4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dön.2.yaz.Sor.

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 4.Sınıf Sosyal Bilgiler

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Adı ve Soyadı:  ........                               Numarası: .....
PLEVNE ILKÖĞRETIM OKULU 4 /A SINIFI SOSYAL BILGILER 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
1-
Türkiye Devleti'nin yönetim şekli Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet nasıl bir yönetim tarzıdır. Açıklayınız(10 puan)

2. Aile tarihimizi bilmek önemlidir. Çünkü, .......................................( 4 puan )

A. değişik şeyler öğrenirim.        

B. Geçmişi bilmek beni, ailem hakkında daha bilgili yapar.

C. zaman geçinirim.                   

D. anı dinlemiş olurum.3- Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzün zenginliğine örnek gösterilemez? ( 4 puan )

A. çiniler                                             

B. Topraktan yapılmış vazolar

C. gümüş süslemeli süs eşyaları       

D. Elektronik eşyalar4- Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Milli Mücadele'yi (Kurtuluş Savaşını) hangi şehirde başlatmışlardır?  ( 4 puan )

A. Samsun                    B.   Amasya                 C.   Sivas                       D. Ankara5- Aşağıdakilerden hangisi Türklerin geleneksel spor dallarından değildir? ( 4 puan )

A. Cirit      B. Basketbol     C. Güreş     D. Binicilik6-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? ( 4 puan )

A. Eskiden çocuklar, elektrik ve televizyon olmadığı için büyüklerinden masal dinlerlermiş.

B. Eskiden çocuklar, aydınlanmak için gaz lambası ya da fener kullanırlarmış.

C. Eskiden çocuklar, akşamları atari oynayarak zaman geçirirlermiş.

D. Eskiden çocukların oynadığı oyunları, günümüz çocukları da oynuyor.7-Aşağıdaki ifadelerden hangisi kültürü tanımlar? ( 4 puan )

A. Kültür bir toplumun değişmemesidir.

B. Kültür bir toplumun yaşam tarzıdır.

C. Kültür kalıcı değildir.

D. Kültür sadece söylenen sözlerdir.8- Aşağıdakilerden hangisi Türk kültüründe bulunmaz? ( 4 puan )

A. Maniler                      B. Türküler                        C. Salsa dansı                               D. Atasözleri9- Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne aittir? ( 4 puan )

A. Halay                       B. Cadılar Bayramı           C. Şükran Günü                            D.  Boğa güreşi             10- Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne ait yemeklerdendir? ( 4 puan )

A. Suşi                             B. Pizza                           C. Tarhana çorbası                     D. Spagetti11- Atatürk TBMM'yi ne zaman açtı? ( 4 puan )

A.  23 Nisan 1921              B.  20 Mayıs 1920           C.  19 Mayıs 1919                       D. 23 Nisan 192012- Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır.Bu kültürü yansıtan öğeler,kültürel öğeler olarak adlandırılır.  Buna göre ,aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimizden değildir? ( 4 puan )

A - halk oyunları              B - arabalar                  C - düğünler                 D - yemekler

13-. Halk oyunlarımız kültürel zenginliğimizin bir parçasıdır.Her yöremizin kendine özgü bir halk oyunu vardır. Aşağıdakilerden hangisi ilimiz Amasya yöresinin bir oyunudur? ( 4 puan )

A- simsim            B-  kafkas                    C-  zeybek                    D- çayda çıra14 ) Nüfus cüzdanımızın rengi neyimizi belirtir? ( 3 puan )

A )  Yaşadığımız ülkeyi             B )Doğum yerimiz     C ) Cinsiyetimizi         D ) Öğrenim durumumuzu15-) Ailemizin tarihini en iyi kimlerden öğrenebiliriz?  ( 3 puan )

A )  Komşulardan                      B ) Muhtardan              C )  Öğretmenimizden     D )   Aile büyüklerinden   16-)  Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizdendir? ( 3 puan )

A ) Kısa boylu olmak        B ) Sinirli olmak          C ) Duyarlı olmak            D ) Neşeli olmak17-) Aşağıdaki bilgilerden hangisi nüfus cüzdanında yer almaz? ( 3 puan )

A  )   ili                   B )  ev adresi                     C )  doğum yeri                    D ) anne adı18-) Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze kadar devam eden kültür öğelerinden değildir? ( 4 puan )

A - yıl sonu etkinlikleri         B-  kına geceleri      C - bayram ziyaretleri         D -  türküler19-) Atatürk, aşağıdaki okulların hangisinde öğrenim görmemiştir? ( 4 puan )

A) Harp Okulu     B) Şemsi Efendi Okulu        C) Millet Mektebi     D) Mahalle Mektebi20 Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) ,yanlış olanlara (Y) yazınız. ( 10 puan)

(      ) Sadece anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile denir.

(      ) Herkesin ilgi alanı farklıdır.

(      ) Soy ağacında komşuya yer verilmez.

(      ) Herkes mutlaka aynı duygu ve düşüncelere sahiptir.

(      ) Türküler ülkemizin kültürel zenginliğine örnek gösterilemez

(      ) Kurtuluş Savaşı 19 Mayıs 1919 da Samsun'da başlamıştır.

(      )  Amasya Genelgesi, yurdun işgaline karşı gösterilen ilk tepkidir

(      ) Futbol bir ata sporudur.

(      ) Gelenek ve görenekler geçmişten günümüze  aktarılmış değerlerdir.       21-Aşağıdaki boşlukları bulutlardan yararlanarak doldur bakalım anahtar kelimemizi bulabilecek misin?(7 puan)

1) Önemli olayları zaman sırasına koyarak        ...........................   oluşturabiliriz.

2) T.B.M.M   .............................      Tarihinde açıldı.

3) Erkek kılığına girerek kurtuluş savaşına katılan  ......................... dur.

4) Yunanlıların ülkemizi işgale başladığı ve katliamlar yaptığı ilk yer     ..........................  dir.

Anahtar Kelimemiz.........................

5) Cumhuriyet   ..........................           Tarihinde ilan edildi.

6)  Bayrağımız.........................  lığımızın sembolüdür.                     

7) Atatürk Kurtuluş Savaşını..........................dan başlattı.


B A Ş A R I L A R     D I L E R I M
Nevzat DAL  4/A  Sınıf Öğretmeni

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)