6. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları 100 Tane Soru

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Örnek Yazılı Soruları

1)Aşağıdaki cümlelerden hangisi görüş bildirir? 

A) Ağrı ülkemizin en yüksek dağıdır. 

B) En güzel şehir, İstanbul’dur. 

C) Türkiye fındık üretiminde dünya birincisidir. 

D) Türkiye, üç tarafı denizlerle kaplı bir yarım adadır.

2)Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Paralel çizgileri kutuplara gidildikçe büyür. 

B) Dünyada 360 tane meridyen yayı bulunur. 

C) Dünyamızı tam ortadan ikiye ayıran paralele Ekvator denir. 

D) İngiltere’nin Greenwich kasabası yakınlarından geçen meridyen yayı başlangıç meridyeni kabul edilir.

3)Yer şekillerinin, yolların, yerleşim merkezlerinin ayrıntılı olarak gösterildiği bir haritanın ölçeği, aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

A) 1/100.000 

B) 1/1.500.000 

C) 1/2.000.000 

D) 1/15. 000.000

4)• Çevremizdeki çöp sorununu nasıl çözebiliriz? • Türk dilini korumak ve geliştirmek için neler yapabiliriz? Bu sorular, bilimsel araştırma basamaklarından hangisine ait olabilir? 

A) Metin düzenlemesi 

B) Araştırma konusunun belirlenmesi 

C) Araştırma konusunu seçme nedeni 

D) Araştırma konusu ile ilgili verilerin toplanması

5)• Krallarına Midas ünvanını verdiler, başkentleri Gordion’dur. • En ünlü ticaret kolonilerini Kayseri yakınlarındaki Kaniş (Kültepe)’te kurdular. • Batı Anadolu’da Gediz ve Büyük Menderes ırmakları arasında kuruldular. Parayı icad ettiler. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi hakkında bilgi verilmemiştir? 

A) Lidyalılar 

B) Frigler 

C) Urartular 

D) Asurlular

6)MÖ 58 yılında Hun tahtına çıktı. Hun-Çin sorunlarının Çin’e bağlanılmasıyla çözülebileceğini savundu. Verilen bilgi, aşağıdaki Hun yöneticilerinden hangisine aittir? 

A) Mete 

B) Teoman 

C) Çi-çi 

D) Ho-han-Ye

7)1. Göç 2. Türeyiş 3. Bozkurt 4. Oğuz Kağan Yukarıdaki destanlardan hangileri Uygurlara aittir? 

A) 3 ve 4 

B) 2 ve 4 

C) 1 ve 2 

D) 1 ve 3

8)Şarap, zeytinyağı, sebze ve meyve yetiştiriciliğinde Avrupa’da ilk sırada yer alan ülke, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Almanya 

B) İtalya 

C) Fransa 

D) Belçika

9)26 Aralık 1924’te Atatürk’ün direktifleriyle kuruldu. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomisinin kurulup güçlenmesinde önemli rol oynayan banka, ülkemizde çağdaş bankacılık sistemini geliştirme görevini de üstlenmiştir. Hakkında bilgi verilen banka, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ziraat Bankası 

B) Merkez Bankası 

C) Türkiye İş Bankası 

D) Türk Ekonomi Bankası

10)Ülkemizde en çok üretilen tahıl aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Arpa 

B) Pirinç 

C) Mısır 

D) Buğday

11)Türkiye’nin dünya üzerinde önemli bir konuma sahip olmasında, aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir? 

A) Doğu bölgelerinde yükseltinin fazla olması 

B) Avrupa ile Orta Doğu arasında köprü olması 

C) İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması 

D) Ülkemizde dört mevsimin yaşanması, çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi

12)“Gobi Çölü” aşağıdaki kıtaların hangisindedir? 

A) Asya 

B) Avrupa 

C) Afrika 

D) Amerika

13)En uzun süre görev yapan İslam halifesi, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hz. Ebubekir 

B) Hz. Ömer 

C) Hz. Osman 

D) Hz. Ali

14)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ihracat ettiği ürünlerdendir? 

A) Şeker 

B) Krom 

C) Balık 

D) Doğalgaz

15)Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın başbakanı, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sabiha Gökçen 

B) Lale Aytaman 

C) Türkan Akyol 

D) Tansu Çiller

16)Sadece belirli bir grubun bir ülkeyi yönetmesiyle ortaya çıkan yönetim biçimi, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Oligarşi 

B) Teokrasi 

C) Monarşi 

D) Cumhuriyet

17)Geçmişte yaşamış insan topluluklarının arasındaki ilişkileri yer ve zaman göstererek inceleyen bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Psikoloji 

B) Sosyoloji 

C) Coğrafya 

D) Tarih

18)Bit, pire gibi parazitlerle vücuda yayılan hasta-lık, aşağıdakilerden hangisidir? 

A) AIDS 

B) Hepatit B 

C) Uyuz 

D) Verem

19)Sağlıklı kişilerden alınan 500 mililitrelik kan, vücut tarafından kaç hafta içinde yerine konur? 

A) Dört haftada 

B) Beş haftada 

C) Altı haftada 

D) Yedi haftada

20)“Mehmet 2 gün önce aldığı bisikletinin zincirinin sürekli atmasından rahatsız olmuştur.” Bu durumda Mehmet’in aşağıdakilerden hangisini yapması doğru bir davranıştır?

A)Satıcıya gidip kızması 

B) Ağlayarak babasına gidip söylemesi 

C) Sinirlenerek bisikleti yere vurması 

D)Anne veya Babasıyla birlikte satıcıya gitmesi

21)Aşağıdakilerden hangisi bir olgudur? 

A)Ankara Türkiye’nin Başkentidir. 

B)İstanbul Türkiye’nin en güzel şehridir. 

C)Hayatta en güzel yıllar askerlik yıllarıdır. 

D)Çok gezen çok okuyandan daha iyi bilir.

22)“İnsanlar, diğer insanlarla olan ilişkilerinde insan haklarını korumalıdırlar” Buna göre aşağıdaki durumların hangisinde insan hakları günlük ilişkilerde korunmamış olur? 

A) Müşteri dükkan sahibine kendisine niçin hileli mal sattığını sorarsa, 

B) Kişi, komşusundan fazla kira isteyen ev sahibe yaptığının doğru olmadığını söylerse 

C) Kişi kendisini görüşlerinden dolayı hakaret eden bir başka kişiyi mahkemeye verirse. 

D) Kişi kendisinden çok fazla ücret isteyen taksi şoförüne olay çıkmasın diye istediği ücreti öderse.

23)İnsan haklarına duyarlı bir vatandaş aşağıdakilerden hangisini yapmaz? 

A) Haklarının neler olduğunu bilir ve korur. 

B) Kendini ilgilendirmeyen hak ihlallerine hiç sesini çıkarmaz. 

C) Hakkı çiğnenen bir vatandaşa yardımcı olur. 

D) Başkalarının haklarına saygı gösterir.

24)İnsan olma sorumluluğu taşıyan bir kişi doğal çevreye zarar verildiğini gördüğü zaman aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamalıdır? 

A) Zarar veren kişiyi uyarmalıdır 

B) Uyarısı dikkate alınmazsa yargı organlarına dilekçe ile başvurmalıdır 

C) Dilekçesinin sonucunu takip etmelidir. 

D) Bunu devletin sorunu olarak görüp hiç karışmamalıdır

25)Vatandaşlık bilincine sahip olan bir vatandaş aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaktan kaçınır? 

A) Seçim zamanı oyunu kullanır. 

B) Vergisi öder 

C) Askerlik görevini yerine getirir. 

D) Bazı durumlarda isterse yasalara uymayabilir.

