Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ünite Ünite Yazılı Soruları ve Cevapları 2

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

Soruların Ilk Bölümünü Görmek Için Tıklayınız


251. Türkiye'de sıcaklık güneyden kuzeye doğru gidildiğinde sıcaklık azalır.

 

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Yükselti                  B. Enlem   C. Bitki örtüsü   d . Boylam

 

252. Yaz kuraklığı ve yüksek sıcaklık isteyen bir tarım ürünü aşağıdaki merkezlerden hangisinde yetiştirilebilir?

 

A. Rize    B. Diyarbakır      C. Sivas    D. Kars

253. I. Ekvatoral iklim

II. Akdeniz iklimi

III. Karasal iklim

IV. Okyanusal iklim

Yukarıda belirtilen iklim tiplerinden hangilerinde belirgin bir kurak dönem yoktur?

 

A. I ve II                     B. I ve IV                      C. II ve III                  D. III ve IV

 

254. Aşağıdaki kıtalardan hangisi tamamen kuzey Yarımküre'de yer alır?

 

A. Avrupa             B. Afrika

C. Amerika           D. Avustralya

 

255. Aşağıdaki kıtalardan hangisinin Hint Okyanusu ile kıyısı yoktur?

 

A. Afrika        B. Asya

C. Amerika         D. Avustralya

 

256. Aşağıdakilerden hangisinde nüfusun dağılışı farklı bir nedene dayanmaktadır?

 

A. ABD                           B. Endonezya

C. Almanya              D. Ingiltere

 

257. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin ithalatında ve ihracatında ilk sırada yer alan ülkedir?

 

A. Almanya        B. Italya

C. Ingiltere          D. Fransa

 

258. Aşağıdaki bölgelerden hangisi ülkemizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgedir?

 

A. Marmara Bölgesi

B. Iç Anadolu Bölgesi

C. Güneydoğu Anadolu Bölgesi

D. Doğu Anadolu Bölgesi

 

259. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfus yoğunluğunun temelinde sanayileşme bulunur?

 

A. Almanya           B. Türkiye          C. Kırgızistan             D. Mısır

260. Aşağıdaki verilen dünyada nüfusun dağılışı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A. Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu Kuzey Yarımkürede yaşamaktadır.

B. Afrika kıtası nüfus yoğunluğunun en fazla görüldüğü kıtadır.

C. Iklim dünya nüfusunun dağılışında etkili olan önemli bir faktördür.

D. Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu ortalama yükselti 2.000 metrenin altında olan yerlerde bulunur.

 

261. Aşağıdakilerden hangisi Amerika kıtasında nüfus yoğunluğunun artmasına neden olan gelişmedir?

 

A. Sanayi inkılabı

B. Rönesans

C. Coğrafi keşifler

D. Kavimler göçü

 

262.   I. Kutup iklimi

II. Muson iklimi

III. Akdeniz iklimi

IV. Çöl iklimi

 

Yukarıda verilen iklim çeşitlerinden hangilerinin görüldüğü yerlerde nüfus yoğunluğu daha fazladır?

 

A. I ve II        B. I ve IV        C. II ve III        D. II ve IV

 

263. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'nın güneyinde nüfus yoğunluğunun fazla olmasında etkili değildir?

 

A. Yeryüzü şekillerinin sade olması

B. Iklimin yaşamaya elverişli olması

C. Sanayinin gelişmiş olması

D. Su kaynaklarının yetersiz olması

 

264. Aşağıdaki yerlerin hangisinde seyrek nüfuslanmasında aşırı sıcakların ve nemin etkisi bulunur?

 

A. Çöllerde        B. Kutuplarda        C. Orta Asya'da        D. Ekvator çevresinde

265. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin bir ürünü ithal ya da ihraç etmesindeki en önemli etkendir?

 

A. Ürünün kalitesi

B. Üretimde kullanılan madenler

C. Ülke ihtiyacını karşılayıp karşılayamaması

D. Ürünün nerelerde kullanıldığı

 

266. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin gelişmiş ülkeler arasında olduğunu gösterir?

 

A. Ithal ettiği ürünlerin sanayi ürünleri olması

B. Ihraç ettiği ürünlerin sanayi ürünleri olması

C. Tarımın en önemli geçim kaynağı olması

D. Iklim şartlarının yaşamaya elverişli olması

 

267. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin hazır giyim alanında ihracat yapmasını sağlayan tarım ürünüdür?

 

A. Buğday        B. Pamuk        C. Zeytin       D.Turunçgiller

 

268. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Türkiye'nin dış ticaretinde diğerlerinden daha çok paya sahiptir?

 

A. Italya        B. ABD        C. Rusya        D. Almanya

 

269. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'den ABD'ye ihraç edilen ürünler arasında yer almaz?

 

A. Bor        B. Tütün        C. Hazır giyim        D. Mısır

 

270. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin dış politikasını belirleyen temel ilkedir?

