6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 


2007-2008 EĞITIM ÖĞRETI YILI ILKÖĞRETIM OKULU
SOSYAL BILGILER 6 DERSI 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI

ADI  SOYADI :                                                                                                                                         
SINIFI :                                                                                                                                             
NO :                                                  ...SORULAR....

S/1.Bir yerin enlem ve boylamlar yardımıyla belirtilen konumuna ne ad verilir?
A)Özel konum                   B)Paralel                           C)Meridyen                 D)Matematik konum
S/2.Yeryüzündeki büyük  kara parçalarına  ne denir?
A)Boylam                          B)Tepe                                 C)Kıta                  D)Ada
S/3.Dünya üzerinde başlangıç meridyeni hangi ülkeden geçer ?
A)Türkiye                                   B)Ingiltere                               C)Amerika                        D)Hiçbiri
S/4.Türkiye Dünya üzerinde hangi enlem ve boylamlar arasında yer alır?
A)36-42KP                                  B)36-43 KP                              C)36-42 KP                    D)35-42 KP
26-46 DM                                    26-45 DM                                 26-45 DM                        26-45 DM
S/5.Okyanusların en küçüğü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hint Okyanusu                      B)Atlas Okyanusu                C)Pasifik Okyanusu           D)Hiçbiri
S/6.Yeryüzündeki bir nokta için öğle vakti,o noktanın Güneş'in tam önüne geldiği andır.Bu anda o boylam üzerinde bulunan
Yerler için saat 12 00  olarak  kabul edilir.Böylece ortaya çıkan saat ayarlamasına ne ad verilir?
A)Ulusal Saat                B)Yerel Saat                   C)Merkezi Saat                  D)Uluslararası Saat
S/7.Yeni kurulan bir fabrika bir yerleşim yerinin hangi özelliğini etkilemez?
A)Ekonomisini                            B)Yollarını                             C)Nüfusunu                D)Öğle Vaktini
S/8.Bilimsel bir araştırma için aşağıdakilerden hangisi gerekmez?
A)Konunun belirlenmesi          B)Konuya ilişkin hipotezler       C)Dipnotlar            D)Kendi anılarımız
S/9.Bilimsel araştırmalarda kullandığımız kaynakları belirtmez isek araştırmamız nasıl olur?
A)Başarılı                       B)Sade                                    C)Başarlı                               D)Çalıntı
S/10Bilimsel bir araştırma da kullandığımız kaynakları ne ile gösteririz ?
A)Içerik                          B)Dipnot                      C)Hipotez           D)Önsöz
S/11.Bir noktanın Dünya üzerinde hangi kıt'ada yer aldığı, komşu ülkeler,çevresinde bulunan denizlere göre olan konumuna ne denir?
A)Özel Konum               B)Matematik Konum           C)Uluslar arası Konum          D)Ulusal Konum
S/12.Doğruluğu bazı kimseler tarafından kabul edilen ve anılara ve tecrübelere dayanan kişisel bilgiye ne denir ?
A)Olgu                                     B)Görüş                                     C)Bilimsel Veri                   D)Hiçbiri
S/13.Doğruluğu deneylere dayanan bilgiye ne ad verilir?
A)Olgu                                     B)Görüş                                     C)Sezgi                               D)Hiçbiri
S/14.'Atın dört ayağı vardır' cümlesi nasıl bir cümledir ?
A )Olgu                                     B)Görüş                                     C)Sezgi                               D)Hiçbiri
S/15.Aşağıdaki bilim dallarından hangisi tarihte yazıdan önceki dönemler  hakkında daha çok bilgi verir ?
A)Diplomasi                             B)Arkeoloji                              C)Filoloji                    D)Sümeroloji
S/16.Prof. Dr. Halil Inalcık hangi alanda eserler vermiştir?
A)Resim                           B)Arkeoloji                                        C)Hitit Tarihi        D)Osmanlı Tarihi
S/17.Atatürk Türk Tarihini araştırmak ve geliştirmek amacıyla ne yapmıştır ?
A)Türk Dil Kurumu          B)Iş Bankası                                 C)Irade-i Milliye                       D)Hiçbiri
S/18.Yeryüzünde kaç kıta vardır?
A)5                            B)6                                         C)4                                                D)7
S/19.Türk Tarih Kurumunun yayınlamış olduğu derginin adı..dir.Boşluğa hangisi gelmelidir?
A)Tarihimiz                             B)Anadolu                                     C)Belleten      D)Çağ
S/20.En önemli temel hakkımız hangisidir?
A)Basın Özgürlüğü               B)Sağlık                                         C)Eğitim                   D)Yaşama

Başarılar dilerim. Her soru 5 puandır.
AYGÜN BIYIKSIZ
Sos.Bilg.Öğrt.

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)