4. Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 4.Sınıf Sosyal Bilgiler

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Test Soruları

1)    I. 142 cm boyundayım.
II. Düz saçlıyım.
III. 38 kg ağırlığındayım.
Yukarıda verilenler bir kişinin hangi özelliklerini oluşturmaktadır?
A) Fiziksel                B) Kişilik                
C) Eğitim                  D) Duygusal

2) Kimlik numarasına aşağıda verilen durumların hangisinde gerek yoktur?
A) Okula kayıt yaptırırken 
B) Seçimlerde oy kullanırken
C) Müze ziyaretine giderken
D) Internet ortamında notlarımızı kontrol ederken

I.  Başkumandanlık Savaşı'nın kazanılması
II.  Cumhuriyetin ilanı
III. TBMM'yi açılışı
IV. Kurtuluş Savaşı'nın başlaması

3) Yukarıda verilen olayların kronolojik sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)  III -IV- II - I        B)  I- III - IV - II   
C)  IV- III - I - II        D)  IV- I - III - II

4) Deprem, sel, yangın gibi afetlerde zarar görenlerin yardımına koşan sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Kızılay    B) Yeşilay    C) Muhtarlık   D)Sağlık Ocakları

5) Acil durum telefonlarından hangisi yanlıştır?
A) 112 Ambulans             B) 110 Yangın
C) 177 Jandarma imdat   D) 155 Polis imdat     

6) Savaştan sağ olarak geri dönenlere .................... denir. Dönemeyip canını kaybedenlere ise .................... denir.
Bu boşlukları aşağıdakilerin hangisi uygun şekilde tamamlar?
A) Asker - Komutan           B) Gazi - Şehit    
C) Korkak - Cesur           D) Vatan - Bayrak

7) Kurtuluş Savaşı'nda sırasıyla Doğu Cephesi-Güney Cephesi-Batı Cephesi'nde kimlerle savaşılmıştır?
A) Fransızlar- Ermeniler- Yunanlılar
B) Yunanlılar- Ermeniler- Fransızlar
C) Ermeniler- Yunanlılar- Fransızlar
D) Ermeniler- Fransızlar- Yunanlılar

8) Aşağıdakilerden hangisi kültürel öğelerimiz arasında yer almaz?
A) kına gecesi        B) halk oyunları
B) el öpme             D) bilgisayar kullanma

9) Hangisi akarsularımızın özelliklerinden değildir ?
A) Rejimleri düzensizdir.
B) Elektrik enerjisi üretimine uygundur.
C) Delta oluşturmaya yatkındır.
D) Deniz yolu ulaşımına elverişlidir.

10) 24 Temmuz 1923'te imzalanan ve Türk Devleti'nin varlığı, özgürlüğü ve tam bağımsız oluşunu tüm dünya duyuran antlaşma hangisidir?
A) Mudanya Ateşkes Antlaşması
B) Sevr Barış Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Lozan Barış Antlaşması

11) Haritaya göre Marmara Denizi yurdumuzun neresindedir?
A) Kuzeydoğu       B) Kuzeybatı
C) Güneydoğu      D) Güneybatı

12) Depremleri kaydeden, şiddetini, uzaklığını gösteren alete ne denir?
A) Sismograf       B) Higrograf
C) Termometre   D) Barometre

13) Hangisiyle bir yerin coğrafi özellikleriyle ilgili bilgi edinilemez ?
A) evler   B) masallar    C) türküler    D) efsaneler

14) Hangisi yurdumuzda bulunan doğal unsurlardan değildir ?
A) plato             B) ova          C) çöl        D) göl

15) Aşağıdakilerden hangisi Itilaf Devletleri arasında değildir?
A) Fransa        B) Rusya
C) Ingiltere    D) Almanya

16) 1999 yılında Marmara bölgesinde büyük can ve mal kaybına neden olan doğal afet hangisidir ?
A) Çığ      B) Erozyon       C) Sel         D) Deprem

17) Hava Sıcaklığı > Termometre arasındaki ilişki, BASINÇ ile aşağıdakilerden hangisi ile vardır ?
A) barometre    B) pusula   C) dekametre D) sismometre

18) I.Dünya Savaşı hangi tarihler arasında sürmüştür?
A) 1914 -1922        B) 1914 -1918
C) 1918 -1922        D) 1920 -1924


Cevaplarınızı kontrol ettiniz mi ?

4C Sınıfı Ögretmeni Tümay Özen

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dön.2.yaz.Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2 yazılı Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar