Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 400 Klasik basit soru

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

Sosyal Bilgiler 6. Sınıf  400   Klasik basit soru

1)Olgu nedir?
2)Görüş nedir?
3)Paralel nedir?
4)Meridyen  nedir?
5)Iki meridyen arası zaman farkı kaç dakikadır?   
6)Iki paralel arası kaç km'dir?
7)Bir  ürün aldığımızda ve market sahibi bunu    kabul etmezse nereye gitmeliyiz?
8)Bilimsel araştırma basamaklarından 1. nedir?
9)Bilimsel araştırma basamaklarından 2. nedir?
10)Bilimsel  araştırma basamaklarından 3. nedir?
11)Bilimsel araştırma basamaklarından 4. nedir?
12)Bilimsel araştırma basamaklarından 5. nedir?
13)1937Yılında  TÜRK TARIH kurumu tarafından yayınlanmaya başlayan kitabın adı nedir?
gileridir?
15)Sosyal bilgileri oluş turan dallar hangileridir?
16)Dünyada kaç kıta vardır?
17) Dünyadaki kıtaların isimleri?
18)başlangıç meridyenine nead verilir?
19)Dünyayı ikiye bölen hayali çizgiye ne ad verilir?
20)Türkiyenin coğrafi konumu  nedir?
21)Iç Anadolu bölgesinin bitki örtüsü nedir?
22)Marmara bölgesinin bitki örtüsü nedir?
23)Ege bölgesinin bitki örtüsü nedir?
24)Karadeniz  bölgesinin  bitki örtüsü nedir?
25)Akdeniz bölgesinin bitki örtüsü nedir?
26)Doğu Anadolu bölgesinin bitki örtüsü nedir?
27)Güney doğu Anadolu bitki örtüsü nedir?
28)Parayı kim bulmuştur?
29) Yazıyı kim bulmuştur?
30)Ilk kütüphaneyi kimler bulmuştur?
31)Urartuların başkenti nerede?        
32)Türk tarih kurumu ne  zaman açılmıştır?
33)Türk dil kurumu nezaman açılmıştır?
34)Lidyalılar neyi bulmuştur?
35)1937'de nere açılmıştır?
36)1936'da nere açılmıştır?
37)Asma bahçelerini kim yapmıştır?
38)Babil kulesini kimler yapmıştır?
39)Çivi yazısını kim bulnuştur?
40)Tarıma en büyük önemi kim vermiştir?
41) Köylülerden kim vergi alırdı?
42)Dünya'da kaç iklim türü vardır?
43)Türkiye'de kaç iklim türü vardır?
44)Türkiye'de kaç iklim türü görülür?
45)Lidyalılar neyi bulmuştur?
46)Sosyal bilgileri niçin öğreniriz?
47)Kütüphanede çalışırken yapılması gereken olumlu  davranışlar nelerdir?
48)Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde  neler öğretilmez?
49)Bir tüketim maddesinin kullanımında satıcıdan satıcıdan kaynaklanan hatalarda nerelere başvurmalıyız?
50) Bir tüketim maddesinin kullanımında satıcıdan satıcıdan kaynaklanan hatalarda nerelere başvurmamalıyız?
51)Van kalesini kimler yapmıştır?
52)Iyonların başkenti neredir?
53)Sümerler neyi bulmuş?
54)Taş oymacılığını hangi uygarlık yapmıştır?
55)Urartular ne yapmakta yetenekliydiler?
56)Taşlara düzgün şekilleri nezaman verdi ?
57)Tarımsal falityetleri  ne zaman başlattı ?
58)Hayvanlar nezaman evcillerşti?
59)Ilk elbiseler hangi dönmede  yapıldı ?
60)Çanak cömlek hangi dönemde yapıldı?
61)Şehir devletleri halinde kimler yaşadı?
62)Patesi adı verilen kurallar hangi uygarlıkta vardı?
