6. Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soru Cevap

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soru Cevap

6. SINIF  SOSYAL BİLGİLER TEST

1-)Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal Atatürk’ün  sosyal bilimlere katkılarından biri değildir?

              a-)Dil ve tarih, coğrafya fakültesinin açılması

              b-)Türk Dil Kurumu’nun kurulması

              c-)İstanbul Üniversitesinin açılması

              d-)Türk Dil Kurumu’nun açılması

 

 2-)Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir görüş cümlesidir ?

             a-)M..Kemal Selanik’te doğmuştur.

             b-)İstanbul dünyanın en güzel şehridir.

             c-)Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde bir ülkedir.

             d-)Türkiye’de zorunlu eğitim 8 yıldır.

 

3. “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Atatürk bu sözünü gerçekleştirmek ve Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu kurmuştur? 

 

A) Türk Tarih Kurumu.          B) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi 

 C)Türk Dil Kurumu               D) İş Bankasının kurulması                  

       

 

4- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunu belirtiyor?

A)   26 – 45 Doğu meridyenleri  , 36 – 42 Kuzey paralelleri

B)   36 – 45 Doğu meridyenleri  , 53 – 63 Kuzey paralelleri 

C)   75 – 79 Batı meridyenleri  ,  24 – 42 Güney paralelleri

D)    43 – 79 Doğu meridyenleri 82 – 90 Güney paralelleri

                                                                  

                                    

  5-      I.Marmara Bölgesi Türkiye’nin en güzel bölgesidir

            II. Kocaeli Marmara Bölgesinin   ilidir

           III.Türkiye Asya ve Avrupa kıtasının en güzel ülkesidir

 

          1)  Yukarıdaki cümlelerden hangisi olgu özelliğindedir?

 

         A).yalnız I          B)yalnız II          C)I ve III        D)II ve III

 

6- Kocaeli ve çevresini daha ayrıntılı görmek için hangi  haritayı kullanmak daha uygun olur?

 A)Marmara bölgesi                      B)Türkiye              C)Dünya                     D)Asya kıtası   

 

 

7--Metin,arkadaşları ile konuşurken futbolun basketboldan daha eğlenceli olduğunu ve dünyada en fazla sevilen spor dalı olduğunu söylemiştir.

    Buna göre Metin”in bu konuşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

a- Görüş bildirmiştir.                                           b-Olay anlatmıştır

c-Olgudan bahsetmiştir.                                       D-Bilimsel bir açıklama yapmıştır.

8-Her Türk vatandaşının devlet tarafından belirlenen kanunlara uyması gerekir.Toplumsal yaşayışımızı düzenleyen bu kanunlara uymakla vatandaşlık görevimizi de yerine getirmiş oluruz.

 

    Buna göre vatandaşlık görevinin yerine getirilmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisini sağlamaktadır?

a-Toplumun ekonomik yönden kalkınmasını

b-İnsanların rahat ve huzurlu yaşamasını

c-Devletin askeri yönden güçlenmesini

d-İnsanların kendilerini geliştirmesini

 

9-Ülkemizde Sosyal Bilimlerin gelişmesine önem veren Mustafa Kemal Atatürk ya bizzat kuruluşunu sağlayarak ya da teşvik ederek okul,kurum ve kuruluşların açılmasını sağlamıştır.

   Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimlerin gelişmesini sağlayan kurumlardan biridir?

 

a-Türk Standartları Enstitüsü Kurumu         b-Etibank

c-Maden Tetkik Arama Enstitüsü                 d-Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

 

10-Sosyal Bilgiler, tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgileri felsefe ve sosyoloji gibi konuları içine alan bir derstir.

    Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz?

a-İnsan haklarına saygılı vatandaşlar yetiştirmek

b-Öğrenciye toplumsal kişilik kazandırmak

c-İnsanların rahat ve huzurlu yaşamalarını sağlamak

d-Türk tarihi ve kültürünü kavratmak

 

11-Aşağıdakilerden hangisi  bilimsel araştırmada son basamaktır?

a-Araştırma konusunu tesbit etmek

b-Araştırma konusu için kaynak eserleri bulmak

c-Rapor yazmak

d-Varsayımlar ileri sürmek

 

 

 

 

12-   1-Türkiye devletinin yönetim şekli Cumhuriyettir.