 

A. Milli güce dayanmak

B. Milli bağımsızlığı korumak

C. Devletlerarası eşitlik

D. Gerçekçilik

 

271. Aşağıda verilen Türk Cumhuriyetleri ve Türk Cumhuriyetlerinin başkentleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 

A. Azerbaycan  Bakü

B. Kırgızistan  Lefkoşa

C. Kazakistan  Astana

D. Özbekistan  Taşkent

 

272. Dünyadaki nüfus dağılışını etkileyen etmenlerden diğerlerine göre en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Doğal güzellikler

B. Su kaynakları

C. Siyasi ve tarihi nedenler

D. Bitki örtüsü

 

273. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun seyrek olduğu yerlerden biri değildir?

 

A. Güney Aysa

B. Kutup bölgeleri

C. Ekvator ve çevresi

D. Amazon havzası

 

274. Aşağıdakilerden hangisinin ihracatında pazara yakınlık önem taşımaz?

 

A. Süt ürünleri

B. Otomotiv

C. Hayvan ürünleri

D. Konserve

 

275. Aşağıdaki kıtaların hangisinde yerleşik hayatın olduğu söylenemez?

 

A. Afrika        B. Antarktika        C. Amerika        D. Asya

 

276. Muson Asyasına benzerlik gösteren bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Doğu Karadeniz                                            B. Erzurum  Kars

C. Adana ve çevresi                                           D. Çatalca - Kocaeli

 

277. Dünyamızdaki insanların bire yeri yerleşim alanı olarak seçmelerinde en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Bitki örtüsü

B. Iklim özellikleri

C. Kültürel bağlar

D. Tarihi zenginlik

 

278. Hindistan'ın yoğun nüfuslu olmasının temel nedeni hangisi olamaz?

 

A. Geniş verimli topraklar

B. Sosyal dokusunun güçlü olması

C. Uygun iklim koşulları

D. Iş olanakları

 

279.  I. Aşırı sıcak

II. Çok soğuk

III. Az yağış

IV. Aşırı yağış

 

Amazon havzasının seyrek nüfuslu olmasının nedeni yukarıdakilerden hangisidir?

 

A. I ve II                                             B. I ve IV

C. II ve III                                         D. III ve IV

 

280. Aynı bölgede yaşayan insanların ekonomik uğraşları farklı olabilir.

 

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 

A. Niteliksiz insan gücü

B. Doğal kaynaklar

C. Toprak özellikleri

D. Devlet politikaları

 

281. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin doğal kaynaklarından biri değildir?

 

A. Bakır               B. Bor                    C. Krom                     D. Elmas

 

 

282. Doğanın dengesini bozarak, insanlığın geleceğini tehdit eden sorunlardan biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 

A. Hava kirliliği                                        B. Çoğalan ormanlar

C. Küresel ısınma                                     D. Katı ve sıvı atıklar

 

283. Aşağıdakilerden hangisi Türk Cumhuriyetleri ile ortak özelliklerimiz arasında değildir?

 

A. Tarihi ortaklık                                          B. Kültürel ortaklık

C. Dil, din ortaklığı                                       D. Ekonomik ortaklık

 

284. Avrupa'nın, özellikle Batı Avrupa'nın yoğun nüfuslu olmasının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

 

A. Sanayi              B. Buzullar             C. Çöller              D. Doğal Güzellikleri

 

285. I. Tarım

II. Hayvancılık

III. Ticaret ve Turizm

IV. Petrol ve ürünleri

 

Yukarıdakilerden hangileri ülkemizin ekonomisinde önemli yer tutar?

 

A. I ve II                 B. II ve III                C. I, II ve III                   D. I, II ve IV

 

286. Finlandiya'da kağıt ve orman ürünleri sanayinin gelişmiş olmasının en önemli nedeni nedir?

 

A. Kalifiye eleman sayısının çok olması

B. Ormanlarının geniş yer kaplaması

C. Kaliteli ve ucuz üretim yapması

D. Talep görmesi

 

287. Aşağıdakilerden hangisi Almanya'nın otomotiv sektöründe öne çıkmasını sağlayan nedenlerden biri değildir?

 

A. Hammadde kaynaklarının bol olması

B. Ürünlerinin dayanıklı ve kaliteli olması

C. Nitelikli iş gücünün çok olması

D. Pazara yakın olması

 

288. Ülkemizin dünya üzerindeki yerini ifade etmek isteyen biri aşağıdakilerden hangisini kullanabilir?

 

A. 36 derece KuzeyB. 24 derece GüneyC. 26 derece BatıD. 45 derece Batı

 

289. Türk dünyasının ilk ortak devlet üniversitesi Ahmet Yesevi Üniversitesi hangi Türk Cumhuriyetindedir

A. KKTC         B. KazakistanC. Kırgızistan               D. Özbekistan

 

290. Kuşların en önemli göç yollarından biri olan ve 187 kuş türünün barındığı Seyfe gölü tamamen kurudu. Bunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Bölgenin az yağış alması

B. Kuşların suyu tüketmesi

C. Yanlış yapılan uygulamalar

D.Yeterince tanıtılmaması

 

291. Aşağıda verilen ürünlerin hangisi dünyada en geniş ekim alanına sahiptir?

 

A. Ayçiçeği        B. Buğday        C. şeker pancarı        D. Mısır

 

292. Japonya nüfus bakımından yoğun bir ülkedir. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Sanayi ve hizmet sektörünün gelişmesi

B. Iklim şartları

C. Tarımsal faaliyetler

D. Ulaşım olanakları

 

293. Dünyamızda önemli bir sorun olan çölleşmenin nedenlerinden biri olarak aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?

