5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

 

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

A-) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız.

 

1-(   ) Muz , her mevsim yağış alan Karadeniz Bölgesi’nde üretilen bir tarım ürünüdür.

 

2-(   ) Zeytin, Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetişir.

 

3-(   ) Tarımda modernleşme, üretimdeki verimlilik ve kaliteyi arttırır.

 

4-(   ) Muz, buğday ve incir Karadeniz Bölgesi’nin en önemli tarım ürünleridir.

 

5-(   ) Turizm faaliyetlerinin geliştiği bölgelerde ticaret de gelişir.

 

6-(   ) Bir bölgenin coğrafi özellikleri, bölgedeki ekonomik faaliyetleri etkilemez.

 

7-(   ) Bir bölgedeki ekonomik faaliyetlerin meslek gruplarıyla ilişkisi yoktur.

 

8-(   ) Doğal kaynaklar bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri belirler.

 

 

 

B-) Aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanları ilgili cümlelere uygun biçimde yerleştiriniz.

 

ithalat         ihracat         rafineri         girişimci        İç Anadolu          üretim

 

1-) ………………………, yeni iş alanları oluşturarak ülke ekonomisine katkıda bulunan insandır.

 

2-) Bir ülkenin başka bir ülkeden mal veya ürün almasına ………………………………….. denir.

 

3-) Bir ülkenin  başka  bir ülkeye mal veya ürün satmasına…………………………………denir.

 

4-)……………………… ham petrolün işlenip, benzin, mazot, gazyağı, fuel-oil gibi daha kullanışlı petrol ürünlerine dönüştürüldüğü fabrikadır.

 

5-) Yurdumuzda buğday en çok ………………………………..Bölgesi’nde yetişir.

 

6-) ………………….. insanların çeşitli kaynakları işleyerek ürün elde etmesidir.

 

 

C-) Aşağıda verilen sorulardaki doğru olan seçenekleri işaretleyiniz.

 

S-1) Doğu Karadeniz ve Erzurum-Kars platosu gibi yaz yağışı görülen yerlerde aşağıdaki hayvancılık

 

Türlerinden hangisi daha yaygın olarak yapılır?

 

a-) Kümes hayvancılığı         b-) Büyükbaş hayvancılık      c-) İpek böcekçiliği        d-) Küçükbaş hayvancılık

 

 

 

S-2) Aşağıdaki bölgelerimizden hangisi yaz turizminden diğerlerine göre daha fazla gelir sağlar?

 

a-) Karadeniz                      b-) Doğu Anadolu                    c-) İç Anadolu                 d-) Akdeniz

 

S-3) Karadeniz Bölgesinde aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisine dayalı sanayi kuruluşu, ham madde yetersizliği nedeniyle kurulamaz?

 

a-) pamuk                                b-) mısır                             c-) pirinç                        d-) fındık

 

 

 

S-4) Aşağıdaki tarım ürünü ve yetiştirildiği bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 

a) Akdeniz - muz       b) Doğu Anadolu - çay     c) İç Anadolu - buğday         d) Karadeniz – fındık

 

S-5) Aşağıda verilen ürünlerden hangisi, ülkemizde en çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetişir?

 

a-) zeytin                           b-) ayçiçeği                          c-) pamuk                             d-) mısır

 

S-6) Ülkemizde tarımın geliştirilmesi ve topraktan alınan verimin arttırılması için aşağıdakilerden hangisi yapılacak çalışmalardan değildir?

 

a-) Kaliteli tohum kullanılması                            b-) Toprağın eğim yönünde sürülmesi

 

c-) Sulama kanallarının açılması                         d-) Toprak bakımının yapılması

 

S-7) Sanayinin kurulabilmesi için belirlenmiş bazı koşullar vardır.

 

Aşağıdakilerden hangisi, bu koşullardan biri değildir?

 

A-) ham madde                    b-) enerji kaynağı                 c-)  nüfusun yoğunluğu              d-) sermaye

 

S-8) Kömür, doğal gaz ve petrol gibi yakıtlar kullanılarak elektrik üretimi yapılan santral aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-) güneş santralleri        b-) hidroelektrik santralleri        c-) atom santralleri         d-) termik santral

 

 

S-9) “Ülkeler arasında yapılan ticarete ………………….denir” cümlesini hangi sözcük tamamlar?

 

a-) dış ticaret                     b-) iç ticaret                              c-) ticaret                     d-) iç alım

 

S-10) Bir ziraat mühendisi aşağıda verilen bölgelerden hangisinde daha az iş imkanı bulur?

 

a-) İç Anadolu                     b-) Akdeniz                      c-) Doğu Anadolu                  d-) Karadeniz

 

S-11) Özel alanlarda, her mevsimde taze sebze ve meyveleri üretme işine ……………….denir.

 

a-) çiftçilik                     b-) sebzecilik                         c-) meyvecilik                    d-) seracılık

 

S-12) Ekonomik faaliyetlerin gelişmesindeki en etkili unsur hangisidir?

 

a-) ham madde                  b-)  insan                            c-)  para                              d-) fabrika

 

S-13) Aşağıdakilerden hangisinin yurdumuz ekonomisine katkısı en azdır?

 

a-)  balıkçılık                 b-) turizm                             c-) tarım                          d-) sanayi

 

S-14) Aşağıdakilerden hangisi, ülke ekonomisine yaptığı katkıdan dolayı bacasız sanayi olarak adlandırılır?

 

a-) eğitim                        b-) hayvancılık                        c-) tarım                  d-) turizm

 

S-15) İpek böcekçiliğinin en yaygın olduğu bölge hangisidir?

 

a-) Ege                             b-) Marmara                         c-) Akdeniz                     d-) Karadeniz

 

S-16) Siirt, Batman ve Adıyaman çevresinde hangi alanda üretim yapılmaktadır?

 

a-) petrol                         b-) bakır                             c-) krom                             d-) linyit

 

CEVAP ANAHTARI

 

5. Sınıf, Sosyal Bilgiler, 1. Dönem, 2. Yazılı, Soruları