 26)Kızılırmak yayı içinde kurulan Pankuş adlı soylular meclisi ile yönetilen eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hititler 

B) Frigler 

C) Lidyalılar 

D) İyonlar

 27)Ticarete verdiği önemle tanınan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hititler 

B) Frigler 

C) Lidyalılar 

D) İyonlar

 28)Batı Anadolu’da kurulan başkenti Gordiyon olan tarım ve hayvancılıkla uğraşan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hititler 

B) Frigler 

C) Lidyalılar 

D) İyonlar

29)Tarihte parayı ilk bulan ve kullanan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hititler 

B) Frigler 

C) Lidyalılar 

D) İyonlar

 30)Filozoflarıyla ünlü eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hititler 

B) Frigler 

C) Lidyalılar 

D) İyonlar

 31)Çorum ili Boğazköy çevresinde bulunan tarihi kalıntılar aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir? 

A) Hititler 

B) Frigler 

C) Lidyalılar 

D) İyonlar

 32)Hiyeroglif yazısını kullanan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hititler 

B) Frigler 

C) Lidyalılar 

D) İyonlar

 33)Başkenti Van Gölü yakınlarındaki Tuşba olan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hititler 

B) Urartular 

C) Lidyalılar 

D) İyonlar

 34)Başkenti Gordiyon olan, Fabl türü hikayeleri ilk kullanan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hititler 

B) Frigler 

C) Lidyalılar 

D) İyonlar

 35)Parayı bulan ve ilk kullanan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hititler 

B) Frigler 

C) Lidyalılar 

D)İyonlar

36)Ticaret amaçlı Kral Yolunu yapan ve başkenti Muğla yakınlarında Sard şehri olan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hititler 

B) Frigler 

C) Lidyalılar 

D) İyonlar

37)Tales, Pisagor, Hipograt, Aneksimenes ve Anaksimandros gibi filozaflarıyla bilinen eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hititler 

B) Frigler 

C) Lidyalılar 

D) İyonlar

 38)Tarihte yazıyı bulan ve kullanan ilk medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sümerler 

B) Hititler 

C) Asurlular 

D) Babiller

 39)Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya’da kurulan medeniyetlerden birisi değildir? 

A) Sümerler 

B) Hititler 

C) Asurlular 

D) Babiller

 40)Gılgamış Destanı aşağıdaki medeniyetlerden hangisine aittir? 

A) Sümerler 

B) Hititler 

C) Asurlular 

D) Babiller

 41)Yukarı Mezopotamya’da kurulan başkenti Musul yakınlarındaki Ninova olan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sümerler 

B) Hititler 

C) Asurlular 

D) Babiller

 42)Asma bahçeleriyle ünlü Mezopotamya uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sümerler 

B) Hititler 

C) Asurlular 

D) Babiller

43)Aşağıdaki tarihi eserlerden hangisi İyonlara aittir? 

A) Bergama Sunağı 

B) Efes Antik Tiyatrosu 

C) Van Kalesi 

D) Kral Yolu

 44)Aşağıdakilerden hangisi Lidyalılar tarafından yapılmıştır? 

A) Bergama Sunağı 

B) Efes Antik Tiyatrosu 

C) Van Kalesi 

D) Kral Yolu

 45)Aşağıdakilerden hangisi Urartular tarafından yapılmıştır? 

A) Bergama Sunağı 

B) Efes Antik Tiyatrosu 

C) Van Kalesi 

D) Kral Yolu

46) Bir ülkede demokrasinin gerçekleşmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Egemenliğin millete ait olmasına

B) Kanunların eşit uygulamasına

C) Yaşam şartlarının iyileşmesine

D) Gelire göre vergi alınmasına

 47)Aşağıdaki demokrasi türlerinden hangisi diğerlerinden daha önce uygulanmıştır?

A) Liberal Demokrasi

B) Temsili Demokrasi

C) Doğrudan Demokrasi

D) Yarı Doğrudan Demokrasi

48)I. Devlet yönetiminde, halk tarafından kabul edilen Anayasa esas alınır.

II. Kişilerin, vazgeçilmez, devredilmez hak ve özgürlükleri vardır.

III. Devleti yönetenler sadece bir gruba karşı sorumludurlar.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri demokratik devletlerin özelliklerindendir?