 

A. Erozyon

B. Orman alanlarının azalması

C. Meraların amaç dışı kullanımı

D. Biyolojik ( ekolojik ) tarım

294. Ülkelerin yardımlaşma ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duydukları dönem aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Olimpiyatlar

B. Çevre sorunları ve doğal afetler

C. Uluslararası organizasyonlar

D. Spor müsabakaları

 

295. Doğal afetler sonucunda toplumdaki bireyler arasında gözlenen davranışlara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A. Yardımlaşma davranışı gelişir

B. Ailedeki bireyler birbirinden uzaklaşır

C. Toplumsal işbölümü artar

D. Çocukların bakımına özen gösterilir

 

296. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açan etkenlerden biri değildir?

 

A. Egzos gazları

B. Sanayi atıkları

C. Sis

D. Evsel atıklar

 

297.  I. Güneş

II. Kömür

III. Petrol

IV. Su

 

Yukarıdakilerin hangilerinden enerji üretilmesi çevre sorunlarına yol açmaz?

 

A. I ve III        B. I ve IV        C. II ve III        D. II ve IV

 

298. Türkiye ile Kazakistan arasında ticaret gelişmiştir.

 

Aşağıdaki ticari mallardan hangisini Türkiye'nin Kazakistan'dan ithal etmesi beklenemez?

 

A. Tekstil        B. Bakır        C. Ham deri        D. Demir  çelik

 

 

299. Özbekistan kurak ve karasal iklime sahiptir. Kışlar soğuk, yazlar sıcak ve kuraktır. Ortalama yağış miktarı 200  mm kadardır.

 

Buna göre, Özbekistan'da aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin yetiştirilmesi daha zordur?

 

A. Pamuk        B. Tütün        C. Buğday        D. Zeytin

 

300. Ormanların yok edilmesi, insanlığın geleceğini tehdit eden önemli bir çevre sorunudur.

 

Aşağıdakilerden hangisi benzer bir çevre sorunu olarak tanımlanabilir?

 

A. Iletişim araçlarının gelişimi

B. Su kaynaklarının kirletilmesi

C. Depremlerin meydana gelmesi

D. Volkanik patlamalar

 

VI.ÜNITE

301. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkeleri arasında yer almaz?

 

A. Milli Egemenlik

B. Hürriyet ve Eşitlik

C. Asillerin üstünlüğü

D. Seçimler ve temsil

 

302. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin çeşitlerinden biri değildir?

 

A. Totaliter Demokrasi

B. Doğrudan demokrasi

C. Yarı doğrudan demokrasi

D. Temsili demokrasi

 

303. Demokraside egemenliğin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Yargı      B. Din                   C. Yürütme     D. Halk

 

304. Demokraside yöneticiler aşağıdaki prensiplerden hangisi yoluyla seçilir?

 

A. Azınlık prensibi

B. Muhalefet prensibi

C. Genel oy prensibi

D. Atanma prensibi

 

305. Hiç kimseye din, dil, ırk, cinsiyet ve siyasi düşüncesinden dolayı farklı işlem yapılamaz.

 

Yukarıda açıklanan düşünce, demokrasinin hangi ilkesi içerisinde değerlendirilir?

 

A. Milli Egemenlik

B. Hürriyet ve Eşitlik

C. Siyasi Partiler

D. Seçimler ve temsil.

 

 

306. Ülkemizde Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra kurulan ilk siyası parti aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Serbest fıkra                           B. Cumhuriyetçi fıkra

B. Halk fıkrası                            D. Demokrat parti

 

307. Demokrasilerde hükümeti kuran partiye ne ad verilir?

 

A. Iktidar partisi                                      B. Muhalefet partisi

C. Baş parti                                             D. Çoğunluk partisi

 

308.Demokraside egemenliğin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A.Yargı                                           B.Din                                                                                                                                                C.Yürütme                                          D.Halk

 

309.Aşağıdakilerin hangisi hürriyetin tanımıdır?

 

A.Kişinin her istediğini yapabilmesi

B.Kişinin başkalarına zarar vermeden istediğini ve dilediğini yapması

C.Kişinin bazı şeyleri yapabilmesi

D.Toplumda herkesin eşit olması

 

310.Yurdumuzda hangi tip demokrasi uygulanmaktadır?

 

A.Doğrudan demokrasi

B.Temsili demokrasi

C.Yarı doğrudan demokrasi

D.Bütüncül demokrasi

 

311. Demokrasi yönetimi ilk kez aşağıdaki devletlerin hangisinde görülmüştür?

 

A. Yunanistan     B. Bulgaristan C. Fransa            D. Ingiltere

 

312. Büyük hürriyet fermanı aşağıdaki hangi ülkede imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir?

 

A. Yunanistan                  B. Fransa                    C. Ingiltere               D. ABD

 

313. €˜'Fransa Insan ve Vatandaşlık Hakları Beyannamesi'' aşağıdaki hangi tarihte kabul edilmiştir?