         2-Türkiye”nin üç tarafı denizlerle çevrilidir.

         3-Türkiye”de köylerden şehirlere sürekli bir göç yaşanmaktadır.

         4-Türkiye”nin en önemli sorunu çevre kirliliğidir.

  Yukarıdaki bilgilerdin hangisi bir görüştür?

a-1          b-2      c-3        d-4

 

13-Yakın çevremizde hizmet aksamalarıyla karşılaştığımızda aşağıdakilerden hangisine başvururuz?

a-Tüketici hakları mahkemesi

b-Belediyeler

c-Tüketici hakları koruma derneği

d-Halk evleri

14-Dünyadaki en büyük ve en küçük kıtalar aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde doğru verilmiştir?

 

a-Asya-Avrupa            b-Asya-Avusturalya    

 c-Afrika-Antarktika    d-Kuzey Amerika-Avrupa

 

15-Aşağıda verilen ölçeklerden hangisi bir bölgeyi daha ayrıntılı gösterir?

a- 1/500 000       b-1/50 000    c-1/2.000.000      d-1/100.000

 

 

16- Sosyal Bilgiler dersinde anlatılan “kişi dokunulmazlığı” konuları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Seyahat hürriyeti

B) Seçme-seçilme hürriyeti

C) Din hürriyeti

D) Özel hayata müdahale hürriyeti

 

 

17- İnsanların bir konu ile ilgili düşündüklerini ifade etmesine ve o konu ile ilgili yorumlarını katmasına ………………..  denir.

Yukarıda boş bırakılan yere hangi kavram getirilir?

A) Olay

B) Görüş

C) Kavram

D) Genelleme

 

18- Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumu’nun görevidir?

 

a)Türk dilinin gelişimi izlemek

b)Türk tarihini araştırmak

c)Gazeteleri incelemek 

d)Tüketici haklarını korumak

 

19- Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimleri oluşturan bilim dallarından biri değildir?

 

a)Coğrafya

b)Tarih 

c)Felsefe

d)Kimya

 

 

20- Kişiye göre değişen  ve insanların kendi düşüncelerini yansıtan bilgilere “görüş” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir görüş cümlesidir?

A) Ülkemizde dört mevsim belirgin olarak yaşanır.

B) Tarihte ilk parayı Lidyalılar kullanmıştır.

C) En güzel  okul bizim okulumuzdur.

D) Türkiye’nin en büyük  gölü Van Gölüdür.

21. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerin den biri değildir?

A) Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.

B) Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

C) Türkiye Devleti bölünmez bir bütündür.

D) Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.

 

22- .Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumuyla ilgilidir?

a) Türkiye, Başlangıç Meridyenine göre Doğu Yarımkürededir.

b) Türkiye, 36˚-42˚Kuzey paralelindedir.

c) Türkiye, İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahiptir.

d) Türkiye, Ekvator’un Kuzeyinde yer alır.

 

23-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarının ikincisidir?

 

A) Notları sınıflandırmaB)Varsayımları yazma 

 

C) Konu belirleme D)Metin oluşturma

CEVAP: B

 

24-1928 yılında yapılan yenilik hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Türk Tarih Kurumu AçıldıB)Türk Dil Kurumu Açıldı

 

C)Harf İnkılabı YapıldıD)Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Açıldı

 

 

25-Olgu: Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi olgudur?

A)Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul’u feth etmiştir.

B)Yakup Kadri üslubu ile insanları adeta büyüler.

C)Abant gölü ülkemizin en güzel gölüdür.

D)Hande Yener çok hoş bir şarkıcıdır.

 

 

26-Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?

A)Haftanın en yoğun günü çarşambadır.

B)Öğrenilmesi en zor ders sosyal bilgilerdir.

C)Menteşe yöresi, Ege’nin en engebeli yöresidir.

D)Antalya, Akdeniz’in en güzel şehridir.

 

 

27-”Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir, yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır”

Mustafa Kemal’in yukarıdaki ifadeleri ile tarih biliminin aşağıdaki özelliklerinden hangisi örtüşmez?

A)Belgelere dayanması

B)Objektif olması

C)Tarihin günümüzün koşullarına göre değerlendirilmesi.

