5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

Kullanıcı Değerlemesi:  / 1
Kötüİyi 
Detaylar

 

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

A-) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız.

 

1-(   ) Muz , her mevsim yağış alan Karadeniz Bölgesi’nde üretilen bir tarım ürünüdür.

 

2-(   ) Zeytin, Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetişir.

 

3-(   ) Tarımda modernleşme, üretimdeki verimlilik ve kaliteyi arttırır.

 

4-(   ) Muz, buğday ve incir Karadeniz Bölgesi’nin en önemli tarım ürünleridir.

 

5-(   ) Turizm faaliyetlerinin geliştiği bölgelerde ticaret de gelişir.

 

6-(   ) Bir bölgenin coğrafi özellikleri, bölgedeki ekonomik faaliyetleri etkilemez.

 

7-(   ) Bir bölgedeki ekonomik faaliyetlerin meslek gruplarıyla ilişkisi yoktur.

 

8-(   ) Doğal kaynaklar bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri belirler.

 

 

 

B-) Aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanları ilgili cümlelere uygun biçimde yerleştiriniz.

 

ithalat         ihracat         rafineri         girişimci        İç Anadolu          üretim

 

1-) ………………………, yeni iş alanları oluşturarak ülke ekonomisine katkıda bulunan insandır.

 

2-) Bir ülkenin başka bir ülkeden mal veya ürün almasına ………………………………….. denir.

 

3-) Bir ülkenin  başka  bir ülkeye mal veya ürün satmasına…………………………………denir.

 

4-)……………………… ham petrolün işlenip, benzin, mazot, gazyağı, fuel-oil gibi daha kullanışlı petrol ürünlerine dönüştürüldüğü fabrikadır.

 

5-) Yurdumuzda buğday en çok ………………………………..Bölgesi’nde yetişir.

 

6-) ………………….. insanların çeşitli kaynakları işleyerek ürün elde etmesidir.

 

 

C-) Aşağıda verilen sorulardaki doğru olan seçenekleri işaretleyiniz.

 

S-1) Doğu Karadeniz ve Erzurum-Kars platosu gibi yaz yağışı görülen yerlerde aşağıdaki hayvancılık

 

Türlerinden hangisi daha yaygın olarak yapılır?

 

a-) Kümes hayvancılığı         b-) Büyükbaş hayvancılık      c-) İpek böcekçiliği        d-) Küçükbaş hayvancılık

 

 

 

S-2) Aşağıdaki bölgelerimizden hangisi yaz turizminden diğerlerine göre daha fazla gelir sağlar?

 

a-) Karadeniz                      b-) Doğu Anadolu                    c-) İç Anadolu                 d-) Akdeniz

 

S-3) Karadeniz Bölgesinde aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisine dayalı sanayi kuruluşu, ham madde yetersizliği nedeniyle kurulamaz?

 

a-) pamuk                                b-) mısır                             c-) pirinç                        d-) fındık

 

 

 

S-4) Aşağıdaki tarım ürünü ve yetiştirildiği bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 

a) Akdeniz - muz       b) Doğu Anadolu - çay     c) İç Anadolu - buğday         d) Karadeniz – fındık

 

S-5) Aşağıda verilen ürünlerden hangisi, ülkemizde en çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetişir?

 

a-) zeytin                           b-) ayçiçeği                          c-) pamuk                             d-) mısır

 

S-6) Ülkemizde tarımın geliştirilmesi ve topraktan alınan verimin arttırılması için aşağıdakilerden hangisi yapılacak çalışmalardan değildir?

 

a-) Kaliteli tohum kullanılması                            b-) Toprağın eğim yönünde sürülmesi

 

c-) Sulama kanallarının açılması                         d-) Toprak bakımının yapılması

 

S-7) Sanayinin kurulabilmesi için belirlenmiş bazı koşullar vardır.

 

Aşağıdakilerden hangisi, bu koşullardan biri değildir?

 

A-) ham madde                    b-) enerji kaynağı                 c-)  nüfusun yoğunluğu              d-) sermaye

 

S-8) Kömür, doğal gaz ve petrol gibi yakıtlar kullanılarak elektrik üretimi yapılan santral aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-) güneş santralleri        b-) hidroelektrik santralleri        c-) atom santralleri         d-) termik santral

 

 

S-9) “Ülkeler arasında yapılan ticarete ………………….denir” cümlesini hangi sözcük tamamlar?

 

a-) dış ticaret                     b-) iç ticaret                              c-) ticaret                     d-) iç alım

 

S-10) Bir ziraat mühendisi aşağıda verilen bölgelerden hangisinde daha az iş imkanı bulur?

 

a-) İç Anadolu                     b-) Akdeniz                      c-) Doğu Anadolu                  d-) Karadeniz

 

S-11) Özel alanlarda, her mevsimde taze sebze ve meyveleri üretme işine ……………….denir.

 

a-) çiftçilik                     b-) sebzecilik                         c-) meyvecilik                    d-) seracılık

 

S-12) Ekonomik faaliyetlerin gelişmesindeki en etkili unsur hangisidir?

 

a-) ham madde                  b-)  insan                            c-)  para                              d-) fabrika

 

S-13) Aşağıdakilerden hangisinin yurdumuz ekonomisine katkısı en azdır?

 

a-)  balıkçılık                 b-) turizm                             c-) tarım                          d-) sanayi

 

S-14) Aşağıdakilerden hangisi, ülke ekonomisine yaptığı katkıdan dolayı bacasız sanayi olarak adlandırılır?

 

a-) eğitim                        b-) hayvancılık                        c-) tarım                  d-) turizm

 

S-15) İpek böcekçiliğinin en yaygın olduğu bölge hangisidir?

 

a-) Ege                             b-) Marmara                         c-) Akdeniz                     d-) Karadeniz

 

S-16) Siirt, Batman ve Adıyaman çevresinde hangi alanda üretim yapılmaktadır?

 

a-) petrol                         b-) bakır                             c-) krom                             d-) linyit

 

CEVAP ANAHTARI

5 sınıf sosyal soruları cevapları yazılılar testler

 

5. Sınıf, Sosyal Bilgiler, 1. Dönem, 2. Yazılı, Soruları

 


Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

   
   

Üye Girişi  

   
   
   

Tüm hakları saklıdır. Site Adı Açıkca  belirtilerek , ve yazıya link verilerek bir bölümünden alıntı yapılabilir. Yazının izinsiz tamamen kopyalanması durumunda hukuki işlem yapılacaktır. Detaylı Bilgi için Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesine Bakınız.Telif Hakkı olan mataryel bildirliği an yayından kaldırılacaktır.

Copyright © 2009 aygunhoca.com

 

© aygunhoca.com