6. Sınıf Sosyal 3. Ünite Soruları Boşluk Doldurma Doğru Yanlış

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

6. Sınıf Sosyal 3. Ünite Soruları Boşluk Doldurma Doğru Yanlış

3.ÜNİTE (İpek Yolu’nda Türkler)

1- Köktürk alfabesi ile yazılmış ilk yazılı belgelere ………………………….. denir.

2- Hz. Muhammed, 8-25 yaşları arasında .......................... yanında kaldı.

3- Hz. Muhammed’in haccına ……………….. , konuşmasına da …………………. denir.

4- Dört halife vardır. Bunlar:

    …………………….. , ……………………, ……………… …. , …………………. ‘dir.

5- (D) (Y) Tarihte bilinen ilk Türk devleti Kök Türk Devletidir.

6- (D) (Y) Türklerin en önemli kutlaması Nevruz bayramıydı.

7- (D) (Y) Avrupa arasında, ipek yolu ile baharat yolu da geçer.

8- (D) (Y) İslamiyet’ten önce arapların yurdu Arabistan’dı.

9- (D) (Y) İslamiyet’ten önce Araplar putlara tapmıyorlardı.

10- (D) (Y) Araplar kabile halinde yaşarlardı. Buna bedevi denir.

11- (D) (Y) Kızları diri diri gömme devrine Arap Devri denir.

12- (D) (Y) Hz. Muhammed,30 yaşında Hz. Hatice ile evlendi.

13- (D) (Y) Bedir Savaşı, Mekkeli putperestlere yapılan ikinci savaştır.

14- (D) (Y) Bedir Savaşı 626 yılında olmuştur.

15- (D) (Y) Uhud Savaşı 625 yılında olmuştur.

16- (D) (Y) Uhud Savaşı, Bedir Savaşı ‘nın yenilgisinin öncünü almak için yapılmıştır.

17- (D) (Y) Hendek Savaşı 627 yılında yapılmıştır.

18- (D) (Y) Karahanlı Devleti 840 yılında kuruldu.

19- (D) (Y) Gazneli Devleti 1187 yılında kuruldu.

20- Müslümanlar neden Uhud Savaşı’nı yapmışlardır?

     A) Hendek Savaşı’nda yenildikleri için

           B) Hiçbiri

           C) Medine’ye hicret için 

           D) Bedir Savaşı’nda yenildikleri için 

 

3.ÜNİTE  CEVAP ANAHTARI

1-Orhun Anıtları

2-Ebu Talip

3-Veda Haccı, Veda Hutbesi

4-Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali

5-Yanlış

6-Doğru

7-Doğru

8-Doğru

9-Yanlış

10-Doğru

11-Yanlış

12-Yanlış

13-Yanlış

14-Yanlış

15-Doğru

16-Doğru

17-Doğru

18-Doğru

19-Yanlış

20-D(Bedir Savaşı’nda yenildikleri için)