D)Bilimsel olguları incelemesi

 

28-“Ali en güzel rengin mavi olduğunu söylerken, Ahmet kırmızı olduğunda ısrar etmektedir.”

Bu durum hangisini doğrular?    

A)Görüşler kişiden kişiye değişir.

B)Ali Ahmet’ten daha zekidir.

C)Olguların ispatlanabileceğini.

D)Ahmet’in Ali’den daha zeki olduğunu.

 

 29-Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık sorumluluklarımızdan değildir? 

 

A)Askerlik yapmak.

B)Vergi vermek.

C)Seyahat etmek

D)Oy vermek

 

30-Aşağıdakilerden hangisi sorunlarımızın çözümü için başvurmamız gereken yollardandır?

 

A)Sorunla ilgili kurumdaki yakınımızdan yardım istemek.

B)Sorunla ilgili torpil yapabilecek bir yetkiliyi aramak.

C)Dilekçe yazarak ilgili kuruma başvurmak.

D)Milletvekillerinden yardım istemek. 

 

 

31-Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’nun kurulması hangi alanda gelişme göstermemizde etkili olmuştur?

A) SiyasetteB) Sosyal BilimlerdeC) Fen bilimlerindeD)Ekonomide

 

 

 

 

 

32-               1.  Ağrı Dağı ülkemizin en yüksek dağıdır.

         2.  Çok gezen, çok okuyandan daha iyi bilir.

         3. Ülkemizde ilköğretim zorunlu ve devlet okullarında parasızdır.

         4.  Uçak bir ulaşım aracıdır.

Yukarıdakilerden hangisi bir görüştür?

 

A)  1B)  2C)  3D)  4

 

33- Aşağıdakilerden verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

             A)  Meridyenler arasındaki mesafe yalnızca Ekvator’da eşittir ve 111 km’dir.

             B) Paraleller arası mesafe eşit değildir ve kutuplara gidildikçe bu mesafe kısalır.

             C) 180 tane doğuda, 180 tane batıda olmak üzere toplam 360 meridyen vardır.

             D) Dünya üzerinde çizgisel hız Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalır.

 

 

 

34- Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanabileceği durumlardan biri değildir?

 

A) Savaş hal       B) Kamu sağlığı ve güvenliği      C) Nüfus sayımı      D) Olağanüstü  hal

 

 

35-  Aşağıdakilerden hangisi bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde etkili olan 

       etkenlerden biri değildir? 

 

A) Verimli tarım alanları

B) Bitki örtüsünün gür olması

C) Endüstri kuruluşlarının yaygın olması

D) Uygun iklim şartları

 

36- Coca Cola’nın üç kapağını toplayan bir kişi, coca cola firmasının hediye olarak sunduğu cam  

      bardağı almaya gittiğinde, market sahibi tarafından haksızlığa uğruyor ve bardağı verilmiyor. 

       Bu durumda, haksızlığa uğrayan kişi, aşağıdakilerden hangisine başvurmalıdır?

a)Tüketici sorunları – hakem heyeti

b)İnsan hakları derneği

c)Anayasa mahkemesi

d)Emniyet

 

 

  37-Aşağıdakilerden hangisi haritanın ölçeği değiştiğinde haritada değişen özelliklerden  biri  

       değildir?

                            a)   Coğrafi konum

                            b)   Yüzey şekillerinin yansıtılmasındaki hata payı

                            c)   Haritada gösterilen ayrıntı

                            d)   Haritaların kapladıkları alan

 

38-Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden birisidir?

 

a)180 tane doğuda 180 tane batıda toplam 360 tane paralel vardır.

b)İki paralel arasındaki uzaklık birbirine eşittir.

c)Paralellerin boyları birbirine eşittir.

d)180 tane kuzeyde 180 tane güneyde toplam 360 tane paralel vardır.

     

 

39- Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilere olgu denir.

Yukarıdaki tanıma göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir olgudur?

A)Sosyal bilgiler dersi çok zevklidir.,

B)Türkiye’nin en güzel bölgesi Akdeniz Bölgesi’dir.

C)Türkiye devletinin başkenti Ankara’dır.

D)Muhabbet kuşları canı sıkılınca öter.