 

A. 1756                      B. 1789                     C. 1809                   D. 1891

 

314. 1808'de II. Mahmut ve Anadolu  Rumeli Ayanları arasında imzalanan ve monarşik bir anayasaya benzeyen belge aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Senedi-i Ittifak

B. Gülhane Fermanı

C. I. Meşrutiyet

D. II. Meşrutiyet

 

315. Osmanlılarda padişahın yetkilerinin ilk kez sınırlayan belge aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Tanzimat Fermanı

B. Senedi Ittifak

C. 1876 Anayasası

D. II. Meşrutiyet

 

316. €˜' Tanzimat Fermanı'' aşağıdaki hangi padişah dönemizde ilan edilmiştir?

 

A. II. Mahmut                          B. II. Abdülhamit

C. IV. Murat                              D. Abdülmecit

 

317. T.C'nde birden çok partinin katıldığı seçim hangi tarihte yapılmıştır?

 

A. 1946                             B. 1948                      C. 1950                   D. 1960

 

318. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat fermanının getirdiği yenilikler arasında yer almaz?

 

A. Can güvenliği                                   B. Irz ve namus güvenliği

C. Milli Egemenlik                                D. Mal güvenliği

 

319. Monarşik devletlerde, devletin başında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

 

A. Kral                    B. Asiller                      C. Din adamları                 D. Halk

 

 

320.Bizim yönetim sistemimizde devleti idare edenler bir grup tarafından atanır ve hakimiyet bu gruba aittir.

 

Yukarıdaki belirtilen yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Monarşi                                           B. Oligarşi

C. Teokrasi                                          D. Demokrasi

 

321. Monarşik yönetimlerde yasama yürütme ve yargı yetkisi kime aittir?

 

A. Hükümdara                                           B. Soylulara

C. Halk                                                      D. Din adamlarına

 

322. Türkiye'de seçimlerin; ilk gizli oy, açık sayım esasına göre yapıldığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. 1940                          B. 1945                         C. 19501                      D. 1960

 

323. Diktatörlük ile yönetilen ülkelerde yetki kimin elindedir?

 

A. Tek kişinin                                          B. Burjuvaların

C. Halkın                                                 D. Din adamlarının

 

324. Demokrasilerde kişinin en temel hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Seçme        B. Haberleşme        C. Yaşama        D. Seçilme

 

325. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması hangi hallerde durdurulabilir?

 

A. Depremde        B. Seçim döneminde        C. Afetlerde        C. Savaş halinde

 

326. Din ve vicdan hürriyeti aşağıdakilerin hangisinde en doğru şekilde verilmiştir?

 

A. Dini ayin yapılması

B. Herkesin inandığı dini açıklaması

C. Herkesin dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olması

D. Ibadetlerin mutlaka yapılması

 

327. Aşağıdakilerden hangisi hak kavramının genel tanımıdır?

 

A. Başkasına zarar vermeden dilediğini yapma

B. Bir kimseye ait olan, ona tanınan şey

C. Bir konuda haklı olmak

D. Toplumun bize verdiği her şey

 

328. Insan hakları aşağıdakilerden hangisinin güvencesi altındadır?

 

A. Bakanlar kurulunun

B. Cumhurbaşkanının

C. Anayasanın

D. TBMM

 

329. Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin en önemli özelliğidir?

 

A. Koruyucu olması

B. Baskıcı olması

C. Alıcı olması

D. Tek elden yönetilmesi

 

330. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti hangi durumlarda sınırlandırılır?

 

A. Siyasi düşüncelerin açıklanması

B. Dini inançların açıklanması

C. Meslek sırlarının korunması

D. Cevap hakkının kullanılması

 

331. Din ve vicdan hürriyeti aşağıdakilerden hangisiyle uyum içinde olmalıdır?

 

A. Laiklik ilkesiyle

B. Milliyetçilik ilkesiyle

C. Halkçılık ilkesiyle

D. Inkılapçılık ilkesiyle

 

332. Toplumlarda hak ve sorumluluk kavramı aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonucunda ortaya çıkmıştır?

 

A. Şehirlerin kurulması                                      B. Devlet örgütünün kurulması

C. Demokrasinin uygulanmaya başlanması      D. Derebeyliklerin kurulması

 

333. €˜'Insan Hakları Evrensel Bildirgesi'' aşağıdakilerden hangisi tarafından yayımlanmıştır?

 

A. Milletler Cemiyeti                                   B. Birleşmiş Milletler Örgütü

C. Dünya Sağlık Örgütü                             D. Ingiliz parlamentosu

 

334.  Insan haklarının evrensel bir boyut kazanması hangi gelişmeler sonucunda olmuştur?

 

A. Iş bölümünün ortaya çıkması

B. Sömürgeciliğin başlaması

C. Fransız Ihtilalı'nın olması

D. Ülkeler arasında barış ortamının hazırlanması

 

335. Aşağıdakilerden hangisi eğitim hürriyetinin kullanılabilmesi için devletin yükümlülükleri arasında yer almaz?

 

A. Yeterli sayıda okullar açmak

B. Öğretmen yetiştirmek

C. Program hazırlamak

D. Orta öğretimi zorunlu kılmak

 

336. Konut dokunulmazlığı hangi hallerde sınırlandırılabilir?

 

A. Hiçbir zaman sınıflandırılamaz

B. Usulüne uygun verilmiş hakim kararı ile sınırlandırılabilir

C. Her zaman sınırlandırılabilir

D. Eşyalarına el konmak istendiğinde sınırlandırılabilir

 

337. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerimizin özellikleri arasında yer almaz?

