5.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

5. sınıf SORULARI

1. Aşağıda verilenlerden hangisi yazısız kurallara örnek gösterilemez?

a) Örf ve adetler          b) Görgü kuralları

c)Anayasa                  d) Gelenek ve Görenekler

2. Ilçe sınırları içerisinde kanunları uygulamakla sorumlu, ilçedeki resmi kurum ve kuruluşların bağlı olduğu yönetici kimdir?

a) Bakan            b) Belediye Başkanı

c) Vali                 d)Kaymakam

3.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinden

değildir?

A) Cumhuriyetçilik

B) Laiklik

C) Devletçilik

D)Barışcılık

 

4.Heyelanın  diğer adı nedir?

A) Erozyon

B) Çığ

C) Toprak Kayması

D) Sel

 

5.Aşağıdakilerden hangisi erozyonun en önemli sebeplerinden biri değildir?

A) bitki örtüsünün bilinçsizce tahribi

B) Ağaçlandırma

C) arazinin yanlış kullanımı

D) hayvanların dogru olmayan yerlerde  otlatılması

 

6.Doğada meydana gelen yıkım ve felaketlere topluca ne hangi isimle nitelendirilir?

A) Deprem

B) Doğal afet

C) Çığ

D) Sel

7.Denizlerin karaların içine doğru yapmış olduğu girintiye ne denilmektedir?

A) boğaz

B) körfez

C) yarımada

D) ada

8.Topraklarının genişliği bakımından en büyük ilimiz hangisidir?

A)Çorum

B) Konya

C) Eskişehir

D) Artvin

 

9.Peribacalarının bulunduğu “Kapadokya” yöresi hangi bölgemizdedir?

A) Güneydoğu Anadolu

B) Ege

C) Iç Anadolu

D) Doğu Anadolu

10. Akarsuların yüzeyden aktığı,çoğunlukla verimli topraklardan oluşan ve çevresine göre alçakta kalan düzlüklere ne ad verilir?

A)Dağ       B) nehir      C) ova     D) vadi

 

 

5.Sınıf Soruları

 

1. Mimar Sinan' nın “ustalık dönemi eseri” olarak nitelendirdiği yapıtı  aşağıdakilerden hangisidir?

A) Selimiye Camii

B) Çarşı Camii

C) Bayezit Camii

D) Şehzade Camii

 

2. Kollarına taktığı kanatlarla Galata kulesi'nden üsküdara kadar uçmayı başaran mucit kimdir?

A) Evliya Çelebi

B) Katip Çelebi

C) Hazarfen Ahmet Çelebi

D) Çelebi Mehmet

 

3.Kuduz aşısını bulan mucit kimdir?

A)Pasteur

B) Edison

C) Piri Reis

D) Mimar Sinan

 

4. Prof. Dr. Gazi Yaşargil hangi alanda tanınan dünyaca ünlü bir uzmanımızdır?

A) Beyin cerrahisi

B) Çocuk hastalıkları

C) Erken Bunama

D) Cilt hastalıkları

 

5. Programlanabilir bir elektronik beyne sahip,kendi kendine hareket edebilen Japonların bir hayli ilerlemiş olduğu makinelere ne denir?

A)Tır

B) Gemi

C) Robot

D) cep telefonu

 

6. Osmanlıların Kanuni Sultan Suleyman Döneminde döneminde

savaş yapmadığı devletler, hangi seçenekte

birlikte verilmiştir?

A) Avusturya - Rusya B) Rusya - Memlük

C) Memlük - Safevi D) Akkoyunlular-Memlükler


7.Ilkbahar mevsiminin yağışlı, yazların kurak

geçtiği bölgelerimizde aşağıdaki tarım ürünlerinden

hangisi daha çok üretilmektedir?

A) Buğday B) Mısır

C)Çay  D) Fındık

 

5.SINIF SORULARI

 

8. I- Sakarya Meydan Muharebesi

II- Trablusgarp Savaşı

III- Çanakkale savaşı

IV- Cumhurbaşkanlığı

 

Yukarıda, Mustafa Kemal'in katıldığı savaş ve

görevlerin bazıları verilmiştir. Bunların oluş

tarihlerine göre, doğru sıralanışı hangisinde

verilmiştir?

A) II - III - I IV B) II - I - III - IV

C) III - II - I IV D) III - II - IV - I

 

 

9. Lidyalılar (Lidler)'ın parayı bulmalarında

aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

A) Ticarette ileri gitmeleri

B) Madenleri işlemeleri

C) Dokumacılığı geliştirmeleri

D) Verimli topraklara sahip olmaları


10. Aşağıdaki inkılâplar hareketlerinden  hangisi diğerlerinden

sonra yapılmıştır?

A) Tevhidi Tedrisat (Eğitim-Öğretim birliği) kanunu

B) Saltanatın Kaldırılması

C) Şapka Kanunu'nun kabulü

D) Yeni Türk Harflerinin kabulü

Aygün BIYIKSIZ

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)