 

 

40-  Bilimsel çalışma ile ilgili çeşitli kavramlar vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kavramlar arasında gösterilmez?

A-Hipotez

B-Dipnot

C-Empati

D-Katalog Taraması

 

 

 

41-. Paralel dairelerinin boylarının ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe küçülmesinin ve kutuplarda nokta haline gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

    A)Dünyanın uzay boşluğunda yer alması

    B)Dünyanın şekli

    C)Toplam 180 tane paralel dairesinin bulunması

    D)Paraleller arası mesafenin 111 kilometre olması

 

 

42-Gerçekliği herkes tarafından kabul edilen ve kanıtlanabilen bilgilere olgu, gerçekliği ispat edilmemiş bilgilere ise görüş denir.

Buna göre, aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

 

               Olgu                Görüş

 

A)   Televizyondaki en güzel programlar    En sevmediğim günler yağışlı günlerdir.

        Belgesellerdir.

B)    İstanbul Marmara Bölgesindedir.  Yasalar Anayasaya göre çıkarılır.

C)    İlköğretim kesintisiz sekiz yıldır ve                 Öğrenciler okula giderken siyah önlük

        Zorunludur.Giymek zorundadır.

D)    Vergi vermek bir vatandaşlık görevidir. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir

 yarımadadır.

43. Furkan evlerinin yanında bulunan çocuk  parkının bakımsızlığından ve park içinde rahatça 

      oynamalarını engelleyen dikenlerden şikayetçidir .Furkan rahatsızlığını dile getireceği   

     dilekçeyi hangi makama yazmalıdır?

 

A)Tüketici mahkemesine 

B)Muhtarlığa

C)Reklam kuruluna

D)Belediyeye

 

 

44-Ülkemizin dünya üzerinde bulunan yedi kıtadan ikisi üzerinde toprakları vardır. Bu iki kıta 

      aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 

A)Asya-Avrupa

B)Antarktika-Asya

C)Avrupa –Afrika

D)Asya-Avustralya

 

45-Yaklaşık 36 derece doğu boylamında yer alan Sivas’ta saat 11:00 iken yaklaşık 33 derece boylamında 

      yer alan Ankara’da yerel saat kaçtır?

 

a)10:48    b)11:12      c)11:22      d)10:38

 

  46-     "Türkiye'nin…………………. şehri İstanbul’dur." cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcük¬lerden hangilerinin gelmesi durumunda bir gö¬rüş ifade edilmiş olur?

A-En kalabalık                                       B- En güzel                  

    C- En fazla sanayileşmiş                   D-   En fazla okul bulunan

47-  Aşağıdakilerden hangisi bütün insanlar için za¬rarlı olarak kabul edilir? 

A) Akarsular üzerine barajların yapılması 

B)  Bazı öğrencilerin ödevlerini zamanında yapma¬ması 

C) Aşırı yağışların sel ve toprak kaymalarına yol aç¬ması 

D) Fabrika atıklarının doğrudan denizlere akıtılması 

 

48-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

 

A)Olgu kişiden kişiye değişebilir. 

B)Görüşün doğruluğu her zaman ispatlanamaz. 

C)Olgunun doğruluğu her zaman ispatlanabilir. 

 D)Olgu ile görüş birbirinden farklıdır.

 

49-  Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin temel amaçlarından biri olamaz? 

A) Bireyin toplumsal yaşama uyum sağlamasına yardımcı olmak 

B) Kurallara uymanın önemini kavratmak 

C) Bireyin bir meslek edinmesini sağlamak 

D) Bireye bilgi edinme yollarını öğretmek 

50- Aşağıdakilerden hangisinde “olgu” doğru tanımlanmıştır.

a. Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir.

b. Kişiden kişiye değişen, insanların bireysel düşüncelerini yansıtan bilgidir.

c. Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı olan bilgidir.

d. Öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen bilgidir

 

 

51-Türkiye ‘ de  görülen köyden kente göçler sonucunda işsizlik oranı artmaktadır. Bununla 

    birlikte kişi başına düşen gelir azalmaktadır.

 

Yukarıdaki  paragrafta  göç olgusunun  hangi  sonuçlarından  söz edilmiştir ?

