4. Sınıf Sosyal Bilgiler Etkinlikleri Günün Sonunda Münazara

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 4.Sınıf Sosyal Bilgiler

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

DERS : SOSYAL BILGILER
SINIF : 4
YAKLAŞIK SÜRE : 40 + 40 dk
ÖÄžRENME ALANI : Bilim, Teknoloji ve Toplum
ÜNITE  : Iyi ki Var
TEMEL BECERILER : Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme, karar verme, sosyal katılım, araştırma, iletişim kurma.
KAZANIMLAR : Kullandığı teknolojik ürünlerin zaman içindeki gelişimini kavrar.
Teknolojik ürünlerin hayatımızda ve çevremizde yaptığı değişiklikleri dikkate alarak geçmişle bu günü karşılaştırır.


Sayın Öğretmenimiz, bu etkinlik ilgili kazanım ve becerilere yönelik olarak münazara yöntemi kullanılarak tasarlanmıştır. Etkinlik tasarımı ve materyal temini Hacı Mustafa Tarman Ilköğretim Okulu  4-K Sınıf Öğretmeni Mehtap Başbozkurt tarafından yapılmıştır. Öğretmenimize teşekkür ederiz.

Uygulama Önerisi:

“ Günün Sonunda” fıkrası okunarak etkinliğe başlanabilir. Fıkranın anlatmak istedikleri tartışılır.

Öğrencilerden bilgisayarın insan yaşamına kattığı olumlu ve olumsuz yönleri münazara şeklinde sunmaları istenir. Münazaranın ne anlama geldiği, çalışmaların nasıl yapılacağı, başkan, tartışmacı ve jürinin görevleri açıklanır.

Münazara yönteminin yararları, başarılı olmak için yapılması gerekenler açıklanır.

Belirlediğiniz tarihe kadar grupların çalışmaları tarafınızdan izlenmeli ve rehberlik yapılmalıdır. Topladıkları materyaller (gazete, dergi, şiir, atasözü...), yararlanacakları kaynaklar, yaptıkları görüşmeler incelenir. Münazara gününe kadar başkan ve tartışmacıların görevleri tekrar örneklerle açıklanır.

Jüriye değerlendirme formunu nasıl dolduracağı açıklanır.

Münazaranın yapılacağı gün, oturma düzeni  sağlanmalı ve diğer hazırlılar yapılmış olmalıdır.

Münazarada  ileri sürülen düşüncelerin doğruluğunu örneklerle, kaynak kullanarak kanıtlamak  önemlidir. Konuşmalar açık, inandırıcı ve etkileyici olmalıdır.

Bu etkinlik, bilgisayarın olumlu ve olumsuz kullanımıyla, hayatımızdaki yerini öğrenmek, araştırma, gözlem yapma becerilerini geliştirmek, eleştiriye tahammül  ve kendine güven duygusunu geliştirmek için tasarlanmıştır.


Başarılar diler, saygılar sunarız.

BILGI NOTU : MÜNAZARA NEDIR?

Bir konu hakkındaki iki ayrı görüşün, iki küme tarafından belli kurallara uyarak tartışılmasına  münazara denir. Bu yöntem tartışmanın düzenli bir şekilde geliştirilmiş şeklidir. Aynı konuda farklı görüşlere sahip iki grup, jüri ve dinleyicilerin önünde düşüncelerini savunur.

Münazarada ileri sürülen düşüncelerin doğruluğunu örneklerle, belgelerle kanıtlamak, jüri ve dinleyicileri inandırmak önemlidir. Böyle bir  sonuca varmak için de doğru düşünmek, açık, inandırıcı ve etkileyici konuşmak gerekir.

Münazarada birbirinin karşıtı olan görüşleri savunan iki grup  arasında tartışma amacıda vardır. Her grupta  üç konuşmacı ve yeterli sayıda tartışmacı  yer alır. Tartışmacılarda karşı grubun düşüncelerini eleştirerek çürütmeye çalışırlar. Her grupta bir başkan bulunur. Başkanların, tartışmanın başında ve sonunda olmak üzere kez konuşma hakkı vardır. Jüri, iki grubun konuşmalarını değerlendirerek kazanan grubu belirler ve münazaranın sonunda açıklar.

Münazara, okullar arasında, sınıflar arasında veya aynı sınıftan iki grup arasında yapılabilir. Her iki grubunda hazırlanabilmesi için münazara konusunun önceden belirlenmesi gerekir.

Münazarada başarılı olabilmek için uyulması gereken kurallar şöyle sıralanabilir.
1.    Ses tonu tüm sınıfın duyabileceği şekilde olmalıdır.
2.    Konu dışına çıkılmamalıdır.
3.    Karşı grubun konuşmaları dikkatle dinlenerek yanlışlıklar not edilmeli ve eleştirisi yapılmalıdır.
4.    Görüş ve düşünceleri savunurken tanıklardan, örneklerden, kanıtlardan yararlanmaya özen gösterilmelidir.
5.    Münazara sırasında, konuşmacıların sözlerine müdahale edilmemeli, dikkatle dinlenmelidir. ( Kaynak :  Ilköğretim Güzel Konuşma ve Yazma 5, Fırat Yayıncılık San. Ve Tic. A. Ş., Ankara, 2005 )
Not: Münazaranın değerlendirilmesi amacıyla “Grup Değerlendirme Formu” kullanılabilir. Formu jüri üyeleri ve isterse öğretmen doldurabilir. Değerlendirme, 100 puan üzerinden yapılmalıdır. En yüksek puanı alan grup başarılı sayılır.

GÜNÜN SONUNDA

Günün yorgunluğunu omuzlarında taşıyan bir işadamı, akşam, ayaklarını sürüyerek geldiği evde kendini doğruca koltuğa attı ve derin bir ah çekti.

Eşi merakla yanına koştu:

-    Ne oldu sana? Çok bitkin görünüyorsun, dedi.

Iş adamı bir süre dinlenip kendine geldikten sonra yanıt verebildi eşine:

-    Sorma, büyük bir felaket yaşadık bu gün şirkette, dedi ve sözünü şöyle sürdürdü:

-    Bilgisayar sistemimiz çöktü ve işlerimizi yapabilmek için hepimiz düşünmek zorunda kaldık.

(Kaynak: Bütün Dünya, Eylül 2000, Sayı:200009, Alınan Kaynak:Ilköğretim Türkçe 4, Tudem, Ankara 2003)

alıntı

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dön.2.yaz.Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2 yazılı Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)