 

A. Dokunulmaz olması

B. Devredilemez olması

C. Vazgeçilemez olması

D. Sınırlandırılamaz olması

 

338. Temel hak ve özgürlüklerimizin düzenlenmesi özel ve genel sınırlanması neye dayanarak yapılır?

 

A. Cumhurbaşkanlığının isteğine                              B. Başbakanın isteğine

C. Kanunlara                                                        D. Dış devletlerin isteğine

 

339. Kişi dokunulmazlığı, aşağıdakilerden hangisi için sınırlandırılabilir?

 

A. Kişi isterse    B. Ailesi isterse       C. Toplum isterse     D. Tıbbi zorunluluklar

 

340. Basın ve yayınla hangi hürriyetler hangi hallerde sınırlandırılamaz?

 

A. Yasak bir dil ile yayın yapınca

B. Devletin güvenliği söz konusu olunca

C. Dış basından alıntı yapıldığında

D. Ayaklanmaya ve isyana teşvik edilmesi halinde

 

341. Aşağıdakilerden hangisi Manga Carta ile ilgili bir bilgi değildir?

 

A. Ingiltere'de 1215'te ilan edildi

B. Kralın yetkilerine yenileri eklendi

C. Kralın baskılarına sınırlamalar getirildi

D. Kralın baskılarına karşı güvence getirildi

 

342. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik hak ve ödevlerden biridir?

 

A. Eğitim ve öğretim hakkı ve ödevi

B. Toplantı hak ve hürriyeti

C. Din ve vicdan hürriyeti

D. Yerleşme ve seyahat ödevi

 

343. Aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevlerdendir?

A. Sağlık, çevre ve konut hakkı

B. Eğitim hakkı

C. Seçme ve seçilme hakkı

D. Ücrette adalet hakkı

 

344. Çocuk hakları bildirgesi kaç yılında yayımlanmıştır?

 

A. 1924        B. 1928                   C. 1982D. 1990

 

345. Çocuk hakları sözleşmesine göre kaç yaşına kadar herkes çocuktur?

 

A. 12   B. 16       C. 17      D. 18

 

346. Kimsesiz ya da ailesinden gerekli korumayı görmeyen çocuk nereye sığınır

 

A. Komşulara               B. Akrabalara

C. Devlete               D. Arkadaşlarına

 

347. Dünya' da ilk çocuk bayramı aşağıdaki ülkelerin hangisinde kutlanmıştır?

 

A. Italya                                                                 B. Yunanistan

C. Türkiye                                                             D. Fransa

 

348. Çocuğun evlat edilmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir?

 

A. Yetkili makam                                               B. Ailesi

C. Çocuğun kendisi                                           D. Okul idaresi

 

349. Aşağıdaki haklardan hangisi olmazsa diğerleri kullanılamaz

 

A. Yaşama hakkı

B. Eğitim hakkı

C. Bilim ve sanat hakkı

D. Düşünce özgürlüğü

 

350. Cumhuriyet döneminde kadınlara tanınan ilk siyasi hak hangi yıl verilmiştir?

 

A. 1928                                B. 1930                   C. 1934                     D. 1936

 

VII.ÜNITE

 

351. daha önce var olmayan yararlı bir cisim ya da süreci keşfeden veya üreten kişiye ne denir?

 

A. Mucit        B. Mühendis        C. Doktor        D. Iş adamı

 

352. Bazı icatlar, insan yaşamı yanında tarihin akışını etkiler.

 

Aşağıdakilerden hangisi bu icatlardan biridir?

 

A. Radyo       B. Koşum takımı        C. Televizyon        D. Telgraf

 

353. Dünyamızda ve evrende var olan, ancak henüz bulunmayan ve bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmak aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Icat        B. Keşif        C. Mucit        D. Teknoloji

 

354.  Ilk çağlarda bilim ile ilgili gelişmelerin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Sosyal alan

B. Askeri alan

C. Siyasi alan

D. Doğa olayları alanı

 

355. Orta Çağ sonlarında Avrupa'da bilim, edebiyat, sanat ve doğa alanlarının aydınlanmasında önemli adımlar atıldı. Bu gelişmelere aşağıdaki adlardan hangisi verilir?

 

A. Rönesans        B. Reform        C. Keşif        D. Icat

 

356. Bilimsel yenilikler, aşağıdakilerden hangisine yol açar?

 

A. Dünyaya bakış açımızı etkiler

B. Bizi şaşırtır

C. Hayatta uyumsuz olmamıza yol açar

D. Yenilikleri yapanlara ulaşmaya çalışırız

 

 

357. Ülkemizde, doku ve organ naklinin nasıl yapılacağı aşağıdakilerden hangisiyle belirlenmiştir?

 

A. Genelgeyle        B. Kanunla        C. Sözleşmeyle        D. Anayasayla

 

358. Bir kişinin organlarını bağışlayabilmesi için en az kaç yaşında olması gerekir?

 

A. 18                       B. 20                  C. 21                         D. 25

 

359. Doku ve organ nakli için aşağıdakilerden hangisi mutlaka gereklidir?

 

A. Alıcı ile verici arasında doku uyuşması

B. Devlet hastanesinde yapılması

C. Doku ve organın mutlaka ölen birisinden alınması

D. Alıcı ve vericinin cinsiyetinin aynı olması

 

360. Doku ve organ nakli aşağıdakilerden hangisi açısından da uygundur?

 

A. Siyasi        B. Dini        C. Ekonomik        D. Kurumsal

 

361. Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları, nakil yapılacak yere kimler tarafından götürülür?

 

A. Uzman bir ekip

B. Hastanın ailesi

C. Güvenlik kuvvetleri

D. Jandarma kuvvetleri

 

362. Yurdumuzda ilk kalp ve böbrek nakli hangi yılda gerçekleşmiştir?

 

A. 1960             B. 1966           C. 1968            D. 1972

 

363. Icadı yapma ve satma hakkını yalnızca mucide veren belge aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Bandrol        B. Patent        C. Icazet        D. Kullanma hakkı

 

364. Doku ve organ nakli hastanelerin hangi servislerinde gerçekleştirilir?

 

A. Dahiliye servisi

B. Acil servis

C. Transplantasyon servisi

D. Kardiyoloji servisi

 

365. Aşağıdakilerden hangisine bandrol yapıştırmak zorunlu değildir?

 

A. Müzik eserlerinin çoğaltılmış nüshası

B. Sinema eserlerinin çoğaltılmış nüshası

C. Günlük gazeteler

D. Süreli olmayan yayınlar

 

366. Daha önce var olmayan bir buluş ortaya koyan icat eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Mucit        B. Kaşif        C. Bilgin        D. Alim

 

367. Ürettiği şeyin patentini alan bir kişi ürünün taklit edilip satılması halinde aşağıdakilerden hangisini yapar?

 

A. Taklit edenleri dava eder

B. Taklit ürünü toplar

C. Taklit ürünleri satın alır

D. Hiçbir şey yapmaz

 

368. Korsan mal satışından aşağıdakilerden hangisi zarar görmez?

 

A. Eserin yaratıcısı

B. Üretici firma

C. Devlet

D. Korsan satış yapan kişi

 

369. Aşağıdakilerden hangisi insan salığıyla ilgili önemli bir adımdır?

 

A. Hücre ve gen yapısının tanınması incelenmesi

B. Tıp okullarının açılması

C. Doktorların muayenehane açması

D. Eczanelerin açılması

 

370. Atom çekirdeğinin parçalanması ve birleşmesi ile elde edilen enerjiye ne denir?

 

A. Elektrik enerjisi

B. Jeotermal enerji

C. Güneş enerjisi

D. Nükleer enerji

 

371. Nanoteknoloji aşağıdaki bilim dallarından en çok hangi bilim alanında çarpıcı gelişmelere yol açacaktır?

 

A. Kimya        B. Matematik        C. Tıp        D. Biyoloji

 

372. €˜' Organ nakli haftası'' Aşağıdaki hangi tarihlerde kutlanmaktadır?

 

A. 3-9 Kasım                                      B. 4-10 Ekim

C. 20-26 Aralık                                  D. 26 Aralık- 3 Ocak

 

373. Bir ürün alırken en çok neye dikkat etmeliyiz?

 

A. Çok renkli olmasına

B. Pahalı olmasına

C. Hafif olması

D. Bandrollü olmasına

 

374. Türk ve Dünya havacılığında bir ilki gerçekleştiren ilk Türk kadın savaş pilotu kimdir?

 

A. Halide Edip Adıvar

B. Sabiha Gökçen

C. Afife Jale

D. Afet Inan

 

375. Cumhuriyetin ilanından sonra 16 Şubat 1925'te Mustafa Kemal Atatürkün emirleriyle aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?

 

A. Türk Hava Kuvvetleri

B. Türk Kara Kuvvetleri

C. Türk Tayyare Cemiyeti

D. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü

 

376. Toplumda birlik ve beraberliğe aşağıdakilerden hangisi zarar verir?

 

A. Kan bağışı

B. Organ nakli

C. Yeni bir şeyin icat edilmesi

D. Bulaşıcı hastalıklar

 

377. Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıklardan biri değildir?

 

A. AIDS        B. Böbrek yetmezliği        C. Hepatit- B        D. Kolera

 

378. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal dayanışmayı arttırır?

 

A. Organ bağışı

B. Orman yangınları

C. Salgın hastalıklar

D. Trafik kazaları

 

379. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi kişiyi etkilediği gibi çevresindekilere de zarar verir?

 

A. Kalp yetmezliği

B. Kanser

C. Hepatit- B

D. Ülser

 

380. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal bilimlerin dallarından biri değildir?

 

A. Arkeoloji         B. Kimya         C. Hukuk        D. Tarih

 

381. Aşağıdaki buluşlardan hangisi yaşamımızı kolaylaştırmada diğerlerinden daha önemlidir?

 

A. Ateş       B. Tekerlek        C. Yazı       D. Telgraf

 

382. Teknolojik gelişmelerden faydalanarak yolumuzu bulmak için aşağıdakilerden hangisini kullanırız?

 

A. Pusula

B. Küresel konumlandırma sistemi

C. Kutup yıldızı

D. Yosun kaplı ağaçlar

 

383. Aşağıdakilerden hangisi bilime katkıda bulunmuş Türk bilginlerinde biri değildir?

 

A. Gazi Yaşargil

B. Johanne Mendel

C. Ibni Sina

D. Feza Gürsoy

 

384. Salgın hastalık durumunda aşağıdakilerden hangisi önem taşır?

 

A. Ülkelerde ilişkiyi kesmek

B. Hastalık haberini gizli tutmak

C. Ülkeler arası işbirliği ve dayanışma yapmak

D. Ülke insanlarını dışlamak

 

385. Bir ürün alacağımızda aşağıdakilerden hangisini almamalıyız?

 

A. Alışveriş merkezlerinden

B. Marketlerden

C. Ürünü satma yetkisi olan bayilerden

D. Korsan satış yapan kişilerden

 

386. Doku ve organ bağışı yapanların, organ bağışı yaptığı aşağıdaki belgelerden hangisine işlenir?

 

A. Kimlik kartına

B. Pasaportuna

C. Sürücü belgesine

D. Meslek kimlik kartına

 

387. Bir ürünün patentinin alınması buluş sahibine belli bir süreliğine aşağıdaki haklardan hangisini kazandırmaz?

 

A. Üretme        B. Kullanma       C. Imha etme       D. Satma

 

388. Aşağıdakilerden hangisi yer altı kaynaklarının araştırılıp bulunması için kurulan kurunlar arasındadır?

 

A. Demir  çelik fabrikası

B. Tarım Kredi Kooperatifleri

C. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü

D. Türk Tarih Kurumu

 

389. Aşağıdakilerden hangisi organ bağışı sayılamaz?

 

A. Bir insanın böbrek bağışlaması

B. Bir insanın kalbini bağışlaması

C. bir insanın gözlerini bağışlaması

D. Bir insanın başka birine tekerlekli sandalye bağışlaması

 

390. Aşağıda verilenlerden hangisi insan biyografisi için söylenemez?

 

A. Doğum yerinin belirtilmesi

B. Eğitim yapığı alanlar

C. Yazdığı eserleri

D. Yaşadığı iklim alanı

 

391. Aşağıdakilerin hangisinde bandrol bulundurma zorunluluğu yoktur?

 

A. Kaset        B. VCD        C. Kitap       D. Karton

 

392. 21. yy'da Insanlığı en çok aşağıdakilerden hangisi etkileyecektir?

 

A. Bilgisayar                            B. Nanoteknoloji

C. Telekomünikasyon              D. Sanayi sektörü

 

393. Korsanla mücadelede yapmamız gereken şey aşağıdakilerden hangisidir?

 

A. Ucuz olan ürünleri almak

B. Barkod numarası olmayan ürünü almamak

C. Seyyar satıcıdan alışveriş yapmak

D. Hiçbir ürün satın almamak

 

394. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre aşağıda verilenlerden hangisini yapmakta bir sakınca yoktur?

 

A. Bir eseri herhangi bir şekilde yaymak

B. Bir eseri herhangi bir şekilde çoğaltmak

C. Bir eseri bir şekilde satın almak

D. Bir eseri bir şekilde işlemek

 

395. Teknolojik gelişmelerden yararlanmadan ormanda yolumuzu bulmak için aşağıdakilerden hangisini kullanmayız?

A. Ağaçların yosunlarını

B. Karınca yuvalarının girişlerini

C. Hayvanların takibini

D. Gölge boyumuzu

 

396. Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında yapılan teknolojik gelişmelerden biri değildir?

A. Muayene        B. Ilaçlar        C. Serum        D. Aşı

397. Kuş gribinden korunmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 

A. Hijyen kurallarına uymak

B. Evimizi terk etmek

C. Kanatlı hayvan etlerini ve yumurtalarını iyice pişirmek

D. Kanatlı hayvanlarla temas etmemek

 

398. Aşağıdakilerden hangisi bilim adamlarının özelliklerinden biri değildir?

 

A. Sabırlı  Mücadeleci

B. Sorgulayıcı  Evrensel

C. Araştırmacı  Gerçekçi

D. Önyargılı  Taraflı

 

399. Aşağıdaki bilim adamları ve icatları eşleşmesinde hangisi yanlıştır?

 

A. Alexander Grahambel  Telefon

B. Thomas Edison  Ampul

C. Louis Pasteur  Kuduz aşısı

D. Albert Einstein  Yer çekimi

 

400. Aşağıdakilerden hangisi buluşların patentle korunmasının amaçlarından biri değildir?

 

A. Buluş faaliyetlerinin özendirilmesi

B. Buluş yapanların ödüllendirilmesi

C. Yaratıcılığın korunup desteklenmesi

D. Buluş yapanlardan para toplanması

 

I. ÜNITE CEVAP ANAHTARI:

 

1  C                                          21 - A                                           41 - A

2  B                                          22 - B                                           42 - B

3  C                                          23 - D                                           43 - B

4  A                                          24 - D                                           44 - A

5  D                                          25 - A                                           45 - A

6  A                                          26 - B                                           46 - C

7  B                                          27 - B                                           47 - B

8  C                                          28- D                                            48 - D

9  C                                          29 - A                                           49 - A

10  A                                         30 - B                                           50 - A

11  C                                         31 - D

12  C                                         32 - B

13  B                                         33 - D

14  D                                         34 - B

15  B                                         35 - D

16  B                                         36 - B

17  C                                         37 - C

18  B                                         38 - B

19  C                                         39 - D

20  D                                         40  A

 

II. ÜNITE CEVAP ANAHTARI:

51  B                                       74  C                       97  B

52  D                                       75  A                      98  C

53  D                                       76  C                      99  D

54  D                                       77  C                      100 D

55  B                                       78  B                      101  A

56  C                                       79  C                      102  D

57  A                                       80  B                      103  D

58  B                                       81  A                      104  B

59  C                                       82  B                      105  B

60  C                                       83  C                      106  D

61  A                                       84  B                      107  D

62  A                                       85  B                      108  C

63  C                                       86  D                      109  A

64  C                                       87  C                      110  A

65  C                                       88  D

66  D                                      89  B

67  B                                      90  A

68  A                                      91  A

69  A                                      92  A

70  D                                     93  A

71  D                                     94  D

72  A                                     95  B

73  D                                     96  D

 

III. ÜNITE CEVAP ANAHTARI:

 

111  A                        130  C                     149  C                            168  A

112  D                        131  C                     150  A                            169  A

113  B                        132  D                     151  D                            170  B

114  C                        133  B                     152  D

115  B                        134  A                     153  B

116  A                        135  D                     154  D

117  C                        136  D                     155  B

118  D                        137  B                     156  D

119  A                        138  A                     157  A

120  C                        139  B                     158  D

121  B                        140  B                     159  C

122  C                        141  B                     160  C

123  A                        142  C                     161  B

124  A                        143  C                     162  C

125  A                        144  A                     163  A

126  D                        145  A                     164  D

127  B                        146  D                     165  A

128  A                        147  C                     166  D

129  B                        148  A                     167  B

 

IV. ÜNITE CEVAP ANAHTARI:

 

171  D                   192  D                    213  A

172  A                   193  B                    214  B

173  D                   194  C                    215  D

174  D                   195  D                   216  B

175  C                   196  A                    217  C

176  C                   197  A                   218  B

177  C                   198  D                   219  D

178  A                   199  D                   220  C

179  C                   200  C                   221  D

180  B                   201  B                   222  A

181  B                   202  A                   223  A

182  D                   203  D                  224  D

183  D                  204  B                   225  A

184  B                   205  B                  226  C

185  D                  206  B                   227  B

186  D                   207  D                  228  D

187  B                   208  C                  229  B

188  C                   209  C                  230  C

189  D                   210  D

190  B                   211  C

191  A                   212  C

 

V. ÜNITE CEVAP ANAHTARI:

 

231  C                            253  B                         275  B                  297 - B

232  B                            254  A                         276  A                  298 - A

233  D                            255 - C                         277 - B                   299 - D

234  C                            256  B                        278  B                   300 - B

235  D                            257  A                        279 - B

236  B                            258  A                        280 - A

237  A                            259 - A                         281 - D

238  C                            260  B                        282 - B

239  B                            261  C                        283 - D

240  A                            262- C                          284 - A

241  D                            263 - D                        285 - C

242  C                            264  D                        286 - B

243  C                            265 - C                         287 - D

244  C                            266  B                        288 - A

245  C                            267  B                        289 - B

246  B                            268  D                        290 - C

247  A                            269 - D                         291- B

248  D                            270  B                        292 - A

249  D                            271  B                        293 - D

250  B                            272 - B                         294 - B

251  B                            273  A                         295- B

252 - B                             274  B                        296  C

VI. ÜNITE CEVAP ANAHTARI:

 

301  C                       323  A                           345  D

302  A                       324  C                           346  C

303  D                       325  D                          347  C

304  C                       326  C                          348  A

305  B                       327  B                          349  A

306  C                       328  C                          350  B

307  A                       329  A

308  D                       330  C

309  B                       331  A

310  B                       332  B

311  A                       333  B

312  C                       334  D

313  B                       335  D

314  A                       336  B

315  B                       337  D

316  D                       338  C

317  A                       339  D

318  C                       340  C

319  A                       341  B

320  B                      342  D

321  A                      343  C

322  C                      344  A

 

VII. ÜNITE CEVAP ANAHTARI:

 

351  A                         369  A                               387 - C

352  B                         370  D                              388 - C

353  B                         371 - C                               389 - D

354  D                         372  A                              390 - D

355  A                         373  D                              391- D

356  A                         374  B                              392 - B

357  B                         375  C                              393 - B

358  A                         376 - D                              394 - C

359  A                         377  B                              395 - C

360  B                         378  A                              396 - A

361  A                         379 - C                              397 - B

362  C                         380- B                               398 - D

363  B                         381  A                             399 - D

364  C                         382  B                             400 - D

365  C                         383 - B

366  A                         384 - C

367  A                         385 - D

368  D                         386 - C

{fcomment}

Ayrıca BAKINIZ

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları SBS Hazırlık Tüm Konular

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri