Sosyal Bilgiler, Konuları, Soruları 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları Konuları, Konu anlatımları ,sorular, örnek, yazılı soruları, test, Anadolu Liselerine Hazırlık,slayt,harita,sunu,video, çalışma kitabı cevapları,4.Sınıf Sosyal Bilgiler, 5.Sınıf Sosyal Bilgiler, 6.Sınıf http://aygunhoca.com/sosyal-bilgiler/49-6-snf-sosyal-bilgiler-sorular.html Fri, 22 May 2015 08:28:25 +0000 Joomla! - Open Source Content Management tr-tr aydinbiyiksiz@gmail.com (aygunhoca.com) 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Teog Hazırlık Test Soruları http://aygunhoca.com/sosyal-bilgiler/49-6-snf-sosyal-bilgiler-sorular/8925-6-sinif-sosyal-bilgiler-teog-hazirlik-test-sorulari.html http://aygunhoca.com/sosyal-bilgiler/49-6-snf-sosyal-bilgiler-sorular/8925-6-sinif-sosyal-bilgiler-teog-hazirlik-test-sorulari.html 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Teog Hazırlık Test Soruları

SORU:1-  Aşağıdakilerden hangisi bir olgu ifadesidir?

  A)Bence futbol en sıkıcı oyundur.

  B)Ankara Türkiye’nin başkentidir.

  C)En güzel renk mavidir.

  D)En iyi takım beşiktaştır.    

SORU:2-  Aşağıdaki şıklardan hangisi görüş cümlesinin tanımı olabilir?

   A)Olduğu herkesçe kabul edilen.

   B)Bir kişiyle göz göze gelmek.

   C)Büyüteçle ayarlanan alan miktarı.

   D)Kesin yargılara varılmadan, insanın kendi düşüncesini yansıtan.

SORU:3- Bir olayı kesin yargılara varılarak anlatan cümlelere ne ad verilir?  

    A)Öznel                                                                                                                                                        

    B)Görüş

    C)Olgu

    D)Düşünce

SORU:4- “Kaza yapmam, ben arabayı mükemmel kullanıyorum.” diyen bir sürücü nasıl bir yargı kullanmıştır?

    A)Olgu

    B)Doğru

    C)Mükemmel

    D)Nesnel

SORU:5- “Son kullanma tarihi geçmiş bir bisküvi alan Sevim Hanım, aldığı bisküvinin son kullanma tarihinin geçtiğini eve gelince fark etmiştir.”

     Yukarıda anlatılan olaya Sevim Hanım nasıl bir çözüm bulabilir?

    A)Bisküviyi alırken market çalışanının verdiği fişi gösterip bisküviyi değiştirebilir.

    B)Yanında birkaç adamla market çalışanlarını dövebilir.

    C)Bisküviyi çöpe atıp “Aman boşver!” diyebilir.

     D)Bundan bir zarar gelmez diye düşünerek bisküviyi yiyebilir.

 

SORU:6- 6 yaşındaki bir çocuğun büyük bir zorlamaya uğranıp mendil satması kaçıncı anayasa maddesine aykırıdır?

   A)Madde 67

   B)Madde 83

   C)Madde 50

   D)Madde 109

SORU:7- Aşağıdakilerden hangisi özgürlük sınırlamasını aşar?

   A)Adam dövmek.

   B)Ödev yapmak.

   C)Kimseyi rahatsız etmeden oyun oynamak.

    D)Dışarıda sessizce müzik dinlemek.

SORU:8- Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin gelişmesinde görev almamıştır?

    A)Jale İnan

    B)Halet Çembel

    C)Muazzez İlmiye Çığ

    D)Halil Mutlu

SORU:9- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün manevi kızıdır?

    A)Muazzez Çığ

    B)Jale İnan

    C)Halet Çembel

     D)Afet İnan

SORU:10- Türk milletinin dünya tarihindeki yerini ve rolünü kısaca belirten kitap kaç yılında yazılmıştır?

     A)1938

     B)1824

     C)1930

      D)1970

SORU:11- Türk Tarih Kurumu’nun diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?

      A)Geçmişten Yazılar

      B)Tarihin Bilinmeyen Noktaları

      C)Türk Geçmiş Olayları Kurumu

      D)Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti

SORU:12- Türk Dil Kurumu kaç yılında kurulmuştur?

    A)1930

    B)1931

    C)1932

    D)1945

SORU:13- Türk Dil Kurumu’nun diğer adı nedir?

A)Dilimizden Kelimeler

B)Türk Dilini Koruma Kurumu

C) Türk Dili Tetkik Cemiyeti

D)Türk Dili KORUMA ve Anlatma Cemiyeti

SORU:14- “Türk Dil Kurumu kuruluşundan itibaren ............. ana noktada yürütülmüştür.” 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)8

B)3

C)5

D)2

SORU:15- Yukarıdaki anlatılan konuda bir tanesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)Türk dili üzerine araştırmalar yapmak.

B)Türk dilinde yanlış kullanılan kelimelere aldırmamak.

C)Başka dilden kelimeleri kendi dilimizden gibi anlatmak.

D)Türk dilinin güncel sorunlarına çözüm yolu aramamak.

SORU:16- Bilimsel araştırma basamaklarına göre ilk olarak ne yapılması gerekir?

A)Konu ile ilgili araştırılacak kaynakların belirlenmesi.

B)Araştırılacak konunun belirlenmesi.

C)Kaynakça yazılmalı.

D)Probleme ilişkin varsayımların belilenmesi.

SORU:17- Bilimsel araştırma basamakları ile ilgili olarak hangi konunun araştırılması uygun olmaz?

A)Deprem öncesi alınması gereken önlemler.

B)Geçmişte  yaşamış bilim adamları.

C)Kavgaya ne gibi aletlerle girilmesi.

D)Doğal afetlere karşı alınması gereken önlemler.

SORU:18- Bilimsel araştırma basamaklarına göre bir konu anlatılırken bu konuda hangi bölüm yer almaz?

A)Giriş

B)Gelişme

C)Kaynakça

D)Çıkış

SORU:19- “Geçmişte çocuklar bir konuyu araştırmak için en fazla kitapları kullanırlardı. Şimdi ise eski kitapların yerini .................. aldı.”

    Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisigelmelidir?

A)İnternet

B)Aile Bireyleri

C)Ansiklopedi

D)Yeni Kitaplar

SORU:20- Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimleri oluşturan bilim dallarından biri değildir?

A)Coğrafya

B)Kimya

C)Fizik

D)Tarih

SORU:21- “Harita dünyanın bütününün veya bir parçasının ........................ görünüşünün belli oranda küçültülerek çizilmiş halidir.”

Yukarıda haritanın tanımı verilmiştir. Ancak bir yeri boş kalmıştır. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Orta

B)Kuş bakışı

C)Büyük

D)Küçük

SORU:22- Aşağıdakilerden hangisi kesir ölçek olabilir?

A) 1\10.000

B) 8\30.000

C) 2\10.000

D) 4\10.000

SORU:23- Kesir ölçekte pay daima kaç rakamını gösterir?

A)2

B)10.000

C)1

D)3

SORU:24- Kesir ölçekte pay ve paydanın birimi nedir?

A)m

B)cm

C)km

D)dm

SORU:25-  “1 \ 900.000”

      Yukarıdaki kesir ölçek kaç cm’yi gösterir?

A)9 cm

B)900 cm

C)90.000 cm

D)900.000 cm = (9 km)

SORU:26- Büyük ölçekli bir haritada gerçek alan ve ayrıntısı nasıl olmakıdır?

A)Alan büyük – Ayrıntı fazla

B)Alan büyük – Ayrıntı az

C)Alan küçük – Ayrıntı fazla

D)Alan küçük – Ayrıntı az

SORU:27- Haritalarda özel işaretlerin açıklamasının yer aldığı bölüme ne ad verilir?

A)Kesir ölçek

B)Plan

C)Lejant

D)Ölçek

SORU:28- Akdeniz iklimi en çok hangi bölgemizde etkili olur?

A)Karadeniz Bölgesi

B)Akdeniz Bölgesi

C)Marmara Bölgesi

D)İç Anadolu Bölgesi

SORU:29- Kutup noktalarından eşit uzaklıktaki noktaları birleştirdiği varsayılan noktaya ne ad verilir?

A)Meridyen

B)Paralel

C)Kuzey Yarımküre

D)Ekvator

SORU:30- “Ekvator .......... paralelidir ve ........ derece ile gösterilir.”

  Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Başlangıç - 0

B) Kuzey -  -1

C)Güney -  16

D)Bitiş – 8

SORU:31- Ekvatorun kuzeyinde ve güneyinde hangi yarımküreler bulunur?

A)Doğu - Batı

B)Kuzey - Güney

C)Kuzeybatı - Güneydoğu

D)Kuzey – Batı

SORU:32- Ekvatora paralel birer derece aralıklarla çizilen dairelere ne ad verilir?

A)Paralel daireleri

B)Meridyen

C)Başlangıç meridyeni

D)Kutup noktası

SORU:33- Ekvatorun kuzeyinde ve güneyinde toplam kaç tane paralel bulunur?

A)89

B)90

C)190

D)180

Soru:34- İki paralel arasındaki uzaklık kaç km’dir?

A)142 km

B)111 km

C)1111 km

D)180 km

SORU:35- Kutuplara doğru  gidildikçe paralellerin çevre uzunluklarında ne gibi bir değişim olur?

A)Artar.

B)Azalır.

C)Aynı kalır.

D)Değişim olmaz.

SORU:36- Başlangıç meridyeni aşağıdaki ülkelerin hangisinin başkentinden geçer?

A)Türkiye

B)Fransa

C)Ukrayna

D)İngiltere

SORU:37- Aşağıdakilerden hangisi başlangıç meridyeninin geçtiği gözlemevinin adıdır?

A)Griniç

B)İngiltere

C)Londra

D)Başlangıç

SORU:38- Gözlemevinin diğer adı nedir?

A)Yatakhane

B)Huzurevi

C)Rasathane

D)Mikrohane

SORU:39- Başlangıç meridyeni kaç derece ile gösterilir?

A)65

B)85

C)90

D)0

SORU:40- Başlangıç meridyeninin doğusunda kaç tane meridyen yayı vardır?

A)90

B)360

C)180

D)80

SORU:41- Başlangıç meridyeninde toplam kaç tane meridyenyayı verdır?

A)180

B)360

C)720

D)90

SORU:42- “Büyük kara parçalarına ............... denir.”yandaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Okyanus

B)Kaya

C)Ada

D)Kıta

SORU:43- Dünyada kaç kıta vardır?

A)7

B)8

C)12

D)3

SORU:44- Aşağıdakilerden hangisi bu kıtalarda biri değildir?

A)Kutup Kıtası

B)Avrupa Kıtası

C)Asya Kıtası 

D)Amerika Kıtası 

SORU:45- Kıtalar tarafından birbirinden ayrılan çok büyük su kütlelerine ne ad verilir?

A)Deniz

B)Göl

C)Okyanus

D)Irmak

SORU:46- Dünyada kaç tane okyanus vardır?

A)8

B)7

C)3

D)1

SORU:47- Aşağıdakilerden hangisi bu okyanulardan biridir?

A)Kuzey Okyanusu

B)Hint Okyanusu

C)Büyük Afrika Okyanusu

D)Sefer Okyanusu

SORU:48- Türkiye ‘ nin yükseltisi ortalama ne kadar olabilir?

A) 1110 m

B)1132 m

C)8051 m

D)9009 m

SORU:49- “Türkiye’nin konumu ve yeryüzü şekilleri en önemli faktörlerdendir. Bu nedenle iklim tiplerinde farklılıklar meydana gelir.”Buna göre aşağıdakilşerden hangisi iklim tipini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A)Ekvatora olan uzaklık

B)Karasallık

C)Bakı

D)Ormanlık alanlar

SORU:50- Aşağıdakilerden hangisi iç anadolu bölgesinin bitki örtüsüdür?

A)Maki

B)Bozkır

C)Orman

D)Kızılçam

]]>
aydinbiyiksiz@gmail.com (aygunhoca) 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları Sat, 07 Mar 2015 22:12:38 +0000
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Teog Hazırlık Klasik Soru Cevapları http://aygunhoca.com/sosyal-bilgiler/49-6-snf-sosyal-bilgiler-sorular/8912-6-sinif-sosyal-bilgiler-teog-hazirlik-klasik-soru-cevaplari.html http://aygunhoca.com/sosyal-bilgiler/49-6-snf-sosyal-bilgiler-sorular/8912-6-sinif-sosyal-bilgiler-teog-hazirlik-klasik-soru-cevaplari.html 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Teog Hazırlık Klasik Soru Cevapları

S.1:Türk Tarih Kurumu ne zaman kuruldu?

CEVAP:15 NİSAN 1931 yılında kuruldu. 

S.2:Ankara Türkiye’nin başkentidir.Cümlesi olgumudur? görüşmüdür?

  CEVAP:Olgudur.

S.3:Özgürlüğün sınırı nedir?

CEVAP: Herhangi birinin özgürlüğünü kısıtlamadan istediği şeyi yapmaktır.

S.4: Türk Dil Kurumu ne zaman kuruldu?

CEVAP:12 TEMMUZ 1932 yılında kuruldu.

S.5:Olgu cümledir?

CEVAP: Herkes tarafından kesin olarak kabul edilen şeydir.

S.6:Görüş nedir?

CEVAP:Kısaca öznel yargıdır.yani sadece kendi açısından bakmasıdır.

S.7:Sümerler neyi bulmuşlardır?

CEVAP:Yazıyı bulmuşlardır.

S.8:Lidya’nın başkenti neresidir? 

CEVAP:Sardes

S.9:Dünyanın kağıda çizilmiş haline ne denir?

CEVAP:Harita

S.10:Haritanın küçültülmüş haline ne denir?

CEVAP:Ölçek denir.

S.11:Başlangıç meridyeni nereden geçer?

CEVAP:Greenwich (Girinç)’ten geçer.

S.12:Asurlar neyi bulmuşlardır?

CEVAP:İlk kütüphaneyi bulmuşlardır.

S.13:İlk madeni parayı kim bulmuşdur?

CEVAP:Lidyalılar bulmuştur.

S.14:Hititlilerin imazaladığı yazılı belge nedir?

CEVAP:Kadeş                                                                                                                       

S.15:Asurlular saray ve tapınaklarını neyden yapıyorlar?                             

CEVAP:Pişmiş tuğladan

S.16:İpek yolu uzak doğudaki ürünleri hangi pazarlara taşıyan bir ticaret yoludur?

CEVAP:Avrupa pazarlarına taşıyan bir ticaret yoludur.

S.17:Sasanilerle ipek yolundan dolayı anlaşmazlık yaşayan türk devleti kimdir? 

CEVAP:Kök Türk devletidir.

S.18:Uygurlar bögü kağan döneminde hangi dine girmiştir?

CEVAP:Mani dinine girmiştir.

S.19:Paralelerin özellikleri nelerdir?

CEVAP:*başlangıçları ekvatordur

.              *doğu batı yönlüdür

                Aralarındaki uzaklık birbirine eşit ve 111 km dir

                *kutuplara doğru çevre uzunlukları küçülür

S.20: Ülkemizde görülen yaygın görülen iklim çeşidi hangisidir?En önemli özelliği nedir?

CEVAP:Karasal iklimdir,en önemili özelliği havanın çabuk ısınıp soğumasıdır.

S21:Mezopotomyada ilk devleti kuranlar kimlerdir ?

C:  ilk devlet Sümerler tarafından kurulmuştur

S.22:Dünyanın ilk kütüphanesi hangi devlet tarafından kurulmuştur ?

C: Asurlular tarafından kurulmuştur

S:23 Tarihte ilk madeni parayı kullanan devlet kimdir?

C: ilk madeni parayı kullanan devlet lidyaylılardır

S:24 Meridyenlerin özellikleri nelerdir ?

C:* ekvatoru ve paralelleri dik keserler

    * meridyen yayları eşit uzunluktadır

    * iki merdiyen arasındaki zaman farkı 4 dk dır

    * 360 meridyen yayı bulunmaktadır

S25: ilk Türklerin anayurdu neresidir?

C: Türklerin anayurdu Orta Asyadır.

S:26: Türklerin göç etmelerindeki nedenler nelerdir ?

C: - Nüfus artısı ve toprakların yetersiz kalışı

     -olumsuz iklim şartşarı

     -Boylar arası mücadeler

     -Salgın hastalıklar

     -Türklerin dünya hakimiyeti düşüncesi

     -Çinin baskı ve hileleri

S:27: Orta Asyada kurular ilk Türk devleleri nelerdir ?

C: 1) Asya Hun devleti

     2) Göktürkler

     3) Uygur devleti

S:28 : Tarihte bilinen ilk türk devleti ve hükümdarı kimdir ?

C: ilk türk devleti asya hun devletidir ve hükümdarı Teomandır. Teomandan sonra yerine oğlu Mete Han yerine geçmiştir.

S:29 Kavimler göçü hangi tarihte olmuştur ?

C:375 yılında olmuştur

S30:Göktürk devleti hangi tarihte kim tarafından kurulmuştur ?

C: 552 yılında Bumin Kağan tarafından kurulmuştur.

S.31:Göktürk devletinin başkenti neresidir ?

C: Göktürklerin başkenti Ötükendir

S:32 Hz.Muhammede ilk inanlar kimlerdir?

C: *Hz Ali

     *Hz.Ebubekir

     *Hz Hatice

     * Hz Zeyd 

S:33 Mühacir  nedir ?

C:Mekkeden Medineye göç edenlere verilen isimdir.

S:34 Hz.Muhammedin yapmış olduğu savaşlar nelerdir ?

C:  * Bedir savaşı

• Uhud savaşı

• Hendek savaşı

S.35: Hudeybiye antlaşmasının önemli maddeleri nelerdir ?

C: * Her iki taraf birbiri ile 10 yıl savaşmayacak

• Müslüman olup Mediye gidecek olan kişiler geri verilecek

• Medineden Mekkeye gelecek kişiler geri verilmeyecek.

S36: Hudeybiye  antlaşmasının öenmi nedir ?

C: Müslümanların ilk antlaşmasıdır. Mekkeliler Müslümanların varlığını kabul etmişlerdir.

S37: Mekkenin fethi kaç yılında olmuştur ?

C: Mekkenin fethi 630 yılında olmuştur

S38: ilk İslam halifesi kimdir ? 

C: ilk İslam halifesi Hz.Ebubekirdir

S:39 Emeviler kim tarafından nerede kurulmuştur?

C: Muaviye tarafından Şam merkezde kurulmuştur.

S:40 Emevi devletinin İslam dünyasında yaptığı yenilikler nelerdir?

C:  *Hilafeti saltanat haline getirdiler.

• Arap olmayanlara kötü davranarak Arap ırkçılığını başlattılar.

• İslam devleti en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

S:41 Emevi devletinin yıkılış sebepleri nelerdir?

 C: * Önemli görevlere emevilerin soyundan gelenleri getirmeleri

• Arap olmayan Müslümanlara değer vermemeleri

S:42 Türklerin islamiyete geçmeleri hangi savaş ile başlamıştır ?

C: 751 Talas savaşı  Türklerin islamiyeti seçmlerinde büyük rol oynamıştır.

S:43 İlk Müslüman türk devleti kimdir ?

C: ilk Müslüman türk devleti Karahanlılardır

S:44:Gazneniler devleti kim tarafından nerede kurulmuştur?

C: Gazne devleti Afganistanın Gazne şehrinde kurulmuştur. Kurucusu Alp Tekindir.

S:45 Gazneliler en parlak dönemini ne zaman yaşamıştır ?

C: Gazneniler en parlak dönemini Sultan Mahmut döneminde yaşamıştır.

S.46:Dandanakan savaşı kaç yılında kimler arasında olmuştur?

C: Dandanakan savaşı 1040 yılında Sultan Mesur,Selçuklularla yapmıştır.

S47: Büyük Selçuklu devleti kaç yılında kim tarafından kurulmuştur?

C:1038 yılında Tuğrul ve Çağrı Beyleri tarafından kurulmuştur

S48: Malazgirt savaşı kaç yılında yapılmıştır?

C: malazgir savaşı  26 ağustos 1071 tarihinde yapılmıştır

S49:Malazgirt savaşının sonuçları nelerdir ?

C: 1) Anadolun kapıları Türklere açıldı

     2)Anadoluda ilk türk devletleri kuruldu

     3)Türkiye tarihi başladı

     4)Haçlı seferlerine sebep oldu

     5)Anadolu Selçuklu,Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti temelleri atıldı

S.50: Hz.Ömer dönemindeki çalışmalar nelerdir?

C: Hicri takvim düzenlendi

• İslam devletinde ilk kadı bu dönemde atıldı

• Adli teşkilatlanmaya önem verildi

• İlk divan örgütü kuruldu

S:51: Kuran-ı kerim hangi halife tarafından çoğaltılmıştır ?

C: kuran-ı kerim Hz.Osman döneminde çoğaltılmıştır

S52: Bedir savaşının sonuçları nelerdir?

C:  * Müslümanların yaptığı ve kazandığı ilk savaştır.

• Esirler 10 müslümana okuma ve yazma öğretmek şartı ile serbest bırakılacak..

S.53:Türkler hangi sebeplerle orta asyadan göç ettiler?

C:*komşu devletlerin saldırıları yüzünden 

    *kuraqk topraklar yüzünden 

     *salgın halindeki hayvan hastalıkları yüzünden

     *nüfusun çoğalması ve bunun yüzünden otlakların hayvanlara yetmediği için göç ettiler.

S.54.Akdeniz ikliminin özellikleri nelerdir?

C:*yazları kurak ve sıcak kışları ılık ve yağışlıdır.

    *bitki örtüsünün adı maki’dir

S.55:Bilge Kağan kaç yılında öldü?

C:734 yılında öldü.

S.56:Kök Türkler hangi yıllar arası orta asya’ya hakim oldu

C:552 ve 659 yılları arasında orta asyaya hakim oldu.

S.57:gök ismi nereden gelmektedir

C:tanrıları göktanrıdan gelmektedir.

S.58:İpek yolu önemli bir …… yoludur.

C: ticaret

S.59:HZ.Ebu Bekir den sonra kim halife olmuştur?

C:HZ. Ömer halife olmuştur.

S.60:HZ.Muhammed’in ölümünden sonrasında çıkan halifelik denilen görevi kim yürütmüştür?

C:HZ.Ebu Bekir yürütmüştür. 

S.61:İlk türk İslam devleti nedir?

C:Karahanlılardır.

S.62: İnsanlar, devirlerden hangisinde ilk defa yerleşik hayata geçmişlerdir?

C:Cilalı taş devri

S.63:Bir ülkede nüfus dağılışı nelere bağlıdır?

C:Yer şekilleri ve iklime bağlıdır.

S.64:Hazırladığı kanunlarla dünya tarihinde bir ilke imza atan hükümdar kimdir?

C:Hammurabi’dir.

S.65:orta asya türk devletleri özellikle kimin döneminde çin üzerinde çeşitli seferler düzenlemiştir?

C:Çin üzerinde çeşitli seferler Metehan döneminde düzenlenmiştir.

S.66: Asurlu tüccarlar nereye gelip bazı medeniyetler ile ticaret yapıyorlardı?

C:Anadolu.

S.67: ilk insanlar ne ile geçiniyorlardı?

C:Ekip-biçmeyi bilmedikleri için avcılık ve toplayıcılık ile geçiniyorlardı.

S.68:İnsanlar yerleşik hayata ne zaman geçtiler?

C:M.Ö.7000’li yıllarda yerleşik hayata geçtiler.

S.69:Karasal iklim Marmara bölgesinde nasıl görülür?

C:Marmara bölgesinde yazın kuraklık az , kış mevsiminde balkanlardan gelen soğuk rüzgarlar etkisi olur.

S.70:Türk Dil Kurumunun kuruluşundan itibaren çalışmaları nelerdir?

C:*Türk dili üzerinde araştırmalar yapmak, yaptırmak.

     *Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenmek ,çözüm yolları bulmak.

S.71:Kıta nedir?

C:Kendine bağlı yakın adalarla birlikte etrafı deniz ve okyanuslarla çevrili olan büyük kara parçasına denir.

S.72:Okyanus nedir?

C:kıtalar tarafından birbirinden ayrılan çok büyük su kütlesidir.   

S.73:Dünyada kaç kıta kaç okyanus vardır?

C:7 kıta ve 3 okyanus vardır.

S.74:Çölde yaşam nasıldır?

C:çölde en büyük sorun susuzluktur.Gündüz sıcak ile geçerken,gece fırtına ile geçer.insanlar göçebe olarak ve çadırlarda barınır.

S.75:Kuzey kutbundayaşam nasıldır?

C:Yaşanılan yerlerde kar ve buzlar hiç erimez.yaşam soğukla mücadele ile geçer.

S.76:Kuzey kutbunda en önemli geçim kaynağı nedir?

C:kuzey kutbunda geçim avcılık ve balıkcılıktır.

S.77:Ekvator çevresinde yer alan dünyanın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu yer ……………. Bölgesidir?

C:brezilyadaki amazon bölgesidir.

S.78:muson anayasasında geçim ne ile sağlanır?

C:tarım ile sağlanır.

S.79:İyonlularhangi alanlarda çalışmalar yapmıştır?

C:Tarihten edebiyata,tıptan mimarlığa kadar birçok alanda çalışmalar yapmışlardır.

S.80:Anadolunun bilinen en eski karayollarınıve su kanallarını inşa eden uygarlık kimdir?

C:Uratu.

S.81:Uratuların başkenti neresidir?

C:Tuşpa’dır

S.82:HZ.Muhammed’e  ‘EL EMİN’ denmesinin sebebi nedir?

C:Zulme ve haksızlığa uğrayan kişilerin yardımımna koşması ve insanlar arasındaki anlaşmazlıkları adaletle çözümlemeye çalışması nedeni ile ‘EL EMİN’ünvanını almıştır.

S.83:HZ. Muhammed’e peygamberlik ne zaman nerede verilmiştir?

C:HZ. Muhammed’e 610 yılında hira mağrasında peygamberlik görevi veilmiştir.

S.84:İslam devletinin temelleri ne zaman atılmıştır?

C:HZ. Muhammed’in medineye gelmesi ile İslam devletinin temelleri atılmıştır.

S.85:HZ.Muhammedin Müslümanları toplayarak onlara öğütler verdiği konuşma nedir?

C:veda hutbesi

S.86:Peygamberimizin “veda hutbesinde” neleri vurgulamıştır?

C:Tek Allah’ın olduğunu ve Allah’ın bütün insanları eşit gördüğünü bu nedenle bir arada kardeşçe yaşanması gerektiği vurgulamıştır.

S.87:HZ. Ömer döneminde olan önemli olaylar nelerdir?

C:       *Sasani devletine son verdi

           *İran ve Irak fetedildi.

           *mısır ve Suriye toprakları fetedildi.

S.88:HZ. Ali döneminde olan olaylar nelerdir?

C:Müslümanlar arasında ayrılıklar başladı ve bu nedenle fetihler durdu. 

S.89:Karahanlı devleti ile ilgili en önemlibilgi kaynağımız nedir?kim tarafından yazılmıştır? C:”Divan-ü Lügati’t türk” kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.

S.90:Karahanlılar döneminde yaşanmış ve önemli devlet bulunmuş …………….  dır.?    

C:Yusuf has hacib

S.91.Yusuf has hacib’in kitabı……………  dır.         

C: Kutadgu bilig (mutluluk veren bilgi)  

S.92:Türklerin islamiyeti kabul etmelerinden sonra kurdukları en büyük devlet nedir?

C:Büyük Selçuklulardır.

S.93:Malazgirt savaşı hangi tarihte olmuştur?

C: 1071 tarihinde olmuştur. 

S.94:Malazgirt savaşının önemi nedir?

C:Anadolunun kapıları Türklerin kalıcı olarak yerleşmesi için açıldı..Böylece Anadolu,türk yurdu haline geldi.

S.95:Büyük Selçukluların Gazneniler ile 1040 yılında yaptığı savaş nedir?

C:Dandanakan savaşıdır.

S.96:Abbasi halifesinin halifelik makamına ve Bağdat şehrine hizmetinden dolayı Büyük Selçuklu Hükümdarı Tuğrul Beye verdiği unvan nedir?

C: Doğunun ve Batının Sultanı unvanını almıştır.  

S.97:Uygur devletinin kurucusu kimdir?

C:Kutluk bilge kül kağandır.

S.98:Uygur devletinin başkenti neresidir?

C:karabalgasun’dur.

S.99:Uygur devletinin hükumdarları kimlerdir?

C:              *Kutluk bilge kül Kağan 

                  *Moyen-Çor Kağan 

                  *Bögü Kağan 

S.100:Uygur devleti ne zaman bağımsız bir devlet kurdu?

C:740 yılında bağımsız bir devlet kurdular.    

Ayrıca Bakınız

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları     

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları, Ders Notları, Özetler, Vdieolu, Resimli, Görsel, Anlatım

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf, Sosyal Bilgiler, Çalışma Kitabı, Cevapları, çk, Tüm Yayınlar, sayfalar,meb

                     

]]>
aydinbiyiksiz@gmail.com (aygunhoca) 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları Sun, 01 Mar 2015 23:09:49 +0000
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Tün Üniteler Karma Test http://aygunhoca.com/sosyal-bilgiler/49-6-snf-sosyal-bilgiler-sorular/8685-6-sinif-sosyal-bilgiler-tun-uniteler-karma-test.html http://aygunhoca.com/sosyal-bilgiler/49-6-snf-sosyal-bilgiler-sorular/8685-6-sinif-sosyal-bilgiler-tun-uniteler-karma-test.html 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Tün Üniteler Karma Test

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerden birisi değildir?

A) Sosyoloji

B) Tarih

C) Antropoloji

D) Biyoloji

2. Yeryüzünü inceleyen bilim dalıdır. İçinde yaşadığımız çevre ile ilgili bilgi edinmemizi de sağlayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Coğrafya

B) Etnografya

C) Arkeololi

D) Metoroloji

3. İnsanların elinden çıkmış her türlü kayıtları inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Antropoji

B) Filoloji

C) Psikoloji

D) Arkeoloji

4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler arasında yer almaz

A) Sosyoloji

B) Tarih

C) Coğrafya

D) Tıp

5. İletişim çağı aşağıdakilerin hangisinin icadıyla başladı?

A) Telefonun icada

B) Telgrafın icadı

C) Televizyonun icadı

D) Faksan icadı

6. Bugün ülkeler iletişimde hangi teknolojiyi kullanmamaktadır?

A) Telefon

B) Internet

C) Faks

D) Güvercin

7. Aşağıdakilerden bulaşıcı hangisi hastalık değildir?

A) AIDS

B) Çiçek hastalığı

C) Kuş Gribi

D) Kanser

8. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bulaşıcı değildir?

A) Verem

B) Tetanos

C) Deli Dana hastalığı

D) sarılık 

9. "Temel amaçları; -Türkiye'nin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunulmak, -Ülke içinde serbest rekabet ortamının oluşmasını ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere sınaî mülkiyet haklarının tesisi ile korumanın sağlanmak, -Sınaî mülkiyet haklarına ilişkin yurt içi ve yurt dışında var olan bilgi ve dokümantasyonu kamunun istifadesine sunmak." olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A) TUİK

B) SPK

C) TPE

D) DPT

10. Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında uygulama hakkına aşağıdakilerdn hangisi denilmektedir?

A) Korsan

B) Patent

C) İcat

D) Telif

11. Bir fikir veya sanat eserinin yaratan kişinin bu eserdeki haklarının tümüne ne denir?

A) Telif

B) Patent

C) Korsan

D) Sahip

12. Aşağıdakilerden hangisi akılcılığa ve bilime önem vererek çalışmalar yapmıştır. Aşağıdaki çalışmalardan hangisi buna örne oluşturmaz?

A) Türk Tarih kurumu'nun kurulması

B) Türk Dil kurumu'nun kurulması

C) 1925 Türk Tayyare Cemiyeti kurulması

D) Cumhuriyetin ilanı

13. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sâdık kalmazsa, değişmeyen hakikat, insanı şaşırtacak bir mahiyet alır.” “Biz daima, hakikati arayan ve onu buldukla ve onu bulduğumuza kani’ oldukça, ifadeye cûr’et eden adamlar olmalıyız.” Çünkü, “hakikat tecellî edince, kizb ortadan kalkar.” Söyüyle Atatürk aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır.

A) Tarihçi tarih yazarken kimliğini unutmamalıdır.

B) Tarihçi çalışmalarında objektif olmalıdır.

C) Tarihçinin tarafsızlığı imkansızdır.

D) Tarihçiler doğruyu yazamazlar.

14. 15-20 Ekim 1927 tarihinde Kurtuluş Savaşı'nı ve Cumhuriyet'in kuruluşunu anlatan büyük nutkunu, 29 Ekim 1933 tarihinde de 10. Yıl Nutku'nu okudu. Atatürk özel yaşamında sadelik içinde yaşadı. 29 Ocak 1923'de Latife Hanımla evlendi. Birçok yurt gezisine birlikte çıktılar. Bu evlilik 5 Ağustos 1925 tarihine dek sürdü. Çocukları çok seven Atatürk Afet (İnan), Sabiha (Gökçen), Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra adlı kızları ve Abdurrahim Tunçak'ı manevi evlat edindi. Mustafa ve İhsan adlı çocukları himayesine aldı. Yaşayanlarına iyi bir gelecek hazırladı. 1937 yılında çiftliklerini hazineye, bir kısım taşınmazlarını da Ankara ve Bursa Belediyelerine bağışladı. Mirasından kız kardeşine, manevi evlatlarına, Türk Dil ve Tarih Kurumlarına pay ayırdı. Kitap okumayı, müzik dinlemeyi, dans etmeyi, ata binmeyi ve yüzmeyi çok severdi. Zeybek oyunlarına, güreşe, Rumeli türkülerine aşırı ilgisi vardı. Tavla ve bilardo oynamaktan büyük keyif alırdı. Sakarya adlı atıyla, köpeği Fox'a çok değer verirdi. Zengin bir kitaplık oluşturmuştu. Akşam yemeklerine devlet ve bilim adamlarını, sanatçıları davet eder, ülkenin sorunlarını tartışırdı. Temiz ve düzenli giyinmeye özen gösterirdi. Doğayı çok severdi. Sık sık Atatürk Orman Çiftliği'ne gider, çalışmalara bizzat katılırdı. Fransızca ve Almanca biliyordu. 10 Kasım 1938 saat 9.05'te yakalandığı siroz hastalığından kurtulamayarak İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yumdu. Cenazesi 21 Kasım 1938 günü törenle geçici istirahatgâhı olan Ankara Etnografya Müzesi'nde toprağa verildi. Anıtkabir yapıldıktan sonra nâşı görkemli bir törenle 10 Kasım 1953 günü ebedi istirahatgâhına gömüldü. Yukarıda Atatürk'e ait bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İleri görüşlü

B) İnsancıl

C) Çok yönlü

D) Düzenli

15. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün eseri değildir?

A) Nutuk

B) Vatandaş için Medeni Bilgiler

C) Zabit ve Kumandanlar İle Hasbıhal

D) Ateşten Gömlek

16. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde açılmamıştır?

A) Türk Hava Kurumu

B) Türkiye İş Bankası

C) MTA

D) RTÜK

17. "Hayatta en hakiki mürşit(yol gösterici) ilimdir." diyen Atatürk neyi vurgulamıştır?

A) Havacılığı

B) Akılcılığı ve Biimselliği

C) Tekke ve Zaviyelerin önemini

D) Halifeliğin gereksizliğini

18. Atatürk Sosyal Bilimlere önem vermiş ve bu alanda çeşitli çalışmalar yapmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu alanla ilgili çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur?

A) Eczacılık Fakültesi

B) Türk Hava Kurumu

C) Türk Tarih Kurumu

D) Spor Akademisi

19. İnsanlar, yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürebilmek için çalışırlar. Kendilerine en uygun meslekleri seçerek ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üretime katkıda bulunurlar. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin meslek seçiminde önemli olduğu söylenemez?

A) Kişisel beceri ve yeteneklerin farkında olmak.

B) Toplumun düşüncelerini her şeyin üstünde görmek

C) Meslek hakkında bilgi sahibi olmak

D) Mesleğin maddi ve manevi ihtiyaçları karşılama yeterliliğini göz önünde bulundurmak.

20. Dünya üzerinde farklı zamanlarda farklı ülkelerde doğal ve beşerî unsurların neden olduğu, insanların yaşamını olumsuz etkileyen bazı afetler yaşanmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi böyle bir durumla karşılaşmış ülkelere gösterilebilecek yaklaşımlardan biri olabilir?

A) Başımıza böyle bir şeyin asla gelmeyeceğini düşünerek durumu görmezden gelmek.

B) Çok uzak bir ülkeyse yardımların başkaları tarafından yapılmasını beklemek.

C) Şartlar elverdiğince bu tür afetlerle karşılaşan ülkelere yardımda bulunmak.

D) Yalnızca sınır komşularımıza yardımda bulunmak

21. Tek tanrılı en son din hangisidir?

A) Musevilik

B) Hristiyanlık

C) Budizm

D) İslamiyet

22. Hz. Muhammed’in ölümünden sonra halifelik görevini kim yürütmüştür?

A) Hz. Ebubekir

B) Hz. Ömer

C) Hz. Osman

D) Hz. Ali

23. İslam Devleti’nde fetihlerin daha az olduğu dönem hangisidir?

A) Hz. Ebubekir 

B) Hz.Ömer

C) Hz. Osman 

D) Hz. Ali

24. I. Bedir Savaşı

II. Uhut Savaşı

III. Hendek Savaşı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Hz. Muhammed tarafından yönetilmiştir?

A) Yalnız I 

B) Yalnız II

C) II ve III 

D) I, II ve III

25. İslam karşıtı Mekkeliler ile Medineli Müslümanlar arasındaki ilk savaş hangisidir?

A) Hendek 

B) Uhut

C) Bedir 

D) Hayber

26. Aşağıdakilerden hangisi Abbasiler dönemine ait bir gelişmedir?

A) Türklerin kalabalık gruplar halinde İslamiyeti kabul etmeleri

B) Hayber Savaşı’nın yapılması

C) Mekke’nin Müslümanlar tarafından fethedilmesi

D) İstanbul’un ilk defa kuşatılması

27. Türkler, 9. ve 10. yüzyıllarda Abbasi Devleti’nde vali, komutan gibi önemli görevlere getirildiler. Bu görevde

bağımsızlığını ilan ederek devlet kuranlarda oldu.

Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterebilir?

A) Tolunoğulları 

B) Selçuklular

C) Osmanlılar 

D) Gazneliler

28. İlk Türk İslam devletlerinden biri olan Tolunoğulları Devleti nerede

kurulmuştur?

A) Anadolu 

B) Avrupa

C) Mısır 

D) Afganistan

29. Anadolu’da İlk Türk deniz kuvvetlerinin kurucusu hangisidir?

A) Alparslan 

B) Çaka Bey

C) Umur Bey 

D) Melikşah

30. Aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisi Türk ordusunun kurucu kabul edilir?

A) Mete Han 

B) Bumin Kağan

C) Böğü Kağan 

D) Alper Tunga

31. Tüm dünyada en geç gelişen askerlik kolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kara Kuvvetleri

B) Hava kuvvetleri

C) Jandarma

D) Deniz Kuvvetleri

32. Ülkemizde ilk uçak fabrikası nerede açılmıştır?

A) Ankara 

B) Eskişehir

C) Kayseri 

D) İstanbul

33. Dört Halife döneminde bütün Müslümanlar kardeş kabul edildiği halde Emeviler döneminde Araplar diğer Müslümanlardan üstün görülmüştür.

Emevilerin bu uygulaması aşağıdakilerden hangisine kanıt olabilir?

A) Farklı milletlerin eşit koşullarda yaşadığına

B) Din ile devlet işlerinin birbirinden ayrıldığına

C) Mezhep ayrılıklarının sona erdiğine

D) Emevilerin, Arap milletçiliği yaptığına

34. Türklerin İslamiyet’e girişlerinde;

I. İnanış sistemleriyle İslamiyet arasındaki benzerlikler

II. Abbasilerin Türklere değer ve önem vermeleri

III. Türklerin savaşçılık özelliği ile İslamiyetin cihat anlayışı arasındaki benzerlikler

yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I 

B) Yalnız II

C) II ve III 

D) I, II ve III

35. Emeviler Devleti’nde yönetim ve askerlik işlerinde Türkler hiç görülmezken, Abbasilerde ileri gelen devlet adamlarının ve ordu komutanlarının Türk olduğu görülmektedir

Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Abbasiler devrinde Türkler yüksek makamlara gelmişlerdir

B) Emeviler, Türk asker ve yöneticilerinden yararlanmışlardır

C) Emeviler, ırkçı bir politika izlemişlerdir.

D) Abbasiler, Türklerle iyi ilişkiler kurmuşlardır.

36. İslam kültür ve uygarlığı sadece Araplara özgü değildir. Bu uygarlığın gelişmesinde Türk, İran gibi farklı uygarlıkların da katkıları vardır.

Bu bilgilere bakarak, İslam kültür ve uygarlığı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sadece bir millete aittir.

B) Başka milletlerin katkıları olmuştur.

C) Milli bir karakterde değildir.

D) Farklı kültürlerden etkilenmiştir.

37. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin deniz kuvvetleri olduğu söylenemez?

A) Türkiye Cumhuriyeti Devleti

B) Osmanlı Devleti

C) Büyük Hun Devleti

D) Anadolu Selçuklu Devleti

38. Aşağıdaki kuvvet komutanlıklarından hangisi görev açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Jandarma Genel Komutanlığı

B) Kara Kuvvetleri Komutanlığı

C) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

D) Hava Kuvvetleri Komutanlığı

39. Anayasamızda “Vatan hizmeti her Türk’ün hakkı ve ödevidir” diye tarif edilen görev hangisidir?

A) Vergi vermek

B) Askerlik

C) Yasalara uymak

D) Seçimlere katılmak

40. İlk kez düzenli orduyu kuran Türk devleti hangisidir?

A) Büyük Hun Devleti

B) Göktürk Devleti

C) Anadolu Selçuklu Devleti

D) Karahanlılar Devleti

41. Bir yerde hava olaylarının uzun yıllar gösterdiği ortalama etkiye ne ad verilir? 

A) Hava durumu 

B) İklim 

C) Meteoroloji 

D) Yağış

42. İklim canlı yaşamını etkilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez? 

A) Giyim 

B) Ekonomi 

C) Eğitim 

D) Gelenek ve görenekler.

43. Kalın ve yünlü giysiler hangi iklimin görüldüğü yerlerde tercih edilmektedir? 

A) Soğuk 

B) Sıcak 

C) Ilıman 

D) Kurak

44. İklim aşağıdakilerden hangisini diğerlerine göre daha az etkilemektedir? 

A) Ulaşım 

B) Haberleşme 

C) Tarım 

D) İnsan yaşamı

45. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

A) Karadeniz Bölgesi - Orman 

B) Akdeniz Bölgesi - Maki 

C) Ege Bölgesi - Orman 

D) İç Anadolu Bölgesi - Bozkır

46. Temmuz ayında en yüksek sıcaklık aşağıdaki illerimizden hangisinde görülür? 

A) Zonguldak 

B) Ordu 

C) İstanbul 

D) Antalya

47. Ülkemizde en geniş alanda görülen bitki örtüsü hangisidir? 

A) Bozkır 

B) Maki 

C) Orman 

D) Savan

48. Hangi bölgemizde yazlar sıcak ve kurak kışlar ilik ve yağışlı geçer? 

A) Karadeniz Bölgesi 

B) Akdeniz Bölgesi 

C) Ege Bölgesi 

D) Marmara Bölgesi

49. Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde genellikle Akdeniz iklimi görülür? 

A) Karadeniz Bölgesi 

B) İç Anadolu Bölgesi 

C) Ege Bölgesi 

D) Marmara Bölgesi

50. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde geçiş iklimi görülür? 