 

a- Siyasi b- Ekonomik c-Kültürel d-Çevre  

 

52- Aşağıdakilerden hangisi  bilimsel araştırmalarda  kullanılan yöntemlerden biridir ?

 

a- okuma yazma öğrenmeb- Okul açmak

 

c- Anket yapmad- Gazete satma

 

 

53- Kaymaz Araman İlköğretim Okulu olarak İstanbul’a düzenlediğimiz gezide Sosyal Bilgiler 

öğretmenimiz İstanbul un eski bir yerleşim yeri olduğunu, tarihi ve turistlik açıdan zengin, 

Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan bir köprü ve Türkiye’nin en güzel şehri olduğunu belirtti.

    Yukarıda verilen parçada kaç tane görüş cümlesi vardır? 

A)1 B)2C)3D)4

 

 

54-Aşağıdaki ölçeklerin hangisiyle yapılan Türkiye haritasında Kocaeli daha geniş yer kaplar.

    A)1/100000                  B)1/200000                 C)1/300000                D)1/4000000

 

55- Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olarak sorumluluklarımızdan biridir?

 

A) Meslek sahibi olmakB) Vergi vermek

C) Sendika kurmakD) İşyeri açmak

 

 

56-    60 K paralelinde bulunan Norveç’in Oslo kentiyle, 40 K paralelinde bulunan İspanya’nın 

        Madrid kentinin arasındaki mesafe kaç km’dir?

        

A)3330

B)2220

C)2775

D)1665

 

  57-   Bilimsel araştırma yaparken uygulamamamız gereken ilk aşama ne olmalıdır?

             

A)hipotez oluşturma

B)Kaynak taraması yapmak

C)Konunun belirlenmesi

D)Hipotezlerin doğruluğunu test etmek

 

58-.Atatürk tarafından kurulan ; 

I. Türk Dil KurumuII. Türk Tarih Kurumu   III.   Maden Tetkik Arama Enstitüsü

Kurumlarından hangisi ya da hangileri Türk Kültürünün zenginleştirilmesi amacıyla kurulmuştur?

a) yalnız Ib) Yalnız III.c) I ve II.d) I,II ve III

 

59- Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler ’in yararlarından biri değildir?

 

a- Bireysel farklılıklarımızı fark etmemizi sağlar.

b-Etkin bir vatandaş olarak yetişmemizi sağlar.

c- Fiziki gelişmemizi sağlar.

d- Sosyal bütünlüğümüzü korumamızı sağlar.

 

 

60 Atatürk’ün geçmişten dersler alarak geleceğe yön çizmek istemesi amacıyla kurmuş olduğu dernek aşağıdakilerden hangisidir?

 

   a-Türk Dil Kurumu      

   b-Atatürk inkılapları İnceleme Enstitüsü

   c-Tarih Geliştirme Vakfı   

   d-Türk Tarih Kurumu 

 

61   -   Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesidir?

 

A)    Her insan müzik dinlemekten hoşlanır.

B)     Aileyi en iyi baba yönetir.

C)    Türk Halk Müziği dünyanın en iyi müzik dalıdır.

D)    Aile toplumun en küçük birimidir.

 

 

62-      Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarından biri değildir?

 

A)    Konu seçimini yapmak.

B)     Konun çözümüne yönelik varsayımlar oluşturmak.

C)    Oluşturduğumuz varsayımları görüşlerimizle değiştirmek.

D)    Konuyla ilgili bilgi toplamak.

 

      

 

63-“Yol,su,kanalizasyon,çöp vs.” sorunlarımızda  aşağıdaki kurumlardan  hangisine dilekçeyle 

      başvurabiliriz?

A)Tüketici Hakları Derneği’ne                               C)Sağlık Müdürlüğüne

B)Belediye Başkanlığına                                         D)Çevre Bakanlığı’na

 

64--Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kurdurduğu  “Dil, Tarih-Coğrafya Fakültesi nden 

       mezun olmuş ünlü bir tarihçimizdir?

 

A)Afet İNAN                                         C)Halil İNALCIK

B)Burhan TOPRAK                               D)Sabiha GÖKÇEN

 

65-Aşağıdakilerden hangisi meridyenlere ait özelliklerden biri değildir ?

 

A)360 Meridyen yayı vardır.

