6. Sınıf Sosyal Bilgiler 3. Ünite Sorular Cevaplar

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 3. Ünite Sorular Cevaplar

3.ÜNİTE SORULARI

1)Orta Asya da bilinen ilk Türk devletini kimler kurmuştur?

A)Urartular                            B)İyonla

2)Hun ordusunun önündeki en büyük engel nedir?

 

A)Çin Seddi                      B)Hiçbir şey

C)Ordu                              D)Ordunun başkanı

3)Çin şeddinin uzunluğu yaklaşık kaç kmdir? 

A)9bin          B)6bin          C)7bin         D)66bin

 

 

4)Asya Hun devletinin hükümdarlığına Teoman dan sonra kim geçmiştir?

A)Ayhan                 B)Uluhan         C)Dağhan       D)Metehan

5)Devleti yöneten kağanlar önemli alırken kime danışırlardı?

 

A)Babalara         B)Kimseye            C)Kurultaya             D)Annelere

6)Devleti yöneten kağanlar önemli kararları alırken yanlarına kimleri alırlardı?

A)Kimseyi             B)Hatunları          C)Babaları        D)Anneleri 

7)Mete nin oluşturduğu gruplar nasıl ayrılmazdı?

 

A)1000li         B)100lü         C)10lu          D)5li

 

 

8)Hendek savaşı hangi yılda olmuştur?

 

A)623      B)630        C)627       D)628

 

 

9)Uhud savaşı hangi yılda olmuştur?

 

A)627         B)626       C)625     D)61

 

10)Bedir savaşı hangi yılda olmuştur?

A)620        B)622        C)623      d624

11)Emeviler dönemi hangi yıllar arasındadır? 

A)667-710       B)660-700        C)661-750         D)662-663

12)HZ. Ali dönemi hangi yıllar arasındadır? 

 

A)653-662       B)656-661     C)625-632       D)634-63

 

13)HZ. Ömer dönemi hangi yıllar arasındadır?

A)634-644     B)635-645    C)626-630     D)648-679

14)HZ. Osman dönemi hangi yıllar arasındadır?

 

A)597-638      B)678-684      C)648-649     D)644-656

 

 

15)HZ. EbuBekir dönemi hangi yıllar arasındadır?

 

A)632-634   B)631-632      C)633-634     D)635-637

16)Hudeybiye Anlaşması hangi yılda olmuştur

A)628     B)610      C)622      D)610

17)Mekke’nin fethi hangi yılda olmuştur?

A)622     B)630      C)649     D)610

18)Abbasiler dönemi hangi yıllar arasındadır?

A)750-1258    B)679-1158     C)677-1011     D)626-679

 

 

19)Kaş garlı Mahmut hangi kitabı yazmıştır?

A)Divan-ı wgaitit Türk     B)Siyasetname      C)Kutadgu bilig      D)Divan-ı Hikmet

20)Siyasetnameyi kim yazmıştır?

A)Edip Ahmet        B)Nizamılmülk    C)Kaş garlı Mahmut   D)Hoca Ahmet Yesev

 

CEVAP ANAHTARI:

1-C          2-A          3-B          4-D          5-C       

6-B          7-D          8-C          9-C          10-D

11-C          12-B      13-A        14-D        15-A

16-A          17-B      18-A        19-C        20-B