6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DUMLUPINAR  ILKÖĞRETIM OKULU 2005-2006 EĞITIM-ÖĞRETIM YILI
SOSYAL BILGILER  DERSI  6/A SINIFI 2.DÖNEM 1.YAZILI SORULARIDIR.
Adı-Soyadı       :
Sınıfı-Numarası:    
1. Aşağıdaki kavramları kısaca tanımlayınız.    (15 Puan)
a) Alüvyal:
b) Tenör:
c) Noyan:
2. Aşağıdaki cümlelerde boş yerleri doldurunuz.    (15 Puan)
a.    Ülkemizin en sık nüfuslu bölgesi .......................... ......Bölgesi'dir.
b.    Akkoyunlular ile Osmanlı Devleti arasında 1473'te...........................Savaşı yapıldı.
c.    1402-Ankara Savaşı Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezıt ile.....................arasında olmuştur.
d.    Türkiye'de yer altı zenginliğini arama ve işletme işini.....................................................yapar.
e.    Krom madeni...........................sanayinde kullanılır.
3. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın sonuna (D),yanlış olanın sonuna (Y) yazınız.   (10 Puan)
I.    Ülkemizde tarımsal nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölge, Marmara'dır.  (       )
II.     Hekimhan(Malatya) ve Divriği(Sivas) de bakır çıkarılır.(       )
III.    En az ormana sahip bölgemiz Güneydoğu Anadolu Bölgesi'dir. (       )
IV.    Moğol Devleti'nin parçalanması ile bu topraklarda Babür, Akkoyunlu ve Karakoyunlu devletleri kuruldu. (       )
V.    Seracılığın (turfanda sebzecilik) en fazla yapıldığı bölge Akdeniz'dir. (       )
4.Aşağıdaki soruların doğru şıklarını işaretleyiniz.    (20 Puan)
1) Aşağıdaki  il-nüfusunun fazla olmasının sebebi eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
a) Antalya-Ticaret
b) Zonguldak-Tarım
c) Samsun-Turizm
d) Kocaeli-Sanayi

2) Aşağıdaki yerlerden hangisinde demir-çelik fabrikası yoktur?
a) Adana          b) Iskenderun          c) Karabük         d) Ereğli

3) Falcılık ve büyücülüğün yer aldığı, iyi ruhların desteğini almanın esas olduğu eski Türk inancı nedir?
a) Gök Tanrı            b) Şamanizm
c) Totemizm            d) Islamiyet

4) Aşağıdaki yerlerden hangisinde petrol çıkarılmaz?
a) Raman           b) Garzan             c) Kurtalan           d) Bursa

5) Aşağıdakilerden hangisi kentlerimizin başlıca sorunlarından biri değildir?
a) Hava kirliliği                       b) Iletişim                  
c) Gecekondulaşma                d) Şehir içi Ulaşım

6) Moğol devletinin kısa sürede Türkleşmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Islamiyet'i kabul etmeleri
b) Türklerin çoğunlukta yaşadığı yerlerde kurulmuş olmaları     
c) Türk milleti ile dost olmaları
d) Moğolların göçebe olarak yaşamaları

7) Aşağıdakilerden hangisi enerji kaynaklarımızdan
değildir?
a) Taşkömürü            b) Linyit           c) Bakır         d) Petrol

8) Aşğıdakilerden hangisi Altınorda devletinin
parçalanmasıyla kurulan hanlıklardan biri değildir?
a) Kırım              b) Kazan            c) Sibir            d) Buhara
9) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Buğday, Doğu Karadeniz Bölümü'nde bolca üretilir.
b) Tütün ve üzüm en çok Ege Bölgesi'nde yetiştirilir.
c) Ayçiçeği ve Mısır en çok Akdeniz Bölgesi'nde üretilir.
d) Antepfıstığı ve mercimek en çok Iç Anadolu'da üretilir.
10) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Köy, nüfusu 2000 den az olan yerleşim birimidir.
b) Doğum ve göçler, nüfus artışına sebep olur.
c) Tac Mahal'i Babürşah eşi için yaptırmıştır.
d) Türkiye'nin tek taşkömürü havzası, Zonguldak'tadır.


5. Aşağıdaki soruları kağıdın arka yüzüne cevaplayınız .    (40 Puan)
1) Moğol Devleti nerede, ne zaman ve kim tarafından kuruldu? Başkenti neresidir?
2) Nüfus Sayımını niçin yapılır? Hangi Kurum nüfus sayım işlemini yapar?    
3) Ali Şir Nevai'nin eserinin adı nedir? Bu eseri neden yazmıştır?        
4) Ülkemizde nüfusun seyrek olduğu yörelere 5 örnek veriniz.

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)