6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3.Yazılı Sınav Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ADI SOYADI:                                                                                                                                   . / 05/ 2007
NO: SINIFI  :                  

2006-2007 EĞITIM ÖĞRETIM YILI GÜLPINAR ILKÖĞRETIM OKULU
SOSYAL BILGILER DERSI 6. SINIFLAR 2. DÖNEM 3.YAZILI SINAV SORULARIDIR.

1-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükler yazınız.  (15 puan)

* Mekke'den Medine'ye hicret (göç) eden Müslümanlara .......... denir.
* Halkın kendi yöneticilerini seçtiği yönetim biçimine.............denir.
* Kişinin başkasına zarar vermeden istediğini yapmasına............denir.
* Bütün yetkilerin bir kişinin elinde olduğu yönetim biçimine..............denir.
* Yerküreyi iki eşit parçaya bölen, kutuplara eşit uzaklıktaki daireye .............denir.

2. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru olanlarına “D”, yanlış ise “Y” koyunuz. (15 puan)

(      ) Devlet yönetiminin bir zümrenin veya bir grubun elinde olduğu yönetim biçimine Oligarşi denir.
(      ) Ilk Türk devletlerinde devlet işleri Kurultay'da  görüşülüp karara bağlanırdı.
(      ) Hz. Muhammed (a.s) son haccında Veda Hutbesini okumuştur.
(      ) Insan Hakları Evrensel Bildirgesi sadece bazı insanlar için geçerlidir.
(      ) Seçimlerde oy kullanmak bir vatandaşlık görevidir.

3-Aşağıdakilerden hangisi millet tarafından seçilerek işbaşına getirilir?  (5 puan)
A) Milli Eğitim Müdürü          B) Belediye Başkanı              C) Kaymakam             D) Vali

4-Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel unsurlarından biri değildir? (5 puan)
A) Millet egemenliği                                               B) Hürriyet ve eşitlik
C) Muhalefet partileri                                             D) Açık oy gizli sayım

5- Aşağıdakilerden hangisi dini kurallara dayalı yönetim şeklidir? (5 puan)
A) Teokrasi            B) Demokrasi                 C) Monarşi                  D) Oligarşi

6- Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Zaferi'nin Türk tarihi açısından en önemli sonucudur? (5 puan)
A) Bizans'ın yenilgiye uğratılması             
B) Bizans Imparatorunun esir edilmesi
C) Anadolu kapılarının Türklere açılması ve Türklerin Anadolu'yu yurt edinmeye başlamaları
D) Bizans Imparatoru ile antlaşma yapılması

7- “Fatih Sultan Mehmet 1463'te Bosna'yı fethinden hemen sonra, Hristiyan halkı dini inancında özgür bırakan, onlara can ve mal güvenliği sağlayan bir ferman yayınlamıştır.” 
Yukarıdaki bilgilere dayanarak, Fatih Sultan Mehmet aşağıdakilerden hangisini hedeflememiştir? (5 puan)
A) Din ve vicdan özgürlüğü         
B) Yaşama hakkının sağlanması
C) Mal güvenliğinin sağlanması         
D) Eğitim hakkının sağlanması

8- Aşağıdakilerden hangisi düşünceyi açıklama özgürlüğünün kapsamına girmemektedir? (5 puan)
A) Gazetelerde, kişilerin özel hayatı hakkında yalan haber yayımlanması                          
B) Seçime katılan adayların propagandalarını yapması                     
C) Kişilerin düşüncelerini serbestçe açıklaması                         
D) Sendikaların, iş güvenliğinin sağlanması için gösteri yürüyüşü yapmaları

9-Aşağıdaki haklardan hangisi güvence altına alınmazsa diğer hakların korunmasının bir anlamı kalmaz?
(5 puan)
A) Eğitim hakkı        B) Yaşama hakkı        C) Özel yaşamın gizliliği             D) Konut dokunulmazlığı

10- Aşağıdakilerden hangisi ilk çağlarda Anadolu'da kurulmuş olan uygarlıklardan biri değildir? (5 puan)
A) Hititler                   B) Lidyalılar                         C) Sümerler                         D) Urartular

11- Veda Hutbesinde insan hakları ile ilgili hangi konular yer almaktadır? (4 madde)  (15 puan)
12-  Cumhuriyet yönetiminin özelliklerini açıklayınız. (15 puan)

Not: Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılar dilerim.
Aygün BIYIKSIZ
Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)