün pazarda fazla alıcı bulamaması

18)Marmara, Ege ve Akdeniz kıyıları yurdumuzun yıl boyunca en fazla turist çeken yöreleridir. Bu duruma en az katkı sağlayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Güneşten uzun süre yararlanılabilmesi

B)Yöresel el sanatı ürünlerini fazlalığı

C)Tarihi eserlerin çokluğu

D)Plaj ve kumsalların fazlalığı

19)Buğday yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve kar yağışlı bölgelerde yetiştirilen başlıca tarım ürünüdür. Buna göre aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde buğday tarımı daha yaygın olarak yapılır?

A)Karasal iklim

B)Akdeniz iklimi

C)Marmara iklimi 

D)Karadeniz iklimi

20)Kimya sanayisinde, barut ve gübre yapımında zirai mücadelede kullanılan ürünün adı nedir?

A)Krom

B)Bor

C)Demir

D)Kükürt

4.ÜNİTE CEVAP ANAHTARI

1.D    2.A   3.B    4.A    5.A    6.D    7.D    8.C   9.B   10.C    11.A     12.C    13.D    14.B    15.B    16.C      17.A     18.B    19.A    20.D

5.ÜNİTE ÜLKEMİZ VE DÜNYA

1)Aşağıdaki ürünlerden hangisini ithal edilmesinde Türkiye için zorunluluk söz konusudur?

A)Kömür

B)Otomobil

C)Petrol

D)Elektronik eşya

2)Suudi Arabistan hangi ürünle tanınmaktadır?

A)Tekstil       B)Petrol         C)Ağır sanayi      D)Kömür

3)Türkiye’nin dış satımında hangi ürün yer almaz?

A)Petrol ve doğalgaz

B)Beyaz eşya 

C)Tarımsal ürünler

D)Tekstil ürünleri

4)Balkanlarda yer alan ülkelerden hangisinde Türk nüfusu diğerlerinden daha fazladır?

A)Bulgaristan 

B)Almanya

C)Yunanistan 

D)Gürcistan 

5)Hangi ülkede Türklerin yaşaması farklı bir nedene dayanır?

A)Yunanistan

B)Bulgaristan

C)Almanya

D)Gürcistan

6)Türkiye aşağıdaki ülkelerden hangisiyle daha fazla ticaret yapmaktadır?

A)Kanada

B)Almanya

C)Norveç

D)Brezilya

7)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin dış ülkelere sattığı ürünler içinde yer almaz?

A)Fındık     B)Bor      C)Petrol     D)Krom

8)Saat ve tıbbi araç-gereç üretiminde Dünya’da marka olmuş ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A)İtalya     B)İspanya     C)ABD     D)İsviçre

9)İnsanların yerleşmeye karar verdikleri bir yörede aradıkları koşullar arasında en son aşağıdakilerden hangisi düşünülür?

A)Su bolluğu     B)Yüzey şekilleri     C)Doğal güzellik     D)İklim koşulları

10)Aşağıdakilerden hangisi, Dünya üzerinde herhengi bir yerde nüfusun yoğunlaşmasında doğrudan etkili değildir?

A)Kıyı ovaları

B)Sanayi ve teknolojide gelişmişlik

C)Yer altı kaynaklarının zenginliği 

D)Ülkenin yönetim şekli

11)Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşüncede mili dış politikanın en önde gelen koşuludur?

A)Muhtaç ülkelere yardım etmek

B)Türkiye’nin bağımsızlığından fedakarlık etmemek

C)Komşu ülkelerle dostluk kurmak

D)Dünya barışına hizmet etmek

12)Türkiye’nin, Akdeniz ikliminde yetişme ortamı bulan tarım ürünleri, hangi ülke ile daha çok benzerlik gösterir?

A)Bulgaristan 

B)Yunanistan

C)Azerbaycan

D)Özbekistan

13)Bir ülkenin nüfus yoğunluğunu bulmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A)Ülkenin alanı toplam nüfusa bölünür

B)Tarım alanları toplam nüfusa bölünür

C)Toplam nüfus tarım alanlarına bölünür

D)Toplam nüfus ülkenin alanına bölünür

14)Türkiye’de endüstri ve hizmet alanlarında çalışan nüfusun artması aşağıdakilerden en çok hangisine neden olmaktadır?

A)Dış göçlere

B)Çarpık yapılaşmaya

C)Eğitim sorunuma

D)Tarım sektörüne çalışan sayının azalmasına

15)Dünya ülkelerinden pek çoğu ürettikleri ürünlerle isimlerini öne çıkarmışlardır. İtalya’nın tanındığı alan aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ağır sanayi ürünleri

B)Ayakkabı ve tekstil

C)Elektronik eşya

D)Tıbbi araç gereç

16)1.Irak   2.Türkiye  3.İran   4.Azerbaycan  5.Suudi Arabistan

Bakü Ceyhan hattı yukarıda verilenlerden hangi iki ülke arasında petrole dayalı bir projedir?

A)1-2            B)1-3           C)2-3            D)3-5

17)Aşağıdakilerden hangisi fiziki faktörlerde yer almaz?

A)Turizm

B)Bitki örtüsü

C)Yeryüzü şekilleri

D)Bitki örtüsü

18)Aşağıdakilerden hangisi beşeri ve ekonomik faktörlerde yer almaz?

A)Ulaşım

B)Turizm

C)Ticaret

D)Su kaynakları

19)Belirli bir alan içinde yaşayan insan sayısına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fiziki faktörler

B)Beşeri ve ekonomik faktörler

C)Nüfus

D)Nüfus yoğunluğu

20)Bir ülkede ya da km2’ ye düşen kişi sayısına ne denir?

A)Nüfus

B)Nüfus yoğunluğu

C)Fiziki faktörler

D)Beşeri ve ekonomik faktörler

5.ÜNİTE CEVAP ANAHTARI

1.C   2.B   3.A   4.A   5.C    6.C   7.C   8.D   9.C   10.D   11.B   12.B   13.D   14.D   15.B   16.C   17.A   18.C   19.C   20.B