4. Sınıf Sosyal Bilgiler Testi ve Cevapları 12. Bölüm

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 4.Sınıf Sosyal Bilgiler

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

4.SINIF SOSYAL BILGILER TESTI VE CEVAPLARI-12

1.Ülkemizdeki insanların özgürlüklerini güvence altına alan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anayasa B) Ahlak C) Görenek D) Din

Doğru cevap : A

2. Okulla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Okulun yöneticisi müdürdür.     B)Okul,bilinmeyen bir çok bilginin öğrenildiği yerdir.

C)Okula,herkes istediği kıyafetle gidebilir. D)Okul kuralları yazılı ve yazılı olmayan kurallardır.

Doğru cevap : C

3.100 km'lik bir uzunluğun 25 cm ile gösterildiği haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/250.000 B) 1/100.000 C) 1/400.000 D) 1/5.000.000

Doğru cevap : C

4.Yön bulmada kullanılan en kesin yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yosun yöntemi B) Pusula yöntemi

C) Kutup yıldızı yöntemi D)Karınca yuvası yöntemi

Doğru cevap : B


6. Aşağıdakilerden hangisi plan ile kroki arasındaki farklardandır?

A)Ölçek B) Kuşbakışı görünüm

C) Düzlem üzerine çizim D)Gösterilen ayrıntı

Doğru cevap : A


6- Iklim tipine göre bitki örtüsü oluşur.

Karasal iklimin bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bozkır B) Maki C) Orman D) Tundra

Doğru cevap :A

7. Ülkemizin aşağıdaki denizlerden hangisine kıyısı yoktur?

A) Kızıldeniz B) Akdeniz C) Karadeniz D) Marmara

Doğru cevap : A

8.Yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eden yatay hava akımına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rüzgar B) Basınç C) Sıcaklık D) Nem

Doğru cevap : A

9.Tarih öncesi çağlardan,tarih çağlarına geçilmesini sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ateşin bulunması B) Tarımın başlaması

c) Yazının bulunması D) Köylerin kurulması

Doğru cevap : C

10-Aşağıdakilerden hangisi tarihin konusu değildir?

A)Toplumların birbiriyle olan ilişkileri

B)Toplumlar arasındaki savaşlar

C) Toplumların ortaya koydukları kültürler

D) Toplumların günümüzdeki yaşayışları

Doğru cevap D

Hazırlayan: Mihriban TAN

TED KARABÜK KOLEJI VAKFI

ÖZEL ILKÖĞRETIM OKULU

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dön.2.yaz.Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2 yazılı Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)