6. Sınıf Sosyal Bilgiler 5. Ünite Sorular Cevaplar

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 5. Ünite Sorular Cevaplar

5. ÜNİTE SORULARI

1)Aşağıdaki faktörlerden hangisi nüfusunun dağılışını etkilemez?

A)Enlem         B)Hayvancılık

C)Haberleşme         D)Turizm

2)Aşağıdakilerden hangisi ihraç ettiğimiz ürün değildir?

A)Üzüm          B)Zeytin         C)Peynir       D)Araba

3)Aşağıdakilerden hangisi ithal ettiğimiz ürün değildir?

 

A)Telefon       B)Üzüm         C) Gözlük         D)Araba

4)Bir ülkenin, bir ülkeye mal satmasına ne denir?

A)İhracat      B)İthalat       C)Satmak        D)Almak

 

5)Bir ülkenin başka bir ülkeden mal almasına ne denir?

 

A)Dıştan almak       B)İthalat     C)Almak       D)İhracat

6)Aşağıdakilerden hangisi Petrol Fabrikasının adıdır?

A)Rafineri      B)Petrol Fabrikası    C)Fabrika       D)Petrol

 

7)Her yerde yetişmeyen bitkilere ne denir?

 

A)Belirli bitki                    B)Bitki

C)Endemik                         D)Belirli

 

 

8)Ülkemin coğrafi durumuna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi ile sınır  kapısı yoktur?

 

A)Gürcistan        B)Bulgaristan        C)Yunanistan         D)ABD

9)Ülkemizin ithalatının en fazla olduğu ülke hangisidir?

A)ABD          B)Rusya       C)İtalya        D)İspany

 

10)Aşağıdaki cumhuriyetler ve başkentlerinden hangisi yanlıştır?

 

A)KKTC-Lefkoşa           B)Kazakistan-Aşkabat

C)Kırgızistan-Bişkek          D)Özbekistan-Taşkent

 

 

11)Yüz ölçümü bakımından en büyük cumhuriyet hangisidir?

A)Kırgızistan        B)Türkmenistan       C)Azerbaycan       D)Kazakistan

12)Ülkemizin ticari ilişkileri en fazla geliştiği cumhuriyet hangisidir?

A)Kazakistan       B)Türkmenistan     C)Tacikistan      D)Kırgızistan

13)Ülkemizle sınır komşusu olan ülke hangisidir?

 

A)İran     B)Yunanistan    C)Suriye     D)Bulgaristan

14)Aşağıdakilerden hangisi Türk dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışan teşkilat ve kurullardan biri değildir?

A)TİKA     B)TÜRKSOY      C)TOBB    D)TRT AVAZ

15)Enlem,iklim vs. nüfusun dağılışını etkilemez.(         )

16)Araba,uçak vs. ithal ettiğimiz ürünlerdir.(         )

17)Zeytin üzüm vs. ihraç ettiğimiz ürünlerdir.(            )

18)Bir ülkenin ülkeye mal satmasına ithalat denir.(             )

19)Her yerde yetişmeyen bitkilere ………….. denir.

20)Petrol fabrikasına …………… denir.

CEVAP ANAHTARI:

1-C   2-D   3-B   4-A   5-B

6-A    7-C     8-D    9-B     10-B

11-D    12-D   13-A    14-C   15-YANLIŞ

16-DOĞRU    17-DOĞRU    18-YANLIŞ     19-ENDEMİK   20-RAFİNERİ