4. Sınıf Sosyal Bilgiler Etkinlikleri Nasıl Güzelleştirebiliriz

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 4.Sınıf Sosyal Bilgiler

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DERS    :  SOSYAL BILGILER
SINIF    : 4
YAKLAŞIK SÜRE : 40 +40 dk
ÖÄžRENME ALANI  : GRUPLAR, KURUMLAR, SOSYAL ÖRGÜTLER
ÜNITE : HEP BIRLIKTE
TEMEL BECERILER : Sosyal katılım, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, problem çözme
KAZANIMLAR    : Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal problemler ya da ihtiyaçlarla grup, kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir.
Kendisi ile çevresindeki gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler arasındaki etkileşime örnekler verir.
Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel- sosyal etkinlikler önerir.
MATERYALLER    : Sınıf tahtası, tebeşir, kağıt, kalem
KAYNAK    : Laurie, Rozakis, Critical Thinking Activities, Scholastic Professional Books, 1998, p. 97.

Etkinlik Uygulama Önerisi:


1. Öğrencilere, çevreyi korumak için zamanımızı ve kaynaklarımızı en iyi şekilde nasıl kullanabileceğimizi anlamamızı sağlayacak bir etkinlik yapılacağını belirtin.

2. Öncelikle çocukların, birey ve sınıf olarak, çevreyi korumak için yapabilecekleri etkinlikleri belirleyin. Bu amaçla öğrencilerden gelen önerileri tahtaya yazın. (Örneğin, sınıfın katılımıyla oyun alanındaki ya da bahçedeki çöpleri toplama, çevresindeki kağıt, cam ve plastik dönüşüm kutularını kullanma, kışın kuşlara yem verme veya çevrede yaşayan insanlar için çevre korumanın önemini hatırlatacak posterler hazırlama vb.)

3. Daha sonra sınıfı küçük gruplara ayırın. Her bir grup hangi fikrin sınıf projesi olarak uygulanabileceğini belirlesin. Öğrencilere değerlendirme için 30 dk. süre verebilirsiniz.

4. Süre bittiğinde her bir gruptan, seçtikleri önerinin bir proje haline getirilip getirilemeyeceğine dair yaptıkları değerlendirmeyi açıklamalarını isteyin.

5. Grupların tavsiye ettiği önerileri yine sırayla tahtaya yazın. Sınıf hangi öneriyi proje haline dönüştürmek istediğine oy kullanarak karar versin.

6. Son olarak sınıf seçilen önerinin projeye dönüştürülmesi için küçük bir plan yapsın.

7. Öğrenciler, çalışmalarını yaparken ilgili grup, kurum ve sosyal örgütlerle bağlantı kurabilirler (Internet üzerinden veya birebir görüşülerek bağlantı kurulabilir. Bu bağlantı sadece fikir almak-edinmek şeklinde de olabilir).

Aşağıdaki ifadelerden değerlendirme amaçlı faydalanabilirsiniz.

1. Seçilen önerinin mümkün olduğunca uygulanabilir olması, zamanın ve imkanların yeterli olması.
2. Öğrencilerin farklı alternatifleri ne kadar görebildiği.
3. Grup, kurum ve sosyal örgütlerin problemle doğru bir şekilde ilişkilendirilmesi.

alıntı

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dön.2.yaz.Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2 yazılı Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)