Sosyal Bilgiler 5. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı Ortak Sınav Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

TC PURSAKLAR KAYMAKAMLIĞI AYYILDIZ ORTAOKULU

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 5.  Sınıflar

Sosyal Bilgiler Dersi  II.Dönem II.Yazılı Ortak Sınavı Soruları

Adı Soyadı :                                               Sınıf No:

S–1- Aşağıdakilerden hangisi iletişim alanında doğrudan kullanılmaz?

A) telefon    B) televizyon   C) otomobil D) telgraf

 

S–2- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) İzmir – Hamsi            B) Malatya – Kayısı

C) Manisa- Üzüm D) Amasya-Elma

 

S–3- Araştırmalarımızda niçin kaynak göstermeliyiz?

A) Reklâm yapmak için.

B) Hangi kaynaktan yararlandığımızı unutmamak için.

C) Daha iyi olması için.

D) Eseri hazırlayanların emeğine saygı duyduğumuz için.

 

S–4- “Dergiler, çeşitli konuları inceleyen …………… yayınlardır.”

Boş bırakılan yere hangi kelimenin yazılması daha uygun olur?

A) kitapçık B) süreli    C) ekonomik D) resimli

 

S–5- Uçağın icat edilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Para kazanma isteği

B) İnsanların uçmaya olan merakı

C) İnsanların ulaşımı daha hızlı hale getirme isteği

D) İnsanların yeni bir şeyler üretme isteği

 

S–6- Aşağıdakilerden hangisi ulusal egemenlik ve bağımsızlık  sembollerinden biridir ?

A. okul     B. Bayrak     C. cami     D. dil

 

S–7- I. Bilgisayar II. Telefon

III. Otomobil IV. Besin maddesi

Hangisi teknolojik bir ürün  değildir?

A) I B) II C) III D) IV

 

S–8-  TBMM     *Cumhurbaşkanlığı   * Bakanlıklar

Yukarda verilen önemli kurumlar hangi şehrimizde bulunmaktadır

A) İstanbul       B) Ankara        C) İzmir      D) Adana

 

S–9-Yasalara uymayan, toplum içinde huzuru bozan

kişilerin çeşitli şekillerde cezalandırılması gerekir. Bir

kimsenin işlediği suçtan dolayı cezalandırılmasına

aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A. Başbakan B. Mahkemeler

C. Valiler D. Milletvekilleri

 

S–10-  “Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımızı kolaylaştıran birçok alet üretilip kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bazıları çevreye ve insana zarar vermektedir.”

Çevreye ve insana zarar veren teknolojik ürünler nasıl kullanılırsa yararlı hale getirilebilir?

A) çok kullanılırsa

B) yanlış kullanılırsa

C) bilinçli kullanılırsa

D) kişilerin isteğine bırakılırsa

 

S–11-  İl sınırları  içinde kanunları uygulamakla sorumludur.

*İldeki resmi kurum ve kuruluşlar ona bağlıdır.

Yukarıdaki görevler hangi yönetici ile ilgilidir?

A) Bakan       B) Belediye Başkanı           C) Kaymakam     D) Vali

 

S–12      TBMM tarafından çıkarılır

*Kamu yararını hedef alır.

* İnsanlar arası ilişkileri düzenler.

Özellikleri verilen değerler sistemi hangisidir?

A) Kural      B)Gelenek           C) Yasa             D) Örf

 

S–13-  Her türlü bilginin dünya çapında paylaşılabilir hale gelmesini sağlayan buluş hangisidir?

A) internet B) matbaa      C) cep telefonu D) uçak

 

S–14-   I. Aklı her zaman ön planda tutar.

II. Duygularına önem vermez.

III. Deney ve gözleme önem verir.

IV. Deneylerinde her zaman aynı sonuca ulaşır.

Yukarıdakilerden hangisi bilim adamlarının özellikleri arasında gösterilemez?

A) I B) II C) III D) IV

 

S–15-  Aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) serum sağlık

B) teleskop güvenlik

C) tren ulaşım

D) radyo iletişim

 

S–16-    Şehirlerde;

*Konutları su ihtiyacını karşılamak.

*Şehirdeki yolların bakım ve onarımını yapmak.

*Cadde ve sokakların temizliğini yapmak.Aşağıdaki kurumların hangisinin görevidir?

A) Polislerin               B) Muhtarların

C) Belediyelerin         D) Mahkemelerin

 

S–17-   Aşağıdakilerden hangisi, gönüllü insanlar tarafından oluşturulmuş bir sosyal örgüttür?

A) Valilik     B) Milli Eğitim Müdürlüğü       C) Nüfus Müdürlüğü   D) AKUT

S–18- “O güne dek bilinmeyen yeni bir şey yapmak, bir şey türetmek.”

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?

A) deney B) gözlem C) icat D) keşif

 

S–19- “ ……….. edilen bir alet ……………...

ilerlemeler sayesinde geliştirilir. Bu gelişime paralel olarak aletin işlevleri de artar.”

Boş bırakılan yerlere hangi sözcükleri getirirsek bu cümleyi anlamlı hale getirmiş oluruz?

A) buluş / bilimsel B) icat / teknolojik

C) keşif / ekonomik D) icat / endüstriyel

 

S–20- Halkın seçimle iş başına getirdiği devlet görevlileri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Milletvekili                B) Muhtar C) Kaymakam                D) Belediye Başkanı

 

NOT: Her soru 5 puandır. Süre 30 dakikadır.  Başarılar

Aygün Bıyıksız      Fikret Kaya

Sos. Bilg Öğrt        Sos Bilg. Öğrt.

 

Sosyal Bilgiler, 5. Sınıf, 2. Dönem, 2. Yazılı, Ortak, Sınav, Soruları