6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Adı  soyadı  :
Sınıfı  no     :

2006/2007  EĞITIM ÖĞRETIM  YILI
GÜLPINAR  ILKÖĞRETIM  OKULU  6 / C  SINIFI
SOSYAL  BILGILER  DERSI  II. DÖNEM   III.  YAZILI   SINAVIDIR

SORULAR 
A )  Aşağıdaki  boşlukları  uygun  kelimelerle  doldurunuz .
1.  .................. Yönetiminde  yöneticiler  halk  tarafından  seçilir .
2. ..................  kanunları  en sert  kanunları  yapmıştır ;  göz  çıkartanın  gözü  çıkarılır .
3.  Avrupa'da 1215 yılında .................. Imzalanmasıyla  kralın  yetkileri  ilk defa  sınırlandırılmıştır .
4............. Yönetimde  tek bir  kişi  yönetime  eğemendir; ve bu kişi her istediğini  yapabiliyordu .
5. Şu an  ülkemizde ................yönetimi  uygulanmaktadır .Böylece  halk  hep beraber  yönetime katılmaktadır .
6. Türkler  ............................Savaşını  kazandıktan  sonra Anadolunun  kapıları  Türklere  açıldı
7. Orhun yazıtları ...........................devletine  aittir.
8. Tarihte kurulan ilk Türk devleti......................................................dır .
9. Tarihte yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti ..........................................dır.

B )  Aşağıdaki  soruların her birine  dört  cevap  verilmiştir . cevaplardan  sadece  biri  doğrudur . doğru  cevabı  bularak işaretleyiniz .

1. Aşağıdakilerden  hangisi  Oligarşik yönetimlerin  özelliklerinden  biridir .
A) Krallar tanrının  yeryüzündeki temsilcileridir
B)  Toplumda  herkesin  seçme-seçilme  hakkı  vardır .
C)  Ülke  toprakları hanedanın  ortak malıdır .
D) Yönetim yetkisi  asiller (arhonlar) sınıfının elindedir

2. Yasal  izin olmadan hiç kimse bir başkasının  konutuna giremez .Bu ifade aşağıdaki  hak ve özgürlüklerden  hangisi  ile ilgilidir .A) Yaşama  hakkı     B) kişi  dokunulmazlığı  hakkı
C) Düşünce  özgürlüğü      D) Din  ve vicdan özgürlüğü 

3.  “Özgür bir adam suçun derecesine  göre yalnızca  para cezasına  çarptırılacaktır .”    Manga cartada  geçen bu madde aşağıdakilerden  hangisinin  olmadığını  gösterir .
A) Yargılama         B)  Eşitlik
C ) Devlet  otoritesi     D)  Yasa 

4. Büyük Hun devletiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A)  Devletin başında kağan bulunur                                          B)  Türk Ordusunu temellerini atmışlardır
C)  Orhun alfabesini kullanmışlardır                                               D)  Oğuz kağan destanı Hunlara aittir

5. Aşağıdakilerden  hangisi ilk Türk devletlerinin  özelliklerinden  değildir .
A)  Devleti  hakan ve hatun  birlikte  yönetirdi .
B)  Devlet  toprakları  doğu-batı diye  ikiye  ayrılırdı .
C)  Ilk  Türk  devletleri  çok güzel  gemi  yaparlardı
D)  Hükümdarlık  babadan  oğula  geçerdi

6.  Aşağıdakilerden  hangisi  Hun ve Göktürklere  ait  bir  özellik  değildir .
A) Genellikle  göçebe  yaşam sürmüşlerdir
B) Başlıca  ekonomik faaliyetleri  tarım ve  hayvancılıktır
C)  Keçeden yapılmış  çadırlarda   oturuyorlardı
D)  Mani  dinini  kabul etmişlerdir

C )  Aşağıdaki   klasik  soruları  cevaplandırınız .
1.  Cumhuriyet  yönetimi  hakkında  bilgi  veriniz
2.   Krallık  yönetimi  ve  Cumhuriyet  yönetimlerini  karşılaştırınız  .  ve  hangi  yönetim  biçiminin  daha  uygun  olduğunu  yazınız
3   Fransız  Insan  ve  Yurttaş  Hakları  bildirgesi   hakkında  bilgi  veriniz .
4.  Ülkemizde   kadın  haklarının  gelişimi  hakkında  bilgi  veriniz
5.Ülkemiz  Insan  Hakları  Evrensel  Bildirgesine  imza  atmıştır ; ülkemiz  Avrupa  Insan  Hakları  Sözleşmesine de  imza  atmıştır  Ülkemizdeki  Insan  Hakları  konusunda  neler  söyleyebilirsiniz .

NOT  : Her  soru   5'er  puandır . Sınav Süresi 40 dk.
BAŞARILAR

Sosyal  Bilgiler  Öğretmeni
Aygün BIYIKSIZ

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)