4. Sınıf Sosyal Bilgiler Testi ve Cevapları 11. Bölüm

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 4.Sınıf Sosyal Bilgiler

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

4.SINIF SOSYAL BILGILER TESTI VE CEVAPLARI-11       

1-Sevginin , saygının , hoşgörünün ilk öğrenildiği yer neresidir?


a-)okul b-)ev c-)mahalle d-)arkadaş grubu


2-Kendi adına bağımsız olarak çalışanların sosyal güvenlik kurumları hangisidir?


a-)Bağ-Kur b-)Emekli Sandığı c-)yeşil kart d-)Sosyal Sigortalar kurumu


3-Aşağıdakilerden hangisi yazısız kurallardandır?


a-)Başkalarının haklarına saygılı olmak

b-)Trafik kurallarına uymak

c-)Kapalı yerde sigara içmemek

d-)Kanunlara uymak


4-Yer yüzünün tamamının veya bir bölümünün kuşbakışı görünüşünün ölçek dahilinde kağıt üzerine çizimine ne denir?


a-)kroki b-)ölçek c-)plan d-)harita


5- Aşağıdakilerden hangisi kıyı ovası değildir?


a) Çarşamba Ovası b) Çukurova c) Bafra Ovası d) Muş Ovası


6.Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlı geçen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?


a)Karadeniz b) Akdeniz c) Ege Bölgesi d) Karasal iklim


7--Baraj Gölü olup Türkiye'nin üçüncü gölü olma özelliğini taşıyan göl aşağıdakilerden hangisidir?


a) Van Gölü b) Tuz gölü c) Atatürk Gölü d) Beyşehir Gölü


8.Ülkemizde nüfus artışının faydaları olarak aşağıdakilerden hangisini sayabiliriz?


a)Barınma imkanı sağlar

b) Işbulma olanakları çoğalır

c)Yurt savunmasında yararlı olur

d)Sağlık sorunları çözülür9.Yurdumuzda belirli aralıklarla yapılan nüfus sayımında aşağıdakilerden hangisi tespit edilmez?


a)Insan sayısı  b) Çalışanların sayısı  c)Evi olanların sayısı  d)Askere gideceklerin sayısı


10-Çinicilikle ilgili el sanatlarının merkezi hangi şehrimizdir?


a) Konya   b) Kütahya  c) Kayseri  d) Kastamonu


Cevaplar : 1- B 2- A 3- A 4- D 5- D 6- B 7- C 8- C 9- C 10- B

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dön.2.yaz.Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2 yazılı Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)