A) Yalnız I 

B) Yalnız II

C) I ve II 

D) I, II ve III

49) Demokrasi, bireylere temel hak ve özgürlükler sağlayan bir yönetim biçimidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışın sonucu ortaya çıkmamıştır?

A) Kanun karşısında eşitlik

B) Seçme ve seçilme hakkı

C) Seyahat özgürlüğü

D) Sınırsız hürriyet

 50)Demokratik yönetimin dayandığı temel ilkelerinden “Eşitlik” ile ilgili olarak;

I. Hakların kullanılmasında insanlar arasında ayrım bulunmamasıdır.

II. Yasalar önünde eşitlik anlamı taşır.

III. Farklı yaşam biçimlerine saygı gösterilmesidir.

yukarıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I 

B) Yalnız II

C) I ve II 

D) I, II ve III

 51)Toplumun yönetme gücünün millete ait olması demektir. Millet egemenliğini ya doğrudan ya da temsilcileri aracılığıyla kullanır. Halk temsilcilerini seçer onlarda halk adına yasaları yapar ve oylarla. Ülke yapılan yasalara göre halk adına yönetilir.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi anlatılmıştır?

A) Milli egemenlik 

B) Özgürlük

C) Eşitlik 

D) Çoğulculuk

52)Demokratik toplularda, farklı görüşlerin farklı siyasal partilerle temsil edilmesine ne denir?

A) Özgürlük 

B) Çoğulculuk

C) Eşitlik 

D) Bağımsızlık

53) Demokrasinin değişik uygulama biçimleri vardır. Küçük topluluklarda seçmenler toplanıp kendilerini yönetecekleri doğrudan seçerler.

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu duruma örnek olabilir?

A) Sınıf başkanının seçilmesi

B) Belediye başkanının seçilmesi

C) Cumhurbaşkanının seçilmesi

D) TBMM üyelerinin seçilmesi

 54)Demokrasi, cumhuriyet yönetimine geçişi sağlayan temel esaslardan oluşur.

Buna göre demokraside;

I. İfade özgürlüğü

II. Kişisel haklara saygı

III. Belli bir grubun yönetime sahip olması

yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin varlığından söz edilmez?

A) Yalnız I 

B) Yalnız III

C) II ve III 

D) I, II ve III

 55)Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ülkemizde temsili demokrasi uygulanmaktadır.

B) Hükümet kuran partiye muhalefet partisi denir.

C) Hükümet kuran partinin dışında kalan partiye iktidar partisi denir.

D) Ülkemizde çok partili hayata 1980’de geçilmiştir.

 56)Herkesin, devlete karşı görevlerini yerine getirme ve devlet imkanlarından yararlanma konusunda aynı hak ve ödevlere sahip olmasıdır, şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çoğulculuk 

B) Bağımsızlık

C) Özgürlük 

D) Eşitlik

 57)Demokratik yönetim biçimlerinde egemenliğin kaynağı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Sınırsız yetkilere sahip yöneticilere

B) Devletin görevlendirdiklerine

C) Kayıtsız şartız millete

D) Cumhurbaşkanına

 58)Günümüzde doğrudan demokrasinin uygulaması güçtür.

Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seçim sistemi

B) Anayasal düzene geçilmesi

C) İnsan haklarının ileri olması

D) Nüfusun kalabalıklığı

 59)Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin dayandığı temel esaslardan biri değildir?

A) Tek parti yönetimi

B) Çoğulculuk

C) Hürriyet ve eşitlik

D) Milli egemenlik

 60)Çoğulcu demokrasilerde iktidarın dışında kalan parti veya partilere ne denir?

A) Koalisyon 

B) Hükümet

C) Muhalefet 

D) Yönetim

 61)İktidarın kullanılmasının millet tarafından genel oyla seçilen temsilcilere geçici bir süre için devredildiği demokrasi şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarı doğrudan demokrasi

B) Doğrudan demokrasi

C) Temsili demokrasi

D) Halk demokrasisi

62)Doğrudan demokrasi ilk olarak hangi dönemde uygulanmıştır?

