6. Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları ve Cevapları onlarca

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları ve Cevapları onlarca

1.Olgu nedir?

2.Görüş nedir?

3.Aşagıdakilerden hangisi naylon poşet kullanımının sonuçlarından değildir?

A ) Çevre kirliliği B) Hava kirliliği C) İnsan sağlığı

D) Ucuz olması 

4.Aşağıdakilerden hangisi görüş cümlesi değildir?

A) Mantı en güzel yemektir. B)Ankara, türkiyenin başkentidir.

C)Voleybol en eğlenceli spordur. D) Sosyal dersi eğlencelidir.

5.Aşağıdakilerden hangisi haklarımızdandır?

A ) Tüketicinin, satın aldığı bir ürünü geri vermesi.

B ) Odamızı toplamak.

C ) Annemize yardım etmek.

D ) Ödev yapmak.

6. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamağının 3.’südür?

A )Araştırılacak konunun belirlenmesi.

B) Varsayımların belirlenmesi.

C)Kaynak araştırması.

D) Varsayımların test edilmesi.

7. Aşağıdakilerden hangisi okulda karşılaştığınız soruna bir çözümdür?

A) Kendi düşüncemiz B) Sorunu araştırmak 

C)Ani karar almak D) Sonuçlarını düşünmemek

8.Aşağıdakilerden hangisi görüş cümlesidir?

A) TBMM 23 Nisan 1920’de açılmıştır.

B)Galatasaray bu yıl Şampiyonluk Ligine kalır.

C) Ormanlar erozyonu önler.

D) Ülkemizde dört mevsim yaşanır.

9. Türkçe’nin öz güvenliğini ortaya çıkarmak için kurulan kurumdur?

A) Türk Tarih Kurumu B) Dil-Tarih Fakültesi

C) Halkevleri D) Türk Dil Kurumu

10. Konunun belirlenmesinde ne yapılır?

A. Varsayım oluşması B) Konuyla ilgili bilgi

C) Araştırılmış konu D) Varsayım testi

11. Arkeoloji ve edebiyat alanlarında çalışma yapmak için nereler kullanılır?

A) Dil -Tarih Fakültesi

B) Türk Tarih Kurumu

C) Türk Dil Kurumu

D)Halkevleri

12. Tüketici hakları ihlali için nereye başvurulmalıdır?

A) Muhtarlık

B) Belediye

C) Tüketici Mahkemesi

D) Valiler

13.Türk Dil Kurumu kaç yılında kurulmuştur?

14.Türk Tarih Kurumu kaç yılında kurulmuştur?

2.ÜNİTE

1.Türkiye’nin kuzey paralellerinin sayıları nelerdir?

A) 36-42 B) 26-45 C) 32-45 D) 27-32

2. İki paralel arasındaki uzaklık yaklaşık kaç km?

A) 180 B) 360 C)111 D) 90

3.Başlangıç meridyeni hangi ülkenin başkentinden geçmektedir?

A)Avusturalya B)Fransa C)İngiltere D)Mısır

4.Herhangi bir yerin dünya üzerinde bulunduğu yere denir?

A)Matematik konum B)Coğrafi konum C)Özel konum D)Ekvator

5.Dünya üzerinde bulunan büyük kara parçalarına ne denir?

A)Okyanus B)Asya K. C)Meridyen D)Kıta

6.İki meridyen arasında kaç dk’lık zaman farkı vardır?

A)4dk B)111dk C)180 D)360

7. Dünyada toplam kaç paralel vardır?

A)70 B)180 C)90 D)50

8. Herhangi bir uzunluğun, yeryüzündeki gerçek uzunluğuna göre küçültülmesine nedenir?

A)Harita B) Kuşbakışı C)Ölçek D) Düzleme aktarma

9. Ülkemizde en yaygın görülen iklim çeşidi hangisidir?

