Gazneliler Devleti Ile Ilgili 25 adet klasik soru ve cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

Sorular ve cevaplar
1.)Gazne kaç yıllarında kurulmuştu?
Cevap:962-1187 yılları arsında.
2.)Gazne nerde kurulmuştur?
Cevap: Iran'ın kuzeyinde,Horasan'da kurulmuş devlet
3.)Gazne hangi olayla temeli atılmıştır?
Cevap:   Samni Devletinin memlüklerinden Horasan kumandanı Alp Tigin ,961 ‘de Vezir Ali
Muhammed Bel'ami ile birleşerek kendi adayını zorla Samani tahtına oturmak istedi-
ğinde başarısızlıga ugradı.Böylelikle Gazne Devleti'nin temeli atılmış olur.
4.)Gazneniler  hangi bürokratlara dayalıdır?
Cevap:Gazneniler , Alp Tigin'in beraberinde getirdiği Türk memlükleri ve Fars bürakratlarına dayanmaktadır.
5.)Hanedanlık kimin zamanın da altın çagını yaşar ?kaç yılları arası?
Cevap:Hanedanlık, Gazneli Mahmud zamanında altın çağını yaşar (997_1027).
6.)Hangi  savaşla ülkenin büyük bölümünü, kim ele geçirmiştir?
Cevap:Dandanakan savaşıyla Selçuklular ülkenin büyük bir bölümünü ele geçirirler.
7.)Gazneniler tarih kaynaklarında isimleri ne olarak geçer?
Cevap: yeminiler ve sebükitiginler olark geçer.
8.)Hangi dönemde devlet tam bağımsız hale gelmiş ve hükümdarlık saltanat haline dönmüştür?
Cevap: Sebük Tigin Döneminde.
9.)Devlet nerelere kadar genişlemiştir?
Cevap: Afgaanistan ve Pakistan'a kadar genişlemiştir.
10.)Hindular hangi dönemde Islamiyet le tanımıştır?
Cevap: Sebük Tigin Döneminde.
11.)Samanoğulları hangi dönemdeve nasıl fethedilmiştir?
Cevap: Gazneli Mahmut ,999'da Karahnlılar'dan da yardım alarak Horasanı fethetmiş ve Samanoğulları Devleti'ne son vermiştir.
12.) Gazneli Mahmut  1001_1027 yılları arasınsa Hindistan üzerine kaç  sefer düzenlemiştir?
Cevap:17 kez.
13.)Gazneli Mahmudun Hindistana yaptığı seferlerin amacı nedir?
Cevap: .Hindistan yer altı ve yerüstü zenginlikleri ele geçirmek,
.Hindistanda Islamiyeti yaymak,
.Islam dünyasının lideri olmak amacıyla yapılmıştır.
14.)Gazneli Mahmut döneminde sınırlar nereye kadar genişlemiştir?
Cevap:Ganj nehrine kadar genişlemiştir.
16.)Sultan unvanını alan ilk Türk hükümdar kimdir?
Cevap:Gazneli Mahmut  dur.
17.)Gazneli Mahmuta hangi olayla sultan unvanını vermiştir?
Ceva:Gazneli Mahmut Abbasi halifesini şii büveyhoğullarına karşı korumuş ;Gazneli Mahmuta Sultan unvanı vermiştir.
18.) Gazneli Mahmut neyi önceden sezerek ,kimi esir almıştır?
Cevap: Selçuklukların büyük güç olduğunu önceden sezmiş Arslan Yabgu'yu esir alarak bunu engellemeye çalışmıştır.
19.) Gazneli Mahmut hangi alanda yenilik yapmıştır?Bu yenilik nedir?
Cevap: Gazneli Mahmud döneminde askeri alanda önemli bir yenilik olarak filler orduda kullanmaya başlanmıştır.
20.)Hangi savaş sonunda Gazne yönetimi ağır yenilgi almıştır?Kaç yılında?
Cevap: 1040 Dandanakan savaşı sonunda ağır yenilgi almıştır.
21.) Gazne Kaç yılında işgal edilmiştir?
Cevap:1150 yılında.

22.) Gazne kimler tarafından işğal edilmiştir?
Cevap: Gurlular tarfından işğal edilmiştir.
23.)Gazne hanedan ailesi Lahora kaçmak zorunda kalmıştır?
Cevap:Lahora kaçmak zorunda kalmıştır.
24.) Gazne kaç yılında yıkılmıştır?
Cevap:1187 yılında yıkılmıştır.
25.)Gazne kim tarafından yıkılmıştır?
Cevap: Gurlular'dan Sultan Gıyasuddin-i Guri Lahora saldırarak Gaznelileri yıkmışlardır.

Ayrıca Bakınız

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

islamiyetten Önceki Türk Devletleri

Anadolu Uygarlıkları Haritaları

ilk Yerleşim Yerleri Haritaları

islam Tarihi Haritaları

Mezopotomya Uygarlıkları Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 50 Adet Örnek Yazılı Sorusu ve Cevap Anahtarı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları

Türk BayraklarıTürk Bayrakları (35)