Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Test Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Test Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi olayların özelliklerinden değildir?

   A) Kendiliğinden oluşur.

   B) Çok nedenlidir.

   C) Bireyi ve toplumu etkiler.

   D)Nedeni başka bir olaydır.                                         

2.I.Şu ana kadarki tüm sınıfları en yüksek puan ile geçtim.

   II.Bence sosyal bilgiler en önemli derstir.

   III. İfade olguyu II. ise görüşü örneklendirmektir.

Buna göre görüşü  olgudan ayıran nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dil aracılığıyla ifade edilmesi.

B)Bir olayla ya da durumla ilgili olması.

  C)Terimlerle anlam kazanması.

D)Kişisel algılamalara dayanması. 

3.Olgular kişiden kişiye değişmez.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi olgudur? 

A)En iyi takım benim desteklediğimdir.

B)Gol sayısı en fazla olan takım maçı kazanır.

C)Baklavanın üzerine tatlı tanımıyorum.

D)Ulaşımda en güvenilir araç otobüstür.

4.Şiir yazmak hikaye okumaktan daha zevklidir.Sözü görüş belirtir.Herkes buna katılmayabilir ve bu söz ancak söyleyeni bağlar.

A)Kolayca kanıtlanabilen düşüncelerdir.

B)Kişisel düşüncelerin dile getirilmesidir.

C)Bilimsel verilere göre öne sürülür.

D)Kişilere göre değişmez.

 

5)Aşağıdakilerden hangisi Ekvator’un özelliklerinden biri değildir?

A)Başlangıç paraleli olması

B)Çevre uzunluğu en geniş paralel olması

C)Kuzey Amerika Kıtası üzerinden geçmesi

D)Kutup noktalarına eşit uzaklıkta bulunması

 

6.I.Batısı ile doğusu arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır.

  II.Karadeniz kıyılarında balıkçılık gelişmektedir.

 III.En kuzeyi ile en güneyi arası kuş uçumu uzaklık yaklaşık 666 kilometredir.

   

IV.Çeşitli medeniyetlere ait tarihi eserler bulunur.

Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin matematik konumunun özelliklerindendir?

A)I ve II

B)I ve III

C)II ve IV

D)III ve IV

 7.Kuş bakışı görünüme göre yapılmış bir çizim aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olursa harita olarak nitelenebilir?

A)Renkli olarak çizilme 

B)Ressam tarafından çizilme

C)Bilgisayar tarafından silinme

D)Belirli bir ölçeğe göre çizilme

8.Aşağıdaki illerden hangisinde karasal iklim özellikleri görülmez?

A)Konya

B)Kayseri

C)Sivas

D)Çanakkale

9.Antalya’da seracılığın ve deniz turizminin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin olumlu  etkisi olmuştur?

A) Kızılçam ormanlarının bulunması

B)Akdeniz iklimi özelliklerinin görülmesi

C)Arazinin büyük bölümünün engebeli olması

D)Toroslar’ın  zirveye yakın kesimlerinde çayırların yaygın olması

10.I.Hindistan

    II.Bangladeş

   III.Türkiye

   IV.Kanada

Yukarıdaki ülkelerin hangilerinde muson ilklimi vardır?

A)I ve II

B)I ve III

C)II ve III

D)III ve IV

 

11.Uygurlar Manihaizm inancını kabul etmelerinin ardından yerleşik hayata geçmişlerdir.

Yerleşik hayat biçiminin Uygurlarda aşağıdakilerden hangisini artırması beklenemez? 

A)Tarımsal faaliyetleri

B)Askerlerin savaşçılık özelliklerini

C)Mimari eserleri

D)Ticaret faaliyetleri 

12.Aşağıdaki illerden hangisinin ülkemizdeki ekim alanı daha sınırlıdır?

 A)Buğday

 B)Arpa

 C)Muz

 D)Şeker pancarı  

 

13.I.Bursa

    II.Bilecik

   III.Ardahan

   IV.Rize

Yukarıdaki illerin hangileri ipek böcekçiliğinde önde gelir?

A)I ve II

B)I ve III

C)II ve III

D)III ve IV  

14.Aşağıda verilen durumlardan hangisi bir yerin iklimi hakkında daha çok bilgi verir?

A)Rize de yazlar serin kışlar ılıman geçer.

B)Ankara’da sabah saatlerinde görülen yoğun sis hava ulaşımını aksattı.

C)Antalya’da şiddetli yağan doludan turunçgil  bahçeleri zarar gördü.

D)İstanbul’da öğleden sonra başlayan şiddetli lodos deniz ulaşımını aksattı.

 

15.Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde birbirinden farklı iklim tiplerinden görülmesinin sonuçlarından biridir.

A)Farklı bitki örtülerinin görülmesi

B)Kara ve deniz dağılışının farkı olması

C)Dağların farklı yükseltilere sahiptir

D)Paralel ve meridyen sayılarının farklı olması

16.Türkiye’de dağların Güneş’e bakan yamaçları aynı yükseklikteki diğer yamaçlardan daha sıcaktır.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyle açıklanabilir?

A)Dağların zirvesinde doğru çıkıldıkça bitki örtüsünün seyrekleşmesi

B)Güneye bakan evlerin kuzeye bakan evlere göre daha çok tercih edilmesi

C)Anadolu’nun iç kesimlerinde kışın yağan karların yaz mevsiminde erimesi

D)Akdeniz kıyılarında deniz mevsiminin Marmara Denizi kıyılarındanken uzun sürmesi   

17.Yeryüzünde insanların yer olarak seçtikleri yerlerin en önemli özelliği  uygun iklim koşullarına sahip olmasıdır.

Buna göre aşağıdaki bölgelerin hangisi yerleşim  alanı olarak seçilmeye daha uygundur.

A)Himalaya Dağları’nın zirveleri 

B)Antarktika Kıtası’nın iç kesimleri

C)Orta kuşakta verimli ve sulak alanlar 

D)Ekvatoral bölgedeki yağmur ormanları

18.Alüminyum metali aşağıdaki  madenlerden hangisinin işlenmesiyle elde edilmektedir.

A)Krom

B)Boksit

C)Demir

D)Bor

19.( D )  Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinde halkın başlıca geçim kaynağı hayvancılıktır.

20.Devletin kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için topladığı paralara vergi denir.

21.Yatırım  ve üretim yaparken coğrafi özellikler dikkate alınmalıdır.

22.Doğru meslek seçimi için insanın kişilik özelliklerini bilmesi gerekir.   

23.İnsanların çeşitli kaynakları işleyerek ürünler elde etmesine pazarlama denir.

24.İklim bir yerdeki nüfus ve yerleşmeyi etkiler.(D)

25.Ekvatoral iklim Ekvator ve çevresinde görülür.(D)

26.Ekvatoral iklimde her mevsim düzenli yağış vardır.(D)

27.Muson iklimi Avrupa Kıtası’nda yaygın olarak görülür.(Y)

28.Ekvatoral iklime genellikle muz ve şekerpancarı gibi yüksek sıcaklık isteyen ürünler yetiştirilir.(D)

29. Muson ikliminde bitki örtüsü kısa boylu bodur ağaçlardan oluşur.(Y)

30.Çöl iklimi genel olarak karaların iç kesimlerinde görülür.(D)

31.Çöl iklimi bitki örtüsü geniş yapraklı gür ormanlardan oluşur.(Y)

32.Kutup ikliminde bitki örtüsü yoktur.(D)

33.Kutup ikliminde hava sürekli soğuktur.Kalıcı karlar vardır.(D)

34.İhtiyaç fazlası ürünlerin takas yoluyla satılmaya başlamasıyla ticari faaliyetler başlamıştır.

35.Tunç devrinden sonra yaşanan ve şehir devletlerinin kurulmaya başladığı maden devrine demir devri denilmiştir.

36. İklim değişikliği sonucu buzulların erimesi ile toprakla tanışan insanoğlu tarım yapmaya başlamıştır. 

37.Tarih öncesi dönemlerde insanlar birbirleriyle iletişim kurmak ve yaşadıklarını anlatmak amacıyla mağara resimleri yapmışlardır.

38.Uygarlık dünyadaki değişik kültürlerin birbirlerini etkilemesi sonucu meydana gelen birikimdir.

39.Tarih öncesi devirler Taş Devri ve maden devri olmak üzere ikiye ayrılır.