B)Başlangıç meridyeni İngiltere’nin Greenwich gözlem evinden geçer

C)İki Meridyen arası uzaklık her yerde 111 km’dir.

D)İki Meridyen arasında 4 dakikalık zaman farkı vardır.

 

66-   Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir? 

 

     A- Köktürk Devleti            B- Uygur Devleti           

     C- Asya Hun Devleti        D- Karahanlılar devleti

67- ‘’Herkes tarafından kabul edilen, sürekli olagelen kolayca anlaşılabilir, ,ispatlanabilir bilgilere 

olgu denir.’’

       Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesi değildir?

 

A)Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir.

B) Atatürk ,19 mayıs 1919 yılında Samsun’a çıktı.

C) İzmir ,Türkiye’nin en güzel ilidir.

D) Van Gölü Türkiye’nin en büyük gölüdür.

 

68-Aşağıdakilerden hangisi görüş değildir?

 

A-En sevimli hayvanlar kedilerdir.                                                        

B-Cep telefonu 15 yaşından sonra kullanılmalıdır.                                       

C-En güzel mevsim ilkbahardır.

D-Türkiye Kuzey Yarımkürededir.

 

69-  Serdar ve arkadaşları mahallelerinde bir boş araziye kendi çabalarıyla futbol sahası 

  yapmışlardı. Ancak bir gün okul çıkışında sahaya gittiklerinde iş makinelerinin 

  sahayı bozduğunu görünce çok üzüldüler.

Serdar ailesiyle görüştü ve bu konuda bir şeyler yapmaya karar verdiler.

 

Arkadaşlarımızın bu sorunlarına çözüm bulmak için aşağıdakilerden hangisini yapmasına gerek yoktur?

A) İmza toplamak

B) Siyasi bir partiye üye olmak

C) Belediyeye dilekçe yazmak

D) Gösteri ve miting düzenlemek

 

70- Bireyin eğitimi ilk olarak nerede başlar?

 

a)Ailesib)Çevredec)Okuldad)Meslek Kuruluşunda

 

71- Dünyada parayı ilk kullananlar kimlerdir?

 

a)Sümerlerb)Çinlilerc)Hititlerd)Lidyalılar

 

 

72- Aşağıdakilerden hangisi bir olgu değildir?

 

A)Atatürk 19 Mayıs 1919 da Samsun’a çıktı         B)Japonlar dünyanın en zeki insanlarıdır.

C)Türkiye kuzey yarım kürededir.                         D)Marmara depremi 17 Ağustos 1999’da oldu.

 

 

 

73- Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklık azalır. Buna göre sıcaklığın en az olduğu kıyımız hangisidir?

     a)Akdeniz               b)Ege                    c) Marmara                    d)Karadeniz

 

 

74- Olgu: Kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilerdir.

Örnek: Kardeş Antlaşması, tarihin ilk yazılı antlaşmasıdır.

 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir?

 

A)Fenikeliler 22 harften oluşan alfabeyi bulmuşlardır.

B)Mısırlıların Keops Piramit’i dünyanın en büyük taş anıtıdır.

C)Mezopotamya’nın en başarılı ve en bilgili hükümdarı, Hammurabi’dir.

D)Romalıların ilk yazılı kanunları 12 Levha Kanunları’dır

 

 

75-Sosyal Bilgiler dersi, toplumu oluşturan insanların etkin ve üretken bir vatandaş olmasında 

     en önemli derstir.

 

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bireylere sağladığı faydalardan biri olamaz?

 

A)Çevre bilincini kazandırmak

B)Dinsel inanç farklılıklarını azaltmak

C)Ülkenin geçmişini öğrenmeye istek uyandırmak

D)Vatandaşlık hak ve sorumluluklarını kavratmak

 

 

76-Türk Dil Kurumu , halk dilinde sözcükleri toplamış , eski yazıları ve kitapları taramış, 

       unutulmuş Türkçe sözcükleri gün ışığına çıkarmıştır.

 

Bu çalışmalarıyla Türk Dil Kurumu’nun aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

 

A- Okuma –yazma oranını arttırmayı

B- Bilimsel gelişimleri hızlandırmayı

C- Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmayı

D- Eğitim ve öğrenim birliğini sağlamayı

 

 

77- Aşağıdakilerden hangisi olgu cümlesidir?

