4. Sınıf Sosyal Bilgiler Testi ve Cevapları 9. Bölüm

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 4.Sınıf Sosyal Bilgiler

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

4.SINIF SOSYAL BILGILER TESTI VE CEVAPLARI-9

1-)Sosyal Sigortalar Kurumu aşağıdaki meslek gruplarından hangisinin sosyal güvenliğini sağlar?

a-)Memurların b-)Işçilerin c-)Askerlerin d-) Esnaf ve sanatkarların


2-)Aşağıdakilerden hangisi çekirdek aileyi oluşturan fertlerin biridir?

a-)Büyük baba b-)Babaanne c-)Teyze d-)Çocuklar


3-)Öğrenciler Sosyal Bilgiler dersinde sınıflarının kuşbakışı görünüşünü, kabataslak kağıt üzerine çiziyorlar.

Öğrencilerin çizimine ne ad verilir?

a-)Plan b-) Harita c-) Kroki d-)Ölçek


4-)Kuzey ile kuzeydoğu arasındaki açı kaç derecedir?

a-)90 b-)180 c-)45 d-)150


5-)Yurdumuzda ormanlık alanların en geniş yer kapladığı bölge hangisidir?

a-)Karadeniz Bölgesi b-)Iç Anadolu Bölgesi

c-)Akdeniz Bölgesi d-)Ege Bölgesi


6-)Çevresine göre alçakta kalan ve genellikle alüvyonlarla örtülü geniş düzlüklere ne denir?

a-)Plato b-)Yayla c-)Ova d-)Dağ


7-)Yurdumuzda hızlı bir nüfus artışı görülmektedir. Aşağıdakilerin hangisi nüfus artışının bir nedeni

değildir?

a-)Doğum oranının fazla olması

b-)Başka ülkelere göçlerin azalmış olması

c-)Izlenen sağlık politikaları sonucunda ölümlerin azalması

d-)Köylerden kentlere göçlerin yaşanması


8-)Atatürk Barajı, hangi nehir üzerinde yer alır?

a-)Kızılırmak b-)Fırat c-)Yeşilırmak d-)Sakarya


9-)Aşağıdakilerden hangisi ormanların azalmasının nedenlerinden biri değildir?

a-)Keçilerin otlatılması b-)Orman yangınları

c-)Yakacak temini için ağaçların kesilmesi d-)Ağaç dikimi10-)Hangi iklim tipinde gece ile gündüz, yaz ile kış arasındaki sıcaklık farkı oldukça fazladır?

a-)Karasal iklim b-)Karadeniz iklimi c-)Akdeniz iklimi d-)Ekvator iklimi


CEVAPLAR

1-)b  2-)d  3-)c  4-)c  5-)a  6-)c  7-)d  8-)b  9-)d   10-)a

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dön.2.yaz.Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2 yazılı Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)