A) İlk Çağ 

B) Orta Çağ

C) Yeni Çağ 

D) Yakın Çağ

 Demokrasinin ilk örneğine hangi uygarlıkta rastlanmıştır?

A) İyon 

B) Urartu

C) Hitit 

D) Yunan

 63)Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde demokrasi alanındaki gelişmelere örnek olarak gösterilemez?

A) Sened-i İttifak

B) Patrona Halil İsyanı

C) Tanzimat Fermanı

D) Islahat Fermanı

 64)Osmanlı Devleti’nde seçimle iş başına gelen ilk meclis hangi dönemde oluşturulmuştur?

A) Tanzimat Dönemi’nde

B) Meşrutiyet Dönemi’nde

C) Kuruluş Dönemi’nde

D) Yükselme Dönemi’nde

65Mersin’e yurtdışından 250 kişilik bir turist kafilesi geldi. Tarsus, Kızkalesi ve Silifke’yi gezdiler. Mersin’den alışveriş yaptılar.Esnaf çok para kazandı.Otellerde kaldılar oteller doldu taştı.Bol bol balık ve kebap yediler.Lokantalar çok para kazandı.Mersin’in değişik yerlerinden fotoğraflar çektiler, tanıdıklarına göstereceklerini söylediler.Böylece Mersin’in tanıtımı gerçekleşti” Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkarabiliriz? 

A)Bir olayın birden fazla boyutu olduğunu 

B)Olayların karmaşık olduğunu 

C)Turistlerin çok gezdiğini 

D)Mersin’in çok güzel olduğunu

66)Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarından değildir? 

A) Demokratik değerleri benimsemek. 

B) Topluma uyum sağlamak. 

C) Her bireye istediği mesleği kazandırma. 

D) İleriki yaşantısında kendisine yararlı bilgiler sunmak.

67)OLGU: Herkes tarafından kabul edilen, kanıtlanabilir, değiştirilmeyen bilgilerdir. Örnek: Atatürk 19 Mayıs 1919’ da Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlattı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi “olgu” değildir? 

A) Yaprağın rengi yeşildir 

B) İran Türkiye’nin komşusudur. 

C) Ankara, İzmir’den daha güzeldir 

D) İzmir Ege Bölgesinde yer alır.

68)GÖRÜŞ: Kişiden kişiye değişen, kişilerin düşüncelerini yansıtan, kimine göre doğru kimine göre yanlış bilgilerdir. Örnek: Türkiye’nin en sevilen takımı Beşiktaş’tır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi “görüş” değildir? 

A) Ankara Türkiye’nin Başkentidir. 

B) İstanbul Türkiye’nin en güzel şehridir. 

C) Hayatta en güzel yıllar askerlik yıllarıdır. 

D) Çok gezen çok okuyandan daha iyi bilir.

69)…………………….. İstanbul’dur. Yukarıdaki boş olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse bir görüş belirtilmiş olur. 

A) Türkiye’nin en kalabalık ili 

B) Marmara bölgesinin en gelişmiş ili 

C) Türkiye’de en çok göç alan il 

D) Türkiye’nin en güzel ili

70)Doğada var olan bir canlının yok olması başka bir canlının aşırı derecede çoğalmasına veya yok olmasına neden olabilir. Örneğin yılanların azalması farelerin aşırı derecede çoğalmasına neden olur. Çünkü yılanlar fare ile beslenmektedir. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

A) İnsanlar doğal hayatı korumaktadır. 

B) Doğadaki canlıların azalması veya çoğalması yılanlara bağlıdır. 

C) Doğadaki canlılar arasında bir denge vardır. 

D) Fareler bütün hayvanların besin kaynağını oluşturur.

71)EMPATİ: Kişinin kendini başkasının yerine koyarak, onun gibi düşünüp, hissetmeye çalışmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi empatiye örnek olabilir? 

A) Mutat sınıf kapısını hızla çarptı 

B) Zeynep, Ayşe’nin üzüntüsünü yüreğinde hissediyordu 

C) Fatih, Aydın’a çok kızdı. 

