5.Sınıf Sosyal Toplum İçin Çalışanlar Soru-Cevap

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

5.Sınıf Sosyal Toplum İçin Çalışanlar Soru-Cevap

1- Kurum neye denir?

Toplumun sürekli ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuş yapıya kurum denir.

2- Sosyal örgüt neye denir?

 

Toplumsal bir sorunu çözmek amacıyla gönüllü insanlar tarafından oluşturulan kuruma sosyal örgüt denir.

3- Sosyal örgütlere neleri örnek verebiliriz?

 

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Tüm Tüketicileri Koruma Derneği (TTKD), Türkiye Kızılay Derneği vb.

4-Sosyal etkileşim neye denir?

Bireylerin, grupların ve kurumların birbirleriyle ilişki içinde olması, birbirlerini etkilemesine sosyal etkileşim denir. Bu ilişki olmazsa hem insanlar hem de gruplar tüm gereksinimlerini karşılayamaz.

 

5-Resmi kurum neye denir?

 

Devlet tarafından oluşturulan kurumlara resmi kurum denir.

 

6-Resmi kurumlara neleri örnek verebiliriz?

Ersular İlköğretim Okulu, Nevşehir Devlet Hastanesi, Ziraat Bankası, Nevşehir Milli eğitim Müdürlüğü, Nevşehir Belediyesi vb.

 

7-Kurumların dayanışma ve iş birliği içinde olması neden önemlidir?

Kurumlarda, insanlar gibi tüm gereksinimlerini karşılayamazlar. Örnek verecek olursak okulumuz

su ve temizlik için belediyeyle, elektrik için elektrik işletmesi ile işbirliği yapmak zorundadır.

 

İşbirliği olmazsa ihtiyaçlarını karşılayamaz ve sorunlarla karşılaşılır.

 

8- Sivil toplum kuruluşunun tanımını yapınız.

Sosyal sorunlara çözüm bulmak için bir araya gelen gönüllü insanların kurduğu kurumlara sivil toplum kuruluşları denir.

9- Sivil toplum kuruluşlarının özellikleri nelerdir?

Sivil toplum kuruluşları gönüllü insanların oluşturduğu kuruluşlardır. Sivil toplum kuruluşlarındaki bu gönüllü insanların amaçları, yaşadığımız çevreyi ve dünyayı daha yaşanır duruma getirmek ve insanların daha mutlu olmasını sağlamaktır. Sivil toplum kuruluşlarında çalışan insanların hizmetleri karşılıksızdır.

10- Sivil toplum kuruluşları çalışmalarını topluma hangi araçlarla duyurmaktadır?

Gazete, televizyon, afiş, radyo vb. yollarla duyurmaktadır.

11- Sivil toplum kuruluşları devlete destek olmakta mıdır?

Evet olmaktadır. Devletin yetersiz kaldığı durumlarda topluma çeşitli hizmetler verir. Örneğin böbrek yetersizliği ve lösemi hastalığının tedavisinde devlet yetersiz kalmış, Lösemili Çocuklar Vakfı ve Türk Böbrek Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları ortaya çıkmıştır.

12- Sivil toplum kuruluşları hangi adlar altında faaliyetler gösterir?

 

Sivil toplum kuruluşları oda, sendika, vakıf ve dernek olarak sınıflandırılır.

13- Vakıf ve dernek ne demektir?

Topluma yararlı hizmetler gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluklara denir. Örneğin Sigarayla Savaşanlar Vakfı, Türk Eğitim Vakfı (TEV), TSK Mehmetçik Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), İnsan Hakları Derneği, Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, vb.

 

14- Oda neye denir?

Serbest meslek sahiplerini bir araya getiren kuruluşlara oda denir. Örneğin Makine Mühendisleri Odası,Türkiye Barolar Birliği, vb.

15- Sendika neye denir?

 

İşçi ve iş verenlerin hak ve kazançlarını korumak için aralarında kurdukları birliğe sendika denir.

 

Örneğin Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) , HAK-İŞ Konfederasyonu,  Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN),  Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK),  Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN ),  Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), vb.

 

16- Katılım ne demektir?

 

İnsanların sivil toplum örgütlerini desteklemesi ve faaliyetlerine katılması demektir.

 

17- İnsanlar sivil toplum örgütleri ile nasıl iş birliği yapabilir?

 

İnsanlar sivil toplum örgütlerine üye olarak veya olmayarak desteklerini verebilir. Bu sayede insanlar tek başına yapamayacakları toplumsal işleri birlikte başarmış olur.

 

18-Sivil toplum kuruluşlarının toplumun birliğini güçlendirmede katkısı olur mu?

 

Evet olur. Toplumdaki muhtaç insanlara, diğer insanların yardımcı olmasını sağlar. Böylece toplumun farklı kesimlerinde bulunan insanlar arasında sevgi ve bağlılık duygusu geliştirir.

 

19- Sivil toplum kuruluşları kuruluş şekillerine göre nasıl sınıflandırılırlar?

Vakıf, dernek, sendika ve oda olmak üzere 4 bölümde sınıflandırılır.

 

 

20-Sivil toplum kuruluşları ile resmi kurumlarda çalışanların görev bilinçleri neden farklılık göstermektedir.

 

Her iki kurumda topluma hizmet etmek için kurulmuştur. Sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar gönüllü iken, remi kurumlarda çalışanlar görev bilinciyle hareket ederler.

 

 

21- Sivil toplum kuruluşlarında ile resmi kuruluşlarda çalışanlar arasında nitelik bakımından hangi farklar vardır?

 

Resmi kurumlarda çalışanlarda yaş, eğitim vb. nitelikler aranabilir. Sivil toplum kuruluşlarında ise gönüllü olarak topluma hizmet etmek isteyen herkes görev alabilir.

5.Sınıf, Sosyal, Toplum, İçin ,Çalışanlar, Soru-Cevap