A)Karadeniz iklimi B) Akdeniz iklimi C)Muson iklimi

D)Karasal iklim

10. Yazları serin, kışları ılık olan iklimdir?

A)Karadeniz iklimi B) Akdeniz iklimi C) Kutup D)Muson iklimi

11. Dünya’nın bilinen ilk uygarlığı hangisidir?

A)Babiller B) Sümerler C)Asurlular D)Hititler

12. Asur’un başkenti neresidir?

A)Babil B)Urugakina C)Hattuşaş D)Ninova

13. Friglerin başkenti neresidir?

A)Kibele B)Sard C)Foca D)Gordion

14. Birine bir şey yapan aynı karşılığı alıyordu. Bu olay hangi uygarlıkta gerçekleşir?

A)Urartular B)İyonlar C)Babiller D) Lidyalılar

15. Başkenti olmayan uygarlık hangisidir?

A)İyonlar B) Hititler C)Urartular D)Asurlular

16. Urartular’ın başkenti neresidir?

A)Hattuşaş B)Tuşpa C)Sard D) Gordion

17. Yerküreyi kuzey ve güney olmak üzere iki eşit parçaya bölen nedir?

A)Paralel B)Ekvator C)Meridyen D)Greenwich

18. Ekvator’u dik olarak kesen yarım çemberdir?

A)Paralel B)Meridyen C)Kıta D)Başlangıç M.

19. Harita üzerindeki uzunluğun, bir çizgi üstünde gösterilmesine denir?

A)Kesir ölçek B) Harita C) Çizgi ölçek D) Ölçek

20. Fırat veDicle nehirleri arasında kalan bölgeye ne denir?

A)Mezopotamya U. B)Anadolu U. C)Sümerler D)Hititler

21.Anal ne demektir?

22.Tapates ne demektir?

23.İlk kütüphaneyi kullanan uygarlık hangisidir?

A) Asurlular B)Babiller C)Urartular D)Hititler

24.Mezopotamya Uygarlığının bölgelerini yazınız?

25.Anadolu Uygarlığının bölgelerini yazınız?

3.ÜNİTE

1.Tarihte bilinen ilk Türk Devleti hangisidir?

A)Kavimler B)Asya Hun C)Kök Türk D)Uygur

 

 

2.Asya Hun Devletinin ilk kurucusu kimdir?

A)Mete Han B)Bumin Kağan C)İstemi Yahu D)Teoman

3.Bumin Kağan tarafından kurulan devlet hangisidir?

A)Kök Türk B)Uygur C)Asya Hun D)Kavimler 

4.Orhun yazıtları kaçıncı yüzyılın başına dayanır?

A)8.  B).5 C) 3.  D)10.

5. Kök Türk Devleti ne zaman kuruldu?

A) 209 B) 745 C) 552 D) 840

6. Kâğıdı ve matbaayı kullanan ilk Türk devleti hangisidir?

A)Asya Hun B)Uygur C) Kök Türk D)Gök Türk

7. Teoman’dan sonra Asya Hun Devletini kim yönetti?

A)Bumin Kağan B) Kültiğin C)Tonyukuk D) Mete Han

8. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün nedenlerinden değildir?

A) Çin’in siyasi baskıları B) Taht kavgaları

C) Salgın hastalıklar D) İlk çağ bitmiş, orta çağ başlamış

9. Orhun Yazıtlarında kimden bahsedilmektedir?

A) Teoman B) Mete Han C)Bilge Kağan D)Kül Kağan

10. Danimarkalı dil bilimci Wilham Thomson yazıtların dilini kaç yılında çözdü?

A) 748 B)1893 C)1765 D)862

11. Uygur devleti kim tarafından kurulmuştur?

A)Bilge Kül Kağan B)Mete Han C)Tonyukuk D)Teoman

12. Karabalasagun yazıtları hangi uygarlığa aittir?

A) Kök Türk B) Asya Hun C)Uygur D) Göç Destanı

13. Ölen insanların mezarlarına günlük eşyaları konulurdu. Buna ne denir?

A)Yağ B)BaksıC) Kam D) Kurgan

14. Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından değildir?

A)İslamiyet yayılmış B)Baskılardan C) Hicri Takvim başladı D) Müslümanlar güçlendi

15. Hz. Muhammed ‘in vefatından, Hz. Ali ‘nin şehit edilmesine kadar geçen dönemdir?

A)Emeviler B) Dört Halife C)Hz. Ali D)Abbasiler

16. Kur-an’ı Kerim’ in kitap haline geldiği dönem hangi halife görevdedir?

A)Hz. Ebu Bekir B) Hz. Ömer C) Hz. Osman d) Hz. Ali

17. Kur-an’ı Kerim ‘in çoğaltıldığı zaman hangi halife görevdedir?

A)Hz. Ebu Bekir B) Hz. Ömer C)Hz. Osman D) Hz.Ali

18. Halkın desteğiyle bir ayaklanma sonucunda Emevilerin yerine geçen kimdir?

A)Hz. Ebu Bekir B) Hz. Ömer C) Abbasiler D)Hz. Ali

19. Abbasiler kaç yılında yıkılmıştır?

A)750 B)661 C)751 D)1258

20. Karahanlı devleti kaç yılında kuruldu?

A)1212 B)840 C)963 D)973

21. Gazneli Devletinin kurucusu kimdir?

A)Alp Tekin B)Tuğrul C)Çağrı D)Alparslan

22. Gazneli Devleti ne zaman yıkıldı?

A)1187 B)1051 C)1040 D)1157

23. Gaznelilerin 1040 yılında Büyük Selçuklular ile yaptıkları savaş hangisidir?

A)Pasinler B) Katvan C) Talas D)Dandanakan

24. İslamiyeti ilk kabul eden Türk Devleti hangisidir?

A)Gazneli B) Karahanlılar C)Büyük Selçuklu D) Biruni

25. Selçuklu Devleti ne zaman kurulmuştur?

A)1157 B)973 C)1040 D)1212

26. Çin’den başlayıp, Avrupa’ya uzanan ticaret yoluna ne denir?

A)İpek Yolu B)Tırtıl C)Koza Yolu D)Asya Hun Devleti

27. Göç destanı nedir?

28. Kurgan nedir?

29. Bedir Savaşında savaşan ilk Müslüman üç kişi kimdir yazınız?

30. Kurultay nedir?

4. ÜNİTE

1. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yetişen sanayi bitkilerinden değildir?

A)Pamuk B)Tütün C)Nohut D)Keten

2.Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklardan değil?

A)Taş Kömürü Yatakları B)Bor Yatakları C)Geniş ovalar

3.Bor madeni hangi şehirde bulunmaz?

A)Sivas B)Balıkesir C)Kütahya D)Bursa

4.Krom madeni hangi şehirde çıkarılmaz?

A)Elazığ B)Artvin C)Muğla D)Denizli

5.Bakır hangi alanlarda kullanılır?

6.Demir hangi alanlarda kullanılır?

7.Ülkemizde tarımı destekleyen kurum ve kuruluşlara 3 örnek veriniz.

8.İşçilerin bir süre çalışıp daha sonra kendilerine geri verilen bir miktar paraya ne denir?

A)Vergi Beyannamesi B)Vergi Kaçağı C)Vergi Dairesi D)Vergi İadesi 

9.Yer altından çıkarılan doğal kaynaklara ne denir?

A)Linyit B)Maden C)Petrol D)Doğalgaz

10.Aşağıdakilerden hangisi ormanların faydalarından değildir?

A)Erozyonu önler. B)Orman yangını C)Oksijen verir. D)Sular zenginleşir.

11.İyi eğitim alarak kendini yetiştirip ülkesine katkıda bulunanlara ne denir?

