Sosyal Bilgiler 4. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 4.Sınıf Sosyal Bilgiler

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

KELES PINARCIK DAÄžDIBI ILKÖÄžRETIM OKULU 4/A SINIFI
SOSYAL BILGILER DERSI I. DÖNEM I. YAZILI SINAVI


A)Aşağıdaki tümcelerden, doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.
1. ( ) Herkes bir kimliğe sahiptir.
2. ( ) Her insanın parmak izi aynıdır.
3. ( ) Aynı yaşta olan insanlar aynı şeylere ilgi duyar.
4. ( ) Özel uğraşılarımız, merak ettiklerimiz farklı olduğu kadar ideallerimiz de farklıdır.
5. ( ) Nüfus cüzdanlarının hazırlanması Iç Işleri Bakanlığı'nın sorumluluğundadır.
6. ( ) Toplumlar ailelerden oluşur.
7. ( ) Pasaport, ehliyet, kimlik belgesi olarak kullanılmaz.
8. ( ) Büyük baba ve büyük annenin olduğu aile çekirdek ailedir.
9. ( ) Ülkemizde nüfus cüzdanına sahip olma yaşı 18'dir.
10. ( ) Herkesin ilgi alanı farklıdır.
çekirdek pul koleksiyonu kimlik hala ailemiz farklı paylaşmak sosyal hayır soy ağacı
B)Aşağıdaki tümcelerde boş bırakılan yerlere yukarıdaki sözcüklerden uygun olanını yazınız.
1. Sadece anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye................aile denir.
2. Babamızın kız kardeşine ..................deriz.
3. Arkadaşlığın temel koşullarından biri .,.......................tır.
4. Arkadaşlarım beni yanlış davranışa zorladığı zaman etkili bir şekilde
..............derim.
5. Insanların tuttukları takımlar, katıldıkları etkinlikler ................. özelliklerindendir.
6. Aile fertlerimizi gösterdiğimiz şemaya ...................denir.
7............................. bazılarının ilgi alanı olabilir.
8. Kardeş bile olsalar bireylerin fiziksel özellikleri...............olabilir.
9....................bilgilerimiz tanınmamızda çok önemlidir.
10. Ilk eğitimimizi.......................den alırız.
C)Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doru cevabını bulup işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi kimlik belgemizde bulunmaz?

A. adımız ve soyadımız B. babamızın adı
C. boyumuz ve ağırlığımız D. doğduğumuz yer ve tarih

2. Aşağıdakilerden hangisi fiziki özelliklerimizden biridir?

A. tuttuğumuz takım B.yaşadığımız şehir C. TC. kimlik numaramız D. göz rengimiz

3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal özelliklerimizden biridir?
A. yaşımız B. Ağırlığımız C. anne adımız D. katıldığımız etkinlikler

4. Aşağıdakilerden hangisi duygusal özelliklerimizden biri değildir?
A. korkularımız B. özel uğraşılarımız C. en sevdiğimiz yemek D. sevinçlerimiz

5. Aşağıdakilerden hangisiyle akrabalık ilişkimiz bulunmaz?
A. halamız B. Öğretmenimiz C. Dayımız D. büyük babamız


6. Çekirdek ailede aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A. teyze B. anne C. baba D. kardeş

7. Aşağıdakilerden hangisinde Öğretmenler Günü kutlanır?
A. 24 Ekim B. 24 Eylül C. 24 Kasım D. 24 Ocak

8. Aşağıdakilerden hangisi annemizin erkek kardeşidir?
A. amcamız B. halamız C. teyzemiz D. dayımız

9. Aşağıdakilerden hangisi vakit geçirmekten hoşlandığımız yaşıtımızdır?
A. anne B. öğretmen C.baba D. arkadaş

10. Yukarıdaki soy ağacında I ve II numaralı kutulara ne yazılmalıdır?
I II .
A. baba kardeş
B. dede baba
C. teyze kardeş
D. dayı teyze
11. Bireyin kimlik bilgilerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A. T.C. kimlik numarası B. Kilosu C. doğum yeri D. adı soyadı

12.Aşağıda verilenlerden hangisi bireyin sonradan kazanılan farklı özelliğidir?
A. ten rengi B. göz rengi C. eğitimi D. parmak izi

13.Aşağıda verilenlerden hangisi kişinin kimliğini doğrulamaya yetmez?
A. ehliyet B. pasaport C. nüfus cüzdanı D. aşı kartı

14. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özellikle ilgili değildir?
A. değişmez olması B. göz rengi C. değişir olması D. kilomuz

15. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Kimlik bilgilerimiz kişisel bilgilerimizi yansıtır.
B. Yaşanan olaylara göre duygularımız değişmez.
C. Farklılıklarımızı hoşgörü ile karşılamalıyız.
D. Takım tutmak sosyal özelliktir.

16. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Fiziksel özellikler karakteri yansıtır.
B. Herkesin bir kimliği yardır.
C. Her insanın hayat hikayesi birbirine benzer.
D. Görmek istediğimiz ülke sosyal özelliğimizdir.

17. Aşağıdakilerden hangisi olumlu duyguyu yansıtır?
A. sevgi B. Nefret C. kıskanma D. kin

18. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz duyguyu yansıtır?
A. sevgi B. Şefkat C. öfke D. özlem

19. Aşağıda verilenlerden hangisi çekirdek ailenin gelişmesinin nedeni olamaz?
A. sosyal ihtiyaçlar B. köyde yaşama C. şehirde yaşama D. sanayinin gelişmesi

20. Soy ağacında kime yer verilmez?
A. anne B. baba C. komşu D. dede

METIN AKDAĞ
4/A SINIF ÖĞRETMENI

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dön.2.yaz.Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2 yazılı Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar