6. Sınıf Sosyal 100 Yazılı Sorusu Örneği

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

6. Sınıf Sosyal  100 Yazılı Sorusu Örneği

1.)Aşağıdakilerden hangisi olaydır?

a.Kurtuluş savaşı ' nda çok şehit vardı.

b.Bence bu parti çok güzel.

c.Bence bu film çok kötü

d.Belki size gelebiliriz.

1.)A

 

2.)Aşağıdakilerden hangisi görüş değildir?

a.Bana göre bu film bir harika!

b.Bence hiç de güzel bir film değil.

c.Bence idare eder.

d.Filmde korku vardı.

2.)D

 

3.)Hangisi olgudur?

a.Benim fikrim böyle değil ki!

b.İstanbul’a 2. köprü yapıldı.

c.Fakat,ben öyle düşünmüyorum.

d.Bence dizi izlemeyelim.

3.)B

 

4.)Bilimsel araştırma basamakları (bab) nın 1. maddesi?

a.Test etme

b.Varsayım ileri sürme

c.Araştırılacak konunun belirlenmesi

d.Verileri sınıflarndırma

4.)C

 

5.)Hangisi bab’ın 2. basamağından bir sonraki basamağından bir önceki basamaktır?

a.Test etme

b.Verileri sınıflanırma

c.Konuyu belirleme

d.Bir varsayım ileri sürme

5.)D

 

6.)Hangisi bab’da bulunmaz?

a.Kaynakça taraması

b.Kaynak taraması

c.Test etme

d.Verileri sınıflandırma

6.)A

 

7.)Rapor nedir?

a.Bu çalışmayı yaparken yararlandığımız kaynakları yazdığımız yer

b.Çalışmanın özeti

c.Araştırma bu kısma özetlenmeden yazılır

d.Araştırmada karşılaşılan zorlukların yazıldığı kısım

7.)B

 

 

8.)Hipotez nedir?

a.Rapor

b.Varsayım

c.Veri Sınıflandırmak

d.Konuyu belirlemek

8.)B

 

9.)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a.Olguların doğruluğu kanıtlanabilir.

b.Görüşlerin doğruluğu kanıtlanamaz.

c.Görüşler herkesde aynıdır.

d.Görüşler kişiden kişiye farklılık gösterir.

9.)C

10.)Aşağıdakilerden hangileri temel hak ve sorumluluklarımızdan biri değildir?

a.Askerlik yapmak

b.Hukuk kurallarına uymak

c.Vergi vermemek

d.Sağlık hakkı

10.)C

 

11.)Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya uygarlığıdır?

a.Sümerler

b.Hithitler

c.Urartular

d.Kök Türkler

11.)A

 

12.)Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya uygarlığı değildir?

a.Sümerler

b.Hithitler

c.Babiller

d.Asurlar

12.)B

 

13.)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu uygarlığıdır?

a.Uygurlar

b.Sümerler

c.Lidyalılar

d.Urartular

13.)B

 

14.)Boşlukları doldurunuz.

Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan topraklara ……………… denir.

Parayı bulan ve Anadolu ‘da yaşayan uygarlık ………………dır.

1.boşluk=Mezopotamya

2.boşluk=Lidyalılar

 

15.)MÖ=Milattan önce

      MS=Milattan sonra

16.)Türkiyenin matematik konumu hangisidir?

a.36-42 KP, 26-45 DM

b.36-45 KP, 26-42 DM

c.26-45 KP , 36-42 DM

d.15-39 KP , 56-84 DM

16.)A

 

17.)Dünyayı kuzey, güney, doğu, batı olarak ayırdığımızda Türkiye hangi bölgede kalır?

a.Kuzey

b.Güney

c.Doğu

d.Batı

17.)A

 

18.)Kuzeyde bulunan kutuplarda bulunan bir ülke?

a.Norveç

b.Meksika

c.Türkiye

d.Malabadi

18.)A

 

 

19.)Hangisi iklimi etkilemez?

a.Ekvator’a uzaklık

b.Dağların uzanışı

c.Uzaya olan yakınlığı

d.Yükselti

19.)C

 

20.)Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a.Ayça:parayı Friglerbuldu.

b.Meryem:Hayır Sümerler.

c.Elifnur:Elbette Urartular.

d.İncilay:Ben Lidyalılar olduğundan eminim.

20.)D

 

21.)Aşağıdaki uygarlıklar ve başkentleri içinden hangisi yanlıştır?

a.FriglerGordion

b.İyonlarUruk

c.SümerlerUruk

d.Asur  Assur

21.)B

 

22.)Aşağıdaki buluşlardan hangisi doğru eşleştirilmiştir?

a.Çengelli iğne    Frigler

b.İyonya  Thales  matematik

c.İyonya  öklit Pisagor  felsefe

d.Urartu Tahta

22.)A

 

23.)Hangisi yanlıştır?

a.tavananna  hithit

b. frigler  tarım

c. hammurabi  babil

d. Sümerler  kadeş

23.)D

 

24.)orduyu yüzlük,birlik,onluk sisteme göre kim düzenledi?

a.metehan 

b.oğuzhan

c.teoman

d.bilge kağan

24.)A

 

25.) Uygurların dini?

a.hanif

b.mani

c.hristiyanlık

d.yahudilik

25.) B

 

26.)Hangisi mani dininin bir özelliğidir?

a.yemek yememek

b.spor yapmamak

c.et yememek

d.süt içmemek

26.)C

 

27.) Uygurlar hangi özelliğini kaybetmiştir?

a.yemek yemeyi

b.süt ve asitli içecekler içmeyi

c.koşmayı

d.savaşmayı

27.)D

 

28.) Uygurlar ne zaman kurulmuştur?

a.840

b.610

c.571

d.1952

28.)A

 

29.)lk türk devleti?

a.kök Türkler

b.Asya hun devleti

c.uygurlar

d.kutluk

29.)B

 

 

30.)Hılful fudul nedir?

a.Akabe biyatı nın diğer adıdır.

b.Mekke’nin fethidir

c.Efendimizin de mensup olduğu erdemler topluluğudur

d.Mekkeli müşriklere denir.

30.)C

 

31.)asya hun devletinin 1. ve 2. hükümdarları?

a.Teoman – Metehan

b. Metehan- oğuzhan

c.teoman – kültign

d. Metehan – Teoman

31.)A

 

32.)İlk yerleşik hataya geçenler?

a.uygurlar

b.urartular

c.köktürk

d.asya hun devleti

32.) A

 

33.)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a.ipsala sınır kapısı  Edirne 

b.uzunköprü sınır kapısı  Edirne

c.karaağaç sınır kapısı  Edirne

d.aziziye sınır kapısı  Edirne

33.)A

 

34.)Aşağıdakilerden hangisini daha çok ithalat ile alırız?

a. makine ve parçaları

b. demir çelik

c. kauçuk,mobilya

d. halı

34.)A

 

35.)Aşağıdakilerden hangisi ‘’Uluslar Arası Türk Kültürü Teşkilatı’’ dır?

a.Kızılay

b.Türkmenoy

c.Türkoy

d.Türksoy

35.)D

 

 

36.)Aşağıdaki rafineri ve bulunduğu şehirlerden hangisi yanlıştır?

a.Tüpraş  İzmir

b. İpraş  İ<mit

c. Ataş  Kırıkkale

d. Batman  Batman

36.)C

 

37.)Demir-Çelik fabrikalarından hangisinin bulunduğu yer yanlıştır?

a.Kardemir  Karabük

b. İsdemir  İstanbul

c. İsdemir  İskenderun

d. Erdemir  Ereyli

37.)B

 

38.)Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız Türk Devletleri arasında değildir?

a.Kazakistan

b.Özbekistan

c.KKTC

d.Almanya

38.)D

 

A.)Boşlukları doldurunuz.

