6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

.....................ILKÖĞRETIM OKULU


2007-2008 ÖĞRETIM YILI

SOSYAL BILGILER  6 A SINIFI  I. DÖNEM 2. SINAVI

D yanlış olanlara Y yazınız

(....)Türkiye güney yarım kürede yer alır.

(....)Çay Karadeniz Bölgesi'nin en önemli tarım ürünüdür.

(....)Taş kömürü ülkemizde her yerde çıkarılmaktadır.

(....)Bir ülkenin dışarıya mal satmasına “ihracat” denir.

(....)Devlet, hizmetlerini vatandaşlardan topladığı vergilerle sağlamaktadır.

(....)Iklim insanların giydikleri kıyafetleri etkiler.

(....)Türkiye Güney Yarım kürededir.

(....)Ülkemizde sadece bir iklim çeşidi görülür

(....)Haritalarda ölçek büyüdükçe ayrıntı artar.

(....)Efes, milet , foça Hittilere ait şehirlerdir.


2-Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.

•Türkiye ..............kuzey paralelleri ile ...............doğu meridyenleri arasında yer alır.

•Tarihteki ilk yazılı antlaşma, Hititlerle Mısırlılar arasında imzalanan ...................Antlaşmasıdır.

•Büyük su kütlelerine ..................... Denir

•Haritalardaki küçültme oranına ............... denir.

•büyük kara parçalarına ...................... denir.

•Hititlerde devlet yönetiminde kral ve kraliçeden sonra en yetkili kurum..................dir.

•Tarımsal üretim.............. .... devrinde başlamıştır.

•En büyük paralel dairesi ............dur.

•Ülkemizde yağışın en fazla olduğu bölge ................ Bölgesi'dir.

3-Uygarlıkların başındaki harfleri uygun cümlelerle eşleştiriniz.

A- Hititler ( )En ünlü hükümdarları Hammurabi'dir.

B-Urartular ( ) Tarımı geliştirmek Şamran Kanalı'nı yapmışlardır.

C-Frigler ( ) Mısırlılarla tarihin ilk antlaşmasını yapmışlardır.

D-Lidyalılar ( ) Şehir devletleri şeklinde yönetilmişlerdir.

E-Iyonlar ( ) Yazıyı bulmuşlardır.

F-Sümerler ( ) Ilk müzik aletlerini bulmuşlardır.

G-Asurlular ( ) Kral Yolu'nu kurmuşlardır.

H-Babiller ( )Tarihte ilk kütüphanecilik faaliyetlerini başlatmışlardır.4- Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız.

1. Iklim aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir?

A) Yemek B) Giyim C) Yerleşme D) Dağların uzanış yönü

2. Tarihöncesi dönemlere ait aşağıdaki buluntulardan hangisi, o dönemde tarım yapıldığını daha çok destekler?

A) Taştan kesici aletler B) Kemikten yapılmış süs eşyaları

C) Tahıl öğütme taşları D) Mağaralardaki hayvan resimleri

3. Türkiye'de aşağıdaki iklimlerden hangisi görülmez?

A) Muson Iklimi B) Akdeniz Iklimi C) Karasal Iklimi D) Karadeniz Iklimi

4. Karasal iklimin bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Maki B)Bozkır C)Orman D)Tundra

5. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler arasında yer almaz?

A) Arkeoloji B) Tarih C) Coğrafya D) Biyoloji

6. Sinop ile Ankara arası 1/2 000 000 ölçekli bir haritada 12 cm'dir. Sinop ile Ankara arası gerçekte kaç km'dir?

A) 200 km B) 240 km C) 600 km D) 300 km

7. Hititler ile Mısırlılar arasında imzalanan tarihte bilinen en eski anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mondros B) Tavananna C) Kadeş D) Şamran

8. Aşağıda verilen Ilkçağ devletlerinden hangisi parayı bulmuştur?

A) Hititler B) Frigyalılar C) Lidyalılar D) Urartular

9. I.Başkentleri Ankara yakınlarında ki Gordion'dur.

II. Öküzünü öldürene, sabanını kırana ağır cezalar verilirdi.

III. Krallarına Midas ünvanı verilirdi.

Yukarıda özellikleri verilen Ilkçağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hititler B) Frigyalılar C) Lidyalılar D) Urartular

10. Anadolu'da ilk siyasi birliği kurmuşlar

* Tarihte ilk yazılı antlaşmayı (Kadeş)yapmışlar

* Bin tanrılı ili adını alacak kadar çok tanrı inanışına sahip olmuşlar

11. Yukarıda birtakım özellikleri anlatılan ilk çağ medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hititler (Etiler) B) Urartular C) Lidyalılar D) Frigler

12. Ilk Çağ'da Anadolu'da kurulan devletlerden hangisi, deniz yoluyla ulaştıkları Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında koloni diye adlandırılan birçok ticaret merkezi kurmuş ve ilk kütüphaneyi açmıştır?

A) Frigyalılar B) Iyonyalılar C) Urartular D) Hititler

13. Dünyanın yedi harikasından biri olan asma bahçeleri kime aittir?

A) Sümerler B)Babiller C)Lidyalılar D)Asurlar

14. Hititlerde soylulardan oluşan meclise ne ad verilirdi?

A)Anal B) Tiran C) Fibula D) Pankuş

15. Yazıyı bulan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sümerler B) Babiller C) Asurlular D) Hititler

16. Tarih öncesindeki ve ilk çağlardaki insanlar yerleşim yeri seçerken aşağıdakilerden hangisine en az dikkat etmişlerdir?

A) Tarihi eserlerin varlığına B) Su kaynaklarına

C) Iklimin uygunluğuna D) Otlak ve av hayvanlarının durumuna

17. Aşağıda verilen medeniyet ve başkentlerinden hangisi yanlış verilmiştir?

A)Hititler-Hattuşaş B)Urartular-Tuşpa C)Frigler-Gordion D)Iyonlar-Sard

18. Hititlerin yıllıklarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kitabe B)Anal C)Şamran D) Balbal

19. Yamaç yağışları en fazla hangi bölgemizde görülür?

A)Ege B) Marmara C) Karadeniz D) Iç Anadolu

20. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi Anadolu'da kurulmamıştır?

A) Frigler B) Sümerler C) Lidyalılar D) Urartular

BAŞARILAR 
Not: 1. Bölüm ve 3. Bölüm 10, 2. Bölüm 20 ve 4. Bölüm 60 puandır.
Süreniz 40 dakikadır

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)