D) Orhan, babasını sevdiğini her yerde söylüyordu. 

72)Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin inceleme alanına girmez? 

A) 2. Dünya Savaşının neden ve sonuçları 

B) Ülkemizde karasal iklimin etkili olduğu coğrafi bölgeler 

C) Çevremizdeki sosyal yardım kuruluşları 

D) Bitkilerin büyümesini etkileyen faktörler  

73)I.Güneş batarken yürümek çok güzeldir 

II. Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’dur. 

III. Türkiye Asya ve Avrupa kıtalarında yer alır. 

IV. Türkiye dünyanın en güzel ülkesidir. 

Yukarıdakilerden hangileri olgudur? 

A) I-II 

B) II-III 

C) I-IV 

D)I-III

74)Olguyu görüşten ayıran en büyük fark, herkesçe biliniyor ve kabul ediliyor olmasıdır. Buna göre aşağıdaki verilen yargılardan hangisi bir olguyu ifade eder? 

A) Yarınlarımız daha güzel olacak. 

B) Van Gölü Türkiye’nin en büyük gölüdür. 

C) Türkiye’nin en sevilen takımı Galatasaraydır. 

D) Bana göre futbol zevkli bir oyundur.

75)Aşağıdakilerden hangisi olaylar hakkında söylenemez? 

A) Her olayın bazı nedenleri vardır. 

B) Olayların sonucu olumlu ya da olumsuz olabilir. 

C) Bütün olaylara insanlar neden olur. 

D) Bir olay başka olaylara neden olabilir.

76)I- Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanıdır. 

II- Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır. 

III- Galatasaray Türkiye’nin en iyi futbol takımıdır. 

IV- Sinema tiyatrodan daha eğlencelidir. 

Yukarıdakilerden hangileri olgudur? 

A) I-II 

B) II-III 

C) I-IV 

D) I-III

77)Her dersin farklı amaçları olsa da hepsi iyi vatandaş olarak yetişmemizi hedefler. Aşağıdaki derslerden hangisi bu amaca en çok hizmet etmektedir? 

A) Fen Bilgisi 

B)Matematik 

C)Sosyal Bilgiler 

D) Türkçe

78)I.Erzurum, Kars, Ağrı gibi kentlerimiz oldukça dağlık ve yüksektir. 

II. Erzurum, Kars, Ağrı’da sanayi geridir. 

Yukarıdaki cümlelere göre çıkarılabilecek genelleme aşağıdakilerden hangisidir ? 

A)Kentlerimizin çoğunda sanayi geridir. 

B)Dağlık ve yüksek alanlar genellikle sanayide geridir 

C)Erzurum, Kars ve Ağrı genellikle yüksektir. 

D)kentlerimiz genellikle yükseltir

79)Ailesinin geçimini sağlamak, bir baba için aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılabilir? 

A) Sorumluluk 

B)Hak 

C)Alışveriş 

D)Mücadele

80)Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorumluluklarından biri değildir? 

A) Vergi vermek 

B)Askerlik yapmak 

C) Oy kullanmak 

D) Alışveriş yapmak

81)Atatürk tarafından kurulan aşağıdaki kurumlardan hangisinin sosyal bilimlere doğrudan bir katkı yaptığı söylenemez? 

A) Türk Tarih Kurumu 

B)Türk Dil Kurumu 

C)Türkiye iş bankası 

D)Dil ve tarih- Coğrafya fakültesi

82)Zeynep, eleştiri yapan, olaylara karşı duyarsız kalmayan ve bir olaya karşı farklı bakış açıları suna bilen bir kızdır. Buna göre Zeynep için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A )Olayları olduğu gibi kabullenir. 

B) Olayların değerlendirmesini yapar. 

C)Olaylara farklı açılardan bakabilir. 

D)Çok boyutlu düşünür.

83)Aşağıdakilerden hangisi Sosyal bilgiler dersinin bir kolu olan tarihe özgü temel bir kavramdır? 