 

39.) Asya Hun ve Köktürklerden sonra orta asya ‘ ya ………… hakim oldu. (Uygurlar)

40.)Ülkemizde bor ………. , ….…. , ……. , ……… ‘dan çıkarılır. (Kütahya , Eskişehir , Balıkesir , Bursa)

41.)Türkler Anadolu’ya gelmeden …………………….’Da yaşıyorlardı. (Orta Asya)

42.)Parayı ………………. Buldu . (Lidyalılar)

43.)Çanakkale savaşı ………….. …………… tarihinde kazanılmıştır. (18 Mart 1915)

44.)Hz.Muhammed’e ilk vahiy ……….. dağı , …………. Mağarası ‘nda gelmiştir.(Nur dağı , Hira Mağarası)

45.)İlk vahyi ………… (as) getirmiştir. (Cebrail)

46.)Babillilerin kralı ………….. Hithitlilerin kraliçesi ise …………… dır.( Hammurabi , Tavananna)

47.)Büyük ölçekli haritaların gösterdiği alan ………. Ancak ayrıntısı ……….. dır. (Küçük,Fazla)

48.)Kesir ölçekte,küçültme oranı ……… ile , çizgi ölçekte ise bir ……… de gösterilir.(kesir,çizgi)

49.)Uygurların dinleri ……….. dir ve bu din …… yemeyi yasaklar. (mani-et)

50.)Türklerde çocuklara …….. , kurultayalara ………. , kahramanlara …………. Denir.(tigin , toy , alp)

 

51.) Türk adıyla kurulan ilk türk devleti:

a.uygurlar

b.asya hun devleti

c.köktürkler

d.urartular

51.C

 

52.)Sanayisi gelişmiş bir millet,gelişiyor demektir.Sanayik ürünler ülkenin ihracatını artırmakla ülkenin mirasını (parasını) da artırır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sanayileşmeye yardım eder?

a.köy olanakları

b.Şehirlere göç

c.tarım

d.tarımın çoğalması

52.) B

53.)Orhun Abideleri sırasıyla hangi kral , komutan ve vezirin adına yaptırılmıştır?

a.bilge kağan-tonyukuk-kültigin

b.metehan – Teoman-oğuzhan

c.Bilge Kağan- kültigin - tonyukuk

d.oğuzhan-metehan-teoman

53.)C

 

54.) 1.Köktürk hangi senede yıkıldı?

a.682

b.456

c.571

d.1456

54.)A

 

55.)Yerleşik hayata ilk kimler geçti?

a.Köktürkler

b.Asya Hun Devleti

c. Frigler

d. Uygurlar

55.)D

 

56.)Kral - kraliçe eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a.Hithitler  Tavananna

b. Babiller  Hammurabi

c. Midas  Frigler

d. Pankuş  Hithit

56.)D

 

57.)Aşağıdaki başkent eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a. Babilbabil

b. Asur  assur

c. Gordion  frigler

d. hithitler  tapates

57.)D

 

58.)ilk madeni para …………. Dur. (Elektrup)

59.)Savaşçıların mezarlarında ……bulunur , başına ise hayatta iken kaç düşman öldürdüyse o kadar taş o konur, bu taş ise …….. taşıdır . (kurgan-balbal)

 

60.)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a.Sümer  tekerlek,yazı

b.Babil  anayasa

c.Asur  kütüphane

d. Frig  tarihi , edebiyatı.. gelişmiştir.

60.)D

 

61.)Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a.Türkiye gelişmiş bir ülkedir.

b.Afrika en gelişmiş ülkedir

c.Amerika henüz gelişmemiştir.

d.Avrupa ‘ da hiç gelişmiş ülke yoktur.

61.)A

62.)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye için doğru değildir?

a.Gelişmiş bir ülkedir

b.Nüfus en fazla İstangul’da dır.

c.Türkiye Dünya’nın güney kısmında yer almaktadır.

d.Türkiye Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan bir ülkedir.

