5. Sınıf Sosyal Bilgiler Gerçekleşen Düşler ünitesi Soruları ve cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Gerçekleşen Düşler ünitesi Soruları ve cevapları

Gerçekleşen Düşler Soruları

√ : işaretli olanlar doğru cevaplardır

1. İnsanlık tarihi boyunca pek çok yeni aletlerin yapılışı önceki mevcut olanların geliştirilmesi ile mümkün olmuştur. Bu yargı aşağıdakilerin hangisinde doğru değildir?

A) Kum saati - çalar saat

B) Yazı makinesi – Matbaa makinesi

C) Elektrikli ocak – elektrikli fırın   √

D) Cep telefonu – telgraf

 

 

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

A) Teknolojik buluşlar insan hayatını zorlaştırır.

B) Sigara insan sağlığına zararlı bir teknolojik üründür.   √

C) Teknolojinin yanlış kullanımı insanlara ve çevreye zarar verir.

D) Hazerfan Ahmet Çelebi telefonu icad eden bir bilim adamıdır.

 

 

3. 2.Edison’a göre başarının temel şartı ne dir?

A) okumak

B) araştırmak

C) bilmek

D) çok çalışmak  √

 

 

 

 

4. Bilgisayar hangi alanda kullanılmaktadır?

A) eğitim

B) sağlık

C) iletişim

D) hepsi   √

 

 

5. "Ben atomu insanlığa hizmet etmek için buldum. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler." diyen bilim adamı kimdir?

A) Albert Einstein    √

B) Kopernik

C) Madam Curie

D) Isaac Newton

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi teknik bir buluş değildir?

A) Ateş   √

B) Elektrik

C) Telefon

D) Bilgisayar

 

 

7. İnsanların iletişimini kolaylaştıran ilk teknik buluş telgraf olmuştur. Daha sonra telefon bulunmuştur. Yakın zamanlarda cep telefonun icat edilmesiyle artık kilometrelerce uzaklıktaki kablolara ihtiyaç kalmamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden çıkarılamaz?

A) Buluşlar zamanla gelişmiştir.

B) Yeni buluşlar işlerimizi daha da kolaylaştırmıştır

C) . Yeni buluşlar bazı zorlukları ortadan kaldırmıştır.

D) Yeni bir buluşun gerçekleşmesiyle diğer alanlardaki buluşların önemi kalmamıştır.  √

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi bilim adamının özelliklerinden değildir?

A) meraklı ve şüpheci

B) eleştiriye açıklık

C) esprili

D) araştırmacı   √

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi bilim adamlarının özelliklerinden biri olamaz?

A) meraklı ve sorgulayıcı

B) kendini düşünen    √

C) mücadeleci

D) öz eleştiriye açık

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi insanların sağlığının korumasını sağlayan bir buluştur?

A) Hastane

B) Ambulans

C) Aşı   √

D) Doktor

 

 

11. 1960’lı yıllarca çemberler, topaçlar ile oyunlar oynayan çocuklar, günümüzde bilgisayar oyunları ve elektronik oyuncakları ile oyun oynanmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini doğrular?

A) İnsanların ihtiyaçları çeşitlidir.

B) Teknoloji oyun oynamayı yok etmiştir

C) Geçmişteki oyuncaklar çabuk bozulmaktadır.

D) Zaman içinde oyuncaklar değişmiştir.   √

 

 

12. Hangisi teknolojik gelişmelerin öğrenilebileceği ve bilimsel bilgilerin elde edilebileceği kaynaklardan biri değildir?

A) televizyon

B) imla kılavuzu   √

C) ansiklopedi

D) internet

 

 

13. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi Türk değildir?

A) Cezeri

B) İbn-i Sina

C) Thales   √

D) Feza Gürsey

 

 

14. Tekerleğin bulunması aşağıdakilerden hangisinin yapılmasını sağlamıştır?

A) Elbiselerin

B) Robotların

C) Fabrikaların

D) Arabaların   √

 

 

15. Hangisi günlüğk hayatta kullandığımız teknolojik ürün değildir?

A) cep telefonu

B) televizyon

C) buzdolabı

D) kürek   √

 

 

16. 1.Meraklı 2.Azimli 3.Kararlı 4.Araştırmacı Yukarıdakilerden hangileri bir bilim adamında olması gereken özelliklerdendir?

A) 1,2 ve 3

B) 1,3 ve 4

C) 2,3 ve 4

D) 1,2,3 ve 4  √

 

 

17. Ampuluü kim icat etmiştir?

A) Graham Bell

B) Edison   √

C) Pasteur

D) Ahmet Çelebi

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanının özelliklerinden değildir?

A) Kararlı olmak

B) Meraklı olmak

C) Sabırsız olmak   √

D) Planlı çalışmak

 

 

19. Her türlü bilginin dünya çapında paylaşılabilir hale gelmesini sağlayan buluş hangisidir?

A) Uçak

B) İnternet   √

C) Matbaa

D) Cep Telefonu

 

 

20. İhtiyacımız olan herhangi bir bilgiyi aşağıdaki kaynakların hangisinden elde edemeyiz?

A) Gazetelerin bilim köşeleri

B) Konuyla ilgili TV programları

C) Mizah dergileri  √

D) Konuyla ilgili kitaplar

 

 

21. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bilim insanına ait değildir?

A) Kararlılık

B) Planlı çalışma

C) Şüphecilik

D) Ümitsizlik   √

 

 

22. - “Bir şeyi ilk kez bulan icat eden kişiye mucit denir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi mucit değildir?

A) Graham BELL

B) Riçhart TREVİTHİÇK

C) Edison

D) Çhars DİKKENS   √

 

 

 

 

23. İnsanlık binlerce yıldan beri, hem doğayı anlamaya ve kavramaya hem de onun yasalarına bağlı kalarak gücünü ve etkinliğini araştırmaya çalışmıştır. yukarıdaki tanıma göre bu çalışmalara ne ad verilir?

A) Bilim

B) Doğayı değiştirme

C) Teknolojik gelişim   √

D) Doğayla savaş

 

 

24. 'Bir şey, icat edildiği gibi kalmaz.İcat edilen şeyle ilgili sonraki araştırmalar, onu geliştirir.Örneğin, bugünkü otomobiller, ilk otomobillere göre çok daha gelişmiştir.' Yukarıdaki metne göre bu olaya ne denir?

A) Teknolojik gelişmelerin devamlılığı   √

B) Yeni teknoljik gelişmeler

C) Yeni bilimsel buluşlar

D) Yeni toplumsal gelişmeler

 

 

25. Buhar makinesi hangi çağın başlaması sayılır?

A) Bilgi çağı

B) Sanayi çağı   √

C) Ekonomi çağı

D) Teknoloji çağı

 

 

26. Aşağıdakilerden hangisi telefonun mucididir?

A) Alessandra Volta

B) Stephan Gray

C) Edison

D) Alexandr Graham Bell   √

 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi elektriğinkeşfinden önce kullanılmıştır?

A) televizyon

B) lokomotif   √

C) bilgisayar

D) buzdolabı

 

 

28. Hangisi eğitim alanında bulunan en büyük buluştur?

A) Harita

B) Pusula

C) Matbaa

D) Telefon    √

 

 

29. Bilimsel bir konuda araştırma yaparken hangisinden faydalanmayız?

A) Bilim degileri

B) İnternet

C) Romanlar   √

D) Ansiklopediler

5. Sınıf, Sosyal Bilgiler, Gerçekleşen, Düşler, ünitesi, Soruları, cevapları