A) Bitki örtüsü 

B) Enlem 

C) Dolaşım sistemi 

D) Yakınçağ

84)I- Sorunun çözümüne yönelik varsayımlar yazmak, 

II- Konuyla ilgili değişik kaynaklardan bilgi toplamak, 

III- Araştıracağı konuyu belirlemek

IV-Toplanan bilgileri konulara göre sınıflandırmak, 

V-Son bir kontrolden sonra metni oluşturmak ve bilgilerin alındığı kaynağı dipnot ile göstermek, 

Yukarıdakilerden hangisi Bilimsel Araştırmaların ilk basamağıdır? 

A) I 

B) II 

C) IIII 

D) IV

85)Aşağıdaki tarım ürünlerden hangisi baklagillerdendir? 

A) Buğday 

B) Arpa 

C) Mercimek 

D) Mısır

86)Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliğidir? 

A) 180 tanedir. 

B) Boyları birbirine eşittir. 

C) Meridyenleri dik keser. 

D) Kutup noktalarında birleşirler.

87)Tarihi bilinen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Uygurlar 

B) Avrupa Hun Devleti 

C) Kök Türkler 

D) Asya Hun Devleti

88)Oğuz Kağan Destanı hangi Türk devletine aittir? 

A) Kök Türkler 

B) Hunlar 

C) Avarlar 

D) Uygurlar 

89)Orhun (Kök Türk) Kitabeleri günümüzde hangi ülkede bulunmaktadır? 

A) Rusya 

B) Özbekistan 

C) Moğolistan 

D) Türkmenistan

90)İslam devletinin ilk başkenti aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Şam 

B) Kufe 

C) Mekke 

D) Medine

91)Kur’an-ı Kerim hangi halife tarafından çoğaltılarak İslam ülkelerine gönderilmiştir? 

A) Hz. Ali 

B) Hz. Osman 

C) Hz. Ömer 

D) Hz. Ebubekir

92)Ülkemizde ilk jeotermal enerji santrali nerede kurulmuştur? 

A) Soma-Manisa 

B) Yatağan-Muğla 

C) Çayırhan-Ankara 

D) Sarayköy-Denizli

93)Meclis ve siyasi partilerin yanında kral ve kraliçenin de bulunduğu yönetimlere ne ad verilir? 

A) Mutlakıyet 

B) Cumhuriyet 

C) Meşruti Krallık 

D) Mutlak Monarşi

94)Aşağıdakilerden hangisi seçim esasına dayanan bir yönetim şeklidir? 

A) Cumhuriyet 

B) Mutlakıyet 

C) Oligarşi 

D) Monarşi

95)Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarına sebep olan unsurlardan değildir? 

A) Trafik kuralları 

B) Araç arızaları 

C) Sürücü hataları 

D) Yayaların dikkatsizliği

96)Aşağıdakilerden hangisi görüş cümlesidir? 

A) Dün akşam dayımlar bize geldi. 

B) Öğle yemeğinde köfte ve pilav yedim. 

C) Akşam ders çalışmak için Ebrulara gittim. 

D) Resim dersinde en güzel tabloyu ben yaptım.

97)Atatürk, Türklerin eski çağlardan beri tarihte yer aldığını ve medeniyetlere büyük hizmetlerde bulunduğunu belirterek, bu konuların araştırılması için aşağıdakilerden hangisinin kurulmasını istemiştir? 

A) Ankara Üniversitesi 

B) İstanbul Üniversitesi 

C) Türk Dil Kurumu 

D) Türk Tarih Kurumu

98)Yeryüzünün ilk yerleşimlerinden olan Çatalhöyük aşağıdaki illerden hangisindedir? 

A) Çorum 

B) Konya 

C) Kayseri 

D) Isparta

99)Aşağıdaki kentlerimizin hangisinde demirçelik fabrikası vardır? 

A) Manisa 

B) Erzurum 

C) Karabük 

D) Gümüşhane

100)Aşağıdaki alanlardan hangisi sürekli yerleşime uygun değildir? 

A) Antarktika kıtası 

B) Güney Amerika kıtası 

C) Afrika´nın iç kesimleri 

D) Avustralya´nın güney kesimi