A)Nitelikli insan B)İyi insan C)Çalışkan insan D)İnsan

12.Aşağıdakilerden hangisi nitelikli insanda bulunan ortak özelliklerden değildir?

A)Uzman B)Başarılı C)İyi olması D)Eleştirilere açık olan

13.İnsanların belli bir eğitimle kazandığı bilgiye dayalı faaliyetlere ne denir?

14.Vergi nedir?

15.Ülkemizde çıkarılan madenlere 2 örnek veriniz.

16. Ekonomiyi etkileyen faktörlere 2 örnek veriniz.

17.Ülkemizdeki çeşitli vergilerden birkaçını yazınız.

18.Erozyon nedir?

19.Ormanların korunması için neler yapılmalıdır?

20.Meslek nedir?

 5. ÜNİTE

1.Bir malın alınıp satılması faaliyetine ne denir?

A)İhracat B)İthalat C)Ticaret D)Dış Ticaret

2.İhracat nedir?

3.İthalat nedir?

4.Dış Ticaret nedir?

5.İç Ticaret nedir?

6.Bağımsız Türk Devletlerini yazınız.

7.İhracat ürünlerimize 2 tane örnek veriniz.

8.İthalat ürünlerimize 2tane örnek veriniz.

9.Nüfus nedir?

10.Dış Ticaret Hacmi nedir?

11.Türkiyenin en çok ithalat yaptığı ülkeler hangileridir?

CEVAP ANAHTARI

1.Herkes için aynı olan 2.Kendin için özel olan

3.d 4.b 5.a 6.c 7.b 8.b 9.d 10.a 11.c 12.c 13.’’12 tem-

muz1932’’ 14.1930 15.a 16.c 17.c 18.b 19.d 20.a 21.b 22.c 23.d 24.a 25.b 26.d 27.d 28.c 29.a 30.b 31.b 32.d 33.c 34.a 35.yıllık demektir 36.halı demektir 37.a 38.Sümerler, Babiller, Asurlular 39.Hititler,Lidyalılar,Urartular,iyonlar,frigler 40.b 41.d 42.a 43.a 45.c 46.b 47.d 48.d 49.c 50.b 51.a 52.c 53.d 54.b 55.b 56.a 57.c 58.c 59.d 60.b 61.a 62.a 63.d 64.b 65.c 66.a 67.Tanrı dağının eteğindeki kutlu dağ adını

taşıyan kayanın Çinli prensese karşılık verilip daha sonra açlık başlaması.68.Ölmüş insanların mezarlarına eşyalarını koymaları 69.Hz ali,hz bubeyde,hz Hamza 70.halk için toplandıkları yer 71.c 72.c 73.a 74.b 75.uçak,motor ve sanayide 76.ev eşyası,aksesuar 77.devlet su işleri,tarım kredi koperatifleri,TMO 78.D 79.B 80.B 81.A 82.C 83.D 84.İstediklerimizin yapılması için devlete verdiğimiz para 85.Bor,krom 86.doğal kaynaklar ve teknolojik gelişmeler 87.emlak vergisi,

gelir vergisi,motorlu taşıtlar vergisi 88.Akarsu ve rüzgar gibi unsurların toprağı aşındırmasına denir.89.orman yangınına karşı önlem alınır ve bu konuda insanlar bilgilendirilir.90.insanların belli bir

eğitimle kazandığı bilgiye denir.91.c 92.dışarıya mal satımı 93.dışarıdan mal alımı 94.başka ülkelerle ticaret

 95.şehirler arası ticaret 96.Türkiye,Kazakistan,Kırgızistan,Özbekistan,Türkmen

İstan,Azerbaycan,KKTC 97.motorlu kara taşıtları ve giyim ürünleri 98.Sınırları belli bir alanda olan insanların sayısıdır.99.Bir ülkenin ihracat ve ithalat ürünlerinin toplamıdır. 100.Almanya,ABD,İngiltere,Fransa,İtalya,

Rusya,İsviçre.