 

A)Sevgi olmadan dünya güzel olmaz

B)Türkiye’nin en güzel şehri İstanbul’dur.

C)Kızlar Sosyal Bilgiler dersini çok sever

D)Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrilidir.

 

78- Cumhuriyetin İlk yıllarında Afet İnan ve Burhan Toprak isimli öğrenciler öğrenim görmeleri       

       amacıyla devlet tarafından yurt dışına gönderilmişlerdir.

   Bu iki öğrencinin yurtdışına gönderilmelerindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 

   a-Yurt dışı kültürü kazanmaları     b-Öğrenimlerini daha iyi tamamlamaları

   c-Çağdaş uygarlık düzeyini yakalama         d-Zengin olmaları için

 

79- Aşağıdaki kurumlardan hangisi Atatürk tarafından kurulmuştur.

 

     a)Yeşilay Vakfı                               b)Türk Tarih Tetkik Cemiyeti         

     b)Sosyal Sigortalar Kurumu           c)Türkiye İş Bankası

 

80-Aşağıdakilerden hangisi kişiyi bilgiye ulaştıran bir araç değildir .

    A)Kitap                    b)Telefon

    C) Bilgisayar            d) Verimli topraklar                          

 

 

81- Doğruluğu herkes tarafından kabul edilen, sürekli olagelen hal, durum ve bilgiye olgu denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir olguyu ifade etmez?

 

A)Toplumu oluşturan en küçük birim ailedir.

B)Aile anne, baba ve çocuklardan oluşur.

C)Ailede bütün kararları baba verir.

D)Nişan ve düğün aile kurmak için yapılan törenlerdendir.

 

 

 

 

82-Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olgu cümlesidir?

a) Bugün hava çok güzel.

b) Biz hafta sonu piknik yapmayı severiz.

c) Seninle konuşmak beni rahatlatıyor.

d) Türkiye’nin sanayisi en gelişmiş bölgesi Marmara’dır.

 

 

83- Aşağıdaki bilim   dallarından    hangisi sosyal bilimler içerisinde yer almayan bir bilim dalıdır?

a) Tarih          b) Biyoloji     c) Coğrafya     d) Arkeoloji

 

84- Aşağıdakilerden hangisi sorunlarımızın çözümü için başvurmamız gereken yollardandır?

A) Sorunla ilgili kurumdaki yakınımızdan yardım istemek.

B) Sorunla ilgili torpil yapabilecek bir yetkiliyi aramak.

C) Dilekçe yazarak ilgili kuruma başvurmak.

D) Milletvekillerinden yardım istemek.

 

 

85- Ekvatordan kutuplara gidildikçe hangi gelişme gözlenmez? 

 

A) Sıcaklık azalır                         B) Gölge boyu artar 

C) Güneş ışınları daha eğik gelir D) Yağışlar artar

 

86- Aşağıdakilerden hangisi nitelikli elemanın özelliklerinden birisi değildir?

  A)Bu insan işini en iyi şekilde yapar.

  B)Alanında uzman olduğu için zamandan,enerjiden,malzemeden tasarruf edecektir.

  C)Yeniliklere ve gelişmelere açık değildir.

  D)Kendi başarısının yanında ülke ekonomisine de katkı sağlar.

 

 

87-  Ege bölgesi ile Doğu Anadolu bölgesi arasındaki sıcaklık farkının en önemli nedeni nedir

A) Denizin etkisi                                                          B) Yükselti farkı

C) Bitki örtüsü                                                             D) Enlem farkı

 

88- Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerinden değildir?

A) Vergi vermek         B) Askerlik yapmak         C) İş bulmak        D) Oy kullanmak

 

 

 

89-Görüş, kişilerin kendi düşüncelerini yansıtır. Olgu, herkes tarafından doğruluğu kabul 

      edilen, ispatlanabilen bilgilerdir. 

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi olgu cümlesi değildir?

A.Turizm gelirleri geçen yıla oranla %7’lik bir artış göstermiştir.

B.Yakıt tüketimi kış aylarında artmıştır.

C.Türkiye Asya ile Avrupa kıtaları arasında yer alır.

D.Yayla yaşamının tadına doyum olmaz.

