6. Sınıf Sosyal 2. Ünite Soruları Boşluk Doldurma Doğru Yanlış

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

6. Sınıf Sosyal 2. Ünite Soruları Boşluk Doldurma Doğru Yanlış

2. ÜNİTE (Yeryüzünde Yaşam)

1- Kuşbakışının belli bir oranda küçültülmesine …………… denir.

2- Ölçeksiz kabataslak çizimlere ……………. denir.

3- Kuzey Yarım Küre’de olan dönenceye ………………………….. denir.

4- Güney Yarım Küre’de olan dönenceye ………………………….. denir.

5- Kutup noktalarında birleşen yarım çemberlere ………………. denir.

6- Bir yerin karalar, denizler vb. yerlere göre belirtilmesine …………………….. denir.

7- Parayı ilk kez ……………… kullanmıştır.

8- (D) (Y) Ölçeğin hesaplanması Gerçek Uzunluk    şeklinde yapılır.  

           Haritadaki Uzunluk

9-  (D) (Y) Harita çiziminde gölgelendirme kullanılmaz.

10-(D) (Y) Türkiye’nin Matematik Konumu 25º - 46º kuzey enlemleri ile 35º - 42º doğu 

boylamları arasındadır.

11- (D) (Y) Dünya’da 8 kıta vardır.

12- (D) (Y) Akdeniz Bölgesinin bitki örtüsü ormandır.

13- (D) (Y) Akdeniz Bölgesinin bitki örtüsü makidir.

14- (D) (Y) Karadeniz Bölgesinin bitki örtüsü ormandır.

15- (D) (Y) İç Anadolu Bölgesinin bitki örtüsü bozkırdır.

16- (D) (Y) Hititler’in başkenti Hattuşaş’dır.

17- (D) (Y) Urartlar’ın başkenti Gordion’dur.

18- (D) (Y) Frigler’in başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır.

19- Çağlar 4’e ayrılır. Bunlar;…………..,  ……………,  …………….., ………………’dır.

20- * Başkenti Tuşpa’dır.

      * Yönetim şekilleri krallıktır.

      * Dinleri çok tanrılıdır.

        Yukarıda anlatılan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

      A) Hititler    B) Frigler     C) Urartular      D) İyonlar 

CEVAP ANAHTARI

2.ÜNİTE 

1-Harita

2-Kroki 

3-Yengeç Dönencesi

4-Oğlak Dönencesi

5-Meridyen

6-Özel Konum 

7-Lidyalılar

8-Yanlış 

9-Yanlış 

10-Yanlış 

11-Yanlış 

12-Yanlış 

13-Doğru

14-Doğru

15-Doğru

16-Doğru

17-Yanlış 

18-Doğru

19-İlkçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ

20- C (Urartular)

6. Sınıf, Sosyal, 2. Ünite, Soruları, Boşluk, Doldurma, Doğru, Yanlış,