A) Karadeniz Bölgesi 

B) Akdeniz Bölgesi 

C) Ege Bölgesi 

D) Marmara Bölgesi

51. En çok yağış alan bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Karadeniz Bölgesi 

B) Akdeniz Bölgesi 

C) Ege Bölgesi 

D) Marmara Bölgesi

52. Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde yaz sıcaklığı diğerlerinden daha yüksek seyreder? 

A) Karadeniz Bölgesi 

B) Akdeniz Bölgesi 

C) Ege Bölgesi 

D) Marmara Bölgesi

53. İklim çeşitliliği tarım ürünleri çeşidini de artırır. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde tarım ürünleri çeşitliliği diğerlerinden fazladır? 

A) Karadeniz Bölgesi 

B) Akdeniz Bölgesi 

C) Ege Bölgesi 

D) Marmara Bölgesi

54. Bitki örtüsü bozkır olan bölgelerde aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi görülür? 

A) Karasal iklim 

B) Ilıman iklim 

C) Akdeniz iklimi 

D) Karadeniz iklimi

55. İklim tarım ürünlerini belirlemede önemli rol oynar. Buğday üretimi aşağıdaki iklimlerin hangisinde çoğunlukla yapılmaktadır? 

A) Ilıman iklim 

B) Karasal iklim 

C) Akdeniz iklimi 

D) Karadeniz iklimi

56. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde birbirinden farklı üç çeşit iklim görülmesinin temel nedenlerinden birisi değildir? 

A) Coğrafi konum 

B) Denizlere göre konumu 

C) Tarım ürünleri 

D) Yükselti. 

57Ülkemizde kuzeye doğru gidildikçe ortalama yılık sıcaklık azalır. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bitki örtüsünün etkisi. 

B) Tarım ürünlerinin çeşitliliği. 

C) Yükseltinin giderek artması. 

D) Ekvatordan giderek uzaklaşılması.

58. Ülkemizde kuzey ve güneyde dağlar denize paralel uzanmaktadır. Bunun sonucunda aşağıdakilerden hangisi gözlenmez? 

A) Kıyı bölgeleri tarıma elverişli değildir. 

B) Kıyıda görülen iklim iç bölgeleri etkilemez. 

C) İç bölgelerde tarım ürünleri çeşitliliği azalır. 

D) Kıyı bölgelerin iklimi iç bölgelere göre daha ılımandır.

59. “Altı ay kaldım hiç baharı yaşamadım.” Diyen bir kişi aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde bulunmuştur? 

A) Karadeniz Bölgesi 

B) Doğu Anadolu Bölgesi 

C) Ege Bölgesi 

D) Marmara Bölgesi

60. Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde pamuk yetiştirmek diğer bölgelere göre daha zordur? 

A) Ege Bölgesi 

B) Akdeniz Bölgesi 

C) Karadeniz Bölgesi 

D) Marmara Bölgesi

61)Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın konusu içinde yer almaz?

A) Yer şekilleri 

B) Doğa olayları 

C)Yerin yapısı 

D)Canlılarla hava olayları arasındaki etkileşimler

62)Güneş’e en uzak gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

A)Jüpiter 

B)Satürn 

C)Uranüs 

D)Plüton

63)Yaklaşık 36 derece doğu boylamında yer alan Sivas’ta saat 11:00 iken yaklaşık 33 derece boylamında yer alan Ankara’da yerel saat kaçtır?

A)10:48 

B)11:12 

C)11:22 

D)10:38

64)Selçukluların Bizans’a karşı kazanmış olduğu ilk büyük zafer aşağıdakilerden hangisidir?

A)Malazgirt 

B)Kösedağ 

C)Miryakefelon 

D)Pasinler

65)11.YY’da Türklere Anadolu’nun kapısını açılmasını sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Pasinler 

B) Malazgirt 

C)Yassıçemen 

D)Kösedağ

66)Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu Türkler’in Anadolu’dan atılamayacağını gösteren savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A)Pasinler 

B)Miryakefelon 

C)Kösedağ 

D)Malazgirt

67) Aşağıdaki hükümdarlardan hangisi Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusudur?

A)Çağrı Bey 

B)Tuğrul Bey 

C)Süleyman Şah 

D) Alparslan

68)Birinci Haçlı Seferi sırasında başarılı bir savunma örneği gösteren Anadolu Selçuklu Sultan’ı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Alpaslan 

B)I.Kılıçarslan 

C) Çağrı Bey 

D)Melikşah

69)Anadoluda kurulan İlk Türk Devleti (11yy) aşağıdakilerden hangisidir?

A)Saltuklular 

B)Mengücekler 

C)Moğollar 

D)Artuklar

70)Elektrikli telgrafın icadıyla aşağıdakilerden hangisi boşlamış oldu?

A)Uzay Çağı 

B)İletişim Çağı 

C)Teknoloji Çağı 

D) Bilgisayar Çağı 

71. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?

A)Danişmentliler 

B) Saltuklular 

C)Artuklular 

D)Aydınoğulları

72. Anadolu Selçuklu Devleti’nde hangi arazi geliri sultana verilirdi?

A)Mülk Arazi 

B)Has Arazi 

C)İkta Arazi 

D)Vakıf Arazi

73. Aşağıdaki kentlerden hangisi bir körfez kıyısında kurulmuştur?

A)Sinop 

B)Trabzon 

C)İzmit 

D)Edirne

74. Milletvekilleri aşağıda belirtilenlerden hangisini millet adına kullanırlar?

A)Egemenlik 

B)Hürriyet 

C)Eşitlik 

D)Demokrasi

75. Dünya yüzölçümünün yüzde kaçı karalarla kaplıdır?

A)%71 

B)%29 

C)%50 

D)%60

76. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi daha çok tehlikelidir?

A)Grip 

B)Sarılık 

C)Tifo 

D)Kızamık

77. Aşağıdakilerden hangisi yıldızdır?

A)Venüs 

B)Güneş 

C)Jüpiter 

D)Plüton

78. Taç Mahal’i aşağıdaki hükümdarlardan hangisi yaptırmıştır?

A)Babür Şah 

B)Timur Han 

C)Cihan Şah 

D)Uzun Hasan

79. Ülkemizde ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır?

A)1936 

B)1923 

C)1927 

D)1950

80. Anadolu’da Türk Tarihi kaç yılında başlamıştır?

A)1923 

B)1176 

C)1071 

D)1048

81. Ülkemiz petrol ihraç eden bir ülke olsaydı aşağıdaki ülkelerden hangisiyle yapacağımız ticarette bu ülkeye petrol satışı yapamazdık?

A) İtalya 

B) Yunanistan

C) Irak 

D) Almanya

82. Aşağıda verilen ülkelerden hangisine sanayi ürünleri satma imkanımız daha fazladır?

A) Lübnan 

B) Almanya

C) İtalya 

D) ABD

83. Aşağıda verilen ülkelerden hangisine şişlenmiş su satma imkanımız daha fazladır?

A) Almanya 

B) Fransa

C) Azerbaycan 

D) Arabistan

84. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Kazakistan’dan aldığı ürünlerden biri değildir?

A) Bakır

B) Kurşun

C) Yağ

D) Motorlu kara taşıtları

85. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Kazakistan’a sattığı ticari mallardan biri değildir?

A) Makineler

B) Motorlu Kara Taşıtları

C) Demir – çelik eşyaları

D) Hububat

86. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Kırgızistan’dan aldığı ticari mallardan değildir?

A) Pamuk 

B) İpek

C) Ham post 

D) Tekstil ürünleri

87. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi petrol ve doğal gaz bakımından zengindir?

A) Kazakistan

B) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet

C) Yunanistan

D) İtalya

88. Bakü – Ceyhan petrol boru hattı Türkiye ile hangi Türk devleti arasındadır?

A) Kırgısiztan 

B) Özbekistan

C) Azerbaycan 

D) Türkmenistan

89. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Azerbaycan’a sattığı ürünlerden değildir?

A) Makineler

B) Kâğıt

C) Motorlu Kara Taşıtları

D) Doğal gaz

90. Aşağıda verilen ülkelerin hangisinden

– Doğalgaz

– Petrol

alırız?

A) Yunanistan 

B) İran

C) Lübnan 

D) Suriye

91. Aşağıdaki yerlerden hangisi Dünya’nın az nüfuslanmış bölgelerinden değildir?

A) Kutup bölgeleri 

B) Ilıman kuşağın kıyı bölgeleri

C) Ekvatoral kuşağın ormanlık alanları 

D) Ilıman kuşakta dağlık alanlar

92. Türkiye’nin aşağıda verilen ülkelerden hangisine otomobil, elektrikli aletler ile elektronik aletler satması zordur?

A) Fransa 

B) Özbekistan 

C) Lübnan 

D) Fas

93. Toprağın aşırı işlenmesi, aşırı otlatma ve yangınlar erozyonu hızlandıran faktörlerdir.

Buna göre erozyonun aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgili olduğu söylenebilir?

A) Yabani hayvanlarla

B) İnsanlarla

C) İklim özelliklerinin değişmesiyle

D) Yerşekillerinin sadeliğiyle

94. Türkiye’de maden yatakları ve çeşitleri bakımından en zengin bölge hangisidir?

A) Marmara Bölgesi

B) Karadeniz Bölgesi

C) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

D) Doğu Anadolu Bölgesi

95. Aşağıda verilen endüstri kollarından hangisi Türkiye’de en yaygındır?

A) Demir-çelik

B) Bakır

C) Gıda

D) Orman ürünleri

96. I. Köyden kente göç

II. Ülkemizin tarihi

III. Hak ve yükümlülüklerimiz

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Sosyal Bilgiler dersinin konuları arasında yer alır?

A) Yalnız I 

B) Yalnız II

C) I ve III 

D) I,II ve III

97. Bizans ile ilgili olarak;

I. Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasıyla ortaya çıkmıştır

II. 11. yüzyılda Türklerin Anadolu’ya gelmesiyle gücünü kaybetmiştir.

III. Sanatta en büyük başarıları kilise mimarlığı ve süslemeciliktir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I 

B) Yalnız II

C) I ve III 

D) I,II ve III

98. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Hitit uygarlığı ile ilgilidir?

A) Yazının bulunması

B) Paranın bulunması

C) Yazılı antlaşma

D) Tekerleğin icadı

99. “Devletin ve yerel yönetimlerin verecekleri hizmet karşılığında vatandaşlardan aldığı paradır.” şeklinde tanımlanan kavram hangisidir?

A) Askerlik 

B) Vergi

C) Seçim 

D) Yasa

100. Aşağıdaki mesleklerden hangisi daha çok sayısal yeteneğe sahip olmayı gerektirir?

A) Ressamlık 

B) Mühendislik

C) Müzisyenlik 

D) Fırıncılık        

 

]]>
aydinbiyiksiz@gmail.com (aygunhoca) 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları Mon, 15 Sep 2014 21:01:12 +0000
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Testleri http://aygunhoca.com/sosyal-bilgiler/49-6-snf-sosyal-bilgiler-sorular/8670-6-sinif-sosyal-bilgiler-konu-testleri.html http://aygunhoca.com/sosyal-bilgiler/49-6-snf-sosyal-bilgiler-sorular/8670-6-sinif-sosyal-bilgiler-konu-testleri.html 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Testleri

Doğru Yanlış Soruları

1-)Akdeniz ikliminin bitki örtüsü, kızılçam ormanları ve her mevsim yeşil kalan kısa boylu ağaç ve çalılıklardan oluşan makilerdir.(D)

2-)Karasal iklimin itki örtüsü ilkbahar yağışları ile yeşeren, yaz kuraklığı ile bozkırdır.(D)

3-) Karasal İklim’e en fazla yağmur sonbahar mevsiminde yağar.(Y)

4-)Hititler ilk madeni parayı kullandılar.(Y)

5-)Asurlular Dünya’nın ilk kütüphanesini açtılar.(D)

6-)Görüş cümleleri kişiden kişiye değişmez.(Y)

7-)Görüş cümleleri doğruluğu kanıtlamaz.(D)

8-)İki meridyen arasındaki mesafe Ekvator’da 111 km’dir.(D)

9-)Ülkemizde don olayları en fazla İç Anadolu Bölgesi’nde görülür.(Y)

10-)Yüksekliği 8 metreyi bulan Çin Seddi yaklaşık 6 bin km uzunluğundadır.(D)

11-)Orhun Kitabeleri’nde yer alan sözlerini okuduğumuz Bilge Kağan 734 yılında ölmüştür.(D)

12-)395 yılında Kavimler göçü başlamıştır.(Y)

13-)Büyük Selçuklu Devleti 1157 yılında son bulmuştur.(D)

14-)Bangladeş’te çeltik tarımı yapılır.(D)

15-)1. Kök Türk Devletinin kurucusu Bumin Kağan’dır.(D)

16-)Türkiye arazi kullanım grafiğine göre Türkiye’nin yüzde 22’si ormandır.(Y)

17-)Türkiye arazi kullanım grafiğine göre Türkiye’nin yüzde 33’ü tarım alanıdır.(D)

18-)Ormanlarımızın doğal çevreye sağladığı yararlardan biri de sel oluşumunu önlemesidir.(D)

19-)Ormanlarımızın doğal çevreye sağladığı yararlardan biri de erozyon ve heyelanı önlemesidir.(D)

20-)Hz. Muhammed 571 yılında Medine’de doğmuştur.(Y)

21-)İhracat ürünlerimizin arasında suda yüzen taşıt ve parçaları da yer almaktadır.(D)

22-)İthalat ürünlerimizin arasında hayvansal ve bitkisel yağlar da vardır.(D)

23-)Birleşik Arap Emirlikleri’nin yönetim şekli Cumhuriyettir.(Y)

24-)Demokrasinin Temel İlkeleri arasında İnsan Haklarına Saygı da yer almaktadır.(D)

25-)Özgürlük Demokrasinin Temel İlkeleri arasında değildir.(D)

 Boşluk Doldurma Soruları

26-)Tarihte ilk madeni parayı………………kullanmıştır.

27-)Kök Türk Devleti …………….. Yılında son bulmuştur.

28-)Hititler ……………… Uygarlığı olarak bilinir.

29-)Sümerliler ……………….. Uygarlığı olarak bilinir.

30-)Hititliler Mısırlılarla tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan …………..

İmzalamışlardır.

31-)…………… Anadolu’nun bilinen en eski karayollarını ve su kanallarını inşa etmişlerdir.

32-)………… ağacı sadece Muson Asyası’nda yetişir.

33-)Orta Asya’da bilinen ilk Türk devleti …………… tarafından kurulmuştur.

34-)Orta Asya’da yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti …………….’dır.

35-)Medine’de ilk inşa edilen mescit ..................    ….............…’dir.

36-)Babil ülkesinin altıncı kralı ……..............’dir

37-)Osmanlı Devlet’inde anayasal düzenin başlangıcı olarak kabul edilen ……………    …………….. ‘dır.

38-)En temel hakkımız …………………   ……………….’dır.

39-) Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysak 18 yaşımızı doldurduktan sonra ……….  ……………. bizim sorumluluğumuzdur.

40-)Ekvator’un kuzeyinde 90 güneyinde 90 olmak üzere toplam ……….

tane paralel dairesi vardır.

41-)iki paralel arası uzaklık Dünya’nın her yerinde ………. km’dir.

42-)iki meridyen arasındaki mesafe Ekvator’da …… km’dir.

43-)Dünya üzerindeki büyük kara parçalarına ………. denir.

44-)Dünya’nın en büyük okyanusu ……………  ………………’dur.

45-)Kuzey kutup noktası …….. derece .….. dakikadır.

46-)Güney kutup noktası …….. derece ……. Dakikadır.

47-)Ormanların yangınlarını  korumak  için ………….. bilinçlendirmeliyiz.

48-)Ormanların bize verdiği faydalardan biride ………..  ……………  önlemesidir.

49-)Nüfusu etkileyen faktörlerden biride ………… ……………… ‘dır.

50-)Nüfusu etkileyen faktörlerden biride …………….. ………….. ‘dır.

Test Soruları

51-Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk İslam eserlerinden değildir?

A)Kutadgu Bilig                                             B)Siyasetname

C)Atabetül Hakayık                                      D)Kaşgarlı Mahmut

52-)Aşağıdakilerden hangisi borun çıkarıldığı şehirlerden değildir?

A)Eskişehir                                                    B)Kütahya

C)Yozgat                                                        D)Balıkesir

53-)Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Araştırma Basamakların birincisidir?

A-)konu belirleme                                        B)Yazma

C)Kaynak araştırması                                   D)Varsayımları test etme

54-)Aşağıdakilerden hangisi ihracat ürünüdür?

A)kakao                                                          B)halı

C)kâğıt                                                            D)pamuk

55-)Aşağıdakilerden hangisi ithalat ürünüdür?

A)Halı                                                               B)Mobilya

C)Makine ve parçaları                                   D)Bitkisel yağlar

56-)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin en çok ticaret yaptığı ülkelerden değildir?

A)Cezayir                                                        B)Hindistan

C)Avustralya                                                   D)İspanya

57-)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin en çok ticaret yaptığı ülkelerdendir?

A)Avustralya                                                    B)ABD

C)Meksika                                                         D)Gürcistan

58-)Aşağıdakilerden hangisi olgu cümlesidir?

A)En güzel renk mavidir.

B)Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

C)En güzel şehir İstanbul’dur.

D)En güzel renk sarıdır.

59-)Aşağıdakilerden hangisi görüş cümlesidir?

A)En güzel renk pembedir.

B)Anıtkabir Ankara’dadır.

C)Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

D)Fransa’nın başkenti Paris’tir.

60-)Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdan değildir?

A)Oy kullanmak

B)Askere gitmek 

C)Vergi vermek 

D)Seyahat etmek

61-)Türk ordu teşkilatının temeli olan onluk sistem hangi hükümdar tarafından kurulmuştur?

A)Teoman

B)Bilge Kağan

C)Metehan

D)Alparslan

62-)Eski Türkler cenaze törenlerine ne ad vermiştir?

A)Kurgan

B)Yuğ

C)Baksı

D)Kam

63-)Dünya’yı ortadan ikiye ayıran paralelin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Meridyen

B)Paralel

C)Ekvator

D)Geoit

64-)Aşağıdakilerden hangisi kıtalardan değildir?

A)Asya

B)Avrupa    

C)Afrika

D)Japonya

65-)Aşağıdakilerden hangisi sıcak iklimdir?

A)Ekvatoral iklim

B)Akdeniz iklimi

C)Karasal iklim 

D)Yüksek dağ iklimi

66-)Aşağıdakilerden hangisi soğuk iklimdir?

A)Çöl İklimi

B)Kutup Ve Tundra iklimi

C)Savan İklimi

D)Muson İklimi

67-)Aşağıdakilerden hangisi ılıman iklimdir?

A)Çöl İklimi

B)Yüksek Dağ İklimi

C)Akdeniz iklimi

D)Savan iklimi

68-)Demokrasi sözcüğü hangi dilden gelmektedir?

A)İngilizce

B)Yunanca

C)Fransızca

D)Türkçe

69-)Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın 15. şartlarından değildir?

A)Savaş Hali 

B)Seferberlik Hali

C)Sıkıyönetim Hali

D)Serbest Hali

70-)Aşağıdakilerden hangisi bir yerde nüfus kaybına neden olmaz?

A)Bir yerden bir yere taşınmak

B)Doğal Afetler

C)Trafik Kazaları

D)Yaygın bulaşabilecek hastalıklar

71-)İslamiyet öncesi Türk devletleri ile Çin arasında yaşanan mücadelelerin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Nüfus Miktarı

B)Kültür

C)Ekonomi

D)Din

72-)Aşağıda verilen uygarlıklardan hangisi deniz ticareti ile uğraşmıştır?

A)Hititler

B)İyonlar

C)Lidyalılar

D)Frigliler

73-)Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız Türk Devletlerinden değildir?

A)Kazakistan

B)Azerbaycan

C)Özbekistan

D)Gürcistan

74-)Aşağıdakilerden hangisi Bağımsız Türk Devletidir?

A)Kırgızistan

B)Gürcistan

C)Yunanistan

D)Bulgaristan

75-)Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçları arasında değildir?

A)Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması.

B)Türk kültürünün Avrupa’da yayılması.

C)Türk tarihinin ilk yazılı eserlerinin verilmesi

D)Avrupa’nın bugünkü milletlerinin oluşması

76-)Sümerlere ait en önemli destan aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ergenekon Destanı

B)Çanakkale Destanı

C)Oğuz Kağan Destanı

D)Gılgamış Destanı

77-)Haritadaki küçültme oranına ne denir?

A)Oran

B)Ölçek

C)Metre

D)Santimetre

78)Ekvator’un güney ve kuzeyinde Ekvator’a paralel birer derece aralıklarla geçirilen dairelere ne ad verilir?

A)Paralel

B)Meridyen

C)Yengeç Dönencesi

D)Oğlak Dönencesi

79-)Gazneli Devleti nerede kurulmuştur?

A)Pakistan

B)Arabistan

C)Afganistan

D)Özbekistan

80-)Sultan Mahmut’un ölümünden sonra yerine kim geçmiştir?

A)Mehmet

B)Ahmet

C)Ömer

D)Oğlu Mesut

81-)Gazneli devleti kaç yılında son bulmuştur?

A)1197

B)1187

C)1167

D)1157

82-)Tuğrul Bey’in vefatından sonra yerine kim geçmiştir?

A)Alp Arslan

B)Çağrı Bey

C)Melikşah

D)Nizamülmülk

83-)Alp Arslan’ın vefatından sonra yerine kim geçmiştir?

A)Nizamülmülk

B)Tuğrul Bey

C)Melikşah

D)Sultan Mahmut

84-)Büyük Selçuklu Devleti kaç yılında son bulmuştur?

A)1160

B)1159

C)1158

D)1157

85-)Aşağıdakilerden hangisi ormanların tahrip edilmesinin sonuçlarındandır?

A)Yaban hayatı korunur.

B)Bitki türleri çoğalır.

C)Yer altı suları zenginleşir.

D)Erozyon artar.

86-)Aşağıdakilerden hangisi ilk yerleşmeden günümüze yerleşim yeri seçimi daha az etkilidir?

A)Doğal Kaynaklar

B)İklim koşulları

C)Bitki Örtüsü

D)Ekonomik faaliyetler

87-)Aşağıdakilerden hangisi naylon poşet kullanımının nedenlerinden değildir?

A)Ucuz olması.                                            B)Uzun süre kullanılabilmesi.