63)Ilk kez yazıyı bulan medeniyet kimdir?
64)Dört işlemi kim bulmuş?
65)Hacim ölçmeyi kimler bulmuştur?
66)Yüzey ölçmeyi kimler bulmuştur?
67)Babillerin başkenti neresidir?
68)Tarihler kaça ayrılır?
69)Insanlığın ilk dönemi hangi dönemdir
70)Insanlar hangi devirde avcılıkla uğraştılar?
71) Insanlar hangi devirde toplayıcılıkla uğraştılar?
72)Sümerliler neyi icat ettiler?
73)Çağ nedir?
74)Yüzyıl  nedir?
75)Anayasa nedir?a
76)Kanun nedir*
77)Genelge nedir?
78)Türk dil kurumunun diğer adı nedir?
79)Kaç çeşit harita vardır?
80)Fiziki harita'da kahverengi neyi gösterir?
81) Fiziki harita'da yeşil neyi gösterir?
82)1187'de ne olmuştur?
83)Nesa savaşı ne zaman yapılmıştır?
84)Serahs savaşı ne zaman yapılmıştır?
85)1450 yılında Gutenberg neyi buldu ?
86)Ilk haritayı kim bulmuştur?
87)1141 yılında hangi savaş olmuştur?
88)1947 yılında nere açıldı?
89)Babiller ne kökenlidir?
90)Babillerin başkenti neredir?
91)Babillerin en ünlü kralı kimdir?
92)1989 yılında hangi duvar yıkıldı?
93)Ay tutulmasını kimler buldu*
94)Güneş tutulmasını kimler buldu?
95)1957 yılında hangi köprü yapıldı?
96)Gılgamış destanı kiklere aittir?
97)Tufan destanı kimlere aittitr?
98)Hz MUHAMED ne zaman vefat etti?
99)Bedir savaşını kim başlattı?
100)Sümerlilerin gözlem evi nerededir?
101)Anadolu medeniyet müzesi kaç yılında yılın müzesi seçildi?
102)Mostar köprüsü ne zaman yeniden inşa edildi?
103)Rio Çevre kalkınma  bildirgesi ne zaman yayımlandı?
104)Dünya Nasreddin hoca kahkaha yılı ne zaman'dır?a
105)Sovyetler birliği ne zaman yıkıldı?
106)Türk Tarih kurumunun diğer adı nedir?
107)Batı KARAHAN  devleti nezaman yıkıldı?
108) Karahan'lılar kaç yılında ikiye ayrıldı?
109)Ilk çay fabrikası ne zaman kuruldu?
110)Müslümanlar Mekkeye kaç yılın da hicret etti?
111)Sümerler dilinde E ne demektir?
112) Sümerler dilinde EGI ne demek?
113) Sümerler dilinde  ES ne demek?
114) Sümerler dilinde BUR ne demek?
115) Sümerler dilinde  KIM ne demek?
116)Yeşilay haftası ne zaman dır?
117)Girişimcilik haftası ne zaman dır?
118)Bilim ve Teknoloji haftası ne zaman dır?
119)Şehitler günü ne zaman dır?
120)Kütüphane haftası ne zaman dır?
121)H.Z MUHAMMED ne zaman doğdu?
122)Kök Türk devleti ne zaman kuruldu?
123)H.Z MUHAMED ne zaman PEGAMBER OLDU?
124)H.Z Ebu Bekir ne zaman halife oldu?
125)622 yılında ne oldu?
126)624 yılında ne oldu
127)625 yılında ne oldu ?
128)Hendek savaşı ne zaman yapıldı?
129)628 yılında ne yapıldı?
130)630 yılında ne oldu?
131) H.Z Ömer ne zaman halife oldu?
132)H.Z Osman ne zaman halife oldu?
133 )H.Z Ali   ne zaman halife oldu?
134)745 yılında ne oldu?
135)840 yılında  ne oldu?
