6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AD,SOYAD               :              
SINIF,NUMARA          :
................... ILKÖĞRETIM OKULU
2006-2007 ÖĞRETIM YILI 6.SINIF SOSYAL BILGILER DERSI I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI:

A) Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerlere ,yanda verilen sözcüklerden uygun olanları yazınız ?
1-  Tüketici Hakları Koruma Yasasına göre alınan bir malın özürlü çıkması durumunda  ......................                             
il ve ilçelerdeki Hakem Heyetine başvurabilir.
2-  ........................insan ırklarını  inceleyen bilim dalıdır.
3-  Olgu ve  kavramlardan yararlanarak  .............................  yapılır.
4-  Bilimsel araştırma yaparken araştırmada not kartının altına yararlanılan kaynaklara  
ait bilgilerin yazılması ....................................ilkesi gereğidir.
5-  Atatürk tarafından atalarımıza karşı olan borcumuzu ödemek ve  Türk  milletinin geçmişinin  araştırılması amacıyla........................................ kurmuştur.

B ) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına( D) ,  yanlış olanların başına  (Y)  yazınız ?
(     )  1-  Bir olayın birden çok nedeni ve sonucu  olabilir.
(     )  2-  Görüşler her zaman kesinlik içerir.  
(     )  3-  Herhangi bir konuda haksızlığa uğradığımızda hakkımızı aramalıyız.
(     )  4-  Herkes tarafından kabul edilen ve farklı görüşlerle ifade edilemeyen genel gerçeklere olgu denir.
(      ) 5-  Türk Tarih Kurumu Atatürk'ün  manevi kızı Afet Inan tarafından kurulmuştur.
C-Aşağıdaki cümlelerden OLGU  olanların      başına (O)  , GÖRÜŞ olanların başına  (G)  yazınız ?  
Yağmurlu havada yürümek çok güzeldir                    
Türkiye dünyanın en güzel ülkesidir.
Türkiye'nin en kalabalık kenti Istanbul'dur.                 
Türk Dil Kurumu'nu Atatürk kurmuştur.    
Okulumuzun binası üç katlıdır

D)  Aşağıdaki sorulardan her birine  dört cevap verilmiştir.Cevaplardan sadece biri doğrudur.Doğru cevabı bularak işaretleyiniz ?
1-  Her dersin farklı amaçları olsa da hepsi iyi vatandaş olarak yetişmemizi hedefler. Sizce aşağıdaki derslerden hangisi bu amaca en çok hizmet etmektedir?
a) Fen Bilgisi                
b)Matematik             
c)Sosyal Bilgiler               
d) Türkçe   

2-   ''Su insanın hayat kaynağıdır.Bu hayat kaynağımızı fabrika ve kanalizasyon atıkları,deniz taşıtları plansız yapılaşma kirletir'' Yukarıdaki cümlede kavram hangisidir?

a) Su            
b) Fabrika ve kanalizasyon atıkları    
c)Hayat kaynağı     
d) Plansız yapılaşma kirletir

3-     I.Erzurum,Kars,Ağrı gibi kentlerimiz oldukça dağlık ve yüksektir.
II. Erzurum,Kars,Ağrı'da sanayi geridir.
Yukarıdaki cümlelere göre çıkarılabilecek genelleme aşağıdakilerden hangisidir ?

a)Kentlerimizin çoğunda sanayi geridir.            
b)Dağlık ve yüksek alanlar genellikle sanayide geridir
c)Erzurum,Kars ve Ağrı genellikle yüksektir.   
d)Kentlerimiz genellikle yüksektir.