C)Kullanımının kolay olması.                     D)Çevre kirliliğine yol açması.

88-)Aşağıdakilerden hangisi naylon poşet kullanımının sonuçlarından değildir?

A)Ucuz olması.

B)Çevre kirliliğine yol açması.

C)Hava kirliliğine neden olması

D)İnsanların sağlığını tehdit etmesi

89-)Aşağıdakilerden hangisi Asya Hun Devleti’nin ilk hükümdarıdır?

A)Metehan

B)Teoman

C)Sultan Mahmut

D)Tuğrul Bey

90-) Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumu’nun görevidir?

A)Türk dilinin gelişimini izlemek

B)Türk tarihini araştırmak

C)Tüketici haklarını korumak

D)Gazeteleri incelemek

91-)Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin ihraç ettiği tarım ürünleri arasında önemli bir yer tutmaz?

A)Turunçgiller

B)Kuru üzüm

C)Pirinç

D)Fındık

92-)Malazgirt Savaşı kimler arasında olmuştur?

A)Gazneliler ve Bizanslılar

B)Selçuklular ve Bizanslılar

C)Gazneliler ve Selçuklular

D)Bizanslılar ve İngilizler

93-)Demokrasinin ilk uygulandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A)Paris

B)İngiltere

C)Washington

D)Atina

94-)İnsanların diğer haklarını kullanabilmesi için önce ne yapması gerekmektedir?

A)Vergi vermesi

B)Oy kullanması

C)Yaşaması

D)18 yaşını doldurmuş olması

95-)Çok partili döneme kaç yılında geçilmiştir?

A)1946

B)1949

C)1950

D)1951

96-)Karahanlılar kaç yılında son bulmuştur?

A)840

B)1212

C)1222

D)1232

97-)Aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin kralının adı Tarhunza’dır

A)Lidyalılar

B)Asurlular

C)İyonlular

D)Hititler

98-)Anadolu’da Türk tarihi kaç yılında başlamıştır?

A)1048                     B)1923                  C)1071                D)1982

99-)Aşağıda verilen ölçeklerden hangisi bir yeri daha ayrıntılı bir şekilde gösterir?

A)1/200.000           B)1/100.000             C)1/75.000            D)1/150.000 

100-)Aşağıda verilen ölçeklerden hangisi bir yeri daha ayrıntılı bir şekilde gösterir?

A)1/300.000B)1/100.000

C)1/200.000D)1/50.000

Cevap Anahtarı

Doğru Yanlış Sorularının cevapları

1-)D

2-)D

3-)Y

4-)Y

5-)D

6-)Y

7-)D

8-)D

9-)Y

10-)D

11)D

12-)Y

13-)D

14-)D

15-)D

16-)Y

17-)D

18-)D

19-)D

20-)Y

21-)D

22-)D

23-)Y

24-)D

25-)D

Boşluk Doldurma Sorularının Cevap Anahtarı

26-)Lidyalılar

27-)744

28-)Anadolu

29-)Mezopotamya

30-)Kadeşi

31-)Urartulular

32-)Teak

33-)Hunlar

34-)Uygurlar

35-)Mescid-i Nebi

36-)Hamurabidir

37-)Tanzimat Fermanıdır

38-)Yaşama Hakkı

39-)oy kullanmak

40-)180

41-)111

42-)111

43-)Kıta

44-)Büyük Okyanus

45-)63 derece 33 dakika

46-)63 derece 33 dakikadır

47-)İnsanları

48-)Hava Kirliliğini

49-)Su Kaynakları

50-)Yeraltı kaynaklarıdır

Test Sorularının Cevapları

51-)D

52-)C

53-)A

54-)B

55-)D

56-)C

57-)B

58-)B

59-)A

60-)D

61-)C

62-)B

63-)C

64-)D

65-)A

66-)B

67-)C

68-)B

69-)D

70-)A

71-)C

72-)B

73-)D

74-)A

75-)C

76-)D

77-)B

78-)A

79-)C

80-)D

81-)B

82-)A

83-)C

84-)D

85-)D

86-)C

87-)D

88-)A

89-)B

90-)B

91-)C

92-)B

93-)D

94-)C

95-)A

96-)B

97-)D

98-)C

99-)C

100-)D        

]]>
aydinbiyiksiz@gmail.com (aygunhoca) 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları Mon, 08 Sep 2014 15:47:55 +0000
Sosyal Bilgiler Teog Soru Cevap Uygulaması http://aygunhoca.com/sosyal-bilgiler/49-6-snf-sosyal-bilgiler-sorular/8663-sosyal-bilgiler-teog-soru-cevap-uygulamasi.html http://aygunhoca.com/sosyal-bilgiler/49-6-snf-sosyal-bilgiler-sorular/8663-sosyal-bilgiler-teog-soru-cevap-uygulamasi.html Sosyal Bilgiler Teog Soru  Cevap Uygulaması

1:Aşağıdakilerden hangisi olgu ise O görüş ise G ile yazınız.

A)Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanıdır.( O)

2.Atatürk kadın haklarına önem vermiştir.(D)

3.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen haydi kızlar okula kampanyası sayesinde birçok kız okula gitmeye başlamıştır.(D )

4.İlk Türk devletlerinde Hatun Kurultaya katılır ve yabancı elçileri karşılardı.(D)

5.17 Şubat 1926 tarihinde Medeni Kanunu kabulü ile kadınlara siyasi haklar verilmiştir.(Y) 

6.3Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat kanunu (Öğretim Birliği Kanunu) çıkarılmıştır.(D)

7.1930’da evlenme, boşanma ve miras gibi konularda kadın, erkek eşitliği sağlanmıştır.(Y)

8.Türk kadınına 1934’te Milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.(D)

9..Kutup ikliminde hava sürekli soğuktur.Kalıcı karlar vardır.(D)

10.İhtiyaç fazlası ürünlerin takas yoluyla satılmaya başlamasıyla ticari faaliyetler başlamıştır.

11.Tunç devrinden sonra yaşanan ve şehir devletlerinin kurulmaya başladığı maden devrine demir devri denilmiştir.

12. İklim değişikliği sonucu buzulların erimesi ile toprakla tanışan insanoğlu tarım yapmaya başlamıştır. 

13.Tarih öncesi dönemlerde insanlar birbirleriyle iletişim kurmak ve yaşadıklarını anlatmak amacıyla mağara resimleri yapmışlardır.

14.Uygarlık dünyadaki değişik kültürlerin birbirlerini etkilemesi sonucu meydana gelen birikimdir.

15.Tarih öncesi devirler Taş Devri ve maden devri olmak üzere ikiye ayrılır.

16.Çatalhöyük dünyada yemek kültürünün ilk defa başladığı ateşin kullanıldığı tarımın yapıldığı ve yerleşik yaşama geçildiği merkez olarak tanınır.

17.Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde başlayarak Basra Körfezi’ne kadar uzanan Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgeye Mezopotamya denir. 

18.Bursa ülkemizdeki tarihi şehirlerden biridir.(D)

19.Koza Han Bursa’daki ticaret mekanlarından biridir.(D)

20.Koza Han II.Mehmet tarafından yapılmıştır.(Y) 

21.İpek,İpek böceğinin ürettiği yumuşak, parlak bir liftir.(D)

22.İpek dokumacılığı asırlar önce Çin’de başlamıştır.(D)

23.İpek Yolu, Çin’den başlayıp, Avrupa’ya  kadar uzanan tarihi ticaret yoludur.(D)

24.İpek Yolu insan eliyle yapılmış bir yoldur.(Y)

25.Tarihte kurulan ilk Türk Devleti Asya Hun Devleti’dir.

26.Çin’de üretilen ipeğin Avrupa’ya kadar ulaşması Çin Seddi ile sağlamıştır.

27.Vergi nedir? Vergi ,halkın hizmetine harcanmak üzere devlet tarafından ya da bazı ürünlerin fiyatlarının üstüne eklemeler yapılarak bireyden toplanan paradır.

28.Ülkemizdeki vergi çeşitleri nelerdir? Gelir vergisi ,emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, kurumlar vergisi, akaryakıt tüketim vergisi,katma değer vergisi, özel tüketim vergisi vb.

29.Almanya’da daha çok tarım ve hayvancılık geliştirmiştir.(Y) 

30.Çalışan nüfus,çalıştıkları iş koluna göre olarak üç ana başlıkta bulunur.(Tarım,sanayi,hizmet) (D)

31.Tarımsal faaliyetler ve hayvancılık tarım sektörünü oluşturan en önemli faaliyettir.(D)

32.Çay tarımıyla uğraşan ya da büyükbaş hayvancılık yapan bir kişi hizmet sektöründe çalışmaktadır.(Y)

33.Demir –çelik  fabrikalarında çalışanlar sanayi sektörü içerisinde yer alır.(D)

34. Bir ülkede çalışan insanların sektörlel dağılımına bakılarak o ülkenin  gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi edinilebilir.(D) 

35.ABD,Japonya,Almanya,İngiltere ve Fransa gelişmiş ülkelerdir.(D) 

36.Gelişmiş ülkelerde insanların büyük bir kısmı tarım sektöründe çalışmaktadır. (Y)

37.Geri kalmış ülkelerde insanların  büyük bir kısmı tarım sektöründe çalışmaktadır.(D)

38.Güney Afrika Cumhuriyeti yer altı kaynakları bakımından zengin bir ülkedir.(D) 

39.İçinde bulunduğu topluma uyum sağlar.(D)

40.Türk tarihini ve kültürünü öğrenir.(D)

41.Toplum içinde etkin ve sosyal yurttaş olmayı öğrenir.(D) 

42.Kendi çıkarlarını toplumun  çıkarlarından üstün tutar.(Y) 

43.Kendi hak ve sorumluluklarını öğrenir.(D)

44.Devlete karşı görev ve sorumluluklarının neler olduğunu bilir.(D)  

45.Atatürk ilke ve inkılaplarına  bağlı kalmayı öğrenir.(D)

46.Toplum içindeki bireylere karşı ön yargılı olmayı öğrenir.(Y) 

47.Türkiye I.Dünya Savaşı’ndan sonra, uluslar arası barış ve güvenliğe katkıda bulunmak amacıyla 1932’de Milletler Cemiyeti’ne üye oldu. 

48.Asya,Avrupa ve Afrika’da faaliyetlerini sürdüren TİKA 37 ülkede amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmıştır. 

49.İtalya’nın Balkanlarda yayılmacı politika izlemesi üzerine Türkiye  bölgesel barışı, sağlamak adına Balkan Antantı’na öncülük etmiştir.

50.Türkiye İtalya’nın Orta Doğu’ya yönelik izlediği politikalara karşı, barışı sağlamak adına Sadabat Paktı’na öncülük etmiştir.

51.Romanya 1934 yılında imzalanan Balkan Antantı’na katılmıştır. 

52.İran 1937 yılında imzalanan Sadabat Paktına katılmıştır.

53.Türkiye II. Dünya Savaşı’nda sonra Birleşmiş Milletler’e üye olmuştur.

54.Ülkemizde ormanların en geniş yer kapladığı bölge hangisidir?Karadeniz Bölgesidir.Çünkü bu bölgemizde dört mevsim yağış görülmektedir.

55.Ormanın faydaları nedir?Sel,erozyon ve heyelanı önler canlılar için gerekli oksijeni sağlar.

56.Ormanların korunması için neler yapılmalıdır? Orman yangınlarına önlem alınması  sigarayı yere atmamalıyız.

57.Orman yangınlarının nedenleri nedir?Ormanda güvenlik tedbiri almadan ateş yakmak,yakılan ateşi söndürmeden bırakmak,sönmemiş sigara izmaritini yere atmak.

58.Erozyonun insan yaşamı üzerindeki etkileri nelerdir?Erozyon toprağın verimi ,ürün kalitesini düşürdüğü bu durumda insanlar göç etmek zorunda kalıyorlar.

59.Erozyonun nedenleri nelerdir?Tarım alanlarında yanlış arazi kullanımı , bitki örtüsünün tahrik edilmesi,meraların aşırı otlatılması,tarlalarım nadasa bırakılması.

60.Gelecekte hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsunuz?

Ben büyüdüğümde bilgisayar mühendisi olmak istiyorum.

61.Bu mesleği neden seçtiniz? Ben çünkü bilgisayar olduğu için seçtim. 

D)Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’dür.

62.Bir olayın her zaman bir tek nedeni ve bir tek sonucu vardır.(D)

63.İnsanların kendi dü elerini yansıtan ifadelere görüş denir.(D)

64. İnsanlar hangi durumlarda vergi ödemekle yükümlüdürler?

Alışveriş yaparken kesinlikle paranın üstüne koyarlar. 

65.Nüfusun dağılışını etkileyen  doğal faktörler nelerdir? Enlem iklim,yer şekilleri,toprak özellikleri, su kaynakları , kara ve denizlerin dağılışı,bitki örtüsü.

66.Nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörler nelerdir?

Ulaşım,sanayi,ticaret,turizm,hayvancılık,madencilik

67.Yer şekillerinden nüfusun dağılışı üzerindeki etkisini  yazınız? Sade,yükseltinin az olduğu yerlerde nüfus daha az olur. 

68.Ulaşım ve sanayinin gelişmesine bağlı olarak nüfusu yoğun olan Avrupa ülkeleri hangileridir?Almanya,Fransa,İngiltere,İtalya,Hollanda vb.

69.Dünya’da nüfusun seyrek olduğu yerlere örnek verelim?

Asya’nın kuzeyi (Sibirya) Avrupa (Grönland) vb 

70.Hangi tür enerji kaynaklarının kulamı çevreyi daha az kirletir? Jeotermal enerji, güneş enerjisi. 

71.Ülkemizdeki başlıca sanayi kolları hangileridir?Kimya,gıda, tekstil,ve deridir.

72.Bor madeni hangi alanlarda kullanılmaktadır?Jet,ve roket yakıtı,sabun, deterjan, lehim, boya vb.

73.Küresel  ısınma sadece kuşların hayatını tehlikeye atmaktadır.(Y)

74.Bir bölgede sanayi tesisinin kurulabilmesi için  gerekli koşullar nelerdir?Sermaye,enerji, ulaşım,hammadde,nitelikli insan gücü vb.

75.Aşağıdakilerden hangisi olgu değildir?

A)Bizim sosyal bilgiler öğretmenimiz Aygün Bıyıksız

B)Ben Ayyıldız  Ortaokulunda okuyorum.

C)Türkiye’nin Başbakanı Onur Can Şen’dir.

D)Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’dür.

76. Aşağıdakilerden hangisi olayların özelliklerinden değildir?

   A) Kendiliğinden oluşur.

   B) Çok nedenlidir.

   C) Bireyi ve toplumu etkiler.

   D)Nedeni başka bir olaydır.                                         

77.I.Şu ana kadarki tüm sınıfları en yüksek puan ile geçtim.

   II.Bence sosyal bilgiler en önemli derstir.

   III. İfade olguyu II. ise görüşü örneklendirmektir.

Buna göre görüşü  olgudan ayıran nitelik aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dil aracılığıyla ifade edilmesi.

B)Bir olayla ya da durumla ilgili olması.

  C)Terimlerle anlam kazanması.

D)Kişisel algılamalara dayanması. 

78.Olgular kişiden kişiye değişmez.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi olgudur? 

A)En iyi takım benim desteklediğimdir.

B)Gol sayısı en fazla olan takım maçı kazanır.

C)Baklavanın üzerine tatlı tanımıyorum.

D)Ulaşımda en güvenilir araç otobüstür.

79.Şiir yazmak hikaye okumaktan daha zevklidir.Sözü görüş belirtir.Herkes buna katılmayabilir ve bu söz ancak söyleyeni bağlar.

A)Kolayca kanıtlanabilen düşüncelerdir.

B)Kişisel düşüncelerin dile getirilmesidir.

C)Bilimsel verilere göre öne sürülür.

D)Kişilere göre değişmez.

80.)Aşağıdakilerden hangisi Ekvator’un özelliklerinden biri değildir?

A)Başlangıç paraleli olması

B)Çevre uzunluğu en geniş paralel olması

C)Kuzey Amerika Kıtası üzerinden geçmesi

D)Kutup noktalarına eşit uzaklıkta bulunması

81.Sinema, tiyatrodan daha güzeldir. (G)

82.Kısa boylu insanlar, uzun boylu insanlara göre daha neşelidir.(G)

83.Aşağıdaki uygulamalardan hangisi sosyal bilgiler dersinde öğrendiklerimizden biri değildir?

A)Haklarımızı kullanmak, sorumluluklarımızı yerine getirmek.

B)Tarihi ve kültürel mirasımızı  korumak ve geliştirmek.

C)Yaşadığımız yerin coğrafi özelliklerini tanımak

D)Çevremizdeki maddelerin yapısını ve oluşumunu bilmek.

84.Antalya’da seracılığın ve deniz turizminin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin olumlu  etkisi olmuştur?

A) Kızılçam ormanlarının bulunması

B)Akdeniz iklimi özelliklerinin görülmesi

C)Arazinin büyük bölümünün engebeli olması

D)Toroslar’ın  zirveye yakın kesimlerinde çayırların yaygın olması

85.I.Hindistan

    II.Bangladeş

   III.Türkiye

   IV.Kanada

Yukarıdaki ülkelerin hangilerinde muson ilklimi vardır?

A)I ve II

B)I ve III

C)II ve III

D)III ve IV

86.Uygurlar Manihaizm inancını kabul etmelerinin ardından yerleşik hayata geçmişlerdir.

Yerleşik hayat biçiminin Uygurlarda aşağıdakilerden hangisini artırması beklenemez? 

A)Tarımsal faaliyetleri

B)Askerlerin savaşçılık özelliklerini

C)Mimari eserleri

D)Ticaret faaliyetleri 

87.Aşağıdaki illerden hangisinin ülkemizdeki ekim alanı daha sınırlıdır?

 A)Buğday

 B)Arpa

 C)Muz

 D)Şeker pancarı  

88.Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde birbirinden farklı iklim tiplerinden görülmesinin sonuçlarından biridir.

A)Farklı bitki örtülerinin görülmesi

B)Kara ve deniz dağılışının farkı olması

C)Dağların farklı yükseltilere sahiptir

D)Paralel ve meridyen sayılarının farklı olması

89.Türkiye’de dağların Güneş’e bakan yamaçları aynı yükseklikteki diğer yamaçlardan daha sıcaktır.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyle açıklanabilir?

A)Dağların zirvesinde doğru çıkıldıkça bitki örtüsünün seyrekleşmesi

B)Güneye bakan evlerin kuzeye bakan evlere göre daha çok tercih edilmesi

C)Anadolu’nun iç kesimlerinde kışın yağan karların yaz mevsiminde erimesi

D)Akdeniz kıyılarında deniz mevsiminin Marmara Denizi kıyılarındanken uzun sürmesi   

90.Evlenme öncesi yapılan hazırlıklar nedir?

İlk önce kıyafetler hazırlanır ve kına gecesi olur.

91.Gelin ve damat eve nasıl getirilir?

Arabaların korna sesleri ile getirilir.

92.Düğünde gerçekleşen tören ve uygulamalar  nelerdir?

Davul ve zurna olur.

93.Sizce eğitimin bir ülkenin gelişmesindeki yeri ne olabilir?

O ülke daha gelişmiş olur.

94.İş arayan değil aranan eleman olun sözünden ne anlıyorsunuz?  Bizim okumamızı anlıyorum.

95.İşçi arayan şirketler  neden şikayet ediyor?

İnsanların daha çok maaş istemesinden ediyordur.

96.Mesleğimin iş imkanları nelerdir?

Benim özel şoförümün olmasıdır.

97.Bu meslek benim seçimim mi? Evet

98.Aşağıdaki illerden hangisinin ülkemizdeki ekim alanı daha sınırlıdır?

 A)Buğday

 B)Arpa

 C)Muz

 D)Şeker pancarı  

99.I.Bursa

    II.Bilecik

   III.Ardahan

   IV.Rize

Yukarıdaki illerin hangileri ipek böcekçiliğinde önde gelir?

A)I ve II

B)I ve III

C)II ve III

D)III ve IV 

100.Aşağıda verilen durumlardan hangisi bir yerin iklimi hakkında daha çok bilgi verir?

A)Rize de yazlar serin kışlar ılıman geçer.

B)Ankara’da sabah saatlerinde görülen yoğun sis hava ulaşımını aksattı.

C)Antalya’da şiddetli yağan doludan turunçgil  bahçeleri zarar gördü.

D)İstanbul’da öğleden sonra başlayan şiddetli lodos deniz ulaşımını aksattı.

101.Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde birbirinden farklı iklim tiplerinden görülmesinin sonuçlarından biridir.

A)Farklı bitki örtülerinin görülmesi

B)Kara ve deniz dağılışının farkı olması

C)Dağların farklı yükseltilere sahiptir

]]>
aydinbiyiksiz@gmail.com (aygunhoca) 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları Fri, 25 Jul 2014 13:54:55 +0000
Sosyal Bilgiler Teog Ön Hazırlık Yanlış Doğru Klasik Sorular Cevaplar http://aygunhoca.com/sosyal-bilgiler/49-6-snf-sosyal-bilgiler-sorular/8662-sosyal-bilgiler-teog-on-hazirlik-yanlis-dogru-klasik-sorular-cevaplar.html http://aygunhoca.com/sosyal-bilgiler/49-6-snf-sosyal-bilgiler-sorular/8662-sosyal-bilgiler-teog-on-hazirlik-yanlis-dogru-klasik-sorular-cevaplar.html Sosyal Bilgiler Teog Ön Hazırlık Yanlış Doğru Klasik Sorular Cevaplar

1:Aşağıdakilerden hangisi olgu ise O görüş ise G ile yazınız.

A)Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanıdır.( O)

2.Atatürk kadın haklarına önem vermiştir.(D)

3.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen haydi kızlar okula kampanyası sayesinde birçok kız okula gitmeye başlamıştır.(D )

4.İlk Türk devletlerinde Hatun Kurultaya katılır ve yabancı elçileri karşılardı.(D)

5.17 Şubat 1926 tarihinde Medeni Kanunu kabulü ile kadınlara siyasi haklar verilmiştir.(Y) 

6.3Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat kanunu (Öğretim Birliği Kanunu) çıkarılmıştır.(D)

7.1930’da evlenme, boşanma ve miras gibi konularda kadın, erkek eşitliği sağlanmıştır.(Y)

8.Türk kadınına 1934’te Milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.(D)

9..Kutup ikliminde hava sürekli soğuktur.Kalıcı karlar vardır.(D)

10.İhtiyaç fazlası ürünlerin takas yoluyla satılmaya başlamasıyla ticari faaliyetler başlamıştır.

11.Tunç devrinden sonra yaşanan ve şehir devletlerinin kurulmaya başladığı maden devrine demir devri denilmiştir.

12. İklim değişikliği sonucu buzulların erimesi ile toprakla tanışan insanoğlu tarım yapmaya başlamıştır. 

13.Tari öncesi dönemlerde insanlar birbirleriyle iletişim kurmak ve yaşadıklarını anlatmak amacıyla mağara resimleri yapmışlardır.

14.Uygarlık dünyadaki değişik kültürlerin birbirlerini etkilemesi sonucu meydana gelen birikimdir.

15.Tarih öncesi devirler Taş Devri ve maden devri olmak üzere ikiye ayrılır.

16.Çatalhöyük dünyada yemek kültürünün ilk defa başladığı ateşin kullanıldığı tarımın yapıldığı ve yerleşik yaşama geçildiği merkez olarak tanınır.

17.Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde başlayarak Basra Körfezi’ne kadar uzanan Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgeye Mezopotamya denir. 

18.Bursa ülkemizdeki tarihi şehirlerden biridir.(D)

19Koza Han Bursa’daki ticaret mekanlarından biridir.(D)

20.Koza Han II.Mehmet tarafından yapılmıştır.(Y) 

21.İpek,İpek böceğinin ürettiği yumuşak, parlak bir liftir.(D)

22.İpek dokumacılığı asırlar önce Çin’de başlamıştır.(D)

 

23.İpek Yolu, Çin’den başlayıp, Avrupa’ya  kadar uzanan tarihi ticaret yoludur.(D)

24.İpek Yolu insan eliyle yapılmış bir yoldur.(Y)

25.Tarihte kurulan ilk Türk Devleti Asya Hun Devleti’dir.

26.Çin’de üretilen ipeğin Avrupa’ya kadar ulaşması Çin Seddi ile sağlamıştır.

27.Vergi nedir? Vergi ,halkın hizmetine harcanmak üzere devlet tarafından ya da bazı ürünlerin fiyatlarının üstüne eklemeler yapılarak bireyden toplanan paradır.

28.Ülkemizdeki vergi çeşitleri nelerdir? Gelir vergisi ,emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, kurumlar vergisi, akaryakıt tüketim vergisi,katma değer vergisi, özel tüketim vergisi vb.

29.Almanya’da daha çok tarım ve hayvancılık geliştirmiştir.(Y) 

30.Çalışan nüfus,çalıştıkları iş koluna göre olarak üç ana başlıkta bulunur.(Tarım,sanayi,hizmet) (D)

31.Tarımsal faaliyetler ve hayvancılık tarım sektörünü oluşturan en önemli faaliyettir.(D)

32.Çay tarımıyla uğraşan ya da büyükbaş hayvancılık yapan bir kişi hizmet sektöründe çalışmaktadır.(Y)

33.Demir –çelik  fabrikalarında çalışanlar sanayi sektörü içerisinde yer alır.(D)

34. Bir ülkede çalışan insanların sektörlel dağılımına bakılarak o ülkenin  gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi edinilebilir.(D) 

35.ABD,Japonya,Almanya,İngiltere ve Fransa gelişmiş ülkelerdir.(D) 

36.Gelişmiş ülkelerde insanların büyük bir kısmı tarım sektöründe çalışmaktadır. (Y)

37.Geri kalmış ülkelerde insanların  büyük bir kısmı tarım sektöründe çalışmaktadır.(D)

38.Güney Afrika Cumhuriyeti yer altı kaynakları bakımından zengin bir ülkedir.(D) 

39.İçinde bulunduğu topluma uyum sağlar.(D)

40.Türk tarihini ve kültürünü öğrenir.(D)

41.Toplum içinde etkin ve sosyal yurttaş olmayı öğrenir.(D) 

42.Kendi çıkarlarını toplumun  çıkarlarından üstün tutar.(Y) 

43.Kendi hak ve sorumluluklarını öğrenir.(D)

44.Devlete karşı görev ve sorumluluklarının neler olduğunu bilir.(D)  

45.Atatürk ilke ve inkılaplarına  bağlı kalmayı öğrenir.(D)

46.Toplum içindeki bireylere karşı ön yargılı olmayı öğrenir.(Y) 

47.Türkiye I.Dünya Savaşı’ndan sonra, uluslar arası barış ve güvenliğe katkıda bulunmak amacıyla 1932’de Milletler Cemiyeti’ne üye oldu. 

48.Asya,Avrupa ve Afrika’da faaliyetlerini sürdüren TİKA 37 ülkede amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmıştır. 

49.İtalya’nın Balkanlarda yayılmacı politika izlemesi üzerine Türkiye  bölgesel barışı, sağlamak adına Balkan Antantı’na öncülük etmiştir.

50.Türkiye İtalya’nın Orta Doğu’ya yönelik izlediği politikalara karşı, barışı sağlamak adına Sadabat Paktı’na öncülük etmiştir.

51.Romanya 1934 yılında imzalanan Balkan Antantı’na katılmıştır. 

52.İran 1937 yılında imzalanan Sadabat Paktına katılmıştır.

53.Türkiye II. Dünya Savaşı’nda sonra Birleşmiş Milletler’e üye olmuştur.

 

54.Ülkemizde ormanların en geniş yer kapladığı bölge hangisidir?Karadeniz Bölgesidir.Çünkü bu bölgemizde dört mevsim yağış görülmektedir.

 

55.Ormanın faydaları nedir?Sel,erozyon ve heyelanı önler canlılar için gerekli oksijeni sağlar.

 

56.Ormanların korunması için neler yapılmalıdır? Orman yangınlarına önlem alınması  sigarayı yere atmamalıyız.

57.Orman yangınlarının nedenleri nedir?Ormanda güvenlik tedbiri almadan ateş yakmak,yakılan ateşi söndürmeden bırakmak,sönmemiş sigara izmaritini yere atma

58.Erozyonun insan yaşamı üzerindeki etkileri nelerdir?Erozyon toprağın verimi ,ürün kalitesini düşürdüğü bu durumda insanlar göç etmek zorunda kalıyorlar.

59.Erozyonun nedenleri nelerdir?Tarım alanlarında yanlış arazi kullanımı , bitki örtüsünün tahrik edilmesi,meraların aşırı otlatılması,tarlalarım nadasa bırakılması.

 

60.Gelecekte hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsunuz?

Ben büyüdüğümde bilgisayar mühendisi olmak istiyorum.

 

61.Bu mesleği neden seçtiniz? Ben çünkü bilgisayar olduğu için seçtim. 

D)Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’dür.

62.Bir olayın her zaman bir tek nedeni ve bir tek sonucu vardır.(D)

63.İnsanların kendi dü elerini yansıtan ifadelere görüş denir.(D)

şünc86.Seçtiğiniz mesleği gerektirdiği bilgi ve beceriler nelerdir?

Bilgisayar bilmek iyi  kullanmak.

 

64. İnsanlar hangi durumlarda vergi ödemekle yükümlüdürler?

Alışveriş yaparken kesinlikle paranın üstüne koyarlar. 

 

65.Nüfusun dağılışını etkileyen  doğal faktörler nelerdir? Enlem iklim,yer şekilleri,toprak özellikleri, su kaynakları , kara ve denizlerin dağılışı,bitki örtüsü.

66.Nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörler nelerdir?

Ulaşım,sanayi,ticaret,turizm,hayvancılık,madencilik

 

67.Yer şekillerinden nüfusun dağılışı üzerindeki etkisini  yazınız? Sade,yükseltinin az olduğu yerlerde nüfus daha az olur. 

 

68.Ulaşım ve sanayinin gelişmesine bağlı olarak nüfusu yoğun olan Avrupa ülkeleri hangileridir?Almanya,Fransa,İngiltere,İtalya,Hollanda vb.

69.Dünya’da nüfusun seyrek olduğu yerlere örnek verelim?

Asya’nın kuzeyi (Sibirya) Avrupa (Grönland) vb 

 

70.Hangi tür enerji kaynaklarının kulamı çevreyi daha az kirletir? Jeotermal enerji, güneş enerjisi. 

 

71.Ülkemizdeki başlıca sanayi kolları hangileridir?Kimya,gıda, tekstil,ve deridir.

 

72.Bor madeni hangi alanlarda kullanılmaktadır?Jet,ve roket yakıtı,sabun, deterjan, lehim, boya vb.

 

73.Küresel  ısınma sadece kuşların hayatını tehlikeye atmaktadır.(Y)

 

74.Bir bölgede sanayi tesisinin kurulabilmesi için  gerekli koşullar nelerdir?Sermaye,enerji, ulaşım,hammadde,nitelikli insan gücü vb.

75.Aşağıdakilerden hangisi olgu değildir?

A)Bizim sosyal bilgiler öğretmenimiz Aygün Bıyıksız

B)Ben Ayyıldız  Ortaokulunda okuyorum.

C)Türkiye’nin Başbakanı Onur Can Şen’dir.

D)Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’dür.

76. Aşağıdakilerden hangisi olayların özelliklerinden değildir?

   A) Kendiliğinden oluşur.

   B) Çok nedenlidir.

   C) Bireyi ve toplumu etkiler.

   D)Nedeni başka bir olaydır.                                         

77.I.Şu ana kadarki tüm sınıfları en yüksek puan ile geçtim.

   II.Bence sosyal bilgiler en önemli derstir.

   III. İfade olguyu II. ise görüşü örneklendirmektir.

Buna göre görüşü  olgudan ayıran nitelik aşağıdakilerden hangisidir

A)Dil aracılığıyla ifade edilmesi.

B)Bir olayla ya da durumla ilgili olması.

  C)Terimlerle anlam kazanması.

D)Kişisel algılamalara dayanması. 

 

78.Olgular kişiden kişiye değişmez.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi olgudur? 

 

A)En iyi takım benim desteklediğimdir.

B)Gol sayısı en fazla olan takım maçı kazanır.

C)Baklavanın üzerine tatlı tanımıyorum.

D)Ulaşımda en güvenilir araç otobüstür.

 

79.Şiir yazmak hikaye okumaktan daha zevklidir.Sözü görüş belirtir.Herkes buna katılmayabilir ve bu söz ancak söyleyeni bağlar.

A)Kolayca kanıtlanabilen düşüncelerdir.

B)Kişisel düşüncelerin dile getirilmesidir.

C)Bilimsel verilere göre öne sürülür.

D)Kişilere göre değişmez.

80.)Aşağıdakilerden hangisi Ekvator’un özelliklerinden biri değildir?

A)Başlangıç paraleli olması

B)Çevre uzunluğu en geniş paralel olması

C)Kuzey Amerika Kıtası üzerinden geçmesi

D)Kutup noktalarına eşit uzaklıkta bulunması

81.Sinema, tiyatrodan daha güzeldir. (G)

82.Kısa boylu insanlar, uzun boylu insanlara göre daha neşelidir.(G)

83.Aşağıdaki uygulamalardan hangisi sosyal bilgiler dersinde öğrendiklerimizden biri değildir?

A)Haklarımızı kullanmak, sorumluluklarımızı yerine getirmek.

B)Tarihi ve kültürel mirasımızı  korumak ve geliştirmek.

C)Yaşadığımız yerin coğrafi özelliklerini tanımak

D)Çevremizdeki maddelerin yapısını ve oluşumunu bilmek.

84.Antalya’da seracılığın ve deniz turizminin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin olumlu  etkisi olmuştur?

A) Kızılçam ormanlarının bulunması

B)Akdeniz iklimi özelliklerinin görülmesi

C)Arazinin büyük bölümünün engebeli olması

D)Toroslar’ın  zirveye yakın kesimlerinde çayırların yaygın olması

85.I.Hindistan

    II.Bangladeş

   III.Türkiye

   IV.Kanada

Yukarıdaki ülkelerin hangilerinde muson ilklimi vardır?

A)I ve II

B)I ve III

C)II ve III

D)III ve IV

86.Uygurlar Manihaizm inancını kabul etmelerinin ardından yerleşik hayata geçmişlerdir.

Yerleşik hayat biçiminin Uygurlarda aşağıdakilerden hangisini artırması beklenemez? 

A)Tarımsal faaliyetleri

B)Askerlerin savaşçılık özelliklerini

C)Mimari eserleri

D)Ticaret faaliyetleri 

 

 

87.Aşağıdaki illerden hangisinin ülkemizdeki ekim alanı daha sınırlıdır?

 A)Buğday

 B)Arpa

 C)Muz

 D)Şeker pancarı  

 

88.Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde birbirinden farklı iklim tiplerinden görülmesinin sonuçlarından biridir.

A)Farklı bitki örtülerinin görülmesi

B)Kara ve deniz dağılışının farkı olması

C)Dağların farklı yükseltilere sahiptir

D)aralel ve meridyen sayılarının farklı olması

89.Türkiye’de dağların Güneş’e bakan yamaçları aynı yükseklikteki diğer yamaçlardan daha sıcaktır.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyle açıklanabilir?

A)Dağların zirvesinde doğru çıkıldıkça bitki örtüsünün seyrekleşmesi

B)Güneye bakan evlerin kuzeye bakan evlere göre daha çok tercih edilmesi

C)Anadolu’nun iç kesimlerinde kışın yağan karların yaz mevsiminde erimesi

D)Akdeniz kıyılarında deniz mevsiminin Marmara Denizi kıyılarındanken uzun sürmesi   

90.Evlenme öncesi yapılan hazırlıklar nedir?

İlk önce kıyafetler hazırlanır ve kına gecesi olur.

91.Gelin ve damat eve nasıl getirilir?

Arabaların korna sesleri ile getirilir.

 

92.Düğünde gerçekleşen tören ve uygulamalar  nelerdir?

Davul ve zurna olur.

93.Sizce eğitimin bir ülkenin gelişmesindeki yeri ne olabilir?

O ülke daha gelişmiş olur.

94.İş arayan değil aranan eleman olun sözünden ne anlıyorsunuz?  Bizim okumamızı anlıyorum.

95.İşçi arayan şirketler  neden şikayet ediyor?

İnsanların daha çok maaş istemesinden ediyordur.

96.Mesleğimin iş imkanları nelerdir?

Benim özel şoförümün olmasıdır.

97.Bu meslek benim seçimim mi? Evet

12.Aşağıdaki illerden hangisinin ülkemizdeki ekim alanı daha sınırlıdır?

 A)Buğday

 B)Arpa

 C)Muz

 D)Şeker pancarı  

 

98.I.Bursa

    II.Bilecik

   III.Ardahan

   IV.Rize

Yukarıdaki illerin hangileri ipek böcekçiliğinde önde gelir?

A)I ve II

B)I ve III

C)II ve III

D)III ve IV 

99..Aşağıda verilen durumlardan hangisi bir yerin iklimi hakkında daha çok bilgi verir?

A)Rize de yazlar serin kışlar ılıman geçer.

B)Ankara’da sabah saatlerinde görülen yoğun sis hava ulaşımını aksattı.

C)Antalya’da şiddetli yağan doludan turunçgil  bahçeleri zarar gördü.

 

D)İstanbul’da öğleden sonra başlayan şiddetli lodos deniz ulaşımını aksattı.

100.Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde birbirinden farklı iklim tiplerinden görülmesinin sonuçlarından biridir.

A)Farklı bitki örtülerinin görülmesi

B)Kara ve deniz dağılışının farkı olması

C)Dağların farklı yükseltilere sahiptir

 

 

]]>
aydinbiyiksiz@gmail.com (aygunhoca) 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları Thu, 17 Jul 2014 20:13:03 +0000
6. Sosyal Teog Hazırlık Soruları Test ve Cevaplar http://aygunhoca.com/sosyal-bilgiler/49-6-snf-sosyal-bilgiler-sorular/8651-6-sosyal-teog-hazirlik-sorulari-test-ve-cevaplar.html http://aygunhoca.com/sosyal-bilgiler/49-6-snf-sosyal-bilgiler-sorular/8651-6-sosyal-teog-hazirlik-sorulari-test-ve-cevaplar.html 6 Sosyal Teog Hazırlık Soruları Test ve Cevaplar

SOSYAL BİLGİLER 6 

1- Ali’nin babası elektrik faturasını ödemeyi unutmuştu ve bu sebeple Ali’lerin elektrikleri kesilmişti.

Bu durumda Ali’nin babası aşağıdakilerden hangisini yerine getirmemiş olur?

A) Haklarını

B) Özgürlüklerini

C) Sorumluluklarını

D) Düşüncelerini

 

2- Aynı büyüklükteki kağıtlara aşağıdakilerden hangisinin haritası çizildiğinde ayrıntı daha fazla 

olur?

A) Avrupa

B) Türkiye

C) Dünya

D) Marmara Bölgesi

 

3- Aşağıdakilerden hangisi Dünya üzerindeki bir yerin matematik konumunu belirlemek için kullanılacak bilgilerden değildir.

A. Yükseltisi

B. Ekvatora Uzaklığı

C. Bulunduğu Kıta

D. Denizlere göre Konumu

 

 

4. 

I. 1/ 2.500.000

II. 1/4.000.000

III. 1/ 1.000.000

Yukarıdaki ölçeklerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.?

A. I,II,III

B. II,I,III

C. II,III,I

D. III,I,II

 

 

5- Aşağıdaki cümlelerden hangisi olgu cümlesidir?

a- Çok güzel bir araban var.

b- Güneydoğu Anadolu bölgesi en küçük bölgemizdir.

c- En sevdiğim renk beyazdır.

d- Bence o, seni sevmiyor

 

6- Türk Dil Kurumu ne zaman kurulmuştur?

a- 1929

b- 1931

c- 1928

d- 1932

 

7- Bir ülkenin Dünya üzerindeki yerini en kesin biçimi ile,aşağıdakilerden hangisi belirler?

A) Hangi kıtada bulunduğu

B) Hangi paralel ve meridyende olduğu

C) Denizlere ve boğazlara göre durumu

D) Hangi yarım kürede yer aldığı

 

8- I.Vatandaş olarak hak ve sorumlulukları bilme,

II.Ülkemizin coğrafyasını bilme,

III.Ülkemizin tarihini bilme,

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Sosyal Bilgiler sayesinde elde ettiğimiz bilgilerdir ?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve II D)I,II ve III

 

9-Bir haritada iki şehir arasındaki uzunluk 10 cm gösterilmiştir. Gerçekte bu iki şehrin 

arasındaki uzunluk 500 km ise haritanın ölçeği nedir?

a) 1/5.000.000

b) 1/250.000

c) 1/50.000

d) 1/500.000

 

 

 

 

10-Hangisi olgu cümlesidir?

a) İstanbul Türkiye’nin en güzel ilidir.

b) Kızlar resim dersinde daha başarılıdır.

c) Ankara Türkiye’nin başkentidir.

d) Öğrenciler matematik dersini hiç sevmezler.

 

 

11- I. Türk Tarih Kurumu

II. Devlet Tiyatroları

III. Türk Dil Kurumu 

IV. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Yukarıdaki verilen kurumlardan hangisi ya da hangilerinin sosyal bilimlere doğrudan katkı yaptığı söylenemez ?

 

a) Yalnız II b) Yalnız I c) I,III d) II ve IV

 

 

12-Bilimsel araştırma metotlarını kullanarak Türkiye’de çevre kirliliğine bağlı kanser 

oranının artışı ile ilgili araştırma yapmak isteyen bir öğrencinin araştırmasında 

hangisinden bahsetmesine gerek yoktur?

 

a-Hastalığı yaratan nedenlerden 

b-Çevre kirliliğinin sağlık üzerindeki etkilerinden 

c-Doğum oranlarından

d-Çevre kirliliğini önleme yollarından

 

13-Aşağıdakilerden hangisi bir olguyu işaret etmektedir?

a-Göçmen kuşlar her yıl sonunda sıcak ülkelere gider.

b-Kediler nankördür.

c-Muhabbet kuşları canı sıkılınca öter.

d-Ayılar armut kadar şeftaliye de bayılır.

 

 

14-Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim değildir?

a-Psikoloji b-Sosyoloji c-Coğrafya d-Matematik

 

 

15-Okul,yol,köprü ve fabrika gibi yatırım hizmetlerinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden 

hangisini yapmak görevimizdir?

A)Vergi vermek B)Kurallara uymak C)Oy vermek D)Askere Gitmek

 

16-Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?

 

A) Eğitimde yazılı sınavlar çok önemlidir.

B) Türkiye’nin en doğusunda 45o doğu meridyeni geçer.

C) En güzel mevsim sonbahardır.

D) En zevkli ders Sosyal Bilgilerdir.

17- Olgu:Kişiden kişiye değişmeyen ,herkes tarafından kabul gören kanıtlanabilir 

bilgilerdir.

 

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi olguya örnek gösterilebilir?

A)Futbol izlemek basketbol izlemekten daha çok keyif verir .

B)Yurdumuzun en güzel dağı Uludağdır.

C)İstanbul Türkiye’nin en kalabalık şehridir.

D)Sosyal bilgiler dersi Fen dersinden daha kolay öğrenilir.

 

18-I.Türk Tarih Kurumu 

II . Dil Tarih coğrafya Fakültesi 

III.Türk Dil Kurumu 

IV.Eğitim Gönüllüleri Vakfı

 

Yukarıda verilenlerden hangisi Atatürk tarafından sosyal bilimlerin geliştirilmesi amacıyla kurulan kuruluşlara örnek değildir?

 

A)I B)II C)III D)IV

 

19- Aşağıdakilerden hangisi demokratik toplumlarda vatandaşların sorunların çözümünde 

başvurduğu yollardan birisi değildir?

A) Haklarını ve özgürlüklerini iyi bilmek

B) Herhangi bir sorunu olduğunda dilekçe hakkını kullanarak ilgili yerlere şikayetini bildirmek

C) Kendi haklı olduğu bir konuda başkalarının haklarını göz önünde bulundurmamak

D)Hak ve sorumluluklarımız ile ilgili gerektiğinde çevresindeki bilinçsiz insanları bilgilendirmek

 

 

20- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Sosyal Bilimlerin gelişimine yaptığı katkılardan 

birisidir?