40.Çatalhöyük dünyada yemek kültürünün ilk defa başladığı ateşin kullanıldığı tarımın yapıldığı ve yerleşik yaşama geçildiği merkez olarak tanınır.

41.Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde başlayarak Basra Körfezi’ne kadar uzanan Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgeye Mezopotamya denir. 

42.Bursa ülkemizdeki tarihi şehirlerden biridir.(D)

43.Koza Han Bursa’daki ticaret mekanlarından biridir.(D)

44.Koza Han II.Mehmet tarafından yapılmıştır.(Y) 

45.İpek,İpek böceğinin ürettiği yumuşak, parlak bir liftir.(D)

46.İpek dokumacılığı asırlar önce Çin’de başlamıştır.(D)

47.İpek Yolu, Çin’den başlayıp, Avrupa’ya  kadar uzanan tarihi ticaret yoludur.(D)

48.İpek Yolu insan eliyle yapılmış bir yoldur.(Y)

49.Tarihte kurulan ilk Türk Devleti Asya Hun Devleti’dir.

50.Çin’de üretilen ipeğin Avrupa’ya kadar ulaşması Çin Seddi ile sağlamıştır.

51.Vergi nedir? Vergi ,halkın hizmetine harcanmak üzere devlet tarafından ya da bazı ürünlerin fiyatlarının üstüne eklemeler yapılarak bireyden toplanan paradır.

52.Ülkemizdeki vergi çeşitleri nelerdir? Gelir vergisi ,emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, kurumlar vergisi, akaryakıt tüketim vergisi,katma değer vergisi, özel tüketim vergisi vb.

53.Almanya’da daha çok tarım ve hayvancılık geliştirmiştir.(Y) 

54.Çalışan nüfus,çalıştıkları iş koluna göre olarak üç ana başlıkta bulunur.(Tarım,sanayi,hizmet) (D)

55.Tarımsal faaliyetler ve hayvancılık tarım sektörünü oluşturan en önemli faaliyettir.(D)

56.Çay tarımıyla uğraşan ya da büyükbaş hayvancılık yapan bir kişi hizmet sektöründe çalışmaktadır.(Y)

57.Demir –çelik  fabrikalarında çalışanlar sanayi sektörü içerisinde yer alır.(D)

58. Bir ülkede çalışan insanların sektörlel dağılımına bakılarak o ülkenin  gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi edinilebilir.(D) 

59.ABD,Japonya,Almanya,İngiltere ve Fransa gelişmiş ülkelerdir.(D) 

60.Gelişmiş ülkelerde insanların büyük bir kısmı tarım sektöründe çalışmaktadır. (Y)

61.Geri kalmış ülkelerde insanların  büyük bir kısmı tarım sektöründe çalışmaktadır.(D)

62.Güney Afrika Cumhuriyeti yer altı kaynakları bakımından zengin bir ülkedir.(D) 

63.İçinde bulunduğu topluma uyum sağlar.(D)

64.Türk tarihini ve kültürünü öğrenir.(D)

65.Toplum içinde etkin ve sosyal yurttaş olmayı öğrenir.(D) 

66.Kendi çıkarlarını toplumun  çıkarlarından üstün tutar.(Y) 

67.Kendi hak ve sorumluluklarını öğrenir.(D)

68.Devlete karşı görev ve sorumluluklarının neler olduğunu bilir.(D)  

69.Atatürk ilke ve inkılaplarına  bağlı kalmayı öğrenir.(D)

70.Toplum içindeki bireylere karşı ön yargılı olmayı öğrenir.(Y) 

71.Türkiye I.Dünya Savaşı’ndan sonra, uluslar arası barış ve güvenliğe katkıda bulunmak amacıyla 1932’de Milletler Cemiyeti’ne üye oldu. 

72.Asya,Avrupa ve Afrika’da faaliyetlerini sürdüren TİKA 37 ülkede amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmıştır. 

73.İtalya’nın Balkanlarda yayılmacı politika izlemesi üzerine Türkiye  bölgesel barışı, sağlamak adına Balkan Antantı’na öncülük etmiştir.

74.Türkiye İtalya’nın Orta Doğu’ya yönelik izlediği politikalara karşı, barışı sağlamak adına Sadabat Paktı’na öncülük etmiştir.

75.Romanya 1934 yılında imzalanan Balkan Antantı’na katılmıştır. 

76.İran 1937 yılında imzalanan Sadabat Paktına katılmıştır.

 77.Türkiye II. Dünya Savaşı’nda sonra Birleşmiş Milletler’e üye olmuştur.

78.Ülkemizde ormanların en geniş yer kapladığı bölge hangisidir?Karadeniz Bölgesidir.Çünkü bu bölgemizde dört mevsim yağış görülmektedir.

79.Ormanın faydaları nedir?Sel,erozyon ve heyelanı önler canlılar için gerekli oksijeni sağlar.

 

80.Ormanların korunması için neler yapılmalıdır? Orman yangınlarına önlem alınması  sigarayı yere atmamalıyız.

 

81.Orman yangınlarının nedenleri nedir?Ormanda güvenlik tedbiri almadan ateş yakmak,yakılan ateşi söndürmeden bırakmak,sönmemiş sigara izmaritini yere atmak.

 

 

82.Erozyonun insan yaşamı üzerindeki etkileri nelerdir?Erozyon toprağın verimi ,ürün kalitesini düşürdüğü bu durumda insanlar göç etmek zorunda kalıyorla

83.Erozyonun nedenleri nelerdir?Tarım alanlarında yanlış arazi kullanımı , bitki örtüsünün tahrik edilmesi,meraların aşırı otlatılması,tarlalarım nadasa bırakılması.

84.Gelecekte hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsunuz?

Ben büyüdüğümde bilgisayar mühendisi olmak istiyorum.

85.Bu mesleği neden seçtiniz? Ben çünkü bilgisayar olduğu için seçtim. 

86.Seçtiğiniz mesleği gerektirdiği bilgi ve beceriler nelerdir?

Bilgisayar bilmek iyi  kullanmak.

87. İnsanlar hangi durumlarda vergi ödemekle yükümlüdürler?

Alışveriş yaparken kesinlikle paranın üstüne koyarlar. 

88.Nüfusun dağılışını etkileyen  doğal faktörler nelerdir? Enlem iklim,yer şekilleri,toprak özellikleri, su kaynakları , kara ve denizlerin dağılışı,bitki örtüsü.

89.Nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörler nelerdir?

Ulaşım,sanayi,ticaret,turizm,hayvancılık,madencilik

90.Yer şekillerinden nüfusun dağılışı üzerindeki etkisini  yazınız? Sade,yükseltinin az olduğu yerlerde nüfus daha az olur. 

91.Ulaşım ve sanayinin gelişmesine bağlı olarak nüfusu yoğun olan Avrupa ülkeleri hangileridir?Almanya,Fransa,İngiltere,İtalya,Hollanda vb.

 

92.Dünya’da nüfusun seyrek olduğu yerlere örnek verelim?

Asya’nın kuzeyi (Sibirya) Avrupa (Grönland) vb 

 

93.Hangi tür enerji kaynaklarının kulamı çevreyi daha az kirletir? Jeotermal enerji, güneş enerjisi. 

 

94.Ülkemizdeki başlıca sanayi kolları hangileridir?Kimya,gıda, tekstil,ve deridir.

 

95.Bor madeni hangi alanlarda kullanılmaktadır?Jet,ve roket yakıtı,sabun, deterjan, lehim, boya vb.

 

96.Küresel  ısınma sadece kuşların hayatını tehlikeye atmaktadır.(Y)

 

97.Bir bölgede sanayi tesisinin kurulabilmesi için  gerekli koşullar nelerdir?Sermaye,enerji, ulaşım,hammadde,nitelikli insan gücü vb.

98.Aşağıdakilerden hangisi olgu değildir?

A)Bizim sosyal bilgiler öğretmenimiz Aygün Bıyıksız

B)Ben Ayyıldız  Ortaokulunda okuyorum.

C)Türkiye’nin Başbakanı Onur Can Şen’dir.

D)Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’dür.

99.Bir olayın her zaman bir tek nedeni ve bir tek sonucu vardır.(D)

100.İnsanların kendi düşüncelerini yansıtan ifadelere görüş denir.(D)