6. Sınıf Sosyal Bilgiler Basit Tekrar Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 2 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Basit Tekrar Soruları

1)aşağıdakilerin hangisi naylon poşedin kullanım medeni arasında yer almaz?

a)ucuz olması b)kullanımının kolay olması c)uzun süre kalması d)kaliteli olması

2)Hangisi olgu cümlesidir?

a)kırıkkale bir ildir b)futbol daha güzeldir c)tavşan daha iyidir d)ankara daha güzel bir şehir

3)emniyet kemerini neden takmalıyı? a)güzel olduğu için b)eylenceli olduğu için c)ayatımızı kurtardığı için d)canımız stediği için

4)Hepimizin ........vardır noktalı yere ne gelir?

5)tüketici hakları neden vardır? a)kalite olsun diye b)herkes hakkını arasın diye c)hava olsun diye d)hepsi 6)her insanın ........vardır noktalı yere ne gelir? "

7)okullarımızın temiz olmasını sağlıyan kurum..........denir noktalı yere ne gelir?

8)18yaşından büyük olanlar....... kullanır

9)türk tarih kurumu .......yılında kuruldu

10)türk dil kurumu .......yılında faliyete geçmiştir

11)bir sorunun çözülmesi için sıralanan basamağa........ denir

12)başka devletlere sayguı duymalıyız 1)=d 2=y ,

13)tüketici hakları ne zaman kuruldu? a)1960-1970 c)1950-1940 b)1960-1950 d)1930-1940

14) Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarından değildir? A) Demokratik değerleri benimsemek. B) Topluma uyum sağlamak. C) Her bireye istediği mesleği kazandırma. D) İleriki yaşantısında kendisine yararlı bilgiler sunmak.

15)EMPATİ: Kişinin kendini başkasının yerine koyarak, onun gibi düşünüp, hissetmeye çalışmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi empatiye örnek olabilir? A) Mutat sınıf kapısını hızla çarptı B) Zeynep, Ayşe’nin üzüntüsünü yüreğinde hissediyordu C) Fatih, Aydın’a çok kızdı. D) Orhan, babasını sevdiğini her yerde söylüyordu.

16)Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin inceleme alanına girmez? A) 2. Dünya Savaşının neden ve sonuçları B) Ülkemizde karasal iklimin etkili olduğu coğrafi bölgeler C) Çevremizdeki sosyal yardım kuruluşları D) Bitkilerin büyümesini etkileyen faktörler

17)Aşağıdakilerden hangisi olaylar hakkında söylenemez? A) Her olayın bazı nedenleri vardır. B) Olayların sonucu olumlu ya da olumsuz olabilir. C) Bütün olaylara insanlar neden olur. D)Bir olay başka olaylara neden olabilir.

18)Her dersin farklı amaçları olsa da hepsi iyi vatandaş olarak yetişmemizi hedefler. Aşağıdaki derslerden hangisi bu amaca en çok hizmet etmektedir? A) Fen Bilgisi B)Matematik C)Sosyal Bilgiler D) Türkçe

19)Araştırma yaparken kitaptan yaralanmak yeterli olur 1)doğru 2)yanlış 20)bir grup çalışmasında başkalarının sözüne bakmamalıyız 1)doğru 2)yanlış

21)......İLK SEHRİ HARİTAYA ÇİZİLMİŞTİR 22)......ölçekli haritada ayrıntı fazladır

23)......ölçekli haritada ayrıntı azdır 24)iki pralel arasındaki uzaklşık ....km'dir

