6. Sınıf Sosyal Bilgiler 50 Adet Çalışma Sorusu

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler  50 Adet Çalışma Sorusu

1.Okulumuzdaki kütüphanenizde sanat kitapları hangi numaralarla sınıflandırılmıştır?

700
2.*Anadolu'da ki bütün uygarlıklar tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır*? Cümlesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?                   

Genelleme

3. Sosyal bilgileri oluşturan bilim dallarını yazınız.

Tarih    Coğrafya  Vatandaşlık

4.  Öküz öldürmenin saban kırmanın cezasının ölüm olduğu,tarıma büyük önem veren Anadolu uygarlığı hangisidir?
Firigyalılar

5.Parayı bulan ilk devlet hangisidir?

Lidyalılar

6.Aşağıdakilerden hangisinde savaş tanrıları bulunan bir uygarlık vardır?

Urartular

7.Bin tanrılı dil olarak bilinen uygarlık hangisidir?

Hititler

8.Taş işçiliği ile tanınan uygarlık hangisidir?

Urartular

9.Kral yolu ve ticaret yapan uygarlık hangisidir?

Lidyalılar
10.Öküz öldürene, saban kırana ölüm cezası veren uygarlık hangisidir?

Frigler

11.Bilim adamları yetiştiren uygarlık hangisidir?

Iyonlar
12.Iç Anadolu Bölgesi'nde hangi tür iklim görülür?

Karasal
13.Türkiye bor minerallerinin yüzde kaçı Türkiye'dedir?

%63       
14.Dünya'da üretilen 50 çeşit madenin kaç çeşidi ülkemizde üretilmektedir?

29

15.Aşağıdakilerden hangisinde nüfus yoğunluğu en fazladır?

Çin
16.Aşağıdakilerden hangisinde sanayi sektörü en fazladır?

Çin

17.Ipek yolu başlangıcı ve bitişi hangi ülkelerdir?

Çin

18.Ilk Türk devleti hangisidir?

Asya Hun Devleti
19.Büyük Hun Imparatorluğu ne zaman kurulmuş ve yıkılmıştır?

M.I. 204  - M.S.216

20. Onaltı Büyük Türk Devletini yazınız.
Büyük Hun Imparatorluğu
Batı Hun Imparatorluğu  
Avrupa Hun  Imparatorluğu  
Ak Hun  Imparatorluğu  
Göktürk Imparatorluğu  
Avrupa Avar Imparatorluğu
Hazar Imparatorluğu
Uygur Devleti
Karahanlı Devleti
Gazneliler Devleti
Büyük Selçuklu Devleti
Harzemşahlar Devleti
Altın Ordu Devleti
Osmanlı Imparotorluğu
Timur Imparotorluğu
Babür Imparotorluğu

21.Türeyiş Destanı hangi Türk Devletine aittir?

Uygur

22.Samarra Şehri kimin için kurulmuştur?

Türkler

23.840 yılında hangi olaylar olmuştur?

Karahanlı Devletinin kuruluşu Uygurların Yıkılışı
24.1015 yılında Anadolu'ya seferler düzenleyen kimdir?

Çağrı Bey
25.Dandanakan  Savaşı hangi yılda olmuştur?

1040 yılında

26.Gazneli Mahmut'un ölümü hangi yılda gerçekleşmiştir?

1030

27.4(dört) halifeyi yazınız.
Hz.Ebubekir
Hz.Osman
Hz.Ömer
Hz.Ali

28.Çin Seddin neden yapılmıştır?

Türk baskınlarından korunmak için
29.Türkler öldürülen düşmanın taştan kabaca yontulmuş suretlerini temsil eden heykellere ne diyorlar?

Balbal

30.Türkler Orta Asya'dan niçin göç etmek zorunda kaldı?

Kuraksızlık,Salgın Hastalıklar,


31. Dünya'da bulunan 7 tane Türk devletini yazınız.

Türkiye,Azerbaycan,Kazakistan,Özbekistan,Türkmenistan,Kırgızistan,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetleri

32.Orhun Yazıtları hangi devlete aittir?

Köktürk Devleti

33.745 yılında Köktürkler'den sonra hangi devlet kurulmuştur?
Uygurlular
34.Çinlilerle yapılan Talas  Savaşı hangi devletleri ilgilendiriyor?
Türkler ve Abbasiler 35.Olgu ve görüşe  örnek veriniz.
Olgu: Türkiye'nin başkenti Ankara'dır.
Görüş: Sosyal Bilgiler dersini çok seviyorum.
36.Araştırma yaparken konuyu belirleme kaçıncı adımdadır?
1.Adım
37.Kaç meridyen vardır?
360

38.Kaç paralel vardır?
180
39.Başlangıç meridyeni adı nedir?,
Greenwich

40.Türkiye'nin matematik konumu nedir?
36-42 doğu Paralelleri – 26-45 Kuzey Meridyeni

41. Güney Doğu Anadolu'da bulunan uygarlık hangisidir?
Urartular

42.Ilk Dünya haritasını kim çizmiştir?
Piri Reis
43.    200 metre yükseğe çıkıldıkça kaç derece düşer?
1 derece
44.Ege Bölgesi'nde bulunan uygarlık hangisidir?
Iyonlular
45.Iç Anadolu'da bulunan uygarlık hangisidir?
Frigler

46.Ülkemizde bor madeni nerelerde çıkarılır?
Kütahya Eskişehir Balıkesir
47.Dünya'da nüfusu en yoğun olan ülke hangisidir?
japonya
48.Türkiye'nin en çok ithal ve ihraç yaptığı ülke hangisidir?
Almanya
49.Kuveyt'in ekonomik faaliyeti hangisidir?
Petrol

50.Özbekistan'ın başkenti neresidir?
Taşkent

Bazı Ülkeler ve Başlıca Ekonomik Falliyetleri
Irak                              Hurma                            
Finlandiya                     Telekomünikasyon
Ispanya                        Turizm
Norveç                         Balıkçılık
Çin                               Oyuncak
Hollanda                       Çiçek
Arabistan                      Petrol
Brezilya                        Kahve
Isviçre                          Saat
Iran                              Doğal gaz
Yeni Zelanda                 Hayvancılık
Türkiye                         Fındık
Güney Afrika                 Altın
Özbekistan                   Pamuk
Almanya                       Otomotiv
Amerika                       Silah
Japonya                       Saat


Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk ResimleriAtatürk Resimleri (105)

Türk BayraklarıTürk Bayrakları (35)