4. Sınıf Sosyal Bilgiler Etkinlikleri Bir Gazete Sayfası Hazırlıyoruz

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 4.Sınıf Sosyal Bilgiler

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DERS    : SOSYAL BILGILER
SINIF    : 4
YAKLAŞIK SÜRE    : 40 + 40 dk
ÖÄžRENME ALANI    : GRUPLAR, KURUMLAR VE SOSYAL ÖRGÜTLER
ÜNITE    : HEP BIRLIKTE
TEMEL BECERILER    : Sosyal katılım, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, araştırma
KAZANIMLAR    : Insanların belli bir amaç çerçevesindeki oluşturdukları sosyal örgüt, resmi kurum ve grupları fark eder.
Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak çevresindeki belli başlı sosyal  problemler ya da ihtiyaçlarla  grup, kurum ve sosyal örgütleri ilişkilendirir.
MATERYALLER    : Karton kağıt, gazete-dergi haberleri

Etkinlik Uygulama Önerisi:
1. Sınıfınızdaki öğrencileri sınıftaki öğrenci sayısını göz önüne alarak 2, 3 veya 4 ayrı gruba ayırın. Öğrenciler gruplarını kendileri de oluşturabilirler.

2. Gruplar oluşturulduktan sonra öğrencilerinize her bir grubun güncel bir konuyu içeren bir gazete sayfası hazırlayacağını belirtin.

3. Öğrencilerin seçtiği örnek konu güncel bir problemle ilgili olmalıdır. Örneğin çevre kirliliği, eğitim ve sağlık ile ilgili bir problem seçilebilir. Öğrenciler konuyu yakın çevresinden seçmeyi tercih ettiyse bu konu ile ilgili haberi kendileri yazabilirler. Eğer daha genel bir güncel konu ele alınmak istenirse, çeşitli gazete ve dergilerde yer almış haberler bu amaçla araştırılabilir.

4. Gazetede yer alacak olan haberde sebep-sonuç ilişkisini belirten olay örgüsü ve ifadeleri yer almalıdır. Öğrenciler haberde bu özelliklerin olup-olmadığını belirlemek (eğer haberi kendileri yazdıysa bu özelliklere yer vermek) için sebep-sonuç ilişkisini kavrayabilme becerisini elde etmede kullanılan tekniklerden yararlanmalıdır (bkz. Beceriler, Sebep-sonuç ilişkisini Belirleme).

5. Gazetede ele alınacak olan haber belirlendikten sonra, hazırlanmış olan boş gazete sayfasına yerleştirilir. 

6. Haber gazete sayfasına yerleştirildikten sonra, öğrencilerinizden bu haber ile ilgili  en az iki köşe yazısı hazırlayıp gazete sayfasına eklemelerini isteyin.

7. Hazırlanacak olan köşe yazıları problemi, sebep ve sonuçlarıyla ortaya koymalı, problem için çözüm yolları önermeli ve Bu olaydan nasıl bir ders çıkarabiliriz? sorusunu cevaplamalıdır.

8. Problem ile ilgili çözüm yolları önerilirken ilgili grup, kurum ve sosyal örgütlerin sağlayabilecekleri katkıların da göz önüne alınması gerektiğini belirtin.

9.  Grupların hazırladığı gazete sayfalarını sınıf veya okul panosunda sergileyin.

10. Gazete sayfaları panolara yerleştirildikten sonra, tüm öğrencilerinizden, bu sayfalarda yer alan haberleri sebep-sonuç ilişkisini dikkate alarak okumalarını ; içlerinden bir haberi seçerek (haber kendi gruplarının hazırladığı haber olmamalı) bu haberdeki sebep-sonuç ilişkisini gösteren bir diyagram çizmelerini isteyin ( Öğrencilere Beceriler bölümünde sebep-sonuç ilişkisini belirleme kısmında yer alan 3 diyagramdan en uygun bulduklarını kullanabilirler).

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dön.2.yaz.Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2 yazılı Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)