25)yeryüzünü iki eşit parçaya bölen daireye.......denir

26)başlangıc meridyeni......gözlemevinden geçer

27)türkiye....kıtasında yer alır

28)ormanların çok bulunduğu iklime........iklimi denir

29)otların hiç bulunmadığı iklime......iklimi denir

30)buzulların çok olduğubir yerin iklimine......iklimi denir

31)türkiyede......tane iklim çeşidi vardır

32)karasal iklimin bitki örtüsü.....'dır

33)akdeniz ikliminin bitki örtüsü......'dır

34)karadenizikliminin bitki örtüsü.....'dır

35)ilk yerleşme.....yılında gerçekleşmiştir

36)sümerler.....icat etmişlerdir

37)lidyaalılar....bulmuşlardır

38)(babil)iştar kapısı nerdedir? a)ırak b)iran c)türkiye d)suriye

39)kral midüs tümülüsü .......'dır

40)türkiyenin en uzun dağı:.....'dır

41)ilk türk devleti.....'dır

42)ilk türk devletinin bilinen ilk hükümdarı ........'dır

43)kavimler göçü.....yılında gerçekleşmiştir

44)doğu ile batıyı buluşturan yola ......yolu denir

45)bedir savaşı .....yılında olmuştur

46)hendek savaşı .....yılında olmuştur

47)uhut savaşı .....yılında olmuştur

48)hudeybiye anlaşması......yılında olmuştur

49)mekkenin fethi .....yılında olmuştur

50)gazneliler.....yılında kuruldu

51)türkiye arazi kullanımınagöre....tarım alanı

52)türkiye arazi kullanımınagöre....diğer

53)türkiye arazi kullanımınagöre....mera

54)türkiye arazi kullanımına göre....orman

55)çalışan nufusun yoğunluğuna göre.....tarım

56)çalışan nufusun yoğunluğuna göre..... hizmet

57)çalışan nufusun yoğunluğuna göre..... sanayi

58)ülkemiz sıcak su kaynakları açısından dunyada......

59)ülkemiz sıcak su kaynakları açısından avrupanın......

60)türkiyede......çeşit maden vardır

61)Tarih öncesi insanlarının geçim kaynağı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Ticaret B) Turizm C) Avcılık D) Sanayi

62)türkiyenin ihracatında sanayi......

63)türkiyenin ihracatında tarım......

64)türkiyenin ihracatında madencilik.....

65)türkiyenin ihracatında diğer......

66)türkiyenin ithalatında sanayi.......

67)türkiyenin ihracatında tarım.......

68)türkiyenin ihracatında madencilik........

69)türkiyenin ihracatında diger......

70)türkiyenin dış devletlerine sattıgı ürünlere.......

71)türkiyenin dış devletlere sattığı ürünlere........

72)türkiye......ithalat yapar

73)türkiye......ithalat yapar

74türkiye......ithalat yapar

75)türkiye......ihracat yapar

76)türkiye......ihracat yapar

77)türkiye......ihracat yapar

78)türkiye.....ülkesi ile ticaret yapar

79)türkiye.....ülkesi ile ticaret yapar

80)türkiye.....ülkesi ile ticaret yapar

81)türkiye.....ülkesi ile ticaret yapar

82)türkiye.....ülkesi ile ticaret yapar

83)türkiye.....ülkesi ile ticaret yapar

84)türkiye.....ülkesi ile ticaret yapar

85)türkiye.....ülkesi ile ticaret yapar

ÜNİTE DEĞERLENDİRME

1)ipek yolu.....ülkesinden gelmiştir

2) Bir mal ya da hizmeti alan kişilere ne ad verilir? A) Üretici B) Tüketici C) Birey D) Müstahsil

3)bilimsel araştırmalarda ..... kullanırız

4)parayı lidyalılar bulmuştur doğru yanlış

5)mezarın diğer bir adına.....denir

6)iki paralel arasindakı uzaklık 111km'dir doğru yanlış

7)akdeniz ikliminde yazlar kurak kışlar soğuktur doğru yanlış

8)4 mevsimin yaşanması konumla ilgilidir doğru yanlış

9)bizim gelenek göreneklerimizden biri davuldur doğru yanlış

10)sağlık bakanlığı çiftçileri destekler yanlış doğru

11)pamuk yağmurlu yerlerde yetişir doğru yanlış

12)başka milletlere saygı duymalıyız doğru yanlış

13)fındık yağmurlu havalarda yetişir doğru yanlış

14)ihracat bizim dış devletlere sattığımız ürünlerdir doğru yanlış

15)karasal mevsim hem sıcak hem de soğuktur doğru yanlış