4-  Ilgi çeken ve çekebilecek nitelikte olan pek çok kişiyi etkileyen her türlü işe olay denir.Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olay cümlesidir?
a) Türkiye'nin başkenti Ankara'dır                                 
b) Türkiye'nin en güzel şehri Niğde'dir
c) Mahallemizdeki muhtarlık seçimleri iptal edildi      
d) Erciyes Dağı Kayseri'de' dir

5-  Aşağıda cümleler ve cümlelerin yanında onlarla ilgili kavramlar eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) Komşumuzun kızı trafik kazası yaptı- Olay                      
b) Vatandaş olarak bir çok hakkımız vardır-Dilekçe
c) Atatürk Türk tarihine büyük önem vermiştir-Matematik    
d) Bilimsel araştırma yapmak için bir çok kitabı incelemeliyiz-kütüphane

6-Ali alıştırma yapmak için, önce kütüphaneye gitmiştir. Pek çok kaynaktan araştırma konusu hakkında bilgi toplayarak bunları bir kağıda not almıştır. Daha sonra internette tekrar konuyu araştırmıştır.
Yukarıdaki paragrafta Ali, bilimsel araştırma basamaklarından hangisini yapmıştır?
A.  Kanıt toplama
B.   Varsayımda bulunma
C.   Konu belirleme
D.   Önceki varsayımlar ile yeni bilgileri karşılaştırma

7.  Aşağıdakilerden hangisi, Sosyal Bilgilerin konularından değildir?
A. Insanların beyin yapısı
B.   Barınmak    amacıyla    yapılan    evlerin malzemesi
C.   Yeni ilaçların bulunmasıyla ölümlerin azalması
D.   Kış turizmi

8. Aşağıdakilerden hangisi, Türk Tarih Kurumu'nun kurulma amaçlarından değildir?
A.   Türk tarihini araştırmak
B.   Türk tarihini kendi kaynaklarımızdan öğrenmek
C.   Kurtuluş Savaşının hangi şartlarda yapıldığını öğrenmek
D. Doğal kaynaklarımızı geliştirmek

9.   Yapmamız    gerekenler,   aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?
A) Özgürlük   B) Sorumluluk      C) Hak      D) Dikkat

10.Ailesinin geçimini sağlamak, bir baba için aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılabilir?

A) Sorumluluk      B)Hak   C)Alışveriş   D)Mücadele

11. Toplum içerisinde birlikte yaşama gerekliliği neticesinde bazı sorunlar ortaya çıkabilir.
Bu sorunların çözüm yollarını belirlerken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

A)   Çözümler halkın bir kısmını ilgilendirmelidir.
B)   Çözümler herkesi sonsuz özgür kılmalıdır.
C)   Çözümler hak ve özgürlükler çerçevesinde olmalıdır.
D)   Çözümler rastgele oluşturulabilir.

12. Aşağıdakilerden hangisi, bilinçli bir insan topluluğunun var olduğu yerde bulunması zor bir durumdur?

A)   Düzenlenmiş park ve bahçeler
B)   Yaşlılara uygun bakım evleri
C)  Muayenesiz araçlar
D) Temiz bir deniz

13. Atatürk tarafından  kurulan aşağıdaki  kurumlardan hangisinin sosyal bilimlere doğrudan bir katkı yaptığı söylenemez?
A)   Türk Tarih Kurumu   B)Türk Dil Kurumu   C)Türkiye iş bankası   D)Dil ve tarih- Coğrafya  fakültesi

14. Enes, okula geç gelmeyi alışkanlık haline getirmiş bir öğrencidir.
Buna göre; aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?
A)Çalışkan bir öğrencidir.    
B)Sorumluluk sahibi değildir.
C)Geç gelmeyi hak olarak görebilir.
D)  Okul kurallarının hepsine uyar

15  Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin alanına girmez?
A)   Insan hakları      B)Yüzey Şekilleri   C)Özgürlükler      D)Bitki yapısı

16.Yukarıdaki resim hangi seçenekle ilgilidir?
A) Ses kirliliği       
B)Çevre kirliliği       
C)Hava kirliliği     
D)Su kaynaklarındaki kirlenme

17. Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorumluluklarından biri değildir?

A) Vergi verme      
B)Askerlik Yapma   
C) Oy kullanma      
D) Meslek sahibi olma

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)