 

B. Boşlukları yukarıdaki kelimelerden faydalanarak doldurunuz.

Para   Lidya    Sümer  İyonya  Tekerlek Hithitler    Hammurabi   Tavananna

63.) Anadolu’daki …….lılar ……..icat etmiştir. (Lidya-para)

64.) Mezopotamya’daki …….. ler ……… icat etmiştir. (Sümerler-tekerlek)

65.)……..ların başkenti yoktur.(iyonyalı)

66.)Hithitlerde kralın yanında bir de kraliçe bulnurdu bu kadına ise ……… denirdi.(Tavananna)

67.)…….. Babillilerin kralıdır. (Hammurabi)

68.)Aşağıdaki ihracat ve ithalat tablosunu doldurunuz.

       İhracat ürünlerimiz                                                            

 

•Demir – Çelik                                                             

•Kauçuk , Mobilya

•Suda yüzen taşıt ve parçaları

                                                                            Cevapların altı çizili

       İthalat ürünlerimiz

•Hayvansal ve bitkisel yağlar

•Kakao ve pamuk

•Hava taşıtları ve parçaları

 

69.)doldurunuz

 

İthalat  ………

İhracat  ………

        (Cevapları)

 

Alınan

Satılan

 

70.)Aşağıda ‘’RAFİNERİ’’ ve bulunduğu şehirleri doldurunuz.

Tüpraş  İzmir

İpraş  İzmit

Ataş  mersin

Ortaanadolu rafinerisi  Kırıkkale

Batman  Batman

 

80.)Aşağıdakilerden hangisi hithitlerle ilgilidir?

a.Anal

b.Fibula

c.Artemis Tapınağı

d.Kral Yolu

80.)A

 

81.)Asya’da orduyu kurarak ilk ordu gruplandırmacısı kimdir?

a.Teoman

b.Metehan

c.Bilge Kağan

d.Bumin Kağan

81.)B

 

82.)Çeltik en çok nerede yetişir?

a.Çöl

b.Karasal

c.Kutup

d.Muson

82.)D

 

 

83.)

 yeryüzünden gökyüzüne doğru uçmak

 Görülen Alanın artması

            ?

 

‘’?’’ ne yazılmalıdır?

a.Haritanın ölçeğinin büyümesi

b.Görülen alanın azalması

c.Kuş bakışı görünümün ortadan kalkması

d.Harita çizimi için yandan görünüşün esas alınması

83.)B

 

c.Boşlukları doldurunuz.

84.) …… de hava çok sıcaktır , fakat geceleri dondurucu soğuktur.(çöl)

85.) ……. da hava her zaman soğuktur.Buzlar hiç erimez.(kutup)

86.)……. Da çeltik yetiştirlir.(muson)

87.) …….. de 4 mevsim aynı anda yaşanabilir.(Türkiye)

 

88.)ilk 4 halife kimlerdir?

 ……… (hz ebubekir)

 ……..  (hz ömer )

 ……..  (hz osman)

 ……..   (hz.ali)

 

 

89.)Sosyal bilgiler dersi bizlere ………………… öğretmez . (Anlamlı ve kurallı cümleler kurabilmeyi)

 

90.)Türkiye’nin …………… sularla kaplıdır.  (4de 3 ü )

91.)Abbasiler …….. de kurulmuştur (751)

92.)……….. de Çinliler ve Araplar arasında ……. Savaşı oldu.(751-talas)

93.)asur ticater yeri  ………. (Karum)

94.)iyonlar özellikle …………… ………. İle tanınmıştır. (bilim adamları)

95.)…………… lar Anadolu’nun bilinen en eski karayollarını ve su kanlarlını yaptılar.(Urartu)

96.)……….. maden , ahşap ve seramik işlerinde iyiydiler. (frigler)

97.)Hitit lilerde ……… adı verilen bir meclis vardır.

98.)babilliler tarihte bilinen ilk ……… (anayasa)

99.)Orta asya daki Türkler ……….. ile değil, ………… uğraşır.(tarımla-hayvancılıkla)

100.) Asya Hun Devleti’nin ilk iki kralı  ………. Ve ………. (Teoman-metehan)