Sosyal Bilgiler 4. Sınıf 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 4.Sınıf Sosyal Bilgiler

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Adı ve Soyadı :                                                                                                          
Sınıfı  : 4 /.....................                                                       
No       :.....................
2009-2010 EÄžITIM ÖÄžRETIM YILI
4. SINIF SOSYAL BILGILER  I. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI


S.1)  Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.

(    ) Deprem, bir doğal afet değildir.
(    ) Insanların doğayı değiştirerek ortaya koyduğu ürünlere beşeri unsur denir.
(    ) Kuzeybatının zıt yönü güneydoğudur.
(    ) Hava sıcaklığı 11 - 15 Cº olursa hava ılımandır denilir.
(    ) Çığ, bir doğal afet değildir.
(    ) Güneş güneyden doğar.
(    ) Kuzeydoğu bir ana yöndür.
8.   (    ) Pusuladaki ibrenin koyu renkli ucu daima güneyi gösterir.
9.   (    )  Krokiler, belli bir ölçeğe göre çizilir.
10. (    ) Ilk cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'tür.

S.2) Kutucuklarda verilen sözcükleri cümledeki uygun yerlere koyunuz. ( kuzeyi, doğudan, batıdan, güneye, kuzey, kuşbakışı, duygusal

1. Kutup yıldızının yeri hiç değişmez ve daima ...................gösterir.
2. Güneş .............. doğup ................ batar.
3.  Karınca yuvalarının ağızları ................... bakar, yuvadan çıkardıkları toprakları ise ................... yönünü  
gösterir.
4. Bir yerin.................... görünüşünün kabataslak kağıt üzerine çizilmesine kroki denir.

S.3) Aşağıdaki savaşların hangisinde Mustafa Kemal'e    Gazi unvanı vemareşallik rütbesi verilmiştir.
A) Birinci Inönü Savaşı                                                   B) Ikinci Inönü Savaşı  
C) Sakarya Savaşı                                                        D) Büyük Taarruz ve Başkumandan Meydan Muharebesi

S.4) Aşağıdakilerden hangisi geçmişten getirdiğimiz kültür öğelerimizden biri değildir?
A) halk oyunları           B) türküler           C) el sanatları        D) maskeli balo

S.5) Aşağıdakilerden hangisinden yön bulmada yararlanılmaz? 

A) Karıncaların yuvaları           B) Kutup yıldızı          C) Ağaçların yosunları                D) Dalgaların yönü 

S.6) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizdendir?
A) boyumuz                 B) düşüncelerimiz                C) duygularımız                  D) yeteneklerimiz   

S.7 )Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılamalıyız.       B)Her insan kendini ifade edebilmelidir.                            
C)Duygu ve düşüncelerimiz arasında mutlak bir ilişki vardır.             D)Fiziki özelliklerimiz karakterimizi yansıtır.

S.8)  Aşağıdakilerden hangisi Türk geleneklerinden değildir?
A) On sekiz yaşından sonra çocukların ayrı evde oturması                             C) Düğünlerden önce kına gecesi yapmak
C)Başsağlığına giderken ölen kişinin evine yemek götürmek.                         D) Askere gideni davul,zurna ile uğurlamak.

S.9) Aşağıdakilerden hangisi bize güneyi gösterir?
A)Karınca yuvalarını girişleri                  B)Pusula              C)Kutup Yıldızı            D)Ağaçların yosun tutmuş tarafları

S.10)  Yönlerin belirlenmesinde Güneş'in doğuşu ve batışı esas alınır. Buna göre güneşin doğduğu yöne yüzümüzü döndüğümüzde  sağ kolumuz hangi yönü gösterir?
A) doğu        B) batı            C) güney        D) kuzey

S.11) Ülkemizde düğünlerde gelin ve damadın ellerine kına yakmak yaygın bir olaydır.  Bu durum aşağıdakilerden   
hangisinin getirdiği bir davranıştır?
A) yasalarımız               B) geleneklerimiz                C) dinimizin            D) ailemizin

S.12) Günlük hava durumu ile ilgili hangi kaynaktan bilgi alamayız?
A) televizyon                B) gazete                    C) internet                     D) kitap

S.13) Aşağıdakilerden hangisi hava olayları arasında yer almaz?
A) deprem        B) yağmur         C) kar        D) fırtına

S.14)  Aşağıdaki savaşlardan hangisinin kaybedilmesiyle yurdumuz işgal edilmeye başlamıştır?
A) 1.Dünya Savaşı              B) 2.Dünya savaşı                    C) Sakarya Savaşı                         D) 2.Inönü Savaşı

S.15)  Hava durumunu öğrenmeye niçin ihtiyaç duyarız?
Bahçemizi ne zaman sulayacağımızı öğrenmek için                         B)  Yönümüzü bulmak için
Dışarı çıkarken hava durumuna göre giyinmek için                          D) Televizyon izlemek için      

S.16)  Yönlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)    Pusula yardımıyla yönümüzü bulabiliriz.                                        B) Kutup yıldızı güneybatı yönünü gösterir.

C) Duvardaki bir Türkiye haritasının en sağ tarafı doğuyu gösterir.     D) Doğu ile batı zıt yönlerdir.

 

 

S.17

Yukarıda ki soru işareti hangi yönü gösterir?

A) Kuzeybatı               B) Güneydoğu    C) Kuzeydoğu       D) Güneybatı    
                                          

S.18) Deprem sırasında hangisini yapmamız uygun olmaz?
A) Devrilecek eşyalardan uzak durmak    B) Sarsıntı geçene kadar hareket etmemek   
C) Deprem olurken dışarı çıkmak            D) Deprem hissedildiğinde sakin olmak   

S.19) Yönümüzü bulmak için aşağıdakilerin hangisinden yararlanmayız?

A)    Kutup Yıldızı        B) Yosunlar               C) Güneş         D) Suların akış  yönünden   

S.20) Aşağıdakilerden hangisi ana yönlerden değildir?

A)    Güney            B) Kuzey            C) Batı            D) Kuzeybatı   
NOT: 1.SORU 10 PUAN,  2. 3. 4. 5. 6.  SORULAR 4 PUAN,  DİĞER SORULAR 5'ER PUANDIR.  BAŞARILAR DILERIZ.

......../ 01 / 2010

Dersimiz.Com

EMRULLAH  SÜMBÜL                                       ZEKERIYA  GEREK                               SÜLEYMAN  DÜZGÜN
4 / A SINIF ÖĞRT.                                        4 / B SINIF ÖĞRT.                                    4 / C SINIF ÖĞRT.

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dön.2.yaz.Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2 yazılı Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar