4. Sınıf Sosyal Bilgiler Testi ve Cevapları 6. Bölü

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 4.Sınıf Sosyal Bilgiler

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

4.SINIF SOSYAL BILGILER TESTI VE CEVAPLARI-6

1) Aile toplumun en küçük birimidir.Aşağıdakilerden hangisi aileyi oluşturan bireylerden biri değildir?

a) anne b) amca c) baba d) çocuk

2) Aşağıdakilerden hangisi aileyi ayakta tutan faktörlerden biri değildir?

a) ahlak b) maddi çıkarlar c) sevgi d) saygı

3) Aşağıdakilerden hangisini yaparsak dolaylı olarak aile bütçesine katkıda bulunmuş oluruz?

a) eşyalarımızı dikkatli kullanarak b) işe girip çalışarak

c) babamızdan hiç harçlık almayarak d) hiç para harcamayarak

4) Devletin, bir ailenin, bir kuruluşun gelir ve giderlerini gösteren çizelge aşağıdakilerden hangisidir?

a) sigorta b) cetvel c) bütçe d) liste

5) Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, ailede demokratik ortamın oluşmasına katkı sağlar?

a) kararları baba vermeli a) ailede annenin sözü geçmeli

c) aile bireyleri ortak karar almalı d) çocukların görüşleri alınmamalı

6) Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen kurallardan değildir?

a) özel ilgi alanlarımız b) yasalar c) ahlak kuralları d) görgü kuralları

7) Bir yerin veya bir yapının kuş bakışı görünüşünün, belli oranda küçültülerek çizilmesine ne ad verilir?

a) çizim b) ölçek c) plan d) kroki

8) Gerçekte 5 km olan bir yol 1/50 000 ölçekli bir haritada kaç cm olmalıdır?

a) 25 cm b) 10 cm c) 15 cm d) 1 cm

9) Pusulanın koyu renkli ucu her zaman hangi yönü gösterir?

a) kuzeyi b) güneyi c) doğuyu d) batıyı

10)Ülkemizin güneyinde yer alan denizin adı nedir?

a) Marmara Denizi b) Akdeniz c) Karadeniz d) Ege Denizi


Cevap anahtarı: 1)b 2)b 3)a 4)c 5)a 6)a 7)c 8)b 9)a 10)b

Sadık ACARTÜRK

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dön.2.yaz.Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2 yazılı Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)