136)963 yılında ne oldu?
137)998  yılında ne oldu?
138)999 yılında ne oldu?
139)1000 yılında ne oldu?
140)1030 yılında ne oldu?
141)1040 yılında ne oldu?
142)1046 yılında ne oldu?
143)1187 yılında ne oldu?
144)1212 yılında ne oldu?
145)2000 yılında ülkemizde kaç milyon ton mısır  üretilmiştir?
146)2001 yılında ülkemizde kaç milyon ton mısır  üretilmiştir?
147)2002 yılında ülkemizde kaç milyon ton mısır  üretilmiştir?
148)2003 yılında ülkemizde kaç milyon ton mısır  üreti
149)1954 yılında ne oldu?
150)1015 yılında ne oldu ?
151)1025 yılında ne oldu ?
152)1040 yılında ne oldu ?
153)1064 yılında ne oldu ?
154)1071 yılında ne oldu ?
155)1072 yılında ne oldu ?
156)Istiklal marşının kabulu nezaman?
157)Ormanlar haftası ne zaman ?
158)Dünya tiyatrolar günü ne zaman ?
159)Turizm haftası ne zaman?
160)Bilişim haftası ne zaman?
161)Trafik ve yaşam haftası ne zaman ?
162)Canada'nın başkenti neresidir?
163)Hindistan'ın yönetim biçimi nedir?
164)Amerikanın başkenti neresidir?
165)Ingilterenin  başkenti neresidir?
166)Ingilterenin  yönetim biçimi nedir?
167)Canada'nın yönetim biçimi nedir?
168)Fas'ın yönetim biçim yönetim biçimi nedir?
169)Fas'ın başkenti neresidir?
170)Nijerya'nın yönetim biçimi nedir?
171) Nijerya'nın başkenti neresidir?
172)Çin halk'ın başkenti neresidir?
173) Çin halk'ın yönetim biçimi nedir?
174)Azerbaycan'ın yönetim biçimi nedir?
175)Azerbaycan'ın başkenti neresidir?
176)Rusya'nın başkenti neresidir?
177)Rusyanın    yönetim biçimi nedir?
178)TÜRKIYE 2005  yılında çine ne kadar ithalat yapmıştır?
179) TÜRKIYE 2005  yılında Israile kadar ithalat yapmıştır?
180) TÜRKIYE 2005  yılında Ispanya'ya ne kadar ithalat yapmıştır?
181) TÜRKIYE 2005  yılında Isviçre'ye ne kadar ithalat yapmıştır?
182) TÜRKIYE 2005  yılında ABD'ye ne kadar ithalat yapmıştır?aa aaaa
183) TÜRKIYE 2005  yılında Ingiltere'ye ne kadar ithalat yapmıştır?
184) TÜRKIYE 2005  yılında Fransa'ya ne kadar ithalat yapmıştır?
185) TÜRKIYE 2005  yılında Rusya'ya ne kadar ithalat yapmıştır?
186) TÜRKIYE 2005  yılında Italya'ya ne kadar ithalat yapmıştır?
187) TÜRKIYE 2005  yılında Almanya'ya ne kadar ithalat yapmıştır?
188)TÜRKIYE 2005 yılında Almanya'ya ne kadar ihracat yapmıştır?
189) TÜRKIYE 2005 yılında Almanya'ya ne kadar ihracat yapmıştır?
190) TÜRKIYE 2005 yılında Almanya'ya ne kadar ihracat yapmıştır?
191) TÜRKIYE 2005 yılında ABD'ye ne kadar ihracat yapmıştır?
192) TÜRKIYE 2005 yılında Italya'ya ne kadar ihracat yapmıştır?
193) TÜRKIYE 2005 yılında Ingiltere'ye ne kadar ihracat yapmıştır?
194) TÜRKIYE 2005 yılında Fransa'ya ne kadar ihracat yapmıştır?
195) TÜRKIYE 2005 yılında Ispanya'ya ne kadar ihracat yapmıştır?
196) TÜRKIYE 2005 yılında Rusya 'ya ne kadar ihracat yapmıştır?
197) TÜRKIYE 2005 yılında Hollanda'ya ne kadar ihracat yapmıştır?
198) TÜRKIYE 2005 yılında Israil'e ne kadar ihracat yapmıştır?
199) TÜRKIYE 2005 yılında Yunanista'a ne kadar ihracat yapmıştır?
200) Dünya'da 200.000 yıl önce kaç kişi vardı?
201) Dünya'da 2000 yıl önce kaç kişi vardı?
202)Türk ordusunun en önemli üç özelliği nedir?
203)Enerji tasarruf haftası ne zamandır?
204)Türkiye'de 1935 kadın milletvekili kaç taneydi?
205) Türkiye'de1939 kadın milletvekili kaç taneydi?
206) Türkiye'de 1943 kadın milletvekili kaç taneydi?
207) Türkiye'de 1946 kadın milletvekili kaç taneydi?
208) Türkiye'de 1950 kadın milletvekili kaç taneydi?
209) Türkiye'de 1954 kadın milletvekili kaç taneydi?
210) Türkiye'de 1957 kadın milletvekili kaç taneydi?
211) Türkiye'de 1961 kadın milletvekili kaç taneydi?
212) Türkiye'de 1965 kadın milletvekili kaç taneydi?
213) Türkiye'de 1969 kadın milletvekili kaç taneydi?
214) Türkiye'de 1973 kadın milletvekili kaç taneydi?
215) Türkiye'de 1977 kadın milletvekili kaç taneydi?
216) Türkiye'de 1983 kadın milletvekili kaç taneydi?
217) Türkiye'de 1986 kadın milletvekili kaç taneydi?
218) Türkiye'de 1991 kadın milletvekili kaç taneydi?
219) Türkiye'de 1995 kadın milletvekili kaç taneydi?
220) Türkiye'de 1999 kadın milletvekili kaç taneydi?
221)Kadınlar Yeni Zelanda'da ne zaman oy verdiler?
222) Kadınlar Avustralya'da ne zaman oy verdiler?
223) Kadınlar Sscb'de ne zaman oy verdiler?
224) Kadınlar Almanya'da ne zaman oy verdiler?
225) Kadınlar Abd'de ne zaman oy verdiler?
226) Kadınlar G.Afrika'da ne zaman oy verdiler?
227) Kadınlar TÜRKIYE'de ne zaman oy verdiler?
228) Kadınlar Fransa'da  ne zaman oy verdiler?
229) Kadınlar Japonya'da  ne zaman oy verdiler?
230) Kadınlar Israil'de  ne zaman oy verdiler?
231) Kadınlar Çinde ne zaman oy verdiler?
232) Kadınlar Yunanistan'da ne zaman oy verdiler?
233) Kadınlar Mısır'da ne zaman oy verdiler?
234) Kadınlar Fas'da ne zaman oy verdiler?
235)Çevre koruma haftası ne zaman?
236)Etlik günü ne zaman ?
237)Ülkemizde kaç tane SOSYAL BILIMLER Lisesi vardır?
238)Psikoloji nedir?
239)Tarih nedir?
240)Coğrafya nedir?
241)Sosyoloji nedir?
242)Hukuk nedir?
243)Ekonomi nedir?
244)Hava sanayi ne zaman ortaya çıktı?
245)Su gücü sanayi ne zaman çıktı?
246)840 yılında ne oldu?
247)2005 yılında AIDS hastalığını taşıyan kaç kişi vardır?
248)2005 yılında Hıv  hastalığını taşıyan kaç kişi vardır?
249) 2005 yılında AIDS  hastalığını taşıyan kaç kişi vardır?
250)Bilim nedir?
251)Teknoloji nedir?
252)Teknik nedir?
253)1876 yılında ne olmuştur?
254)1789 yılında ne olmuştur?
255)1948 yılında ne olmuştur?
256)1950 yılında ne olmuştur?
257)632 yılında ne olmuştur?
258)M.I 1795-1750 yılları arasında ne olmuştur?
259)1520-1566 yılları arasında ne olmuştur?
260)1215'te ne olmuştur?
261)M.I 450 yılında ne olmuştur?
262)375 yılında ne olmuştur?
263)1215  yılında ne olmuştur?
264) 1450  yılında ne olmuştur?
265) 1750  yılında ne olmuştur?
266) 1789  yılında ne olmuştur?
267) 1877  yılında ne olmuştur?
268) 1920  yılında ne olmuştur?
269) 1945  yılında ne olmuştur?
270) 1989  yılında ne olmuştur?
271) 2000 yılında ne olmuştur?
272)Monarşi nedir?
273)Oligarsil nedir?
274)Teokrasi nedir?
275)632 yılında ne olmuştur?
276) M.I 209 yılında ne olmuştur?
277) 661 yılında ne olmuştur?
278) 840 yılında ne olmuştur?
279) 750 yılında ne olmuştur?
280) 751 yılında ne olmuştur?
281) 998 yılında ne olmuştur?
282) 999 yılında ne olmuştur?
283) 1072 yılında ne olmuştur?
284)1876 yılında ne olmuştur?
285) 1877 yılında ne olmuştur?
286) 1906 yılında ne olmuştur?
287) 1935 yılında ne olmuştur?
288) 1015 yılında ne olmuştur?
289) M.Ö1750 yılında ne olmuştur?
290) M.Ö1200 yılında ne olmuştur?
291) M.S 212 yılında ne olmuştur?
292)628 yılında ne olmuştur?
293) 1913 yılında ne olmuştur?
294)Muhsin Ertuğrul  kimdir?
295)Ahmet Adnan Saygun kimdir?
296)Ayhan Songar   kimdir?
297)Çiğdem Kağıtçıbaşı kimdir?
298)Yaşadığımız yerde hangi sanayi kuruluşları vardı?
299)Türk kara ordusu kaç yılında kuruldu?
300)209 yılında ne oldu?
301)Yakacak ve han maddelerin kaynağı nedir?
302)Ülkemizde turizme nereler katkı sağlar?
303)Hava kirliliği  nereler önler?
304)Yer altı sularını nereler zenginleştirir?
305)Arkeoloji nedir?
306)Atmosfer nedir?
307)Bakliyat nedir?
308)Belgesel  nedir?
309)Bent nedir?
310)Betimleme nedir?
311)Boylam nedir?
312)Buluntu nedir?
313)Bildirge nedir?
314)Beyanname nedir?
315)Betimleme nedir?
316)Difteri nedir?
317)Egemenlik  nedir?
318) Ekoloji  nedir?
319) Empati nedir?
320) Enstitü nedir?
321) Felsefe nedir?
322) Fetih nedir?
323) Finans nedir?
324) Fibula  nedir?
325) Gayrimenkul nedir?
326) Genelleme nedir?
327) Hipotez  nedir?
328) Humus  nedir?
329) Idealist  nedir?
330) Iktisat  nedir?
331) Ittifak  nedir?
332) Izmihal  nedir?
333) Kaşif  nedir?
334) Kerpiç  nedir?
335) Kıtlık  nedir?
336) Kooparatif  nedir?
337) KKTC ne zaman bağımsızlığını ilan etmiştir?
338)KKTC'nin başkenti neresidir?
339)KKTC'nin ne kadar nüfusu vardır?
340)KKTC'DE hangi iklim türü görülür?
341)Kırgızistan ne zaman bağımsızlığını ilan etmiştir?
342) Kırgızistan'nın başkenti neresidir?
343)Kırgızistan'ın ne kadar nüfusu vardır?
344) Kırgızistan'da hangi iklim türü görülür?
345)Türkmenistan'da hangi iklim türü görülür?
346)Türkmenistan'ın başkenti neresidir?
347)Türkmenistan'ın ne kadar nüfusu vardır?
348)Türkmenistan ne zaman bağımsızlığını ilan etmiştir?
349)Özbekistan ne zaman bağımsızlığını ilan etmiştir?
350)Özbekistan'ın ne adar nüfusu vardır?
351)Kırgızistan'da hangi iklim türü görülür?
352)Ekvatoral iklim nerelerde görülmektedir?
353)Ekvatoral ikilimde ne kadar nüfus vardır?
354)Muson ikliminde neler yetiştirilmektedir?
355)Kutup ikliminin bitki örtüsü nedir?
356)Çöl ikliminin bitki örtüsü nedir?
357)Pirinç ve şeker kamışı hangi iklimlerde üretilir?
358)Ekvatoral iklim hangi ülkelerde görülür?
359)Çöl iklimi hangi ülkelerde görülür?
360)Muson iklimi hangi ülkelerde görülmektedir?
361)Kutup iklimi hangi ülkelerde görülmektedir?
362)Tarihte kurulan ilk Türk devletini adı nedir?
363)Asya Hun devletinin merkezi neresidir?
364)Urartular hangi tarihler arasında yaşamıştır?
365)Urartuların başkenti neresidir?
366)Urartulardan kalan önemli eserler nelerdir?
367)Türklerin göç sebebi nelerdir?
368)Teoman hangi devletin hükümdarıdır?
369)Hititlerin diğer adı nedir?
370)Hititler kaç yılında yıkıldı?
371)Hititler hangi devlet tarafından yıkıldı?   
372)Lidyalıların başkenti neresidir?
373)Resim yazısını kimler bulmuştur?
374)Ilk tarih yazıcılığını kimler başlatmıştır?
375)Metehan Çini neden vergiye bağlamıştır
376)Özbekistan bağımsızlığını ne zaman ilan etmiştir?
377)Özbekistan'da hangi iklim türü görülür?
378)Özbekistan'ın başkenti nesridir?
379)Özbekistan'ın yüzölçümü ne kadardır?
380)Özbekistan'ın nüfusu kaçtır?
381) Azerbaycan bağımsızlığını ne zaman ilan etmiştir?
382)Azerbaycan'ın başkenti neresidir?
383)Azerbaycan' da hangi iklim türü görülür?
384)Azerbaycan'ın nüfusu ne kadardır?
385)Azerbaycan'ın yüzölçümü ne kadardır?
386) Kazakistan bağımsızlığını ne zaman ilan etmiştir?
387)Kazakistan'da hangi iklim türü görülür?
388)Kazakistan'ın başkenti neresidir?
389)Kazakistan'ın nüfusu kaçtır?
390)Kazakistan'ın yüzölçümü kaçtır?
391)Kim Ytang kimdir?
392)Garcia Suarez kimdir?
393)Robert Jennigs kimdir?
394) Alberto Cabito kimdir?
395) Otomotiv sanayi hangi ülkede gelişmiştir?
396)Kanada'nın en önemli ekonomi faaliyeti nedir?
397) Telekomünikasyon hangi ülkede gelişmiştir?
398) Kuveyt'in en önemli ekonomi faaliyeti nedir?
399) Turizm hangi ülkenin en önemli ekonomi kaynağıdır?
400)Iyonlar kimler tarafından yıkılmıştır?

Ayrıca BAKINIZ

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

islamiyetten Önceki Türk Devletleri

Anadolu Uygarlıkları Haritaları

ilk Yerleşim Yerleri Haritaları

islam Tarihi Haritaları

Mezopotomya Uygarlıkları Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 50 Adet Örnek Yazılı Sorusu ve Cevap Anahtarı