A)Liseler için Geometri kitabı yazması

B)Cumhuriyetin ilanı sonrası Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi

C)Türk Hava Kurumunun kurulmasına öncülük etmesi

D)Milli Mücadele sonrası dönemde sanayi yatırımlarını desteklemesi

 

 

21-Görüş: Kişiden kişiye göre değişen ve insanların bireysel düşüncelerine denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi görüş tanımlamasına uygun bir örnek olabilir?

 

A)İstanbul , Türkiye’nin en kalabalık şehridir

B)İstanbul , Türkiye’nin en güzel şehridir

C)İstanbul, Marmara Bölgesi’ndedir.

D)İstanbul, tarihi bir şehirdir

 

 

 

22-Aşağıdakilerden hangisi bilimsel çalışmayla ilgili bir kavram değildir?

A)Dipnot B)Kaynakça

C)Kopya D)Katalog taraması

 

23-Aşağıdakilerden hangisi Tarih biliminin yararları arasında yer almaz?

 

A) Geçmişimizi öğretir. B) Devletler arası düşmanlığı körükler

C)geleceğimize yön vermemizi sağlar. D) Uluslar arası ilişkileri öğretir.

 

24- Tamamı güney yarım kürede yer alan kıtalar grubu hangisidir?

A) Antarktika- Okyanusya, B) Asya – Afrika

C) Avrupa Güney Amerika, D) Avrupa – Afrika

 

25- Aşağıdakilerin hangisi Türkiye’nin coğrafi konumunun sonuçlarından değildir?

a-) Etrafının denizlerle çevrili olması sebebiyle kıyı kesimlerde ılıman iklim görülür.

b-) Zengin petrol yatakları ülke ekonomisine büyük katkı sağlar

c-) Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprü konumundadır.

d-) İstanbul ve Çanakkale boğazları Türkiye’nin denetimi altında olması nedeniyle önemli ticaret ve ulaşım yollarına sahiptir.

 

 

 

CEVAP ANAHTARI 

1 C 11 A 21 B

2 D 12 C 22 C

3 B 13 A 23 B

4 D 14 D 24 A

5 B 15 A 25 B

6 D 16 B 

7 B 17 C 

8 D 18 D 

9 A 19 C 

10 C 20 B 

26- Aşağıdakilerden hangisi yerleşme özgürlüğünün sınırlandırabileceği bir durum değildir?

a-) Nüfus sayımı yapmak

b-) Kamu mallarını korumak

c-) Suç işlenmesini önlemek

d-) Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak

 

27-Aşağıdakilerden hangisi olgu cümlesi değildir?

a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Yönetim şekli Cumhuriyettir.

b) Son sayımlara göre Türkiye’nin nüfusu 72 milyondur.

c) Son yıllarda Türkiye turizm sektöründe ciddi gelişmeler gözlenmiştir.

d) Bu yıl okullar 18 Haziranda eğitim öğretime ara verecek.

 

 

28-Aşağıdaki illerden hangisinin nüfusu diğerlerinden daha fazladır?

a) Şırnak

b) Samsun 

c) Erzurum

d) İstanbul

 

29- Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir?

 

a) En güzel çiçek karanfildir

b) Yüzölçümü en büyük olan bölgemiz Doğu Anadolu’dur.

c) Tarih en ilginç bilim dalıdır

d) Şehirlerde yaşam köylere göre daha rahattır

 

30- Hititlerde evlenme, boşanma, miras gibi medeni hukuk konuları yasalarla düzenlenmiştir. Bu durumun öncelikle aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırması beklenir?

 

A)Askeri başarıları B)Devlet gelirlerinin arttırılması

C)Toplum ilişkilerinin düzenli yürütülmesi D)Ticaret faaliyetlerinin gelişmesini

 

31-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Türk Tarihinin incelenmesi ve araştırılmasına verdiği 

önemin sonucunda kurulmuştur?

a)Türk Dil Kurumu b)Türkiye Ziraat Bankası 

c)Türk Tarih Kurumu d)Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları

 

 

 

32-Olgu,doğruluğu ispat edilmiş bilgidir.

Aşağıda verilen yargılardan hangisi bir olgudur?

a)Herkes evinde kedi besler 

b)İnsanlar en çok yeşili sever

c)Türkiye’nin başkenti Ankara’dır 

d) Dünya’nın en güzel şehri Ankara’dır.

 

 

33- 33 derece doğu boylamındaki Ankara”da yerel saat 09:00 iken,aynı anda 44 derece doğu boylamındaki Iğdır”da yerel saat kaçtır?

A-08:16 B-08:40 C-09:10 D-09:44

 

34. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerin gelişmesine katkı sağlamaz?

a) Türk Dil Kurumu b) Muhtarlıklar

 

c) Türk Tarih Kurumu d) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi

 

 

35. Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerimizdendir?

 

a) Anket yapmak b) Sivil toplum kuruluşlarına üye olmak

c) Oy kullanmak d) Tarihi yerleri gezmek

 

 

36. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilgiler dersinin bize kazandırdığı davranışlardan değildir?

A) Hak ve özgürlüklerini bilen bir vatandaş olmayı öğretir.

B) Ülkemizi ,ülkemizin zenginliklerini öğretir.

C) Sorumluluk almayı,aldığı sorumluluğu yerine getirmeyi öğretir.

D) Hastalık saçan mikroplarla mücadeleyi öğretir.

 

37.Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetin ilanından sonra Yurt dışına gönderilecek öğrencilere “sizi birer kıvılcım olarak gönderiyorum volkan olarak dönmelisiniz.”telgrafını çekiyor.Mustafa Kemal bu sözü ile öğrencilerden ülke yararına ne istemektedir? 

A)Avrupa’da iyi bir tatil yapmalarını,

B)Avrupa’da bol para kazanıp ,biriktirmelerini,

C) İyi bir eğitim alarak,bilim adamı olmalarını,

D) Ülkemizle Avrupa ülkeleri arasında iyi ilişkiler kurmalarını. 

 

 

38.Olgu, kolayca anlaşılabilen, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir. 

Aşağıdakilerden hangisi olguyu ifade eden cümlelerden biri değildir?

 

En eğlenceli spor futboldur.

Türkiye’nin en güneydeki şehri Hataydır.

Barajlar elektrik üretmek için yapılır.

En hızlı ulaşım aracı uçaktır.

 

39.Sosyal Bilgiler dersi gören bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisi hakkında kazanım alması beklenemez?

 

a Dünya ve ülkemiz hakkında bilgilerinin artması

b Atatürk ve ilkelerinin önemini kavraması

c Sosyal ve etkin bir vatandaş olması

d İnsanların biyolojik özelliklerini bilmesi

 

 

 

40. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olgu cümlesidir.?

A)Yağmurlu havaları çok severim. 

B)Türkiye’nin en güzel bölgesi Akdeniz Bölgesi’dir.

C)En önemli ders Sosyal Bilgiler dersidir.

D)Sevgi tüm insanların en temel ihtiyaçlarından biridir.

 

41.Aşağıdakilerden hangisi çevresine duyarlı bir vatandaşın davranışı olamaz.?

 

A)Ağaç dikmek. B)Su kullanımında tutumlu olmak.

C)Av mevsimi dışında avlanmak. D)Elektrik tüketiminde tutumlu olmak.

 

42.. Bilimsel araştırma yaparken birçok kitaptan yararlanılmaktadır. Bu bilgileri kullanırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması bilgi hırsızlığını önlemek içindir.? 

A)Araştırmada yararlanılan kaynakların dipnotlarla belirtilmesi. B)Araştırılacak konunun doğru seçilmesi.

C)Araştırma için oluşturulan varsayımların test edilmesi. 

D)Araştırma metni oluşturulurken imla kurallarına dikkat edilmesi. 

 

43.Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların devlete karşı olan sorumluluklarından biridir?

)Bazı sivil toplum örgütlerine üye olmak. 

)Kanunlara uymak.

C)Kültürel etkinliklere katılmak.

D)Siyasi parti kurmak.

 

44. Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir?

A)Yerküre üzerinde toplam 180 tane paralel dairesi vardır.

B)Ekvator (0°)Başlangıç paralelidir.

C)Paralel dairelerinin boyları birbirine eşittir.

D)Paraleller bulundukları yarım küreye göre; kuzey ya da güney paraleli olarak isimlendirilirler.

 

45.Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir?

Türk Tarih Kurumu Atatürk’ün eserlerinden biridir.

Tarih, Sosyal Bilgiler Dersi’nin bir kavramıdır.

Van Gölü Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır.

Araştırma yaparken kişisel görüşlere ağırlık verilmelidir.

 

 

46. Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumu’nun amaçlarından biri değildir?

a)Türkler’in insanlık kültürüne katkısını ortaya çıkarmak.

b) Milli Tarih bilincini geliştirmek.

c)Türk tarihinin zenginliğini ortaya çıkarmak.

d)Türkler’in batılılaşmasını kolaylaştırmak.

 

47.Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçlarından değildir?

a)Vatandaşlık hak ve sorumluluklarını öğrenmemizi sağlamak

b)Bireysel ve toplumsal empati kurabilmeyi öğrenmek

c)İnsan vücudu hakkında bilgi sahibi olmak

d)Doğal çevrenin insan yaşamına etkilerini öğrenmek

 

48.Bilimsel araştırma yaparken dipnot yazmanın amacı nedir?

a)Veri toplamak

b)Hipotez öne sürmek

c)Bilgi hırsızlığı yapmamak

d)Metin oluşturmak

 

49. Sosyal bilgiler dersinde bir gün öğretmen aşağıdaki diyaloglara şahit olmuş.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi empatiye örnek olarak gösterilebilir?

 

a)Çiğdem Sinem’in çizdiği haritanın çok komik olduğunu söylüyordu.

b)Gökhan atlasını evde unutan Filiz’in kendi haritasından yararlanmasına izin vermiyordu.

c)Aydan sürekli tahtadakileri yazmaya çalışan Emre’nin kalemini elinden almaya çalışıyordu.

d)Nazlı derse başlayan öğretmenini göstererek Elif’e eliyle sus işareti yapıyordu.

 

50.Eda’nın sosyal bilgiler öğretmeni ödev olarak sosyal bilim dallarını araştırıp gelmelerini istemiştir.Eda hangi bilim dalını yazarsa yanlışlık yapmış olur?

 

a)Tarih

b)Astronomi

c)Arkeoloji

d)Felsefe

 

CEVAP ANAHTARI 

26 A 36 D 46 C

27 C 37 C 47 C

28 D 38 A 48 C

29 B 39 D 49 D

30 C 40 B 50 B

31 C 41 C 

32 C 42 A 

33 D 43 B 

34 B 44 C 

35 C 4551.Kütüphanecilik konusunda eğitim almak amacıyla yurt dışına gönderilen ve Milli Kütüphanenin kurulmasında çaba gösteren kültür adamımız aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Prof.Dr.Halil İNALCIK B) Burhan TOPRAK 

C) Adnan ÖTÜKEN D) Prof.Dr.Jale İNAN

 

52.

Dilin Türkçeleştirilmesi

Tarih bilincinin yerleştirilmesi

Geniş halk topluluklarına okuma – yazma öğretilmesi

 

Yukarıda belirtilen çalışmalara katılarak özellikle Atatürk inkılaplarının halka mal edilmesinde etkili olan 19 Şubat 1932 yılında Atatürk’ün öncülüğünde kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi B)Halk Evleri 

C)Türk Tarih Kurumu D) Türk Dil Kurumu

 

 

53. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Türk Dil Kurumunun amacı ile ilgilidir ?

 

Türk tarihini araştırmak.

Yeni bir tarih tezi ileri sürmek.

Türk dilini korumak ve geliştirmek.

Türk eğitim sistemini yenilemek. 

 

54.Aşağıdaki ölçeklerden hangisi diğerlerine göre daha büyüktür?

1/ 1.000.000 B) 1/ 40.000

C) 1/800.000 D) 1/2.000.000

 

 

 

55.Aşağıdakilerden hangisi meridyenlerin özellikleriyle ilgili yanlış bir bilgidir?

a) Meridyenler kutup noktalarında birleşirler

b)Meridyenlerin sayısı 360 tır

c)Meridyenlerin arasındaki mesafe her yerde aynıdır

d)Meridyenlerin boyları birbirine eşittir

 

56.Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi değildir

a) İstanbul Türk Tarihi için önemli bir şehirdir.

b) Türk Edebiyatındaki en güzel şiir “Ben sana mecburum” dur

c)Fatih Sultan Mehmet genç yaşta büyük başarılar kazanmıştır.

d) Ekvator en büyük paralel dairesidir.

 

57.Cumhuriyetin İlk yıllarında Jale İnan,Burhan Toprak ve Afet İnan gibi öğrencilerin öğrenim görmeleri için devlet tarafından yurt dışına gönderilmişlerdir.

 

Bu öğrencilerin yurtdışına gönderilmelerindeki asıl amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gittikleri yerlerin yaşantılarını öğrenmeleri için 

B) Ülkemizin çağdaş,modern uygarlık düzeyine erişmesi için

C) Daha gelişmiş ülkelerin eğitimini almak için

D) Para kazanmaları için

 

 

58) Ayşe satın aldığı etekte küçük bir yırtık olduğunu gördü. Ertesi gün eteği değiştirmek amacıyla mağazaya gittiğinde satıcı;"satılan malların geri alınamayacağını" söyledi. Böyle bir durumda Ayşe, aşağıdaki uygulamalardan hangisini yapmamalıdır?

 

A) Özürlü malın iadesini isteyebilir.

B) Satıcıdan ödediği paranın iadesini isteyebilir.

C) İl ve ilçelerde kurulmuş olan tüketici hakem heyetlerine başvurabilir.

D) Eteği alıp evine geri dönebilir.

 

59. Daha çok hayvancılıkla geçimlerini sağlayan Orta Asya Türk toplulukları, yeni otlaklar bulmak amacıyla sürekli yer değiştirmek zorunda kalmışlardır. Bu da onların çetin doğa şartları ile büyük bir mücadele vermelerini gerekli kılmıştır. Bu durum, Orta Asya Türk toplulukları için aşağıdakilerden hangisine ortam hazırlamıştır?

 

A)Yazılı döneme daha çabuk geçmelerine

B)Büyük mimari eserler meydana getirmelerine

C)Ekonominin temelinin tarıma dayandırılmasına

D)Teşkilatçı ve savaşçı bir karakter kazanmalarına

 

60. Dayanışma; tolumu meydana getiren fertlerin bir işi geliştirmek için duygu, düşünce ve güç birliği yapmasıdır. Karşılaştığımız sorunların bir kısmını ancak iş birliği ile çözebiliriz. Güçlüklere karşı birlikte göğüs gerer, birlikte çözüm ararız. Sadece çevremizdeki insanlarla değil, felaket günlerinde hiçbir ayrım yapmaksızın tüm insanlara yardım ederiz.

Paragrafta daha çok aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

 

A)Dayanışmanın 

B)Milli birlik ve beraberliğin

C)Uluslararası ilişkilerin

D)Sivil toplum kuruluşlarının

 

61.Aşağıdaki kurumlardan hangisinin kuruluş amacı diğerlerinden farklıdır?

A)Türk Dil Kurumu

B)Türkiye İş Bankası

C)Türk Tarih Kurumu

D)Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi

 

62.-Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler arasında yer alır?

A)Tıp

B)Biyoloji

C)Kimya

D)Sosyoloji

 

 

63.Aşağıdakilerden hangisi “olgu” cümlesine örnektir.

 

A)Sinema, tiyatrodan daha eğlencelidir.

B)En zor ders sosyal bilgilerdir.

C)En güzel meyve çilektir.

D)Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’dur.

 

 

64.Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler öğrenmenin bireye kazandırdıkları arasında yer almaz ?

Sosyal ve kültürel değerleri öğrenmek

Demokratik hakları öğrenmek

Yazdığı çevreye duyarlı olmak

Güzel sanatlarda yetenekli olmak

 

65.Bilimsel bir araştırma yaparken aşağıdakilerden hangisi öncelikle yapılır?

 

a- Kütüphaneye gitmek b-İnternete girmek c-Konuyu belirlemek d- Rapor hazırlamak

 

66. Zorluk Derecesi : Orta

Bize ait olan düşüncelerimizi yansıtan, doğruluğu değişebilen anlatımlara ne denir?

a- Görüş b- Olgu c- Genelleme d- Kavram

 

67.Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir.

A- Milli marşımız istiklal Marşıdır.

B-Mehmet Akif Ersoy dünyaca ünlü bir şairimizdir.

C-İstiklal Marşı tüm dünya dillerine çevrilmelidir.

D-İstiklal Marşını okuyan bir Fransız bile duygulanır.

 

68.Yeryüzünde herhangi bir noktanın Ekvatora olan uzaklığına ne ad verilir?

 

A-Enlem B-Paralel C-Meridyen D-Boylam

 

69. Bilimsel araştırma yapan bir kişi konu ile ilgili bilgiyi topladıktan sonra aşağıdakilerden

hangisini yapmalıdır?

A)Hipotez kurma C) Hipotezleri test etme

B)Konu ve sorunu belirleme D) Konu yazma

 

70. Aşağıdakilerden hangisinde olgu doğru tanımlanmıştır?

A) Kolayca anlaşılabilir, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir.

B) Kişiden kişiye değişen, insanların bireysel düşüncelerini yansıtan bilgidir.

C) Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı olan bilgidir.

 

D) Öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen bilgidir.

 

71……………………….. Karadeniz Bölgesi’dir.

Yukarıdaki boşluğu aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle tamamlarsak bir görüş ifade etmiş oluruz?

A) Orman bakımından en zengin bölgemiz

B) Ülkemizin doğal güzelliklere sahip en güzel bölgesi

C) Çay üretiminin yapılabildiği tek bölgemiz

D) En çok yağış alan bölgemiz

 

72-Meridyen ve paralellerle ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) Bütün paralel dairelerinin uzunlukları aynıdır.

B) 360 tane meridyen yayı vardır.

C) İki meridyen arasındaki uzaklık ekvatorda en fazladır.

D) 90 derece kuzey ve güney paralelleri kutup noktalarını oluştururlar.

 

 

 

73. Kanıtlanabilir ve herkes tarafından kabul edilen bilgilere“olgu” denir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki tanıma uymaktadır?

a) Türkiye’nin en güzel şehri Gebze’dir.

b) Tarihte ilk parayı Lidyalılar kullanmıştır.

c) Mevsimler içinde en güzeli kış mevsimidir.

d) Köyümüzde yaz aylarını geçirmeyi çok seviyorum.

 

 

74. “Türk çocuğu atalarını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” 

Atatürk bu sözünü gerçekleştirmek ve Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu oluşturmuştur? 

a) Türk Tarih Kurumu b) Dil Tarih Coğrafya Fakültesi 

c) Türk Dil Kurumu d) İş Bankasının kurulması 

 

75. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarından değildir? 

a) Konunun tespiti b) Öznel yargıları ortaya koymak 

c) Varsayımların belirlenmesi d) Kaynak taraması yapmak

 

CEVAP ANAHTARI 

51 C 61 B 71 B

52 B 62 D 72 A

53 C 63 D 73 B

54 B 64 C 74 B

55 C 65 C 75 B

56 B 66 A 

57 B 67 A 

58 D 68 A 

59 D 69 A 

60 A 70 A D76. Harita ; yeryüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün, belli oranda küçültülerek düzlem üzerine aktarılmasıdır.

I- Bir ölçek dahilinde çizilmiş olması 

II- Dünyanın tamamını göstermesi

III-Yükselti basamaklarını göstermesi 

IV- Kuşbakışı görünümün sağlanması

Buna göre, bir haritada yukarıdaki özelliklerden hangilerinin kesinlikle bulunması gerekir?

a) I – II b) I – III c) I – IV d) II – III

 

77. Kişiden kişiye göre değişebilen ve insanların bireysel düşüncelerini yansıtan bilgilere “görüş” denir.

Aşağıdakilerden hangisi görüş cümlesidir ?

 

A) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

B) Karadeniz ülkemizin kuzeyindedir.

C) Atatürk Selanik’te doğmuştur.

D) Türkiye’nin en güzel kenti İstanbul’dur.

78. Sosyal Bilgiler dersine ilgi duyan ve bu derste öğrendiklerini yaşamaya çalışan bir öğrencide aşağıdakilerden hangisinin görüleceği söylenemez?

a)sorumluluk bilinci b)empati kurma 

c)tarihi ve kültürel değerlere ilgi duyma d)Fen ve Matematik derslerine ilgisiz kalma

 

79.Olgu; kolayca anlaşılabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgidir.

Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisinin olgu olduğu söylenemez?

a)TBMM 23 Nisan 1920’de açılmıştır.

b)Basketbol, futboldan daha eğlenceli bir spordur.

c)Türkiye bir yarımadadır.

d)Ormanların hızla azalması çevresel bir felakettir.

 

80.Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesi dir?

Dünya Güneş sistemi içinde yer alan bir gezegendir.

İstanbul dünyanın en güzel şehridir.

Kocaeli Türkiye’nin en gelişmiş kentidir.

İnsanların en sevdiği renk kırmızıdır.

 

 

81.Aşağıdakilerden hangisi bir görüş belirtir?

 

Ankara Türkiye’nin başkentidir.

Ay Dünya’nın uydusudur.

En güzel yıllar çocukluk yıllarıdır.

Milli mücadelenin lideri Mustafa Kemal ATATÜRK’tür.

82. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin temel amaçlarından biri olamaz?

İnsanların doğru kaynaklardan bilgi edinmesini sağlamak.

Vatandaş olarak hak ve sorumluluklarımızın farkında olmamızı sağlamak.

Kurallara uymanın insanlara sağladığı yararları öğretmek.

insanların iyi bir iş sahibi olmasını sağlamak.

 

 

83.Türkiye’nin matematiksel konumuna göre ,Türkiye aşağıda verilen hangi boylamlar arasında bulunur?

 

a) 26-45 doğu meridyeni

 

b)36-42 doğu meridyeni

 

c)26-42 batı meridyeni

 

d)26-36 doğu meridyeni

 

 

84. 1:2.000.000 

Yukarıda verilen ölçeğin, aşağıda verilen özeliklerinden hangisi doğrudur?

a)Büyük ölçektir

 

b)Ayrıntı fazladır

 

c)Gösterdiği alan büyüktür

 

d) Çizik ölçektir

 

85.)Aşağıda verilen kıtalardan hangisi tamamen Kuzey Yarım Kürede yer alır?

 

a)Avrupa

b)Antartika

c)Güney Amerika

d)Afrika

 

86.Sosyal Bilimler alanında Atatürk ‘ün gayretleri ile aşağıdaki kurumlardan hangisi kurulmuştur?

 

a)Halk evleri

b)Türk Tarih Kurumu

c)Etibank

d)Güzel Sanatlar Akademisi

 

87. Aşağıdakilerden hangisi bir olgu cümlesidir.?

a) Tarih dersini çok seviyorum

b) Sosyal bilgiler hiç ilgimi çekmiyor

c) Atatürk Türk Dil kurumunu kurdu.

d)Ankara Türkiye’nin en güzel şehridir. 

 

88.Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorumluluklarından biridir.

a) Okula gitmek 

b) Oy kullanmak

c) Meslek sahibi olmak

d) Çevreyi kirletmemek

 

 

89.Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen etkenlerden biri değildir?

a) Kişinin konuşma biçimi

b) Jest ve mimiklerimiz

c) Ses tonu

d) Kişinin fiziki yapısı

 

90.Bir yerde nüfusun artmasında aşağıdakilerden hangisi en az etkilidir?

a) Sanayi

b) Turizm

c) Mimari

d) İklim

 

91. Atatürk, milli kültürümüzün, milli bilincimizin oluşması için birçok

çalışmalar yapmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan birisidir?

 

A. Takvim saat ve ölçülerde değişiklik yapılması

B. Kılık-kıyafette değişiklik yapılması

C. Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması

D. Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

 

 

92. Aşağıdakilerden hangisi vatandaş olmanın sorumluluklarından biri değildir?

A. Kanunlara uyma

B. Vergi verme

C. Yüksekokul okuma

D. Askerlik yapma

 

93. Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal Atatürk tarafından ülkemizin kültürel gelişimini hızlandırmak amacıyla oluşturan kurumlarda değildir? 

A) Türk Dil Kurumu B) Halk Evleri 

C) Türk Tarih Kurumu D) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

 

94.Aşağıda paraleller hakkında verilen bilgilerden hangisi doğru değildir.?

A)En büyük paralel dairesi ekvatordur.

B)İki paralel arasındaki uzaklık yaklaşık 111 km’dir.

C)180 tane kuzeyde 180 tane güneyde olmak üzere toplam 360 tane paralel vardır.

D)Paralel dairelerinin çapı ekvatordan kutuplara gidildikçe azalır.

 

95.Türk Dilini Tetkik Cemiyetinin bugünkü adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Dil ve tarih-Coğrafya Fakültesi

B)Türk Tarih Kurumu

C)Türkiye İş Bankası

D) Türk Dil Kurumu

 

96.Aynı meridyen üzerinde bulunan A-B noktaları arasındaki uzaklık 3996 km. dir. 

A noktası ekvator üzerinde olduğuna göre B noktası hangi paralel üzerindedir?

A) 26 B) 32 C) 44 D) 36 

 

97. Bilimsel araştırmalarda aşağıdakilerden hangisine başvurulmaz?

Bilgilerin toplanması B) Raporun yazılması

C) Varsayım D) Kişisel görüşler

98. Kişiye göre değişen ve insanların kendi düşüncelerini yansıtan bilgilere “görüş” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir görüş cümlesidir?

a) Ülkemizde dört mevsim belirgin olarak yaşanır.

b) Tarihte ilk parayı Lidyalılar kullanmıştır.

c) Köyümüzün en güzel yeri okulumuz çevresidir.

d) Türkiye’nin en büyük baraj gölü Atatürk Baraj Gölüdür.

99. “ Türk Tarih Kurumu”nun oluşturmasının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Türk eğitim sistemini yenilemek

b) Türk dilini korumak ve geliştirmek

c) Türk Tarihinin Cumhuriyetle birlikte başladığını ortaya koymak

d) Türk Tarihini araştırmak ve Türk Tarihinin zenginliğini ortaya çıkarmak

 

100.Dünya”yı iki eşit parçaya bölen Ekvator”a paralel olarak çizilen dairelere paralel denir

Buna göre aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden değildir?

a) Başlangıç paraleli Greenwich ten geçer. 

b) Paraleller arası uzaklık 111 km”dir.

c) Toplam 180 tane paralel vardır. 

d) 0 paraleli Ekvatordur.

 

CEVAP ANAHTARI 

76 C 81C 86D 91D 96 D          

77 D 82D 87C 92C 97 D

78 D 83A 88B 93D 98 C

79 B 84C 89D 94C 99 B

80 A 85A 90C 95D 100 A

]]>
aydinbiyiksiz@gmail.com (aygunhoca) 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları Wed, 04 Jun 2014 18:18:17 +0000
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Karışık Sorular http://aygunhoca.com/sosyal-bilgiler/49-6-snf-sosyal-bilgiler-sorular/8650-6-sinif-sosyal-bilgiler-karisik-sorular.html http://aygunhoca.com/sosyal-bilgiler/49-6-snf-sosyal-bilgiler-sorular/8650-6-sinif-sosyal-bilgiler-karisik-sorular.html  

 

 

HÜSEYİN GÜN 

6/A

620

-A-

 

Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

 

1-Olgu nedir? açıklayınız.

2-Görüş nedir ? açıklayınız

3-Olgu ve görüş arasındaki farklar nelerdir? 

4-Bilimsel araştırma basamakları numaralandırarak yazınız.

5-Ekvator nedir? 

6-Paralel nedir? 

7-Meridyen nedir? 

8-Başlangıç paralelini ve meridyenini yazınız? 

9-Kıta nedir? 

10-Okyanus nedir? 

11-Türkiye’nin matematiksel konumunu yazınız. 

12-Ülkemizde kaç çeşit iklim görülmektedir? Yazınız 

13-Karasal iklim ve Akdeniz iklimi arasındaki farkları yazınız.

14-Doğal nüfus artışı nedir? 

15-Yapay nüfus artışı nedir? 

16-Muson iklimi nerelerde görülür? 

17-Paraleller arası uzaklık kaç kilometredir. 

18-Yazıyı bulan ve bilinen ilk uygarlığı yazınız.

19-Sümerlerin başkenti var mıdır?

20-Sümerlerde tapınak okul depo ve rasathane olarak kullanılan yere ne ad verilir?

21-Babillerin en önemli kıralı kimdir? 

22-Babillerin başkenti neresidir? 

23-Asurların başkenti neresidir? 

24-Bilinen ilk kütüphaneyi kim yapmıştır? 

25-Mezopotamya uygarlıklarını yazınız.

26-Hititlerin başkenti neresidir? 

27-Kadeş anlaşması kimler arasında imzalanmıştır? 

28-Başkenti Gordion olan uygarlık hangisidir? 

29-Van gölü çevresinde kurulan uygarlık hangisidir? 

30-Parayı bulan uygarlık hangisidir? 

31-İpek yoluna sahip olan devlet hangisidir? 

32-Hunların başkenti neresidir? 

33-Hunların en önemli hükümdarı kimdir? 

34-Hun devletinin kurucusu kimdir?

35-İlk Türk devleti hangisidir?

36-Onlu sistemi ilk kullanan kimdir? 

37-Orhun yazıtları kimin adına yazılmıştır? 

38-Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir? 

 

 

 

 

 

 

 

39-Peygamberimizin yaptığı savaşları yazınız.

40-Hudeybiye antlaşmasını kimler yapmıştır? 

41-İlk halife kimdir? 

42-Hz. Ömer döneminde kabul edilen takvim hangisidir? 

43-Üç büyük dinin kutsal saydığı şehir hangisidir? 

44-İç karışıklıkların çıktığı dönem nedir? 

45-Kuran-ı Kerim hangi dönemde çoğaltılmıştır? 

46-Hangi dönemde Müslümanlar arasında ayrımcılık yapılmıştı? 

47-Türkler hangi savaşla Müslüman olmuştur? 

48-Karahanlı dönemindeki eserleri ve yazarlarını yazınız. 

49-Kutadgu Bilig ne anlama gelir? 

50-İlk Müslüman Türk devleti hangisidir? 

51-Gazneli Mahmut “Sultan” unvanını neden almıştır? 

52-Selçukluların kurucusu kimdir? 

53-Selçuklu devletinin veziri ve yazdığı eser nedir? 

54-Dünya genelinde en çok Türkiye’de bulunan madenin adı nedir? 

55-İhracat nedir?

56-İthalat nedir? 

57-Dünyada bulunan Türk cumhuriyetini yazınız.

58-Monarşiyi açıklayınız. 

59-Devlet işlerinin dine göre yönetilmesine ne denir? 

60-Yönetimin bir grubun veya azınlığın elinde olduğu yönetim biçimi ndir? 

61-Akdeniz ikliminin bitki örtüsü nedir? 

62-En yağışlı iklim tipi hangisidir? 

63-Pasinler savaşı kimler arasında yapıldı?

64-Nizamiye medreseleri kimin döneminde kurulmuştur? 

65-Meslek seçiminde rol oynayan faktörleri yazınız.

66-Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler nelerdir? 

67-Türkiye de nüfusun en yoğun olduğu bölge hangisidir? 

68-Ülkeler arası gerçekleşen alışverişe ne ad verilir? 

69-Cumhuriyet nedir? 

70-Kadınlar ilk kez hangi yılda devlet memuru olarak çalıştırlar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hüseyin GÜN 

6/A

620

-B-

 

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz

 

1-Doğum sayısının ölüm sayısından fazla olmasına ……………. denir.

2-Göçlerin fazla olduğu yerlerde………………..görülür.

3-Yaptığı meslek ile ilgili bilgi sahibi olanlara ………………..denir.

4-Türkler İslamiyet ‘i ……………..savaşı ile öğrenmiştir. 

5-………………….dünyayı 2’ye böldüğü varsayılan hayali çizgidir. 

6-………………….yılında Hz. Muhammed peygamber olmuştur.

7-Ege kıyısında kurulan uygarlığa ……………..adı verilir. 

8-Metehan ………………sefer düzenleyerek …………..bağlamıştır.

9-Türk tarihinde ilk düzenli ordu ………….tarafından kurulmuştur.

10-Asya hun devletinin merkezi ………………dır.

 

 

-C-

 

Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların yanına (D) 

Yanlış olanların yanına (Y) harfi yazınız.

 

1-İlk Türk devleti Köktürklerdir. (   ) 

2-Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti Türkiye cumhuriyetidir. (  ) 

3-Olguların doğruluğu kanıtlanabilir. (   ) 

4-Olguları herkes kabul eder. (   ) 

5-Görüşlerin doğruluğu kanıtlanabilir. (   ) 

6-İpek yolu Çin’e aittir. (   ) 

7-Ölçek belli bir bölgenin küçültülerek düzleme aktarılmasıdır.(   ) 

8-Ülkemizde nüfusun en yoğun olduğu bölge Doğu Anadolu dur.(   ) 

9-Karadeniz ikliminin bitki örtüsü bozkırdır.(   ) 

10-Akdeniz ikliminin bitki örtüsü bozkırdır.(   ) 

11-Muson ikliminde yaz mevsimi yağışlı geçer (  ) 

12-Dünyanın bilinen ilk uygarlığı Lidyalılardır.(   ) 

13-Lidyalılar yazıyı bulmuştur.(   ) 

14-Firigyalılar Polatlı yakınlarında kurulmuştur.(   ) 

15-En demokratik yönetim biçimi Cumhuriyettir.(   ) 

16-Karahanlılar İslamiyet i kabul eden İlk Türk devletidir.(   ) 

17-Alparslan kendi adına para bastırmıştır.(   ) 

18-Talas savaşı sonucunda Çin orta Asya ya girememiştir. (   ) 

19-Türklerin ve Abbasilerin beraber olduğu savaş Talas savaşıdır.(   ) 

20-Teokraside devlet dine göre yönetilir.(   ) 

 

 

 

 

 

 

Hüseyin GÜN 

6/A

620

CEVAP ANAHTARI

 

A BÖLÜMÜ 

 

1-Doğruluğu kanıtlanabilen ve doğruluğu kişiden kişiye değişmeyen bilgilere olgu denir.

2-Doğruluğu kanıtlanmamış ve kişiden kişiye değişen bilgilere görüş denir.

3-Olgu : Doğruluğu kanıtlanabilir kişiden kişiye değişmez şu anda var olanı ifade eder. Görüş: Doğruluğu kanıtlanamaz kişiden kişiye değişebilir.var olabilecekleri ifade eder.  

4-1-Konuyu belirleme   2- Varsayımda bulunma   3- Kaynak tarama    4- Not alma            5- Rapor hazırlama

5-Dünyayı tam ortadan böldüğü varsayılan hayali çizgidir.

6-Ekvatora paralel olarak 1’er derecelik aralıklarla doğudan batıya uzanan hayali çizgidir.

7-Kuzey ve Güney kutup noktalarını birleştiren ekvatoru dik kesen yarım çemberlerdir. 

8-Başlangıç paralelli ekvator başlangıç meridyeni greenwich’dir.

9-Dünya üzerinde bulunan dev kara parçalarıdır. 

10-Kıtaların arasındaki çukur alanları dolduran su kütleleridir.

11-Türkiye 36-42 kuzey paraleli ve 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alır.

12-Ülkemizde 3 çeşit iklim tipi görülür.1- Karasal iklim 2- Karadeniz İklimi 3- Akdeniz İklimi 

13-Karasal iklimin bitki örtüsü bozkır iken Akdeniz ikliminin bitki örtüsü makidir. Karasal iklimde yağışlar ilkbaharda görülürken Akdeniz ikliminde kışın görülür.

14-Herhangi bir bölgede doğum sayısının ölüm sayısından fazla olmasıdır.

15-Herhangi bir yerde göçlerin fazla olmasıdır.

16-Orta Asya ve çevresinde görülür.

17-111

18-Sümerler 

19-Yoktur şehir devletleri olarak yaşarlar fakat başkentleri yoktur.

20-Ziggurat

21-Hammurabi

22-Babillerin başkenti isimleri ile aynıdır.

23-Ninova 

24-Asurlar 

25-Sümerler, Babiller ve Asurlar 

26-Hattuşaş 

27-Mısırlılar ve Hititler arasında düzenlenmiştir ve bilinen ilk antlaşmadır.

28-Firigyalılar 

29-Urartular 

30-Lidyalılar 

31-Çin İmparatorluğu 

32-Ötüken 

33-Metahan 

34-Teoman 

 

 

 

 

 

 

35-Asya Hun devleti 

36-Metahan 

37-Köktürk devletinden hükümdar Bilge Kağan kardeşi Kültigin ve vezir Tanyukuk 

38-Uygur devleti

39- Bedir Savaşı, uhud Savaşı, Hendek savaşı 

40-Mekkeli müşrikler ve Müslümanlar arasında yapılmıştır. 

41-Hz. Ebubekir

42-Hicri takvim 

43-Kudüs 

44-Hz. Ali dönemi 

45-Hz. Osman dönemi 

46-Emeviler dönemi 

47-Talas savaşı 

48-Divan-ı Lügat’i Türk Kaşgarlı Mahmut 

Kutadgu Bilig   Yusuf has Hacip 

49-Mutluluk veren bilgi 

50-Karahanlı devleti 

51-Hindistan’a 17 sefer düzenlediği için 

52-Tuğrul Bey 

53- Nizamülmülk – Siyasetname 

54-Bor madeni 

55-Ülkemizde bulunmayan yada az olan bir ürünü başka ülkelerden satın almak 

56-Ülkemizde bol olan bir ürünü ihtiyacı olan ülkelere satmak

57-Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, KKTC, Türkiye Cumhuriyeti       

58-Ülkenin yönetiminde bir kişinin söz sahibi olması 

59-Teokrasi 

60-Oligarşi 

61-Maki 

62-Karadeniz İklimi 

63-Bizans İmparatorluğu – Selçuklu Devleti 

64-Melikşah 

65-Hoşlandığımız şeyler – ilgi duyduğumuz şeyler – Yapabildiğimiz şeyler vb. 

66-Ulaşım, sanayi, Ticaret, turizm, Hayvancılık, İklim, bitki örtüsü, Kültür vb.

67-Marmara Bölgesi 

68-Dış Ticaret 

69-Yönetimde halkın söz sahibi olduğu yönetim biçimidir.

70-1934

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Karışık Sorular

CEVAP ANAHTARI

B BÖLÜMÜ 

1-Doğal Nufus artışı 

2-Yapay nufus artışı 

3-Nitelikli İnsan 

4-Talas 

5-Ekvator

6-610

7-İyonlar 

8-Çin’e………………….Çin’i

9-Metahan 

10-Ötüken 

CEVAP ANAHTARI

C BÖLÜMÜ 

 

1-Y

2-Y

3-D

4-D

5-Y

6-D

7-Y

8-Y

9-Y

10-Y

11-D

12-Y

13-Y

14-D

15-D

16-D

17-Y

18-D

19-D

20-D

]]>
aydinbiyiksiz@gmail.com (aygunhoca) 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları Wed, 04 Jun 2014 18:07:34 +0000
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Teog Hazırlık Test Boşluk Doldurma Doğru Yanlış Soruları onlarca cevaplı 2015 http://aygunhoca.com/sosyal-bilgiler/49-6-snf-sosyal-bilgiler-sorular/8649-6-sinif-sosyal-bilgiler-teog-hazirlik-test-bosluk-doldurma-dogru-yanlis-sorulari-onlarca-cevapli-2015.html http://aygunhoca.com/sosyal-bilgiler/49-6-snf-sosyal-bilgiler-sorular/8649-6-sinif-sosyal-bilgiler-teog-hazirlik-test-bosluk-doldurma-dogru-yanlis-sorulari-onlarca-cevapli-2015.html 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Teog Hazırlık Test Boşluk Doldurma Doğru Yanlış Soruları onlarca cevaplı 2015

SORULAR

1)1) Uluslararası Karadeniz Günleri hangi tarihte kutlanır?

2)A) 13 Ekim

3)B) 31 Ekim

4)C) 21 Nisan

5)D)12Nisan

 

2)Japonya Marmara depreminde Türkiye’ye kaç tane prefabrike konut gönderdi?

A)590

B)450

C)550

D)500

 

3) Türkiye, Peru ve Bulgaristan’a kaçar bin dolar yardım etti?

A)50

B)30

C)100

D)150

 

4) Demokrasinin kaç tane temel ilkesi vardır?

A)6

B)7

C)9

D)5

 

5) Birleşik Arap Emirliklerinin yönetim şekli nasıldır?

A) Cumhuriyet

B) Teokrasi

C) Oligarşi

D) Krallık

 

6)Dünya’da kaç okyanus vardır?

A)2

B)3

C)4

D)5

 

7)Afrika’nın kuzeyinde yer alan çölün adı nedir?

A)Sahra çölü

B)Afrika çölü

C)Asya çölü

D)Kızgın çöl

 

8)Kuzey kutupta yaşayanlar neyle mücadele ederler?

A)Sıcak

B)Yağmur

C)Fırtına

D)Soğuk

 

9)Türkiye hangi iklim kuşağındadır?

A)Sıcak

B)Soğuk

C)Ilıman

D)Karasal

 

10)Türkiye’de kaç iklim vardır?

A)5

B)6

C)4

D)3

 

11) Demokrasinin ilk uygulandığı yer neresidir?

A) Paris

B) Ankara

C) Atina

D) Bakü

 

12) Osmanlı Devleti’nde ilk kadın dergilerinden birinin yazarı kimdir?

A) Fatma aliye hanım

B) Esma Neyman 

C) Sabiha gökçen

D) Tansu Çiller 

 

13) İlk kadın bakan kimdir?

A)Tansu Çiller

B)Fatma aliye hanım

C) Esma Neyman  

D) Türkan Akyel

14) İlk kadın milletvekili kimdir?

A) Safiye ali

B)Esma Neyman

C)Nimet çubukçu

D) Sabiha Gökçen

 

 

15) İlk kadın doktor kimdir? 

A)Lale aytamam

B)Tansu çiller

C)Türkan akyol

D)Safiye Ali

 

16)Dünyanın ilk kütüphanesini kimler açtı?

A)Asurlar

B)Babiller

C)İyonlar

D)Sümerler

 

17)Türkler dünyanın değişik yerlerine göç etmeden önce nerede yaşıyorlardır?

A)Orta asya

B)Avrupa

C)Sibirya

D)Afrika

 

18)Hun ordusunun önündeki en büyük engel nedir?

A)Çin ordusu

B)Çin devleti

C)Çin seddi

D)Kule

 

19)Bumin Kağan kök türk devletini ne zaman kurdu?

A)552

B)550

C)555

D)551

 

20)İlk kadın vali kimdir?

 A)Lale aytamam 

B)Sabiha gökçen

C)Safiye ali

D) Esma Neyman

21)İlk kadın savaş pilotu kimdir?

A)Türkan akyol 

B)Esma Neyman

C)Sabiha gökçen

D)Lale aytamam

 

 

22)İlk kadın başbakan kimdir?

A) Tansu çiller 

B)Sabiha gökçen

C)Safiye âli

D)Nimet çubukçu

 

23) İlk kadın milli eğitim bakanı kimdir?

 

A)Fatma âliye hanım

B)Nimet çubukçu 

C)Türkan akyol

D)Esma neyman

24)Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden biri değildir?

A)Eşlik

B)Siyasi partiler

C)Özgürlük

D)Eğitim

25)Gazneli devleti kaç yılında ve nerde kuruldu?

A)913 afkanistanda

B)912 hindistanda

C)914 bulgaristanda

D)915 gaznede

 

26)Büyük selçuklu devleti hangi tarihte son buldu?

A)1158

B)1157

C)1153

D)1155

 

27)Malatyanın nesi meşhur?

A)Elma

B)Erik

C)Üzüm

D)Kayısı

 

28)Giresunun nesi meşhur?

A)Fındık

B)Üzüm

C)Kiraz 

D)Armut

 

29)Amasyanın nesi meşhur?

