4. Sınıf Sosyal Bilgiler Etkinlikleri Sınıfımızın Önerileri

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 4.Sınıf Sosyal Bilgiler

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DERS    : SOSYAL BILGILER
SINIF    : 4
YAKLAŞIK SÜRE : 40  dk
ÖÄžRENME ALANI: GRUPLAR, KURUMLAR, SOSYAL ÖRGÜTLER
ÜNITE: HEP BIRLIKTE
TEMEL BECERILER : Eleştirel düşünme, karar verme, sosyal katılım
KAZANIMLAR    :Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal problemler ya da ihtiyaçlarla grup, kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir.
Kendisi ile çevresindeki gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler arasındaki etkileşime örnekler verir.
Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel-sosyal etkinlikler önerir.
MATERYALLER    : Öğrenci Çalışma Kağıdı, tahta veya döner levha.


Uygulama Önerisi:

1. Yaşadıkları çevrede varolan bir sorunu öğrencilerle birlikte belirleyerek, tahtaya yazabilirsiniz. (Varolan sorunlar hakkında elinizde önceden hazırladığınız bir liste bulunması sorun belirlenirken hem öğrenciye hem de size yol gösterecektir).
2. Sınıfınızı mevcut öğrenci sayısına göre iki veya üç gruba ayırabilirsiniz.
3. Grupları birbirinden bağımsız bir şekilde oturtun. 
4. Hazırlanmış olan öğrenci çalışma kağıtlarını gruplara dağıtın. Ayrıca her grup fikirlerini tartışırken karalama olarak kullanacakları bir kağıt bulundurabilir.
5. Etkinliğin kurallarını açıklayın. Bunun için:
a.    Fikirlerin olumlu-olumsuz, farklı- sıradan olarak değerlendirilmeyeceğini,
b.    Serbest düşünmeleri ve fikir üretebilmeleri için uç noktaları da dikkate almaları gerektiğini,
c.    Derste  başka herhangi bir sorunun çözümünde verilmiş olan fikir ve uygulamaların geliştirilebileceğini, değiştirilebileceğini belirtin.
6. Öğrenci çalışma kağıtlarının fikir üretilmesi- çözüm bulunmasına yönelik olduğunu vurgulayın.
7. Her gruptan bir temsilcinin üretilen fikir ve çözümleri tahtaya veya döner levhaya yazmasını sağlayın.
8. Tahtaya yazılanları   kontrol edin.
9. Hiçbir grubun fikir ve çözümleriyle alay edilmesine izin vermeyin.
10. Tüm yazılanları okuyun, benzer ya da binişik olanları birleştirerek numaralayın, ve sıralayın.
11. Belirlenen sorunun çözüm yollarını içeren Sınıfımızın Önerileri başlıklı bir yazı oluşturup sınıfın veya okulun uygun olan bir panosuna asın.
Aşağıdaki ifadelerden değerlendirme amaçlı faydalanabilirsiniz.
1.    Grupların, çalışırken, kendi içinde uyumlu olup-olmadıkları ve birbirlerinin fikirlerini saygıyla karşılayıp- karşılamadıkları.
2.  Önerilen fikir ve çözüm yollarının sorunla tutarlı olup-olmadığı veya belirli bir mantık çerçevesinde olması.


GRUBUMUZUN ÖNERILERI

Grubumuzun Adı :

Grubumuzun Üyeleri :

1.    Sorunun Tanımı:

2.    Sorunu çözmek için ürettiğimiz tüm fikirler fikirler:

3.    Sorunu çözebilmek için grup olarak yapabileceklerimizin dışında,yardım alabileceğimiz grup yada kurumlar:

4.    Her çözüm yolunun olabilecek sonuçları ve yaratacağı etki:

5.   Önerdiğimiz çözüm yollarını işlerliği uygulanabilirliği açısından sırası:

alıntı

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dön.2.yaz.Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2 yazılı Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)