4. Sınıf Sosyal Bilgiler Etkinlikleri Iki Elin Nesi

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 4.Sınıf Sosyal Bilgiler

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

DERS    : SOSYAL BILGILER
SINIF    : 4
YAKLAŞIK SÜRE    : 40 dk
ÖÄžRENME ALANI    : GRUPLAR, KURUMLAR VE SOSYAL ÖRGÜTLER
ÜNITE    : HEP BIRLIKTE
TEMEL BECERILER    : Iletişim, sosyal katılım, yaratıcı düşünme
KAZANIMLAR    : Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal problemler ya da ihtiyaçlarla grup, kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir.
Okul yaşamında gerekli gördüğü eğitsel- sosyal etkinlikler önerir.
MATERYALLER    : Örnek metin   
KAYNAK    : Kim Richardson, ve Trevor Green, (2003) Citizenship, Letts Educational, p. 64.   
Sayın Öğretmenimiz, bu etkinlik ilgili kazanım ve becerilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Uygulama ile ilgili olarak aşağıdaki önerilerden faydalanabilirsiniz.

Uygulama Önerisi:
1. Öğrencilerden daha önce derste yer verdiğiniz veya kendi seçtiği bir sağlık ve yardım kuruluşunun/sosyal örgütün üyesi olduğunu düşünmelerini isteyin. Öğrencilerin amacı üye oldukları kuruluşa yeni destekçiler ve üyeler kazandırmaktır.
2. Bu amaca ulaşmak için yapacakları şey, sınıftaki arkadaşlarına  bu kuruluşa/sosyal örgüte neden üye olunmalıdır' sorusunu açıklayan kısa bir konuşma yapmalarıdır.
3. Öğrencilere yapacakları kısa konuşmada yol gösterecek olan aşağıdaki örnek metni okuyun. Eğer öğrencilerin metni daha iyi inceleyebileceğini düşünüyorsanız metni çoğaltıp öğrencilere dağıtın- sınıf mevcudunuz kalabalıksa metni tahtaya yazabilirsiniz.

Dünyanın Arkadaşları

Zeynep  Dünyanın Arkadaşları' adlı doğal çevreyi koruma amaçlı kuruluşun hevesli bir üyesidir. Bu kuruluşun destekçilerinin ve üyelerinin çoğalmasını istemektedir. Onun birebir ulaşabileceği kişiler öncelikle arkadaşlarıdır.  Zeynep arkadaşlarıyla konuşmanın faydalı olacağını düşünür ve  bu kuruluşa neden üye olunmalıdır' sorusunu cevaplayan kısa bir konuşma hazırlar:

“Dünyamız değişiyor... soluduğumuz hava ve su artık temiz ve saf değil... bitki ve hayvan türleri yok oluyor... insanlar doğal çevrenin dengesinin bozulmasından olumsuz yönde etkileniyor. Bu böyle sürmek zorunda değil. Kurulduğu günden beri Dünyanın Arkadaşları' bu problemlere uygun çözümler üretmeye çalışıyor. Bizim doğal çevre ve yaşayan tüm türlere saygı' ilkemizi benimseyen sizlerin desteğiyle önemli başarılar elde edebiliriz. Heyecanımızı paylaşın ve bize destek olun.”

4.    Öğrencilerden yapacakları konuşmayı kağıda yazmalarını ve konuşmanın provasını bu kağıt üzerinden yapmalarını isteyin.
5.    Konuşmayı hazırlarken ilgili kurumların ve sosyal örgütlerin çeşitli konularda hazırlamış oldukları duyuru, tanıtım vb. yazılı materyalleri incelemenin onlara yardımcı olacağını belirtin.  Konuşmalarını kurgulamada bunlardan faydalanabilirler.
6.    Öğrencilerin hazırladıkları konuşma metinlerini sınıf panosunda sergileyin. Mevcudu az olan sınıflarda yazılan metinlerin sınıf içinde okunmasını sağlayın.
Aşağıdaki ifadelerden değerlendirme amaçlı faydalanabilirsiniz. Yazı ve konuşma dilinde Türkçe'nin düzgün ve uygun kullanımına, konuşma metni hazırlanırken ilgili kurum ve sosyal örgütlerin hazırlamış oldukları duyuru, bildiri vb. yazılı materyallerden yararlanılmasına dikkat edilmelidir.

alıntı

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dön.2.yaz.Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2 yazılı Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)