A)Karpuz

B)Kivi

C)Kiraz

D)Elma

 

30)Kızların eğitimine zorunluluk hangi tarihte getirildi?

A)1869

B)1987

C)1985

D)1969

31)Kadınlara seçme ve seçilme hakkı hangi tarihte verildi?

A)1950

B)1925

C)1935cevap

D)1919

 

32)Yeni Zelandada kadınlara oy verme hakkı ne zaman verildi?

A)1893

B)1865

C)1867

D)1982

 

33)Ormanların tahrip edilmesinin sonucu ne olabilir?

A)Yer altı suları çoğalır

B)Yabanhayatı korunur

C)Erezyon artar

D)Bitki türleri artar

 

34)Ticarette takası kadırıp ne ile alışveriş yaptılar?

A)Para ile

B)Değerli taş ile

C)Bakır

D)Gümüş

 

35)Avusturalyada kadınlara oy verme hakkı ne zaman verildi?

A)1893

B)1902

C)1919

D)1920

 

36)Kağıtı ve matbayı ilk kulanan kim olmuştur?

A)Köktürkler

B)Uygurlar

C)Bizanslılar

D)Çinliler

 

37)Aşağıdakilerden hangisinin hammaddesi topraktır?

A)Seramik

B)Çelik

C)Plastik

D)Bakır

 

38)Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biri olan Çoruh nehri nerdedir?

A)Zonguldak

B)Rize

C)Artvin

D)Erzurum

 

39)Aşağıdakilerden hangisi sanayi bitkisidir?

A)Elma

B)Pamuk

C)Kayısı 

D)İncir

 

40)Aşağıdakilerden hangisi ilk yerleşmelerden günümüze yerleşim yeri seçiminde daha az etkilidir?

A)Doğal kaynaklar

B)İklim koşular

C)Bitki örtüsü

D)Ekonomik faliyetler

 

41)Toprağın tarım yapılan üst tabakasının yerinden ayrılmasına ne denir?

A)Heyelan

B)Sel

C)Erezyon

D)Kasırga

 

42)Antalya ilinde görülen iklim tipi nedir?

A)Akdeniz iklimi          

B)Karasal iklim           

C)Karadeniz iklimi        

D)Marmara iklimi

 

43)Almanyada kadınlara oy verme hakkı ne zaman verildi?

A)1893

B)1902

C)1919

D)1912

 

44)İslam dininin temel kaynağı nedir?

A)İncil

B)Kuran-ı Kerim

C)Tevrat

D)Zebur

 

45)İtalyada kadınlara oy verme hakkı ne zaman verildi?

A)1893

B)1986

C)1948

D)1945

 

46)ABDde kadınlara oy verme hakkı ne zaman verildi?

A)1983

B)1985

C)1919

D)1920

 

47)Mesir macunu  şenlikleri hangi ilimizde düzenlenmektedir?

A)İstanbul

B)Manisa

C)Mersin

D)Erzincan

 

 

48)Portakal mandalina limon gibi narenciye meyveleri daha çok hangi bölgede yetişir?

A)Marmara bölgesi

B)İç anadolu bölgesi 

C)Akdeniz bölgesi

D)Karadeniz bölgesi

 

49)Ergenekon destanı aşağıdaki türk topluluğundan hangisidir?

A)Hunlar

B)Kutluklar

C)Uygurlar

D)Köktürkler

 

50)Aşağıdakilerden hangisi başkalarına zarar vermedendilediğini yapabilmesidir?

A)Demokrasi

B)Hak

C)Hukuk

D)Özgürlük

 

51)Üç büyük din için kutsal sayılan şehir hangisidir?

A)Mekke

B)Medine

C)Kudüs

D)Cidde

 

52)Türkiyede kadınlara oy verme hakkı ne zaman verildi?

A)1934

B)1919

C)1950

D)1920

 

53)Bedir şavaşı hangi tarihte yapıldı?

A)622

B)625

C)623

D)624

 

54)Japonyada kadınlara oy verme hakkı ne zaman verildi?

A)1934

B)1945

C)1950

D)1952

55)Çivi yazısını Anadoluya taşınmasını kimler sağlamıştır?

A)Hithitler

B)Asurlar

C)Sümerler

D)Babiller

 

56)İstanbul türkiyenin hangi bölgesindedir?

A)İç anadolu bölgesi

B)Doğu anadolu bölgesi

C)Ege anadolu bölgesi

D)Marmara bölgesi

57)Fransada kadınlara oy verme hakkı ne zeman verildi?

A)1934

B)1945

C)1950

D)1971

 

58)Pamukkale hangi ilimizdedir?

A)Denizli

B)Tokat  

C)Aydın 

D)Mersin,

59)Kış sporlarının cenneti olan Palandöken hangi ilimizdedir?

A)Erzincan

B)Bayburt

C)Erzurum

D)Kars

60)Üzümüyle meşhur olan ilimiz hangisidir?

A)Amasya

B)İzmit

C)Manisa 

D)İzmir

                                BOŞLUKLAR

1)1040 yılında gazneliler ile büyük selçuklular arasında yapılan ......................

savaşı büyük seçuklular kazanmıştır.

2)Büyük selçuklulardailk kez ......................hutbe okunup para bastırmıştır.

3)1048 yılında selçuklularla bizanslılar  arasında..................meydana gelmştir.

4)Anadolu’nun kapıları................savaşı ile türklere açıldı.

5) İklim değişikliği sonucu buzulların erimesi ile toprakla tanışan insanoğlu ...................yapmaya başlamışlardır.

6)İhtiyaç fazlası ürünlerin takas yoluyla satılmaya başlamasıyla................ 

faliyetler başlamıştır.

7)........................dünyadaki değişik kültürlerin birbirlerini etkilemesi sonucu meydana gelen birikimlerdir.

8)Tarih önce devirler taş devri ve ................... olmak üzere ikiye ayrılır.

9)Devletin kamuhizmetlerini yerine getirebilmek için toplandığı paralara ............ denir.

10)Yatırım ve ................ yaparken coğrafi özellikler dikkate alınmalıdır.

11)Doğru ............... seçimi için insanın kişilik özelliklerini bilmesi gerekir.

12)İnsanların çeşitli kaynakları işleyerek ürünler elde etmesine ............... denir.

13) ....................yaptıkları ticaretler ile Anadolu'ya yazıyı getirdiler ve Anadolu'da tarihi çağların başlamasını sağladılar.

14).................. uygarlığı ziggurat adını verdikleri tapınakları aynı zamanda birer gözlemevi olarak kullanmışlardır.

15) Tarihi çağlar …………………….. başlamıştır.

16) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden başlayarak Basra Körfezi’ne kadar uzanan Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgeye ……………………denir.

17) Tarihte yapılan ilk yazılı antlaşma ……………………………. antlaşmasıdır.

18) Ortaçağı kapatıp Yeniçağı başlatan olay ………………………’dir.

19) Tarih olarak ……………… yılları arası, yirminci yüzyılın üçüncü çeyreğidir .

20) Deniz seviyesinden ne kadar yükseğe çıkılırsa sıcaklık o kadar azalır. Ortalama her 200 metrede sıcaklık 1 derece .................... .

                                      OLGU- GÖRÜŞ

1)(    )Atatürk 1881 yılında doğdu

2)(    )Sınav filmi çok güzeldi.

3)(    )Dünyadaki en güzel ülke Türkiye’dir.

4)(    )Türkiye’nin başkenti Ankara’dır

5)(    )Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölü’dür

6)(    )Türkiyenin cumhur başkanı Abdullah GÜL’dür

7)(    )En güzel şehir İzmir’dir.

8)(    )Anıtkabir Ankara‘dadır

9)(   )Ordumuz herkesden daha güçlüdür.

10)(   )Ben okulumu seviyorum

                                      DOĞRU-YANLIŞ

 1)(  ) Ülkemizde çeşitli sorunlar için başvuruda bulunabileceğimiz birçok kurum bulunmaktadır. Bunlardan biri de Reklam Kurulu’dur.

2)(  )Devlet yönetiminin bir zümrenin veyagurubun elinde olduğu yönetim şekline olgarşi denir.

 3)(  ) Tarih öncesi devirler hakkında bilgi edinmek için arkeolojik kazılar yapılmaktadır.

4)(  )Ülkemizde kadınlar milletvekili şeçme ve seçilme hakkına 1940 yılında elde etmiştir.     

5)(  ) Anadolu birçok uygarlığa beşiklik etmiştir cümlesi bir görüş ifadesidir.

Olgu ifade etmektedir.

6)(  ) Sümerlerin yaptığı Asma Bahçeleri Dünya’nın 7 harikasından biridir .

 7)(  ) Tarihte madeni parayı ilk kez Lidyalılar kullanmıştır.

8)(  )Egemenliği milletin elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim şekline cumhuriyet denir

9)(  ) Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü makidir.

10)(  ) Hammurabi yasalarında göz göze,diş dişe esastır

      CEVAP  ANAHTARI 

_TESTLER_

1-B           11-C        21-C           31-B        41-C         51-C

2-D          12-A         22-A           32-A        42-A          52-A

3-C          13-D         23-B           33-C        43-B          53-D

4-A           14-B         24-B           34-A        44-B         54-C

5-D           15-D         25-A           35-B        45-D         55-B       

6-B           16-A         26-B           36-B         46-D         56-D

7-A           17-A         27-D            37-A        47-B         57-B

8-D           18-C         28-A            38-C        48-C         58-A

9-C           19-A         29-D            39-B        49-C         59-C

10-D         20-A         30-A            40-C        50-A         60-D  

_BOŞLUK DOLDURMA_

1-DANDANAKAN 2-TUĞRUL BEY 3-PASİNLER 4-MALAZGİRT 5-TARIM 6-TİCARİ 7-UYGARLIK 8-MADEN DEVRİ 9-VERGİ 10-PAZARLAMA 11-MESLEK 12-ÜRETİM 13-ASURLULAR 14-SÜMERLER 15-YAZININ BULUNMASIYLA 16-MEZOPOTAMYA 17-KADEŞ 18-İSTANBUL FETHİ 19-1975-1999 20-AZALIR 

_OLGU VE GÖRÜŞ_ 

1-O 2-G 3-G 4-O 5-O 6-O 7-G 8-O 9-G 10-G

_DOĞRU YANLIŞ_ 

1-D 2-D 3-D 4-Y 5-Y 6-D 7-D 8-D 9-D 10-D

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Teog Hazırlık, Test, Boşluk, Doldurma, Doğru, Yanlış, Soruları, onlarca, cevaplı, 2015,

]]>
aydinbiyiksiz@gmail.com (aygunhoca) 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları Mon, 02 Jun 2014 21:06:06 +0000
6. Sınıf Sosyal Teog Hazırlık Boşluk Doldurma Soruları ve Cevapları http://aygunhoca.com/sosyal-bilgiler/49-6-snf-sosyal-bilgiler-sorular/8620-6-sinif-sosyal-teog-hazirlik-bosluk-doldurma-sorulari-ve-cevaplari.html http://aygunhoca.com/sosyal-bilgiler/49-6-snf-sosyal-bilgiler-sorular/8620-6-sinif-sosyal-teog-hazirlik-bosluk-doldurma-sorulari-ve-cevaplari.html   2.ÜNİTE (Yeryüzünde Yaşam)

  1- Küçültmenin belli bir oranda yapılmasına ………….. denir.

  2- ………….. ölçeksiz kabataslak çizimlerdir.

  3- İlk yazıyı ………………. buldu.

  4- İlk parayı ………………. kullandılar.

  5- İlk kütüphaneyi ……………….. açtı.

  6- Babil kralının adı …………........... ‘dir. 

  7- Kuzey Yarım Küre’de olan dönenceye ………………………… denir.

  8- Güney Yarım Küre’de olan dönenceye ………………………… denir.

  9- Kutup noktalarında birleşen yarım çemberlere ……………… denir.

10- (D) (Y) Paraleller arası uzaklık 111 kilometredir.

11- (D) (Y) Türkiye’nin Matematik Konumu 26º - 45º doğu meridyeni, 36º - 42º kuzey paraleli.

12- (D) (Y) Hititlerin başkenti Tuşpa ‘dır.

13- (D) (Y) Hititlerin kraliçelerine Tavanannna denir.

14- (D) (Y) Urartuların başkenti Hattuşaş’tır.

15- (D) (Y) Friglerin başkenti Gordion’dur.

16- (D) (Y) Friglerin kraliçelerine Midas denir.

17- (D) (Y) Lidyalıların başkenti Sard’dır.

18- (D) (Y) İyonların yöneticilerine Tiran adı verilir.

19- (D) (Y) Dünya’da 7 kıta vardır.

20- (D) (Y) Harita çiziminde gölgelendirme kullanılmaz.

3.ÜNİTE (İpek Yolu’nda Türkler)

1- İpek yolu ………… ‘den başlayıp, ……………… ‘ya kadar uzanan bir ticaret yoludur.

2- Tarihte kurulan ilk Türk Devleti …………………..  ‘dir.

3- Asya Hun Devleti ‘nin kurucusu …………………. ‘dır.

4- Asya Hun Devleti ‘nin merkezi …………… ‘dir.

5- Asya Hun Devleti ‘nin kurucusu ölünce yerine …………… geçmiştir. 

6- Kök Türk Devleti ‘nin hükümdarı ……………… ‘dır.

7- Kök Türk Devleti ‘nin merkezi ………………. ‘dir.

8- Kök Türk Devleti ‘nin hükümdarı ölünce yerine ………………. geçti.

9- Uygur Devleti ‘nin merkezi  ………..…………. ‘dir.

10- Uygur Devleti’nin hükümdarı ………………………… ‘dır.

      11- Bedir Savaşı……….. yılında olmuştur.

12- Uhud Savaşı ………. yılında olmuştur.

13- Hendek Savaşı ………. yılında olmuştur.

14- Talas Savaşı ………… yılında olmuştur.

15- Hudeybiye Barışı …………. yılında olmuştur.

16- Medine ‘ye Hicret ………… yılında olmuştur.

17- Mekke’nin Alınması ………….. yılında olmuştur.

18- Türklerin ulaşım aracı olarak kullandıkları başlıca hayvan ……… ‘tır.

19- Büyük çadıra …………… denir.

20- Hz. Osman döneminde …………….çoğaltıldı.

21- (D) (Y) Tapetes adı verilen kilimleriyle ün kazanan Frigler, uğraş alanları ticarettir.

22- (D) (Y) İpek, ipek böceğinin ürettiği yumuşak, parlak bir liftir.

23- (D) (Y) İpek dokumacılığı asırlar önce Çin’de başlamıştır.

24- (D) (Y) İpek Yolu’nda ipeğin yanı sıra baharat gibi ürünler taşınmamıştır.

25- (D) (Y) Emeviler Dönemi’nde saltanat vardı.

26- (D) (Y) Abbasiler Dönemi’ni Peygamberimizin (s.a.v.) amcası olan Abbas’ın ileri gelenleri kurmuştur.

27- (D) (Y) Karahanlı Devleti’nin hükümdarı Bilge Kül Kadir Han’dır.

28- (D) (Y) Gazneli Devleti’nin hükümdarı Selçuk Bey’dir.

29- (D) (Y) B.Selçuklu Devleti’nin hükümdarı Alp Tigin ‘dir.

30- (D) (Y) Gazneli Devleti’nin merkezi Gazne’dir. 

 4.ÜNİTE (Ülkemizin Kaynakları)

  1- Yalnızca belli yerlerde yetişen bitkiye …………. denir.

  2- Vatandaş olarak ilk görevimiz …………………. ‘tir.

  3- Yağış,rüzgar gibi unsurların yeryüzündeki toprağın kaymasına ……………. denir.

  4- Yeraltından çıkan doğal kaynaklara …………. denir.

  5- ………….. ve …………. yaparken coğrafi özellikler dikkate alınmalıdır.

  6- Ekonomik faaliyetler 3’e ayrılıyor.Bunlar:

       ………….. , …………….. , ……………. ‘tir.

  7- Pekmez ve şarap yapılırken …………… kullanılır.

  8- (D) (Y) Çay,bol yağış ister.

  9- (D) (Y) Mesleğimizi yaparken hem mesleğimizi sevmeli ve hobilerimiz ile uymalıdır.

10- (D) (Y) Geri dönüşüm ile ağaç kesimi azalır.

11- (D) (Y) Pamuk yetiştirmek için soğuk gereklidir.

12- (D) (Y) Nitelikli insanların ortak özelliklerinden biride insanlara örnek olmaktır.

13- (D) (Y) Ormanların faydalarından biride belli yerlerde çok olmasıdır.

14-(D) (Y) Dünyada 50 çeşit maden vardır.

15- (D) (Y) Türkiye’de 30 çeşit maden vardır.

16- (D) (Y) Su, hayat kaynaklarımızdan biridir.

17- (D) (Y) Orman, hayat kaynaklarımızdan biridir.

18- (D) (Y) Dünya’da mısır üretiminde Türkiye 5. sıradadır.

19- (D) (Y) Ormanların tahrip edilmesinin sonucu erozyon artar.

20- (D) (Y) Yağış isteyen yerlerde yetişen bitki zeytindir.

5.ÜNİTE (Ülkemiz ve Dünya)

  1- Bir ülkenin mal satmasına ……………. denir.

  2- Bir ülkenin mal almasına …………….. denir.

  3- İnsanlığın geleceğini tehdit eden sorunlara ………………… denir

  4- Türklerin ilk ana yurdu ……………………. ‘dur.

  5- Ülkeler birbirleriyle ……………. İçinde olmalıdır.

  6- (D) (Y) Geri kalmış ülkelerde insanların büyük kısmı sanayi sektöründe çalışmaktadır.

  7- (D) (Y) Gelişmiş ülkelerde insanların büyük kısmı sanayi sektöründe çalışmaktadır.

  8- (D) (Y) Muz, bir ithalat üründür.

  9- (D) (Y) Ananas, bir ithalat ürünüdür.

10- (D) (Y) Küresel ısınma sadece kuşların hayatını tehlikeye sokar.

11- (D) (Y) Küresel ısınma, çevre kirliliği, doğal afetler çevre sorunlarından birkaçıdır.

12- (D) (Y) Kazakistan ve Kırgızistan Bağımsız Türk Devleti’dir.

13- (D) (Y) Pamuk, ihracat ürünlerimizden biridir.

14- (D) (Y) Türkiye dış ülkelere krom satar.

15- (D) (Y) Türkiye, Hindistan ile ticaret yapar.

16- (D) (Y) Sanayi fazla ise gelişmiş.

17- (D) (Y) Tarım fazla ise gelişmiş.

18- (D) (Y) Karadeniz Bölgesinin bitki örtüsü makidir.

19- (D) (Y) Akdeniz Bölgesinin bitki örtüsü makidir.

20- (D) (Y) İç Anadolu Bölgesinin bitki örtüsü makidir.

 6.ÜNİTE (Demokrasinin Serüveni)

  1- Site adı verilen şehir devletlerinde hakimiyetin sahibi …………. ‘tır.

  2- En önemli hakkımız …………… hakkıdır.

  3- Demokraside hakimiyetin asıl sahibi ………………… ‘tir.

  4- Orta Asya’da kurulan İlk Türk devletlerinde hükümdar eşlerine ………………… denir.

  5- (D) (Y) Demokrasi’nin temel ilkelerinden biride çoğulculuktur.

  6- (D) (Y) Monarşi olan yönetim biçiminde hakimiyet tek kişide toplanmıştır.

  7- (D) (Y) Oligarşi olan yönetim biçimimde hakimiyet tanrıya aittir.

  8- (D) (Y) Teokrasi olan yönetim biçiminde hakimiyet topluluklarda toplanmıştır.

  9- (D) (Y) Cumhuriyet olan yönetim biçiminde hakimiyet millete aittir.

10- (D) (Y) Düşünce özgürlüğü kısmen durdurulabilir. Bunlardan biride seyahat halidir. 

CEVAP ANAHTARI

2.ÜNİTE                

1-  Ölçek

2-  Kroki

3-  Sümerler

4-  Lidyalılar

5-  Asurlular

6-  Hammurabi

7-  Yengeç Dönencesi

8-  Oğlak Dönencesi

9-  Meridyen

10-Doğru

11- Doğru

12- Yanlış 

13- Doğru

14- Yanlış

15- Doğru

16- Doğru

17- Doğru

18- Doğru

19- Doğru

20- Yanlış

3.ÜNİTE

1-   Çin, Avrupa

2-   Asya Hun Devleti

3-   Teoman

4-   Ötüken

5-   Mete Han

6-   Bumin Kağan 

7-   Ötüken

8-   Mukan Kağan

9-   Karabalgasun

10- Kutluk Bilge Kül Kağan

11- 624

12- 625

13- 627

14- 751

15- 628

16- 622

17- 630

18- At

19- Otağ

20- Kur’an

21- Yanlış

22- Doğru

23- Doğru

24- Yanlış

25- Doğru

26- Doğru 

27- Doğru

28- Yanlış

29- Yanlış

30- Doğru 

4.ÜNİTE

1-   Endemik

2-   Vergi Vermek

3-   Erozyon

4-   Maden

5-   Yatırım, pazarlama

6-   Tarım, Sanayi, Hizmet

7-   Üzüm

8-   Doğru

9-   Doğru

10- Doğru

11- Yanlış

12- Doğru

13- Yanlış

14- Doğru

15- Yanlış

16- Doğru

17- Yanlış

18- Doğru

19- Yanlış

20- Doğru

 

5.ÜNİTE

1-   İhracat

2-   İthalat

3-   Çevre Sorunları

4-   K.K.T.C.

5-   Barış

6-   Yanlış 

7-   Doğru

8-   Yanlış

9-   Doğru

10- Yanlış

11- Doğru

12- Doğru

13-Yanlış

14- Doğru

15- Doğru

16- Doğru

17- Yanlış

18- Yanlış

19- Doğru

20- Doğru

                   

                   6.ÜNİTE

1-   Halk

2-  Yaşama

3-   Millet

4-   Hatun

5-   Doğru

6-   Doğru

7-   Yanlış

8-   Yanlış

9-   Doğru  

10- Yanlış

 

]]>
aydinbiyiksiz@gmail.com (aygunhoca) 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları Fri, 30 May 2014 20:18:45 +0000