4. Sınıf Sosyal Bilgiler Testi ve Cevapları 1. Bölüm

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 4.Sınıf Sosyal Bilgiler

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

4.SINIF SOSYAL BILGILER TESTI VE CEVAPLARI

1-Türk kadını hangi kanunla toplumdaki haklarına kavuşmuştur?

A)Anayasa B)Ceza Kanunu C)Ticaret Kanunu D)Medeni Kanun


2-Aşağıdakilerden hangisi toplum hayatını düzenleyen kurallardan değildir?

A)Gelenek B)Görenek C)Belediye D)Din


3-Güney ile kuzey yönleri arasındaki açı kaç derecedir?

A) 45 B)90 C)180 D)360

4-50 kilometrelik gerçek uzunluğun 1 cm olarak gösterildiği haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A)1/5.000.000 B)1/500.000 C)1/50.000 D)1/5.000


5-Bir haritayı önümüze aldığımızda haritanın sol tarafı hangi yönü gösterir?

A)Kuzey B)Güney C)Batı D)Doğu


6-Akarsuların derin olarak yardığı ve çevresine göre yüksekte kalmış düzlüklere ne ad verilir?

A)vadi B)plato C)ova D)yayla


7- Ülkemizin nüfusunu gösteren harita nasıl bir haritadır?

A)Genel harita

B)Fiziki harita

C)Siyasi harita

D)Özel harita


8-Balık ve balık çeşidi bakımından en zengin denizimiz hangisidir?

A)Karadeniz

B)Marmara Denizi

C)Ege Denizi

D)Akdeniz


9-Karadeniz Bölgesinde hangi iklim çeşidi görülür?

A)Karasal iklim B)Tropikal iklim C)Akdeniz iklimi D)Karadeniz iklimi


10-Vali hangi yönetim birimini yönetir?

A)köy B)ilçe C)il D)belde


Cevap Anahtarı: 1-D , 2-C , 3-C , 4-B , 5-C , 6-B , 7-D , 8-A , 9-D , 10-C

www.ilimsel.com

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dön.2.yaz.Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2 yazılı Soruları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)