6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Ünite Sorular Cevaplar

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Ünite Sorular Cevaplar

2.ÜNİTE SORULARI

1)Dünyayı iki yarım küreye bölen hayali çizgiye ne denir?

 

A)Kıta                                          B)Ekvator

C)Paralel                                      D)Meridyen

 

 

2)Ekvator hangi sayı ile gösterilir?

 

A)20             B)10                          C)0                     D)2

3)Bir kutup noktasından başlayıp diğer kutup noktasında biten yaylara ne denir?

A)Meridyen                                    B)Ekvator

C)Yay                                             D)Hayali çizgi

 

 

4)İki meridyen arası kaç km dir?

 

A)11                   B)95                     C)101                          D)111

 

 

5)Kendine bağlı yakın adalarla birlikte etrafı sularla kaplı kara parçalarına ne denir?

A)Ada                B)Kıta                     C)Ekvator              D)Kaya

 

6)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Kuzey Paralelleri derecesidir?

 

A)33-26          B)32-28          C)36-42               D)26-45

 

 

7)Aşağıdakilerden hangisi Doğu Meridyenleri derecesidir?

 

A)26-45            B)36-42                    C)34-23       D)25-46

8)Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya uygarlıklarından biridir?

A)Frigler                               B)Hititler

C)İyonlar                               D)Sümerler

 

 

9)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlıklarından biridir?

 

A)Sümerler                       B)Hititler

C)Babiller                         D)Asurlar

 

10)Aşağıdakilerden hangisi ilk yerleşmelerden günümüze, yerleşim yeri seçiminde daha etkilidir?

 

A)Doğal kaynaklar                       B)Ekonomik faaliyetler

C)Bitki örtüsü                               D)İklim koşullar

 

 

11)Aşağıdakilerden hangisini Sümerler bulmuştur?

 

A)Parayı                                      B)Kütüphaneyi

C)Yazıyı                                      D)Kara yolları ve su kanalları

 

12)Aşağıdakilerden hangisini Frigler bulmuştur? 

A)Parayı                         B)Anayasayı

C)Kütüphaneyi               D)Seramik işlemeyi

 

 

13)Aşağıdakilerden hangisini Babiller bulmuştur?

 

A)Parayı                           B)Anayasayı

C)Yazıyı                           D)Kütüphaneyi

 

 

14)Aşağıdakilerden hangisini Lidyalılar bulmuştur?

 

A)Kütüphaneyi                   B)Su kanalları ve kara yollarını

C)Yazıyı                             D)Parayı

15)Aşağıdakilerden hangisini Asurlar bulmuştur?        

 

A)Seramik işlemeyi                 B)Parayı

C)Kütüphaneyi                         D)Yazıyı

 

 

16)Hititler Mezopotamya uygarlıklarından biridir.(              )

17)Asurlar Mezopotamya uygarlıklarından biridir.(              )

18)Lidyalılar ilk madeni parayı bulmuşlardır.(               )

19)Ekvator Dünyayı 3e ayırır.(               )

20)İki meridyen arası 111km dir.(             )                                                       

 

 

CEVAP ANAHTARI: 

1-B          2-C          3-A          4-D          5-B

6-C          7-A          8-D          9-B          10-D

11-C        12-D       13-B          14-D         15-C

16-YANLIŞ       17-DOĞRU          18-DOĞRU          19-YANLIŞ      20-DOĞRU