6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DUMLUPINAR  ILKÖĞRETIM OKULU 2005-2006 EĞITIM-ÖĞRETIM YILI
SOSYAL BILGILER  DERSI  6/A SINIFI 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARIDIR.
Adı-Soyadı       :
Sınıfı-Numarası:    
1. Aşağıdaki kavramları kısaca tanımlayınız.    (15 Puan)
a) Rafineri:
b) Ithalat:
c) Folklor:
2. Aşağıdaki cümlelerde boş yerleri doldurunuz.    (15 Puan)
a.    Türkiye'nin en büyük ihracat limanı............................
b.    Akdeniz'deki Çukurova'da en çok ...........................üretilir.
c.    Edebiyat, şiir, resim, müzik gibi alanlardaki çalışmalara...........................denir.
d.    Yurdumuzda sadece Zonguldak'ta bulunan maden.............................
e.    ...........................bir ülkenin limanları arasında gemi işletme hakkıdır.
3. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın sonuna (D),yanlış olanın sonuna (Y) yazınız.   (10 Puan)
I.    Bor, demir-çelik sanayisinde, paslanmaz çelik üretiminde kullanılmaz.   (       )
II.     Darülbedayi, Osmanlılar döneminde tiyatrodur. (       )
III.    Sanat, insanın özgür düşünmesini ve becerisini ortaya koymasını olumsuz olarak etkiler..  (       )
IV.    Spor, insana kötü alışkanlıklar kazandırarak, rakibini düşman olarak görmesini sağlar. (       )
V.    Turizm, önemli bir gelir kaynağımız ve ülkemizi tanıtma vasıtamızdır. (       )
4.Aşağıdaki soruların doğru şıklarını işaretleyiniz.    (20 Puan
1) Aşağıdakilerden hangisi sık nüfuslu yerlerimizdendir?
a) Tuz gölü çevresi          b) Hakkari yöresi      
c) Çukurova yöresi             d) Menteşe yöresi

2) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus yoğunluğu az olan yerlerin özelliklerinden değildir?
a) Yer şekilleri engebelidir    b) Sanayi gelişmemiştir  
c) Yurdumuzun batısındadır        d) Tarım alanları dardır

3) Aşağıda sanayi kolları ile en fazla bulunduğu bölgeler eşleştirilmiştir, hangisi yanlıştır?
a) Otomotiv-Iç Anadolu              b) Ipekli dokuma-Marmara
c) Bitkisel yağ-Ege                    d) Konservecilik-Marmara

4) Aşağıdakilerden hangisi sanayinin kurulması için gereken şartlardan biridir?
a) Bitki örtüsü                    b) Hava yolu ulaşımı
c) Sermaye                            d) Iklim

5) Aşağıda bazı hayvan türleri ve en fazla yetiştirildiği bölgeler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Hayvan Türleri                 En Fazla Yetiştiği Bölge
a)    Büyükbaş hayvanlar    Karadeniz Bölgesi
b)   Küçükbaş hayvanlar    Iç Anadolu Bölgesi
c)   Arıcılık            Ege Bölgesi
d)   Ipek böcekçiliği        Marmara Bölgesi

6) Aşağıdakilerden hangisi sanayiinin gelişmiş olduğu şehirlerimizden biri değildir?
a) Istanbul        b) Bursa    
c) Gaziantep        d) Diyarbakır

7) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus sayımı yapılmasının amaçlarından biridir?
a) Nüfus artışını saptamak
b) Konut tiplerini belirlemek
c) Bitki örtüsünü tespit etmek
d) Nüfusu artırmak veya azaltmak

8) Hızlı nüfus artışının doğuracağı işsizlik sorununu
çözmek için öncelikle hangisi yapılmalıdır?
a) El sanatlarını yaygınlaştırmak
b) Eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırmak
c) Besi hayvancılığını teşvik etmek
d) Yeni sanayi tesisleri yapmak
9) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Çay en çok Erzurum-Kars Platosu'nda yetiştirilir.
b) Orman yönünden en zengin bölge, G.D.Anadolu'dur.
c) Mezra, köy altı yerleşmelerdendir.
d) Doğu Karadeniz, çok ılıman olduğundan buğday yetişmez.
10)  Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) En fazla balık, Marmara Denizi'nde avlanır.
b) Iskenderun ve Ereğli'de demir-çelik endüstrisi vardır.
c) Türkiye'de en çok dış ticareti, Almanya ile yapar.
d) Türkiye'de ilk demiryolu, Izmir-Aydın arasında yapılmıştır.


5. Aşağıdaki soruları kağıdın arka yüzüne cevaplayınız .    (40 Puan)
1) Nüfusun ve nüfus yoğunluğunun, en çok ve en az olduğu bölgeleri sırasıyla yazınız.
2) Ayçiçeği, buğday, maden ve seracılığın en çok olduğu bölgeleri sırasıyla yazınız.     
3) Spor yapmanın faydalarından 4 tanesini yazınız.    
4) Atatürk'ün Sanatçı, uzun çabalar sonucunda alnında ışığı ilk hisseden insandır.” Sözünü açıklayınız.

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)