 

 

90- İnsan hak ve özgürlüklerinin sınırları ülke­mizde hangi kaynakla belirlenmiştir?

A) Anayasa

B) Tüzük

C) Yönetmenlik

D) Genelge

91- Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden değildir?

A) Bütün paraleller kutuplarda birleşir.

B) 90. paraleller kutuplarda nokta halini alır.

C) Toplam paralel sayısı 180 tanedir.

D) Paraleller arası mesafeler 111 km dir.

 

92-Tüketici Haklarımızın ihlalinde aşağıdaki kurumlardan hangisine başvuramayız?

a)Tüketici mahkemeleri

b)Reklam kurulu

c)Belediyeler

d)Ziraat ofisleri

93-Olguyu görüşten ayıran en önemli fark, herkesçe biliniyor ve kabul ediliyor olmasıdır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi bir olguyu dile getiren cümledir?

 

a.)Yarınlar bugünlerden güzel olacak

b)Tiyatro, sinemadan daha eğlencelidir.

c)Van Gölü, Türkiye’nin en büyük gölüdür.

d)Bana göre futbol bir okul oyunudur.

94-Aşağıdaki kurumlardan hangisi Atatürk tarafından kurulmuştur?

 

a.)Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi

b.)TEMA Vakfı

c.)Sosyal Sigortalar Kurumu

d.)Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

 

95- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün sosyal bilimler konusunda yaptığı çalışmalardan biri   

       değildir ? 

 

a) Türk Dil Kurumu’nun kurulması          b) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

c) Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin kurulması   d) Sivil toplum örgütlerinin kurulması

 

96- Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin kazandığı bilgi ve 

       becerilerden değildir?

a) Her türlü mesleğin gerekli olduğunu bilir  b) Güncel konularda fikir sahibi olur

c) Bilgi ve teknolojiyi kullanmakta zorlanır   d) Haklarını bilen vatandaşlar yetişir

97- Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarının ikincisidir?

A) Notları sınıflandırma 

B)Varsayımları yazma 

C) Konu belirleme 

D)Metin oluşturma

 

                                  

 

98-Cumhuriyetin İlk yıllarında Jale  İnan, Burhan Toprak ve Afet İnani gibi  öğrencilerin  

      öğrenim görmeleri için  devlet tarafından yurt dışına gönderilmişlerdir.

   

Bu öğrencilerin yurtdışına gönderilmelerindeki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Gittikleri yerlerin yaşantılarını öğrenmeleri için 

B) Ülkemizin Çağdaş, modern  uygarlık düzeyine erişmesi için

C) Daha gelişmiş ülkelerin eğitimini almak için

D) Para kazanmaları için

 

99-Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel araştırma basamaklarının ilkidir? 

 

A)Varsayımlar Üretme

B)Kaynak Taraması Yapma

C)Konulara göre kaynakları Sıralama

D)Araştırılacak Konuyu Seçme

100-Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir olgudur ?

A)İstanbul dünyanın en güzel şehridir.

B)İstanbul’un taşı toprağı altındır.

C)İstanbul Türkiye’de nüfusu en kalabalık olan şehrimizdir.

D)İstanbul’da geçinmek çok zordu

CEVAP ANAHTARI

1-C                                 

2-B                                 

3-A

4-A

5-B

6-A

7-A

8-B

9-D

10-C

11-C

12-D

13-B

14-B

15-B

16-D

17-B

18-B

19-D

20-C

21-D

22-C

23-B

24-C

25-A

26-C

27-C

28-A

29-C

30-C

31-B

32-B

33-B

34-C

35-B

36-A

37-A

38-B

39-C

40-A

41-B

42-C

43-D

44-A

45-B

46-B

47-D

48-A

49-C

50-A

51-B

52-C

53-A

54-A

55-B

56-B

57-C

58-C

59-C

60-D

61-D

62-C

63-B

64-C

65-C

66-C

67-C

68-D

69-B

70-A

71-D

72-B

73-D

74-C

75-B

76-C

77-D

78-C

79-B

80-D

81-C

82-D

83-B

84-C

85-D

86-C

87-B

88-C

89-D

90-A

91-A

92-D

93-C

94-A

95-D

96-C

97-B

98-B

99-D

100-C