6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

2008-2009 EĞITIM ÖĞRETIM YILI ............... ILKÖĞRETIM OKULU
SOSYAL BILGILER DERSI I.DÖNEM 2.YAZILI SORULARIDIR.

S1.Ülkemizde en çok orman alanlarının Karadeniz bölgesinde görülmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)Halkın ormanları koruması                                     b)Sıcaklığın yıl boyu düşük olması
c)Bölgenin dağlık olması                                          d)Yıllık yağış miktarının fazla  olması


S2. 10 Kuzey Parelelinden hareket eden bir uçak 5 Güney Pareleline varıyor. Bu uçak toplam kaç km yol almıştır?
A) 555             B)  1665            C) 3885                D) 2200


S3. Türkiye 36° - 42° kuzey paralelleri ile 26° - 45° doğu meridyenleri arasında yer alır


Buna göre, yukarıdaki numaralan¬dırılmış alanların hangisinde ülke¬mizin toprakları yer almaz?
A) I           B) II           C) III         D) IV

S4. Şekli Buraya çiziniz

Yandaki şekilde Dünya üzerinde işaretlenmiş bazı merkezler  veril¬miştir. Bu merkezlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene¬mez?
A.    L merkezi Yengeç dönencesi üzerindedir.
B.    Dünya'nın dönüş hızı K merke¬zinde daha azdır.
C.    M merkezi Ekvator üzerinde yer almaktadır.
D.    N merkezi Güney Kutup dairesi üzerindedir


S5.  Aşağıda verilen iklim türlerinden hangisi, karlarla ve buzullarla kaplı soğuk iklim bölgelerinde etkilidir?

A)Kutup iklimi   B)Karasal iklim                C)Ekvatoral iklim            D) Çöl iklimi          


S6. Aşağıdaki ölçeklerden hangisi ile yapılacak bir dünya haritası daha az ayrıntılı olacaktır?
A) 1/3 000 000             B) 1/60 000 000                       C) 1/10 000 000                 D) 1/20 000 000


S7.1453 hangi yüzyıla girmektedir?
A) 13                            B) 14                            C) 15                               D) 16

S8. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler arasında yer almaz?

A) Arkeoloji        B) Tarih       C) Coğrafya      D) Biyoloji

S9. Tarihöncesi dönemlere ait aşağıdaki buluntulardan hangisi, o dönemde tarım yapıldığını daha çok destekler?

A) Taştan kesici aletler          B) Kemikten yapılmış süs eşyaları

C) Tahıl öğütme taşları           D) Mağaralardaki hayvan resimleri


S10. I.Başkentleri Ankara yakınlarında ki Gordion'dur.

II. Öküzünü öldürene, sabanını kırana ağır cezalar verilirdi.

III. Krallarına Midas ünvanı verilirdi.

Yukarıda özellikleri verilen Ilkçağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hititler        B) Frigyalılar              C) Lidyalılar          D) Urartular

S11. Anadolu'da ilk siyasi birliği kurmuşlar

* Tarihte ilk yazılı antlaşmayı (Kadeş)yapmışlar

* Bin tanrılı ili adını alacak kadar çok tanrı inanışına sahip olmuşlar

. Yukarıda birtakım özellikleri anlatılan ilk çağ medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hititler (Etiler)             B) Urartular         C) Lidyalılar              D) Frigler
S12. Hititlerde soylulardan oluşan meclise ne ad verilirdi?

A)Anal     B) Tiran     C) Fibula    D) Pankuş


S13.   -Dünya'nın ilk anayasasını yaptılar.                                                    -Asma Bahçeleri vardı.
-Ay ve güneş tutulmalarının devirli olduğunu hesapladılar.     -Güneş saatini buldular.
Yukarıda söz edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mısır Uygarlığı        B)Hitit Uygarlığı         C)Babil Uygarlığı        D)Sümer Uygarlığı

S14.Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da ki yerleşim  alanlarının tercihinde etkili olan etkenlerden değildir?
A)Verimli tarım toprakları    B)Uygun iklim özellikleri     C)Nüfusun yoğunluğu    D)Zengin yer altı kaynakları

S15. Yazıyı bulan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sümerler      B) Babiller      C) Asurlular      D) Hititler

S16. Tarih öncesindeki ve ilk çağlardaki insanlar yerleşim yeri seçerken aşağıdakilerden hangisine en az dikkat etmişlerdir?

A) Tarihi eserlerin varlığına B) Su kaynaklarına
C) Iklimin uygunluğuna D) Otlak ve av hayvanlarının durumuna

S17. Aşağıda verilen medeniyet ve başkentlerinden hangisi yanlış verilmiştir?

A)Hititler-Hattuşaş      B)Urartular-Tuşpa       C)Frigler-Gordion      D)Iyonlar-Sard

S18. Aşağıdakilerden hangisi Batı  Anadolu'da Iyonlar tarafından kurulmuş ,aynı zamanda bağımsız birer devlet olan kentlerden biri değildir ?
A)Efes            B)Milet               C)Foça                  D)Side

S19. Lidyalılar Kral Giges zamanında  başkent Sard'tan  başlayarak Mezopotamya  da  Sus şehrine kadar uzanan Kral Yolunu yaparak ticareti canlandırmışlardır.ticareti kolaylaştırmak için ilk kez altın parayı kullanan Lidyalılar takas yöntemine son vererek ticaret faaliyetlerini daha da geliştirmişlerdir. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
A)Paranın kullanılması ticaretin gelişmesini sağlamıştır.
B)Yeni buluşlar insanların ihtiyaçlarından doğmuştur.
C)Lidyalılar ticaretin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır.
D)Ticaretle gelişmesi Lidyalıların askeri alanda güçlenmesini sağlamıştır.

S20. Türk Tarihinin bilinen ilk yazılı belgeleri bunlara aittir.                                
-Türk adıyla kurulmuş ilk Türk Devletidir.
-Devletin ilk kurucusu Bumin Kağan,ikinci kurucusu Kutluk Kağandır.
Yukarıda söz edilen Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?
A)Büyük Hun Devleti       B) Kök Türk(Göktürkler) Devleti    C)Avrupa Hun Devleti    D)Türkiye Cumhuriyeti

NOT: SINAV SÜRESI 40 DAKIKADIR HER SORU 5 PUAN DEGERINDEDIR.                                               BAŞARILAR...
AYGÜNBIYIKSIZ
SOS.BILG.ÖĞRT.

CEVAP ANAHTARI
1d 2b 3d 4d 5a 6b 7c 8d 9c 10b 11a 12d 13c 14c 15a 16a 17d 18d 19d 20b

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)