6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem Orak Sınav Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

2007-2008 EĞT.ÖĞRT. GÜLPINAR IÖO 6. SINIFLAR 2.DÖN.2.YAZ. ORTAK SINAV SORULARIDIR

ADI SOYADI :                                                      SINIF NO:                     24.05.2007


S1.Büyük Hun devletiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A)  Devletin başında kağan bulunur                    B)  Türk Ordusunu temellerini atmışlardır
C)  Din olarak islamiyeti kabül etmişlerdir             D)  Oğuz kağan destanı Hunlara aittir


S2.Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel unsurlarından biri değildir?
A) Millet egemenliği        B) Hürriyet ve eşitlik
C) Muhalefet partileri      D) Açık oy gizli sayım

S3.Aşağıdakilerden hangisi düşünceyi açıklama özgürlüğünün kapsamına girmemektedir?

A) Gazetelerde, kişilerin özel hayatı hakkında yalan haber yayımlanması                           
B) Seçime katılan adayların propagandalarını yapması                      
C) Kişilerin düşüncelerini serbestçe açıklaması                          
D) Sendikaların, iş güvenliğinin sağlanması için gösteri yürüyüşü yapmalarıS4. Aşağıdakilerden hangisi ilk çağlarda Anadolu'da kurulmuş olan uygarlıklardan biri değildir?
A) Hititler                   B) Lidyalılar                         C) C)Sümerler                    D) Urartular

S5.Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların yönetime katılmasını sağlayan siyasi haklardandır?
a. Kişi dokunulmazlığı hakkı
b. Haberleşme hakkı
c. Dilekçe hakkı
d. Seçme ve seçilme hakkı

S6.Aşağıdakilerden hangisi Demokrasi yönetimini krallık yönetiminden ayıran farklardan biri değildir?

a. Yöneticilerin seçimle belirlenmesi
b. Insanların hak ve özgürlükler açısından eşit olması
c. Yazılı kanunların olması
d. Egemenlik hakkının millete ait olması


S7.Devlet yönetiminde tek kişinin söz sahibi olduğu yönetim şekli,
-Yönetime padişah yanında halkın temsilcilerinin de katıldığı yönetim şekli.
Yukarıda bahsedilen yönetim şekilleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
a.Monarşi – Teokrasi         b.Demokrasi – Meşrutiyet
c.Monarşi – Oligarşi         d.Monarşi - Meşrutiyet

S8.T.B.M.M millet egemenliğine dayalı bir meclistir” T.B.M.M kaç tarihinde açılmıştır?        a)23 Nisan 1923                   b)29 ekim 1923                             c)23 Nisan 1920                   d)19 mayıs 1919


S9.17 ağustos 1999 depreminde bir çok ülke ülkemize yardım etmiştir” Bu ülkelerin ülkemize yardım etmelerini amacı aşağıdakilerden hangisidir ?
a)Türkiye'nin yardım isteği                                        b)Insanların yardımlaşma işbirliği duygusu
c)Birleşmiş Milletler in yardım çağrısı                       d)Bu ülkelerin zengin olmasıS10.Insanlar ilk ortaya çıktıklarında beslenmek amacıyla aşağıdaki etkenliklerden hangisini yapmışlardır?

a)Avcılık ve toplayıcılık yapmışlardır                           b) Meyve ve sebze bahçeleri ekmişleridir
c)Hayvan beslemişlerdir                  
d) Çiftlikler kurarak hayvancılık ve tarımcılık yapmışlardır

S11.Bir haritada koyu yeşil alanlar çok yer kaplamaktadır” bununla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a)Çok alçaktır            b)Çok yüksektir                    c)Göller çoktur           d) Dağlıktır


S12.Atatürk'ün” Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözü ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

a)Millet egemenliği          b)Eğitimin önemi            c)Kanunların önemi         d)Ekonomik gelişmişlik

S13Vatikan'da devlet din kurallarına göre yönetilir ”Bu devlet yönetimi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Oligarşi                      b)Monarşi                          c)Demokrasi                    d)Teokrasi


S14.Aldığı mal bozuk çıkan biri malını değiştiremiyorsa aşağıdaki yerlerden hangisine başvurmalıdır?
a.Ailenin en büyüğüne    b.Öğretmenlerine
c.Tüketici Hakem Heyetine    d.Valiye

S15.Karasal iklimin bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?
a.Orman    b.Maki        c.Tayga    d.BozkırS16.Ilk kadın başbakanımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkan Akyol             B) Nimet Çubukçu               C) Güler Sabancı                   D) Tansu Çiller


S17.Kral I.John tarafından imzalanan, kralın yetkilerini sınırlandıran belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hammurabi yasaları    B) Magna Carta             C) Kanun-i Esasi            D) Fransız Ihtilali

S18.Amerika'da Temsilciler Meclisi'nin salonunda resmi yer alan Osmanlı Hükümdarı kimdir?
A) Fatih Sultan Mehmet            C) II. Mahmut        
B) Kanuni Sultan Süleyman         D) II. Murat


S19.Aşağıdakilerden hangisi oy kullanma hakkını kullanamaz?
A) Askeri öğrenciler              C) Memurlar      
B)18 yaşını doldurmuş olanlar        D) Subaylar          

S20.Aşağıdaki şıkların hangisinde Yunanistan'ın  yönetim şekli ve başkenti doğru olarak verilmiştir?
A) Krallık-Rabat              B) Teokrasi-Riyad       
C) Cumhuriyet-Atina       D) Diktatörlük-Tahran  
NOT: HER SORU 5 PUAN SINAV SÜRESI 40 DAKIKADIR  BAŞARILAR


AYGÜN BIYIKSIZ

SOS.BILG.ÖÄžRT.


CEVAP ANAHTARI

S1C  S2D  S3A  S4C  S5D  S6C  S7D  S8C  S9B  S10A  S11A  S12A  S13D  S14C  S15D  S16D

S17B   S18B  S19A  S20C

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)